higher frequentiesSinds ik in januari via mijn gave van radiësthesie het gelijk van de Mayakalender heb mogen aantonen en dit in een artikel via een aantal websites naar buiten heb mogen brengen, is er een stroom van reacties op gang gekomen, waarmijn aantonen van dit gelijk alleen maar sterker aan het worden is. Mijn metingen van de afgelopen weken laten bepaalde patronen zien die zich steeds weer herhalen. Deze informatie wil ik met jullie delen, omdat de vreugde als resultaat van mijn ondervindingen ik graag aan een ieder kenbaar wil maken die deze website leest. Het staat onmiskenbaar vast dat we leven in een tijd van zeer grote veranderingen die binnenkort tot een onvoorstelbare grote climax zullen komen.

 

Zoals ik in mijn vorig artikel heb verteld, ben ik door toeval gestuit op het bewijs van het gelijk van de Mayakalender. De mij overkomen gave van het mogen ontsluiten van informatie over spirituele ontwikkeling waaronder het kennisgeven van de mate in hoeverre een persoon zich heeft ontwikkeld in het ascentieproces, laat zien dat dit proces sinds eind oktober 2012 in een steeds grotere versnelling is gekomen. Zoals ik reeds eerder heb aangegeven kan ik via mijn meting van frequentie van de Boviswaarde aangeven of een persoon die ik meet nog resoneert met de energieën van de 3e dimensie, of dat een persoon in afstemming van zijn bewustzijns- ontwikkeling reeds mee gaat trillen in de eerste contouren van de 5e of zelfs 6e en 7e dimensie. Het blijkt namelijk dat ik bij meerdere personen deze afstemmingen op hogere dimensies heb mogen meten.

Door de tientallen metingen die ik de afgelopen tijd heb mogen doen, zowel in persoonlijke ontmoetingen als het meten op aan mij toegestuurde foto’s laten duidelijk een trend zien. Doordat ik met mijn gave van radiësthesie terug kan gaan in de tijd, zie ik dat een groot aantal personen in de maanden oktober/november 2012 nog resoneerden met de 3e dimensie en daarin waren ook bijna altijd 2 strengen DNA actief. De omslag kwam in december 2012 waarbij deze personen blijkbaar ineens en zonder bewuste waarneming gingen resoneren met de 5e dimensie en dat er een proces opgang werd gebracht tot activering van 12 strengen DNA. Het bijzondere is echter dat ik nu meet dat een aantal personen vanuit die 5e dimensie een verdere afstemming doormaken en een aantal reeds resoneert met de 6e en 7e dimensie. Ook de Boviswaarde geeft een stijgende lijn van eenheden aan. Je mag dus concluderen dat onze lichamen langzaam maar zeker een inwendige verandering aan het doormaken zijn, welke veranderingen fysiek en met medische apparatuur blijkbaar nog niet zijn te meten.

Het gebeurt echter wel en mijn cliënten geven dan ook aan onduidelijke niet medisch aantoonbare klachten te hebben zowel psychisch als fysiek. Door zowel de fysieke als psychische klachten te meten, ontdek ik ook daarin een bepaalde trendmatigheid. Ik verbaasde mij erover dat zoveel van mijn cliënten die resoneerden met de hogere dimensies ineens een tekort bleken te hebben aan het sporenelement Molybdeen. Dit element voegt in de 3e dimensie energie toe aan de hersenen en zenuwen, maar kijk eens wat het doet in de 5e dimensie en hoger. Molybdeen draagt als kracht van bewustzijn in zijn materie de kracht van de hogere liefdesimpuls, het is invoelend gericht naar de ander en kiest om te leven vanuit een hoger ideaal, dat harmonie creëert en zich afwendt van confrontatie en strijd. Het draagt mededogen en compassie met zich mee. Molybdeen hebben deze personen vaak nodig om vanuit het hoofd in het hart te komen. Ook meet ik dat in dit proces van ascentie vaak er een tekort is aan vitamine B12 – deze vitamine staat als ondersteuning in de 5e dimensie voor het loslaten van al het oude lijden hetgeen zo kenmerkend is voor de 3e dimensie. Truus Hartsink en Andre Schaap hebben hier een paar boeken over geschreven met als titel vitaminen en mineralen spiegels van de ziel. Dus eerst zijn de door mij geconstateerde metingen en dan later wordt het mij duidelijk waarom en waarvoor deze supplementen dienen.

