volg je eigen weg, doe je eigen ding, laat je niet onder druk zetten om alles te zijn behalve wie of wat je bent. Een medicijnman hoeft niet persé een genezer te zijn, het zijn mensen die hun eigen dingen doen, met een passie.
1, het maakt jou, het beoefenen van je oefeningen, je eigen medicijn, en
2, je voelt je beter - medicijnmannen maken van die twee dingen één en hetzelfde ding. Een Warrior is een levend voorbeeld van passie. Wat is passie, het is een innerlijk gevoel, een liefdesaktiviteit. Het is datgene wat tijd laat vliegen, dat waarvoor je hemel en aarde beweegt en datgene waarvoor je altijd tijd vindt.

Passie is het verenigen, van de vereniging van de liefde tussen een man en een vrouw, wat meer energie en kracht heeft dan alles op de aarde en als het beschermd is, onverslaanbaar kan zijn. Harmonie is als iemands hart klopt tegelijkertijd met dat van een ander, met de muziek van de dans, de hartslag van een gekozene, de hartslag van een natie, de hartslag van het universum en de aarde. Denk aan je passie, als het goed aanvoelt en het laat je sidderen, dan is het je passie. Het is jouw passie die alles mogelijk maakt!

(Alleen voor vrouwen, mannen kunnen dit niet versmaden, vooral de Aussies!!)

De Hopi traditie is dat de mannen alles voor de vrouwen mogelijk maken. Zij moeten aantrekken, maar de vrouwen moeten kiezen. De reden voor lang haar is aanmoediging van schoonheid, en de "Indiaanse liefdesbehandeling"- hij bracht ter sprake dat de holbewoners hun vrouwen aan hun haren heen en weer trokken. Hij zei dat dat verkeerd was, dat de Indiaanse vrouwen hun mannen aan de haren trokken! Mannen moeten de wereld zien door de ogen van vrouwen.

1. Passie -Het vuur, de individualiteit, het JOU. Het is innerlijk, ons wordt verteld te zijn wat je verwacht wordt te zijn, dus ben niet iets anders. We hebben een levenskracht en energie die als ze bedreigd worden, meer schade aan kunnen richten dan een atoomexplosie. Maar we moeten harmonie en regelmaat beoefenen. We vinden onze eigen frequentie en kunnen die verhogen om het met een ander te verbinden en te harmoniseren, maak het gelijk, ga er niet mee in strijd, anders word je vernietigd. De eerste sensatie die we ontvangen is de hartklopping van onze moeder. Het is voor ons nodig allemaal één harmonieuze harteklop te zijn.

2. Lichaam -Jouw taak is om je lichaam de baas te worden, als je je lichaam niet beheerst, werkt er niets voor jouw.

3. Spiritueel -Al het andere is spiritueel, de bomen, het water, de lucht etc. Om jezelf te bereiken, moet je uittreden en niet naar binnen groeien, anders word je een zwart gat en implodeer je. Vorm verandering - is mogelijk door in die gedaante te veranderen - mijn gevoel is dat je zoveel in jezelf kunt geloven dat een super opgedrongen beeld in je gedachten wordt gevormd en in de gedachten van de mensen om je heen. Door je eigen frequentie te veranderen kun je alles worden, bijvoorbeeld een magnetron om dan water te prikkelen, zodat het verandert en heet wordt. Wanneer onze energie stijgt, stijgt ook onze lichaamstemperatuur. Wij hebben de mogelijkheid onze eigen frequenties en die van andere mensen te veranderen.

Diegenen die weigeren hun oogkleppen af te doen en het bewustzijn te verruimen, zullen voor eeuwig gevangen zijn in een gevangeniswereld van eigen maak, en zullen nooit het (echte) gevaar om hen heen zien. Diegenen die niet wensen te zien, KUNNEN NIET ZIEN; diegenen die niet wensen te horen, KUNNEN NIET HOREN; diegenen die niet wensen te voelen, KUNNEN NIET VOELEN.

Medicijnmannen- en vrouwen

Op dit punt zou het goed zijn te zeggen dat medicijnmannen- en vrouwen niet perse genezers hoeven te zijn. In feite is je passie je medicijn. Als je medicijn je altijd 'high' maakt als je aan het dansen bent, dan is dansen je medicijn. Als je je zweverig voelt tijdens het koken, dan is koken jou medicijn. Jouw medicijn zal je altijd helpen dátgene te genezen dat jouw kwelt. Je medicijn geeft je altijd de kracht en de moed te herrijzen, op te staan en verder te gaan. (Dit medicijn is van de geest.) Jouw medicijn is ook dátgene wat je doet.

Jouw bijdrage in het Land van de Levende Dingen, wat je doet is jouw bijdrage en jouw handtekening in dit leven, en het is jouw medicijn.

