genezenIk vermoed dat er geen woord bestaat dat zoveel geweld wordt aangedaan als het woord waarheid. Wat is waar? En wat is het niet? Het is tegenwoordig zelfs zo dat sommige overheden en instanties hun best doen om ons de grootste leugens als waar te verkopen. Maar we laten ons niet in slaap wiegen!

Jezus vraagt ons om altijd authentiek te zijn. Maar wat is authentiek? Is "authentiek zijn", waar zijn?

Er bestaan naar mijn gevoel twee soorten waarheid, een absolute en een persoonlijke. De absolute waarheid is onder meer dat de dingen zijn zoals ze zijn, niet goed, niet slecht, maar neutraal.

De absolute waarheid is eveneens dat alles wat er is en gebeurt, plaats vindt in het Goddelijke. Dit omdat het enige wat er ooit bestaan heeft en kan bestaan, God is. Deze God zoekt zichzelf in talloze en steeds weer nieuwe vormen uit te drukken. Daar Hij/Zij in het Absolute geen vorm kan aannemen en zichzelf dus niet kan ervaren, lag de oplossing voor de hand om delen van zichzelf opnieuw te structureren in eenheden die wij nu ervaren als onszelf, Licht- en andere wezens, dieren, planten en alle vormen van materie inbegrepen, alles met een individueel bewustzijn.

Ja, om jezelf te kunnen ervaren, zijn er altijd twee nodig: Je zelf en iets anders. Zo simpel is het. Het is de interactie tussen jezelf en een steen, een wolk, een rat, een engel, een mens, een roos en ga zo maar door, waardoor we onszelf ervaren. Door onze reacties te observeren terwijl we iets of iemand tegenkomen, ervaren we onszelf, leren we onszelf beter kennen.

Als we het bovenstaande voor het gemak even aannemen, dan stelt zich meteen de vraag, hoe kan God zich nu uitdrukken in een beul of in een kinderverkrachter?

Vanuit een dualistisch bewustzijn zijn we snel klaar met een oordeel. Vanuit een hoger bewustzijn kunnen we door de oppervlakte van het verschijnsel heen prikken en zien wat er achter in werkelijkheid plaats vindt. Er zijn twee partijen, die uit vrije wil en vaak uiterst hartstochtelijk bezig zijn hun drama met en tegen elkaar uit te spelen. En daarvoor hebben ze heel goede redenen die veelal van karmische aard zijn. Of mensen nemen als vrijwilligers deel aan een massagebeuren, zoals soldaten of verzetsstrijders deelnemen aan een oorlog, slachtoffers van massa-executies, hongerende kinderen enzovoorts, waarvan de ziel er voor gekozen heeft om door dit offer de mensheid de ogen te openen. Door dergelijke schokken kan het collectieve bewustzijn uiteindelijk besluiten om dat soort ervaringen voorgoed uit te bannen.

Het is dus alles theater, die aardse drama's. Daarom hoeven we ons ook niet te bemoeien met andermans theater, anders dan Licht en Liefde te sturen naar individuen, groepen en streken, waar dat hard nodig is.

Laten we ons eigen theater zo bewust mogelijk spelen. Dus zonder de werkelijkheid uit het oog te verliezen. Houden we daar voeling mee door ons door onze ziel, door onze intuïtie, door onze diepste gevoelens te laten leiden dan zijn we hier op aarde optimaal bezig.

Vanuit deze zienswijze is de absolute waarheid ook dat alles wat er gebeurt spiritueel gezien, zin en betekenis heeft en plaats vindt in wat wij het "Goddelijke" noemen. Het "Goddelijke" kunnen we dan zien als het kader, waarin al het mogelijke kan worden ervaren. Uiteraard werd en wordt dat kader, door God geschapen en aangepast. Ik vergelijk het wel eens met een video- of computerspel op DVD, waarin heel wat mogelijkheden zijn geprogrammeerd en waar het aan de speler ligt welke keuzes hij op elk moment in het spel treft. Tijdens het spelen kunnen we wel niet meer doen dan wat als mogelijk in het programma is voorzien.