De wijze waarop radiësthesie voor mij werkt heb ik trachten aan te geven in een schema (afb.) waarop je het kunt zien.

akasha

Ons onderbewustzijn is de harde schijf van oneindige informatie gericht op de heelheid, schoonheid en liefde van de schepping en daardoor ook fungerend als de absoluut juiste bron van informatie ter verbetering van ons leven op zowel fysiek, psychisch als spiritueel gebied. Door onze incarnatie op aarde verliezen wij het directe contact met dit onderbewustzijn en houden wij in ons leven slecht een vaag lijntje via onze intuïtie met deze diepe bron in onszelf. Weet wel dat ons onderbewustzijn deel uitmaakt van het Universeel bewustzijn en dat daardoor diep in onszelf de sluimerende verbinding van de onvoorwaardelijke liefde van God geduldig wacht op ons ontwaken en afstemming. Steeds meer kom ik er achter dat wanneer we deze verbinding met Gods liefde in ons bewust gaan worden, we onmiddellijk met ons hart gaan invoelen dat ons leven een andere wending gaat krijgen gericht op vreugde en voorspoed. Het lijkt wel of alle obstakels vanuit het verleden aan het verdwijnen zijn en dat door zogenaamde toevalligheden en synchroniciteiten wonderbaarlijke dingen gebeuren. Dit overkomt mij regelmatig en ook een aantal van mijn cliënten verbazen zich over de wonderen die hun overkomen nu ze zich bewust worden van hun verbinding vanuit het hart met God.

Ik weet dat het woord God ook weerstand kan oproepen en ik gebruikte voorheen vaak de woorden Kosmos, Universum of All That Is, maar sinds die oneindige liefde van God zich in en rond mij openbaart, kan ik niet anders dan dit op deze manier wereldkundig maken. De aanwezigheid van de oneindige kracht en liefde van God openbaart zich aan iedereen die zich in zijn/haar hart bewust wordt van het bestaan en de ervaringen die vanuit deze allesomvattende energie instromen in je persoonlijkheid.

Een andere ontdekking die ik deed is de Goddelijke liefdeskracht die uitstraalt van bloemen. Op de Bovisschaal van 0 tot 23.000 eenheden staat 23.000 voor de hoogst mogelijke waarde van Goddelijke energie van liefde en schoonheid.

bachwaaier

Het is opmerkelijk dat rozen en anjers deze hoogste waarde uitstralen, echter het is niet verwonderlijk. Wie rozen of echte grote anjers in huis haalt, voelt onmiddellijk hoe warm en liefdevol de energie van deze bloemen doorstraalt naar de omgeving. Men kan zich laven of koesteren hieraan en je ziet dat de harmonie van de omgeving sterk toeneemt. Wat ik echter met mijn meting ook ontdekte is dat de Dr. Bachbloesems ook deze Goddelijke intentie van 23.000 Boviseenheden in zich dragen. Ik kwam hier achter dat door mijn metingen vele cliënten bepaalde Bachbloesems kregen aanbevolen om het proces van ascentie te bevorderen en de pijnlijke bijverschijnselen van dit proces te reduceren. Er zijn 38 bloesemtherapieën en hoe weet je nu welke je op dit moment nodig hebt ter ondersteuning. Het onderbewustzijn weet dit feilloos en geeft de juiste Dr. Bachbloesems aan voor het fysieke en psychische proces tot verdere transformatie. (zie tabel II) De vliegenzwam daarentegen heeft slechts een Boviswaarde van 1000 eenheden en dan is het niet zo verwonderlijk dat ingrediënten daarvan ooit werden gebruikt door middeleeuwse heksen. Door dergelijke paddenstoelen en planten te gebruiken verbindt men zich met de onderwereld en komen demonische energieën aan de oppervlakte. Kijk daarom uit om altijd ver te blijven van dergelijke experimenten want de donkere krachten zijn nog niet uit deze wereld verdwenen en trachten ons af te houden van onze verbinding met de Goddelijke energie diep verborgen in ons hart.

