Geef de Photon Belt Maar de Schuld

Herken je dat je onvoldoende tijd hebt om alles te doen op een dag? Alsof dagen minder uren hebben dan vroeger. Ja? Dan wordt ook jij gehinderd wat in metafysische kringen sinds 1949 bekend staat als de Photon Belt. De reguliere wetenschap volgde met waarnemingen begin jaren 90. Ze zagen een ring van licht met een nooit eerder gemeten kosmische straling. Een straling die in 2012 maximaal zal zijn en volgens sommigen de mensheid zal helpen de reuzenstap naar de vierde dimensie te zetten.

 

Bij de Fotonen-energie, die afkomstig is van de zogenoemde Photon Belt, tastte – zeker de reguliere wetenschap, maar ook de grenswetenschap – tot voor kort nog min of meer in het duister. Niemand leek met absolute zekerheid te kunnen zeggen wat het is en waar het vandaan komt. De enige fysici die aanvankelijk min of meer duidelijke uitspraken over dit fenomeen deden waren metafysici zoals mediums en channels.

Misschien is het goed eerst te duiden wat een foton is. Een foton is een quantum van elektromagnetische energie, en net als elektronen verschijnen ze gelijktijdig als golven én deeltjes. Dr. Deepak Chopra zegt daarover: ‘Fotonen komen uit het niets, kunnen niet worden opgeslagen, kunnen nauwelijks vastgepind worden in tijd, en hebben geen “thuis” in de ruimte. Dat betekent: licht heeft volume noch massa. De overeenkomst tussen een gedachte en een foton gaat heel diep. Beide worden geboren in een gebied voorbij tijd en ruimte, daar waar de natuur alle processen controleert in een leegte die vol is van creatieve intelligentie.’

Gouden Nevel
In zijn boek Der jüngste Tag uit 1949 claimt de Duitser Paul Otto Hesse de ontdekker te zijn van een riem van enorm krachtige energie, die hij als eerste de Photon Belt noemde. Pas in 1977 haakte de Colombiaan Víctor Manuel Gómez Rodríguez daarop in en situeerde hij de Photon Belt in het open sterrencluster van de Pleiaden. ‘De Pleiaden worden genoemd in de heilige geschriften, in de Bijbel en vele leringen van esoterische oorsprong. Alcyone is haar belangrijkste Zon. Daaromheen draaien zeven zonnen, waarvan onze Zon de zevende is. Elke Zon is het middelpunt van een eigen zonnestelsel; Alcyone is het centrum van deze zeven zonnestelsels.’

De Noord-Ier Michael Tsarion geeft enkele voorbeelden van de invloed van de Photon Belt op ons en onze Aarde: ‘Grotere corruptie en geweldadigheid van autoriteiten (Amerikaanse regering); grotere onwettigheid en criminaliteit van het bedrijfsleven (Enron); grotere schending van de persoonlijke levenssfeer (USA Patriot Act); grotere sexuele losbandigheid (Amerikaanse priesters); steeds minder respect voor grenzen (inval in Irak); verhoogd voyeurisme en bedreiging van de privéruimte (plaatsen van camera’s in de openbare ruimtes); criminaliteit vanuit onwaarschijnlijke bronnen (m.n. buitensporige hebzucht en beloningen); toenemende angst en paranoia; tussen 1963 en 1993 namen afwijkingen in de natuur met 410 procent toe (droogte, kou, hittegolven, catastrofes, uitsterven van fauna); veranderingen in Hartmann golven, Schumann frequentie, ultra violet licht, axiale Wobble, licht van de Zon enzovoort; vervuiling en verontreiniging van water; fysieke ongemakken (met name de spijsvertering, lever, dikke darm, geslachtsorganen, eierstokken, hersenstructuren); mentale ineenstorting veroorzaakt door stress en misbruik van drank en andere (genees)middelen; onwaarschijnlijke ongelukken.

Laten we nog even terug gaan naar Hesse. Tijdens zijn studie van de Pleiaden ontdekte hij een Photon Belt – in de vorm van een toroide ofwel enorme doughnut – loodrecht op de sterren in dat cluster. De dikte becijferde Hesse toentertijd op circa 2.000 zonnejaren, 759,864 miljard mijl.