Hoe je anderen behandelt en je reactie op de wereld, is jouw medicijn. Jouw medicijn kan de tekortkomingen van anderen tegemoetkomen, of, in feite vergiftigen.

Wat je doet raakt anderen ten alle tijden! (Als je medicijn anderen pijn doet in welke zin dan ook, ben je als medicijnman- of vrouw niet geslaagd!) Wat je DOET in het land van de levende dingen is jouw medicijn. (Dit is het medicijn van het lichaam.) Het is de ware medicijnman- of vrouw die het medicijn van de geest één maakt met het medicijn van het lichaam.

Waarheid en Wijsheid

Waarheid en wijsheid moeten altijd uitgezocht worden. Geen van beiden zal makkelijk komen. Als in het begin de leraar jouw vragen negeert... vraag opnieuw! Alle meesters van Wijsheid komen tegemoet aan de Passionele student. Om recht op kennis te vragen is, eerbied tonen voor wijsheid en achter kennis aangaan, is passie tonen voor de waarheid. (In het leven zijn er geen RECHTEN, alleen privileges.) Anders dan macht, komt de waarheid altijd naar boven. Het verstopt zich niet, zij wordt verstopt door diegenen die wensen dat het verzegeld blijft. Waarheid en macht zijn instrumenten die gebruikt mogen worden. Geen doelen in zichzelf. (Macht kan waarheid bedekken of ontmantelen; waarheid kan alleen macht ontmantelen; macht kan leiden tot waarheid; waarheid leidt altijd tot macht; wijsheid is weten hoe je beiden gebruikt.

Passie

Om je passie te kunnen volgen, moet je haar eerst herkennen. De volgende gebruiksaanwijzing zou je moeten helpen je passie te herkennen:

1.Je PASSIE zet je in vuur en vlam.

2.Je PASSIE doet tijd verdwijnen. (vijf uur wordt vijf minuten)

3.Je PASSIE neemt veel van je wakende gedachten in beslag

4.Je PASSIE brengt je in actie; je kunt niet stilzitten.

5.Je PASSIE is iets waar je altijd tijd voor kunt vinden.

Bewustzijn

Er zijn drie delen die leiden naar bewustzijn.

1.De innerlijke geest, oftewel de PASSIE

2.Het uiterlijke zijn, oftewel het LICHAAM

3.De uiterlijke geest, oftewel het SPIRITUELE

(Beheers eerst het innerlijke zelf, het lichamelijke zelf als tweede, en dan, alleen dan, kan het spirituele zelf worden veroverd) Hoe kunnen we een complexe uittreding ervaren als we niet kunnen stoppen met teveel eten? Hoe kunnen we stoppen met teveel eten als we niet de passie en de discipline hebben om het te bereiken? Alle spirituele lessen vereisen beheersing van de geest. Ontwikkeling, of groei, is altijd naar buiten, nooit naar binnen. Beheersing van de innerlijke geest of passie is eerst; beheersing van het lichaam komt als tweede; beheersing van het spirituele is de laatste stap.

Diegenen die de volgorde omdraaien zullen bevinden dat de ontwikkeling naar binnen groeit en in elkaar klapt. (Passie is het geheim van alle dingen. Beheers het en alle dingen zullen aan jou worden onthuld.)

Star Warriors

Om het pad van de Star Warrior te volgen, moet je eerst twee begrippen uit je gedachten bannen - kan niet en onmogelijk - Hoe lang zou je getrouwd blijven met een echtgenote die constant blijft herhalen dat je dit en dat niet kunt doen? Je mag daar niet naartoe; je kunt dit niet; je mag dat niet. Niet zo heel erg lang! Dus waarom sta je jezelf toe jezelf te ontkennen? Onthoud, als je jezelf ondergeschikt acht, dan is dat ook zo! Als je tegen jezelf zegt: Ik kan dit niet, dan heb je gelijk. Als je tegen jezelf zegt: Ik kan dit wel, dan heb je ook gelijk. Om te worden wie je wilt zijn, moet je eerst vaststellen wie die persoon is en hoe die te werk gaat. Dan, beoefen en herhaal alles wat die persoon zou denken en doen. (Om een hert te worden, moet je je gedragen, je moet denken, leven en zijn zoals een hert, alleen dan kan de passie van het hert van jou worden.) Met andere woorden; creëer jezelf. Schrijf een script voor je eigen film. De held ben jij. In het script schrijf je al die dingen die voor jezelf wenst, al die dingen die je zou willen doen of voelen. Dan ga je het script beoefenen. Beoefen het worden van de held of heldin van je film. Herhaal opnieuw en opnieuw totdat je instinctief je gedrag aanvoelt. Rustig begin je te weten hoe de held zich gedraagt en denkt. Langzaam wordt je de held van je film en van je leven. - De enige manier om een sprinter te worden is te beginnen met rennen - De enige manier om een liefhebber te worden is te beginnen met liefhebben - De enige manier om passievol te geraken is passie te beoefenen. Beoefen datgene wat je wenst te zijn... en snel zal je het worden.