Ik gaf aan mijn vreugde over mijn ontdekkingen met jullie te willen delen, want er staat iets zeer groots te gebeuren in onze zeer nabije toekomst. Het zal nu wel duidelijk zijn dat mijn metingen aantonen dat we op een kruispunt staan waarbij de oude energieën van de 3e dimensie aan kracht gaat verliezen en dat het inzicht van liefde en mededogen straks de overheersende kenmerken zijn van de nieuwe aarde. Deze nieuwe aarde is ons aangekondigd en beloofd door vele profeten maar zij voorspellen ook dat we eerst nog door de zure appel heen dienen te bijten. Het huidige wereldgebeuren is dan ook beslist niet overal florissant en met de komst van deze nieuwe Paus Franciscus de Eerste ( de laatste Paus voor de grote transformatie), gaat volgens de grote Pausvoorspelling van Malachias een zeer groot deel van alle leven op aarde een tijd van zeer grote verdrukking in. Uiteindelijk zal al het kwaad van de aarde verdreven worden doordat de kracht van het licht elke duisternis zal verdrijven.

Dat we een spannende tijd ingaan is voor mij zeker, maar ik meet ook met mijn gave dat duizenden engelen klaarstaan iedereen te helpen die daar om vraagt. Het is een kosmische wet dat ingrijpen in positieve zin alleen mag als men er om vraagt. Nooit zal men ingrijpen in de vrije wil van de mens. Onlangs werd ik attent gemaakt op het boek van Aurelia Louise Jones met als titel: Inzicht in het vijfdimensionaal bewustzijn. Uitgeverij Akasha. Hierin vond ik bevestigingen over hetgeen ik de afgelopen tijd heb gemeten en dit boek was voor mij ook weer een aanzet om dit artikel te schrijven en naar buiten te brengen.

Over niet al te lange tijd zullen wij ons terugvinden op een nieuwe aarde waarin wij als mensen beschikken over onze volledige vermogens die wij als schepsels van God op een waarlijk paradijselijke wijze tot uitdrukking kunnen brengen. De beroemde ziener Johannes van Jeruzalem waar ik in mijn vorig artikel op wees voorspelt een ongekende Gouden tijd. Ziektes zullen genezen zijn voordat ze zich kunnen openbaren ! De mens zal in staat zijn te putten als uit een krachtige bron van helder water al datgene wat hem voorstaat! De mens zal niet langer gevangen zijn zowel in zijn hoofd als in zijn steden! Zeer intrigerende uitspraken in het Boek van Voorspellingen van deze Johannes van Jeruzalem.

Deze vreugde en blijdschap van onze toekomst wilde ik met jullie delen.

Tot slot nog dit: ik zeg altijd en het is misschien kort door de bocht, het gaat maar om drie dingen.

1e - blijf altijd goed bij jezelf in je eigen energie en laat je niet meeslepen door de waan van de dag.

2e – heb een goed onderscheidingsvermogen over al hetgeen op je afkomt, voel of het klopt en zuiver is met je hart.

3e – ontwikkel een onvoorwaardelijk Godsvertrouwen en je leven zal absoluut gemakkelijker gaan verlopen.

Dineke Jongepier-Rijskamp - www.djr-advies.nl - Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - maart 2013