Fysicus Noel Huntley sluit aan op de bevindingen van Hesse: ‘Door middel van satellieten ontdekten astronomen in 1961 een ongebruikelijke nevel. Normaliter bestaat zo’n nevel uit een dichte wolk-achtige massa van gas of stof. Deze nevel echter had andere eigenschappen en kreeg de naam Gouden Nevel.’ Deze waarneming werd scherp bekritiseerd. Instrumenten uit die tijd zouden volgens sceptici onmogelijk zulke ontdekkingen hebben kunnen doen.

De publieke aandacht werd pas op grote(re) schaal getrokken toen men er achter kwam dat ons zonnestelsel door deze nevel zou trekken. Begin jaren 80 was er in de V.S. een radio-aankondiging die Huntley opviel en sprak over een botsing tussen ons zonnestelsel en een elektromagnetische wolk over niet al te lange tijd.

Sinds 1992 meten wetenschappers van onder meer Dugway Proving Grounds in Utah, U.S.A., wel degelijk een kosmische straling van maar liefst 320 duizend triljard (10²¹) elektronische volts. Dat zijn de energieën waarvan de wetenschap dus in staat is om ze te meten. Maar van vele kanten gaan geluiden op dat het grootste deel van de kosmische straling, en de daarmee gepaard gaande veranderingen, gebeurt op een trillingsniveau dat onbekend is aan en (nog) niet meetbaar is door de wetenschap. Meten is dus niet altijd weten, hoewel de mens zelf toch in staat blijkt deze energieën via zijn geest, hart en emoties waar te nemen. (Zie ook elders in dit artikel: Symptomen van Photon Belt-straling.)

Pop-conspiracy fenomeen David Icke trekt in 1996 de conclusie dat de Photon Belt verantwoordelijk is voor deze kosmische straling. ‘De toenemende en duidelijke veranderingen in ‘s werelds weerpatronen zijn niet het gevolg van het broeikas-effect. Zij worden veroorzaakt door de vibrationele veranderingen die de energievelden van de Aarde beïnvloeden.’ De weerseffecten, meent Icke, zullen de komende tijd (de transitionele periode) alleen maar groeien.

Metamorfose
Roger Highfield, journalist van de Londense Daily Telegraph, berichtte al een jaar eerder, op 5 juli 1995, in het artikel Hunt for the Most Powerful Particle of All: ‘Iets in de ruimte, niemand weet wat, werpt hoge energie deeltjes rond in het universum, in dit geval de meest geladen deeltjes ooit door wetenschappers waargenomen. Zelfs niet een explosie van de meest krachtige ster kan daar de oorzaak van zijn. Sterker nog, gangbare theorieën zeggen dat deze deeltjes niet zouden kunnen bestaan.’

Dat ‘iets’ in de ruimte zou derhalve de Photon Belt kunnen zijn. En dat ons zonnestelsel zich momenteel in deze gordel beweegt; waarbij de effecten van deze energieën meer en meer gevoeld zullen worden in termen van fysieke veranderingen (bijvoorbeeld weer en geologische onrust) en, de wortel van alle verandering, het ontwaken van de menselijke geest.

Catastrofes worden voornamelijk gecreëerd door de mens zelf

De cyclus waar binnen ons zonnestelsel momenteel beweegt, levert meer licht en energie op dan voorheen. Russisch onderzoek toont aan dat de rand van onze heliosfeer (het gebied waarin de zonnewind de overheersende stroom van deeltjes is) tot duizend keer meer oplicht. Ook de planeten binnen ons zonnestelsel geven tot drie keer zoveel licht af door het binnen gaan van de Photon Belt, en alle ondergaan atmosferische veranderingen.

De vraag is natuurlijk hoe dit de Aarde beïnvloedt.

De Maya’s hebben met hun kalender aangetoond, vertelt onderzoeker David Wilcock, dat versnellingen van fysiologie en bewustzijn plaatsvonden in voorspelbare cycli. Wilcock ziet een relatie tussen de 26.000-jarige Maya kalender en de 26 miljoenjarige sprongen die de evolutie neemt. De Amerikaan stelt vast dat elke 26 miljoen jaar al het leven op Aarde plotseling tot (stil)stand kwam, of een metamorfose doormaakte.

