trump porseleinDe laatste jaren heeft het vluchtelingenthema veel in beweging gebracht.
En is Trump de olifant in de wereldwijde porceleinwinkel? 

VLUCHTELINGEN

Wat opvalt als we het over de enorme stroom van vluchtelingen in onze richting hebben is, dat practisch uitsluitend de negatieve kanten hiervan onder de aandacht worden gebracht. De positieve kanten zijn er ook, maar daar horen we weinig of niets van. Natuurlijk valt het niet te ontkennen dat er mannelijke vluchtelingen zijn die vrouwen als wild beschouwen waarop zonder meer gejaagd kan worden, of dat er terroristen met deze grote stroom onze streken worden binnengesmokkeld.


Maar alles heeft twee kanten. Er zijn voorbeelden genoeg waar vluchtelingen met mensen hier worden verbonden, waar ze de mensen waar ze terecht komen ondersteunen, waar ze met succes aan de slag gaan, maar daar horen we maar weinig van.
Feit is dat er gebeurt wat er gebeurt, dat de dingen zijn zoals ze zijn en we hoe dan ook moeten trachten van elke situatie het beste te maken. Kwestie vluchtelingen zou ik zeggen dat de criminelen onder hen zonder pardon onmiddellijk het land moeten worden uitgezet, maar dat de anderen een eerlijke kans krijgen om zich aan te passen en om zich nuttig te maken voor de gemeenschap. Het grootste probleem lijkt me wel de halfslachtige houding die de regeringen aannemen.


Ik ben van mening dat we beter moed putten uit de huidige situatie. Feit is, als de focus op het negatieve gericht blijft, er geen positieve kracht kan ontstaan. Daarom moeten we nadenken hoe we de positieve krachten die aanwezig zijn bij zowel de vluchtelingen als bij onze eigen mensen kunnen versterken. Mensen uit beide groepen kunnen met initiatieven en ideëen komen om alles in goede banen te leiden en nadenken hoe we het enorme potentieel, die de groep vluchtelingen meebrengt, op een positieve manier kunnen gebruiken. Laten we bewust zijn dat een negatieve benadering van situaties steeds de kracht bij mensen wegneemt.

 

We zitten in een periode van gigantische veranderingen op aarde, of we dat nu willen of niet, onze hele samenleving wordt heftig doorelkaar geschud. De beste wijze om hier mee om te gaan lijkt me om met de stroom van deze veranderingen mee te gaan in plaats van er tegen te vechten. Dan kunnen we er inderdaad een positieve kracht uit distilleren. Laten we allen eens nadenken welke constructieve ideëen onszelf te binnenschieten en hoe we die lokaal kunnen omzetten.


TRUMP

Trump lijkt me inderdaad de olifant in de werelwijde porceleinwinkel, want bewust of onbewust haalt hij de bezem door de varkensstal. Hiermee bedoel ik dat hij op een positieve maar ook op een negatieve manier de aandacht gaat vestigen op dat wat tot nu toe in het verborgen plaats vond of wat bewust gestuurd, nauwelijks of geen aandacht kreeg, zodat de massa het belang ervan niet makkelijk kon inzien.

Door zijn optreden verwacht ik dat de werkelijke thema’s op aarde niet meer kunnen worden verbloemd, maar voor ieder zichtbaar worden. En ook als dat hier en daar op een negatieve manier gebeurt is het op zich zeker positief, want wat voor ieder zichtbaar wordt, schreeuwt om een oplossing en er zal dan ook naar een oplossing gezocht moeten worden. De werkelijke problemen kunnen dan niet meer onder het tapijt worden geveegd.

Trump neemt geen blad voor de mond en gaat met veel sarcasme zijn gang en zal menige mesthoop overhoop halen. Hij zal ook wel hier en daar nog zout op wonden leggen waardoor ook die pijnlijk zichtbaar worden.

Zo maakt het weinig uit in welke richting hij werkt, hij maakt de thema’s van de aarde zichtbaar en daarmee zou hij in deze tijd wel eens de juiste man op de juiste plaats kunnen zijn.

Natuurlijk is hij zeker niet de grote vriend van de natuur met zijn plannen voor fracking en kolencentrales en zouden we liever iemand op die plaats willen zien die de natuur beschermt. Maar door zijn handelen komt wel deze hele problematiek extra in de aandacht en kan iedereen de grote vernietigingen zien, die zijn politiek op dit vlak teweeg zal brengen. Dat zal zeker veel mensen in het harnas jagen, ze zullen zich verenigen, weerstand bieden en het geheel, breed uitgemeten aan de grote klok hangen, Niemand zal dan nog zijn ogen kunnen sluiten voor de gevolgen van een dergelijke desastreuze aanpak en zal er waarschijnlijk gedwongen naar minder schadelijke alternatieven moeten worden gezocht. Wat mij betreft: liever Trump dan Clinton.

http://www.elias-medium.info/NL/

Lees ook hier artikelen van Elias:

http://www.elias-medium.info/NL/2013-08-16-08-22-32/artikelen