Ik denk dat de vrije wil wel het grootste geschenk is dat God de mens heeft toebedacht.  Hij/Zij heeft toch zeker rekening gehouden met mogelijk misbruik en het bovengenoemd kader dermate aangepast dat dit een zekere drempel niet kan overschrijden. Zo heeft de mens naar mijn begrip enkel de mogelijkheden die hem gegeven zijn en kan de schepping ook niet echt in gevaar brengen. Maar door de cycli van het reïncarnatieproces en de wet van het karma kunnen we van leven tot leven steeds meer inzicht krijgen in welk gedrag positieve en welk negatieve gevolgen voor onszelf meebrengt.

Zo kunnen we verklaren waarom veel mensen kiezen voor uiterst pijnlijke ervaringen, omdat deze rollen hun genezen van hun "dader zijn". Dit door ook eens voor de "slachtofferrol" te kiezen.

Het feit dat Jezus ons telkens opnieuw vraagt om alles te aanvaarden wat er in en om ons heen plaats vindt, kan alleen maar verklaard worden doordat het gebeuren een groter doel dient, ook al kunnen we dat met de beste wil van de wereld niet (meteen) begrijpen. God, Jezus en de andere Lichtwezens beschikken zeker over "the bigger picture" en weten waar alles naartoe leidt. Zo hebben wij dank de ellende van de tweede wereldoorlog en het leed van de slachtoffers in die tijd nu bijna zeventig jaar vrede in Nederland en in heel wat andere landen van Europa en daar buiten.

Authentiek zijn betekent mijns inziens, dat we voor onze persoonlijke waarheid uitkomen, wat deze ook moge zijn. Want enkel als we dat uitdrukken wat we zijn en waar we voor staan kunnen we aan de spiegels die ons als reactie worden voorgehouden begrijpen wat onze sterke en zwakke punten zijn. Dat kan tot een plots groot inzicht en diep begrip leiden. Dan kunnen we aanpassen wat we als achterhaald begrijpen. Zo gezien gaat het bij het authentiek zijn dus om het steeds uitdrukken van onze persoonlijke waarheid. Dan zijn we waarachtig.

Zijn we authentiek dan worden we automatisch naar ervaringen geleid, die ons verder helpen zonder onnodig tijdverlies. Authentieke mensen geven vorm aan hun diepste gevoelens en zijn ook niet bang voor mogelijke reacties. Anderen hebben geen of nauwelijks contact met hun gevoel, doen dat geweld aan of handelen tegen beter weten in, voor gewin op korte termijn, om "macht" uit te oefenen of gewoon om zich niet bloot te geven, niet kwetsbaar te lijken.

Ik heb wel eens vaker mensen gadegeslagen die de waarheid geweld aandoen door niet authentiek te zijn. Ze zijn dermate verstrikt in hun leugens en de daarmee samenhangende gewoonten dat ze die na een tijdje zelf als waar gaan zien. Ik vraag me dan wel eens af of deze mensen niet begrijpen dat ze makkelijk doorzien worden. Mogelijk hebben ze daar tot zekere hoogte lak aan. Maar het moet toch ergens in hun binnenste wringen en pijn doen, denk ik dan.

Mijn reactie is gewoon te aanvaarden zoals het is, wetende dat de ander ook tot inzicht komt. En is het niet in dit leven, dan zal het zeker in een volgend zijn. Alle zielen geraken uiteindelijk weer thuis. Daarom kan ik de processen waarin anderen verwikkeld zijn op weg naar de waarheid met begrip en Liefde volgen, ook omdat ik de lange weg die ikzelf heb afgelegd niet ben vergeten.

Elias. medium voor Christus Healing- en Transformatielicht

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info/NL/

Elias in Bovendien:
http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=Elias&Itemid=53