Aminozurensoep
Het tot nu toe meest overtuigende bewijs dat de Photon Belt universeel creatief bewustzijn vertegenwoordigt, is afkomstig van Tim Harwood. Hij vraagt aandacht voor dit bewustzijn dat volgens hem verantwoordelijk is voor de spontane formatie en ontwikkeling van levensvormen op Aarde. De natuur kent wonderlijke fenomenen, zoals een rups die vlinder wordt. Nadat de rups zich verpopt, lost het op in een soep van aminozuren om vervolgens te assembleren tot vlinder. Deze soep bevat geen enkel ingrediënt dat herkenbaar is als cel of DNA. Maar als het moment daar is, zorgt een torsie-achtige levensgolf, qua vorm gelijk aan de Photon Belt, dat het DNA zich opnieuw vormt. Binnen enkele dagen ontstaan er cellen die de vlinder bouwen.

De conclusie van Wilcock is dat wij mensen, net zoals deze verpopte rupsen, nu onze metamorfose beginnen. ‘Wij worden momenteel opnieuw geprogrammeerd door het Galactische centrum. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de DNA-molecule programmeerbare hardware is. Verander je de energiegolf die er doorheen gaat, dan zal het DNA het coderen in een volstrekt nieuwe vorm.’

Laten we ons eens verder verdiepen in de Pleiaden, een open sterrenhoop in het sterrenbeeld Stier. Wat is en doet dit sterrencluster van ongeveer 500 sterren dat op zo’n 440 lichtjaar van de Aarde ligt? Homerus schreef al over de Pleiaden als de zeven nimfen (Celaeno, Alcyone, Elektra, Maia, Sterope, Taygete en Merope) in zijn Ilias. Dit Zevengesternte vormt het Galactische centrum waaromheen alles in ons Melkwegstelsel draait. Terwijl materie dit centrum/zwarte gat wordt ingetrokken, wordt tegelijkertijd plasma uitgezonden dat zich op de polen uit in fotonenstralen. Deze stralen vormen als het ware een doughnut van licht.

Effecten van de Photon Belt
De Essenen zeiden ooit dat op het moment dat ons zonnestelsel door de Photon Belt beweegt de wereld zoals we haar kennen vergaat. De Aarde gaat elke 26.000 jaar door de Photon Belt wat bijvoorbeeld ook het moment zal zijn van grote stroomstoringen en haperende elektronische apparaten, doordat elektronen anders zullen reageren onder invloed van het fotonen bombardement. Vanuit een spiritueel gezichtspunt is het moment dat de Aarde door de Photon Belt gaat een tijdelijke poort; een soort van nu-of-26.000-jaar-later moment om de transitie te maken naar een andere dimensie van bewustzijn. De Amerikaan David Wilcock stelt dat dit de stap van de derde naar vierde dimensie is.

Er zijn heel veel verschillende meningen over de invloed van de Pleiaden en Photon Belt op onze Aarde. Bijvoorbeeld over het exacte tijdstip dat ons zonnestelsel de Photon Belt ingetrokken wordt. Maar los van dat moment werpt zo’n krachtige gordel van fotonenergie zijn licht natuurlijk al vooruit. Zo was de Photon Belt al in de zestiger jaren te voelen en beïnvloedde deze het denken van veel mensen. Rockmusical Hair zong niet voor niets al in 1967: ‘This is the dawning of the age of Aquarius’.

Hoewel het volledig doorlopen van de riem 2000 jaar tijd kost, is de grootste impact bij het binnen gaan. Dan zal de vibratie en moleculaire structuur van alles dat betrokken is, te maken krijgen met de sterk veranderde omstandigheden. Het zal het denken, gedrag en de fysiek van alle levens beïnvloeden.

Zendstation
De energie van de Photon Belt kan als gevolg hebben, meent Icke, dat mensen hun trilling verhogen, dat ze een wandelend en pratend zendstation worden van een hogere frequentie. Hoe meer mensen dat betreft, des te meer zal dat een effect hebben op de Aarde als geheel. Tegelijkertijd speelt zich een multidimensionele verandering af in vele parallelle universa, te vergelijken met de Hermetische zegswijze ‘Zo binnen zo buiten, zo buiten zo binnen; zo boven zo beneden, zo beneden zo boven’.

