awakening grootVeel mensen cijferen zich weg omdat ze naasten niet willen kwetsen. Ze offeren de diepste verlangens van hun eigen ziel op om anderen te dienen of te beschermen. Dat ze daar in feite niemand mee helpen, daar hebben ze geen weet van.

Sterker nog, ze kwetsen daarmee hun eigen ziel en laten de betreffende mensen in de waan dat het hun recht is om hun verwachtingen op anderen te projecteren en daar voldoening van te eisen.

 

Dit is een van de diepste thema's waar mensen vroeg of laat mee te maken krijgen. Het gaat hier duidelijk niet om egoïsme. Het gaat hier zeker niet om ellebogenwerk

 

Het probleem is dat mensen ten gunste van anderen een aantal stappen terugzetten waardoor ze inderdaad hun eigen ziel verloochenen omdat ze denken dat het 'heilig' is om zich zo voor anderen op te offeren en dat ze later, in de 'hemel' daarvoor wel beloond zullen worden. En dat God hun daarvoor op aarde wel zal beschermen.

 

In werkelijkheid zou elk mens zich moeten inzetten om het hun eigen ziel mogelijk te maken om zich op aarde helemaal te kunnen ontplooien om zo een heel eigen vorm te kunnen aannemen.

 

Wordt die subtiele vorm van manipulatie geweigerd dan helpen we wel onszelf en de ander die ons vraagt ons voor hem of haar op te offeren. Want dan krijgt ook die de mogelijkheid zichzelf te ontplooien achter dat scherm van onzekerheid en illusoire machteloosheid.

 

Ook hier zien we hoe sterk we met elkaar verbonden zijn. Als er in een bepaalde gemeenschap iemand kiest voor zijn eigen vorm en processen dan worden alle anderen in die gemeenschap ook met hun neus op hun processen gedrukt.

 

Besluiteloosheid blokkeert dan ook steeds het geheel en ieder afzonderlijk om zich verder te ontwikkelen.

 

Enkel authenticiteit betekent zekerheid in een leven. Al het andere is slechts deel van de illusies van het dualistisch denken. Afscheid nemen van de eigen ziel ten behoeve van anderen brengt steeds opnieuw wonden, pijn en lijden.

 

Aan het einde van zijn leven moet een mens vaststellen dat hij niet zijn eigen leven heeft geleefd, maar enkel dat wat anderen daarin hebben geprojecteerd. En dat betekent uiteindelijk weer groot verdriet en machteloosheid, want de ziel geraakt niet verder. Dat heeft ook mijn vader meegemaakt. Ik heb daar onlangs in mijn Blog nog over geschreven:

http://www.elias-medium.info/NL/2013-08-16-08-22-32/blog/36-even-heel-persoonlijk

 

Waar het enkel om draait in het leven is de ontwikkeling van de eigen ziel. Het gaat erom dat de ziel kan leren en de nodige ervaring kan opdoen. Vaak is het zo dat mensen in relaties zichzelf buiten spel zetten door te vechten om door anderen aanvaard en bemind te worden.

 

Ze kwellen zichzelf en vergeten wie ze eerst en vooral zouden moeten liefhebben: zichzelf. Daarom zoeken mensen Liefde steeds in de buitenwereld.

 

Om iets of iemand te kunnen vasthouden verstart men innerlijk nog liever. Men neemt dat op de koop toe. 'Collateral damage'. Zoiets is in alle culturen en in alle klassen van de samenleving waar te nemen. Overal zijn er mensen die met hun eigen ziel geen contact hebben en daardoor niet authentiek zijn.

 

De grote vraag is natuurlijk, hoe kan ik dat contact met mijn ziel totstand brengen? Wel, dat is uiterst eenvoudig. De ziel manifesteert zich behalve via de intuitie, de innerlijke impulsen die vaak niet worden waargenomen ook door middel van lichamelijke gewaarwordingen. Maar de mensen zijn over het algemeen zo afgestompt dat ze hun lichaam nauwelijks nog voelen.

 

Als camouflage wordt het dan behangen met kleding en sieraden die voor die mens een zekere betekenis hebben. Maar de gevoelens die daarachter steken daar hebben ze geen voeling mee..

 

In de gewaarwordingen van het lichaam duiken is een excellente manier om met de ziel contact te nemen. Sluit je ogen, concentreer op je lichaam en voel alle druk, pijn en spanning. Dooradem die gevoelens met de bedoeling de daarachter liggende processen waar te nemen. Valt dat niet mee, lukt het niet meteen, geef het dan niet op maar vraag God om hulp.

http://www.elias-medium.info/NL/