Gechanneld bericht. Waarom 2012 en waarom niet 2025?

2025 Was een voorspelling weet je, het was eigenlijk geen voorspelling. Het was een zekerheid over het "einde der tijden" samengesteld uit iedere baby die werd geboren van zijn huidige bestaan vanaf het begin tot de ster. Maar, waarmee ze ook rekening moesten houden waren de mensen. Hun geaardheid, wat ze zouden doen, wat er van hen zou worden en welke gebeurtenissen hier op Aarde zouden plaatsvinden in relatie tot de mensheid als één samen op Aarde. Toen ze dat in ogenschouw namen werd de tijdlijn verkort tot 2012. Dus het "einde der tijden" is 2012. Ik zit te glimlachen, want het einde der tijden wordt zo gevreesd. Het einde der tijden wordt zo ontzettend verkeerd geïnterpreteerd. Het einde der tijden wordt niet begrepen. Ik zit hier om dit aan jullie uit te leggen.

Dus wat betekende dit. Wat konden die figuren, die meewerkten aan de ontwikkeling van de Mayakalender, weten? Dat ze existeerden in een bestaan op basis van een geprogrammeerd ontwerp. Want ze waren in staat om in feite met zekerheid de toekomst in een perspectief te zetten. Dat kan alleen wanneer het hele bestaan inclusief de planeten, de Aarde en de sterren, dieren en mensen één geprogrammeerd ontwerp zijn die van begin tot eind samenwerken. Ik zal voortaan naar dit geprogrammeerde ontwerp verwijzen als "bewustzijnsystemen". Dat is ook de term die de dimensies gebruiken. Dus het einde der tijden betekent het eind van op bewustzijn geprogrammeerde mindsystemen. Ian, wat je nu zegt, dat het bestaan zal verdwijnen ja, dat is precies wat ik zeg. Maar het zal verdwijnen vanuit een interessant perspectief. Het bestaan zoals het is op dit moment en daartoe behoren mensen, de planeten, de sterren, planeet Aarde, de oceanen, de natuur, alles is al in het proces van zijn beëindiging. Het einde der tijden. Het eind van dit bewustzijnsysteem-ontworpen-geprogrammeerde-bestaan. Meervoudige woorden, ik snap het, maar dat is wat het is. En het is al aan het veranderen. Want er heeft zich iets fascinerends voorgedaan. Iets dat niet werd verwacht. En dit kleine "iets" bewaar ik nog even tot straks.
 

Ga even goed zitten. Zet je schrap. Want alles wat je ooit hebt gekend, alles waarop je hebt vertrouwd... waarom vertrouwd? Omdat mensen vertrouwen hebben in wat ze weten op dit moment in hun wereld. Ze zijn verzekerd, ze zijn veilig, ze zijn tevreden, ze worden beschermd, ze zijn gelukkig, ze zijn voldaan niet veel, maar er zijn er een paar. Dat is een onderdeel en zal een onderdeel worden van het einde der tijden, want dat zal allemaal tot een einde komen. Jullie hele wereld zal eindigen. Je hele levenservaring zal eindigen met het einde der tijden in 2012. Bewustzijnsystemen. Laten we de zaak eens van deze kant bekijken. Het bestaan in zijn geheel de Aarde, de planeten, de sterren is bewustzijn, een geprogrammeerd bewustzijnsysteem inclusief mensen. In de mensen zit een mindbewustzijnsysteem binnen dit geprogrammeerde bestaansontwerp. En dit totale bewustzijnsbestaan werkt als één geheel met een begin en een eind. En dat is de reden waarom degenen, die het einde der tijden voorspelden, dit in feite konden doen.
Wat een realisatie! Dus wat betekent nou het einde der tijden? Het is fascinerend. Het einde der tijden betekent het eind van het bewustzijnsbestaan. Het eind van het bewustzijnsbestaan. Wat betekent dat dan? Kijk eens naar de mensen op dit moment, kijk eens naar het bestaan. Alles als één bij elkaar heeft geopereerd en is in principe verantwoordelijk voor zijn huidige expressie. Want we zitten hier als zodanig en we hebben dit aanvaard en we hebben onszelf toegestaan om voorgeprogrammeerde mindbewustzijnsystemen te worden binnen een op basis van bewustzijn ontworpen bewustzijnsbestaan.

 

 Lees verder op DesteniNL http://desteni.net/