De energieën en effecten van de Photon Belt zorgen er ook voor dat kennis die totnutoe lag opgeslagen in ons bewustzijn en ons fysieke lichaam wordt geactiveerd. Kennis die daarvoor lag opgeslagen in cellen, botten en ons DNA (een potentieel van 12 strengen) komt beschikbaar. Hersenen zullen niet meer werken op 8-20 procent maar op hun volledige capaciteit. Ons 7-chakra systeem zal veranderen in een 13-chakra systeem.

Zogenoemde portalen (voorbeelden zijn Stonehenge, Machu Picchu, Tibet, Ayers Rock en piramides) worden geopend waardoor dimensies van tijd en ruimte zullen samenvloeien. Met als gevolg dat het lineaire tijdslot van verleden-heden-toekomst wordt gebroken en in elkaar stort.

Het is van belang dat de frequentie op Aarde omhoog gaat, omdat frequenties informatie en kennis dragen, net zoals een radiogolf van 3FM dat doet. Hoe hoger de frequentie, hoe hoger de kennis en informatie ontwikkeld is. Veel mensen denken dat vrijheid van informatie belangrijk is, maar het is de informatie zèlf die voor vrijheid staat, aldus Icke. ‘Wat we denken is wat we creëren, en wat we denken komt voort uit wat we voelen en weten: informatie, kennis. Als de frequentie verder stijgt, zal er een explosieve terugkeer van kennis zijn op Aarde.’

Extreme geologische fenomenen
De effecten van de Photon Belt hebben zoals gezegd ook hun invloed op het weer: weerpatronen veranderen, kolossale regenval en overstromingen vinden plaats, en vele andere extreme geologische fenomenen zoals orkanen en tsunami’s. Icke: ‘Lees de oude profetieën en je weet het. De media vertellen ons daarentegen dat een en ander het resultaat is van dan weer zure regen en ontbossing, dan weer energieverbruik, global warming en CO₂-uitstoot. Wat er werkelijk gebeurt is dat de hogere frequenties door de Aarde via portalen worden gegrond, en dat er een verschuiving plaatsvindt van derde naar vierde en vijfde dimensie.’

Icke: ‘De gevestigde macht probeert kost wat het kost aan de derde dimensie vast te houden, een strijd die gesymboliseerd wordt door Uranus en Saturnus. Die ontwikkeling en de Photon Belt-energieën maken de subtiele niveaus van bewustzijn van de Aarde wakker, wat weer magnetische gevolgen heeft voor het energieveld van Moeder Aarde. Gaia is namelijk een fysiek lichaam met een bewustzijn, een mind en emoties. Ze denkt en voelt, net als de mens.’

Toekomst na 2012 onbekend
Terug naar de Photon Belt. Elke circa 10.500 jaar doorloopt onze Aarde een halve baan die haar terugbrengt naar deze gordel gedurende 2.000 jaar. Dat moment zorgt voor een dramatische verandering in de straling van de Zon. Als de zon als eerste in de gordel terecht komt, zeggen verschillende legendes en mythologieën, volgt duisternis. Als de Aarde als eerste in aanraking komt met de gordel, zal het lijken of de hemel in vuur staat. Alles zal licht uitstralen en fosforesceren.

Steeds meer wakkere mensen komen inmiddels tot de conclusie dat ze een licht-lichaam hebben.

Tsarion: ‘Spiritueel gezien is licht sterk verbonden met ontwikkeling, verlichting, puurheid en heiligheid. Als onze planeet door een gordel van licht trekt, dan zal het duister in de schijnwerpers komen. Is dit hetgene waar de kinderen van de Nephilim (Genesis 6:4) zich zorgen om maken? De individuen wiens psyche duister is, crimineel en onrechtvaardig?’

Helderzienden of remote viewers kunnen niet voorbij 2012 kijken

De totale cyclus van 26.000 jaar staat sinds de oudheid bekend als Leviatan (Cyclus), gesymboliseerd door een oerslang, die zich rond de Aarde kronkelt en zichzelf daarbij in de staart bijt. Ze heeft een opvallende gelijkenis met de vorm van de Photon Belt.

Een cyclus die je naast die van de Photon Belt-energie kan leggen is die van de winter zonnewende op 21 december. Dat is het moment dat onze Zon in één lijn ligt met het Galactische centrum, en ook het moment waarop de as van de Aarde daarmee in lijn komt.

De Maya’s zagen dat moment – de winter zonnewende – in 2012, als een wedergeboorte. De Zon maakt die dag bij opkomst een kosmisch kruis dat de levensboom belichaamt. Dat opent volgens het Midden-Amerikaanse volk, een kanaal met kosmische energie. Energie die de Aarde zal doordrenken, haar zal reinigen met alles en iedereen daarop, en voor een hoger niveau van vibratie zal zorgen.

Overigens houdt de Maya kalender daarna op. Men had men in de oudheid geen zicht op gebeurtenissen na 21 december 2012. Net zomin als bijvoorbeeld helderzienden of remote viewers voorbij die datum kunnen kijken.

Dominosteentje
‘Al eeuwen en eeuwen’, blikken Richard Allan en Iona Miller terug, ‘zorgt de Schumann resonantie (de trilling van een elektromagnetisch veld tussen het aardoppervlak en de onderkant van de ionosfeer) voor de georkestreerde polsslag van al het leven op onze planeet. Deze frequentie geeft het tempo aan voor gezondheid en welzijn. Extreme lage frequenties (ELF) van deze Schumann resonantie zijn nauw verbonden met onze hersengolven. Natuurlijke of kunstmatige veranderingen in de Schumann resonantie kunnen van invloed zijn op onze hersenactiviteiten. Vloeibare kristallen zoals DNA, hersenventrikels en celstructuren in ons lichaam werken mogelijk als een antenne om wereldwijde en lokale ELF-signalen te ontdekken en te decoderen.’

Er lijkt dus een harmonische relatie tussen de Aarde, onze geest en ons lichaam. Onze interne ritmes interacteren en zijn verweven met externe ritmes, die onze balans, REM-patronen en mentale focus beïnvloeden.

Of is het precies andersom? Beïnvloeden de mentale, emotionele en psychologische toestand van de mens de elektomagnetische veranderingen van de Aarde? Dat is inderdaad de mening van onder meer Wilhelm Reich. In tegenstelling tot de algemeen geldende wetenschappelijke materialistisch realistische kijk, die stelt dat het allemaal komt door de omgeving. Ons bewustzijn is daaraan ondergeschikt. Maar misschien heeft bewustzijn wel veel meer invloed op materie dan we ooit gedacht hebben. Misschien is bewustzijn wel het eerste dominosteentje.

Hartslag van de Aarde
De Maya’s, wiens kalender de enige kalender is die zich baseert op Galactische cycli, ontwikkelden hun kalender om het licht uit het Galactische centrum te volgen. En naar verluidt: hoe dat licht ons DNA beïnvloedt. We weten inmiddels door het werk van Fritz-Albert Popp dat DNA niet alleen licht opneemt, maar ook (biofotonen) uitzendt. DNA lijkt ook de brug te zijn tussen onze fysieke en etherische lichaam. Vooruitstrevende wetenschappers denken dat ons DNA ons bewustzijn direct spiegelt, zodat het mogelijk is op basis van wilskracht ons DNA te veranderen.

De hartslag ofwel basisfrequentie van de Aarde, eerder ook de Schumann resonantie genoemd, stijgt de laatste tijd sterk. En hoewel deze varieert van geografische regio tot regio, was de Schumann resonantie decennia 7,8 cycli per seconde. Ooit dacht men dat dit constant was. Recente rapportages spreken over meer dan 11 Hz, en verder stijgend. Wetenschappers weten niet waarom of hoe dat komt. Wilhelm Reich zou zeggen: Door de veranderingen in bewustzijn wordt dit veroorzaakt. En daarvan krijgt de Photon Belt weer de schuld.

Ons brein kent trillingen vergelijkbaar met de Schumann resonantie. Alfa golven in de hersenen liggen tussen 7 en 12 Hz, beta golven tussen 12 en 25 Hz en gamma golven variëren van 25 tot 60 Hz. Alfa golven vinden plaats als we dromen of mediteren. Beta golven horen bij onze wakkere toestand en gamma golven vinden plaats als ons brein inspannende taken verricht.

De stijging van de Schumann resonantie betekent dus dat we met z’n allen wakker worden, dat ons bewustzijn wordt verruimd zonder gebruik te (hoeven) maken van geestverruimende middelen. Wij mensen passen ons immers aan onze omgeving aan en dus ook aan deze frequenties. De Schumann resonantie, is de verwachting, zal nog verder stijgen waardoor we in de volgende fase van onze evolutionaire ontwikkeling komen.

Geef daarom de Photon Belt niet de schuld dat ze het licht laat schijnen op de duisternis. Wij kunnen gaan zien dat wij van hetzelfde laken en pak zijn.

Symptomen van Photon Belt-straling
De Photon Belt is een gordel van fotonenenergie die omstandigheden creëert waardoor je in het NU moet gaan leven. Een (niet -volledige) samenvatting van de symptomen:

1. Tijd wordt gecomprimeerd, wat leidt tot een gebrek aan tijd en het gevoel onvoldoende tijd te hebben om te doen wat je moet doen.

2. Opvattingen over lineaire tijd veranderen: mensen werken variabel en creëren hun eigen tijd.

3. De zoektocht naar spiritualiteit ondergaat een versnelling.

4. Emoties als negativiteit, hebzucht, boosheid, angst en twijfel komen meer en meer aan het licht.

5. Duizeligheid bij het opstaan ‘s morgens, het bewegen van het hoofd, en bij het gaan liggen in bed. Dit wordt allemaal veroorzaakt door de druk van de Photon belt op pijnappelklier en de hypofyse.

6. Het gaat om spirituele energie die het spirituele lichaam beïnvloedt. Doktoren kunnen derhalve niets vinden in het fysieke lichaam, ondanks de reële klachten.

7. Gebrek aan energie waarbij een gevoel van vermoeidheid overdag soms resulteert in de behoefte een hazenslaapje te doen terwijl men nooit eerder gedaan heeft.

8. Ook zijn er mensen die problemen hebben die lijken op extreme uitputting, bijna alsof zij chronische moeheidssymptomen hebben.

9. Vergeetachtigheid.

10. Slaap problemen waarbij mensen elke nacht wakker worden, meestal rond 03.00 uur. Vervolgens hebben ze problemen om opnieuw in slaap te vallen.

11. Veel mensen hebben problemen met hun ogen die veranderen. Mensen die bijvoorbeeld een bril nodig hadden, hebben deze niet langer nodig. Maar soms wordt het zicht ook slechter.

12. Misselijkheid is een probleem voor heel veel mensen. Het is mogelijk door de druk van de Photon Belt op het chakrasysteem, met name de zonnevlecht. Sommigen ervaren ‘s morgens een misselijkheid die te vergelijken is met de misselijkheid van zwangere vrouwen.

13. Velen ervaren ook onverklaarbare woedeuitbarstingen. Dit komt doordat de Photon Belt-energie oude woede-energie van chakrasystemen naar buiten brengt, die in eerdere levens niet is verwijderd. Velen worden daar door overvallen.

Bronnen
- You Are Becoming a Galactic Human, Virginia Essene and Sheldon Nidle.
- The Pleiadian Agenda, Barbara Hand Clow.
- Beyond the Big Bang en Earth Under Fire: Humanity’s Survival of the Ice Age, Paul A. LaViolette.
- Der jüngste Tag, Paul Otto Hesse.
- The Photon Belt Encounter , Noel Huntley.
- I Am Me I Am Free en And the Truth Shall Set You Free, David Icke.
- The Mayan Prophecies, Adrian G. Gilbert and Maurice M. Cotterell.
- The Photon Belt Encounter, Noel Huntley.
- Nulpunt revolutie – Hoe tachyon-energie en verticaal bewustzijn de 2012-droom kunnen waarmaken, Benjamin Adamah.
- www.maitreya-edu.net.

Dit artikel verscheen eerder in Spiegelbeeld juni, 2008.

Bron: www.renvogel.com  Frans vermeulen journalist