De 10 geboden van de Star Warriors - ( sleutel 10 )

1.Ik ben een kind van de Dansende Ster, geboren uit chaos.

2.Ik ben vuur.

3.Ik zie het vuur in alle dingen.

4.Ik ben slechts een gast in het land van de levende dingen.

5.Ik bewandel het pad der stilte.

6.Ik word niet gezien of gehoord; alleen gevoeld.

7.Ik neem alleen datgene wat ik terug kan geven.

8.Ik kan niet bezitten; ik kan alleen delen.

9.Ik ben mijn Grootvader op alle mogelijke manieren.

10.Ik ben het antwoord.

HOPI-PROFETIEËN 2

1. Ik ben geboren uit de sterren. De sterren werden geboren uit chaos.

Er zal altijd chaos blijven, maar ik zal altijd een krijger zijn.

Alleen in uitdagingen zullen we onze grootste krachten en zwakheden vinden. Alleen in uitdagingen zullen onze passies gesterkt worden. Het doel van leven is uitwaartse ontwikkeling. NIET innerlijke vrede. Vrede die geen uitdagingen naar voren brengt betekent stagnatie. Vertrouwen in jezelf door uitdaging is ECHTE vrede.

2. Ik ben vuur. Ik ben passie. Alles wat ik doe, doe ik met passie.

Vuur is passie. Passie is die innerlijke kracht die ons onderscheidt van alle anderen. Passie is datgene wat de beer de beer maakt... nooit zal de beer proberen te vliegen als een adelaar, omdat het zijn passie is om die beer te zijn. Passie is die gave die ons in staat stelt te zijn wat we wensen te zijn. Iets zonder passie doen is de bewegingen volgen. Passieloos zijn is het gevecht van het leven verliezen. Diegenen die geen passie hebben zijn makkelijk te misleiden en te manipuleren. De studie van natuurkunde en andere wetenschappen vertelt ons dat alle dingen bestaan uit atomen, die op hun beurt weer bestaan uit elektronen, protonen en neutronen. Allen zijn deeltjes van elektriciteit of energie. Deze energie kan niet worden vernietigd, alleen veranderd. Van deze zelfde deeltjes kwam de vrijlating van een basis van ons bestaan. Hierin heeft de wetenschap het bestaan van een kracht, zoals geen andere op deze planeet ontsluierd, de kracht die ieder van ons op ons eigen pad dirigeert. Dit is onze passie, onze gave.

3. Ik zie het vuur in alle dingen.

Alle dingen bezitten vuur. Al dezen hebben een geest. Het enige verschil tussen mens en dier is dat ze verschillende huiden dragen. Het enige verschil tussen de mens en alle dingen is de huid, oftewel de buitenbedekking. In de Hopi wereld wordt de geest van een gedachte katcina genoemd. Het is de katcina dat het vuur is of de passie. Diegenen die kunnen zien of horen kunnen leren van de katcina's om ons heen. Als je kunt communiceren met andere mensen, dan kun je dat ook met de bomen, de wind, en alle dingen van de aarde.

4. Ik ben slechts een gast in het land van de levende dingen.

De huid die we dragen is maar een tijdelijke jas. Dat gedeelte van ons dat het meest belangrijk is, is de innerlijke geest, oftewel passie. Bovendien moeten wij nooit vergeten dat wij hier te GAST zijn en we ons dus als zodanig moeten gedragen. Datgene wat we mogen ontvangen in deze plaats moet hier achterblijven... dingen kunnen niet meegenomen worden, maar alle rijkdommen die we hebben verzameld in herinneringen en kennis zullen bij ons blijven... voor altijd.

5. Ik bewandel het pad der stilte.

In het lied van de ochtendlucht, is er zin die zegt 'leef, als of je niet kunnen spreken'. Dat betekent dat wat je doet belangrijker is dan wat je zegt. Als je niet kunt praten, moet je je liefde en vriendschap duidelijk maken door je acties. Je moet datgene demonstreren wat je voelt. Laten je acties je maatstaf zijn. Alleen in stilte kun je leren. Hij die praat kan niet horen, alleen in stilte kun je je vijand verslaan, hij die geen lawaai maakt is onzichtbaar.

6. Ik word niet gezien of gehoord, ik word alleen gevoeld.

De krijger moet zichzelf laten voelen. Als hij zijn leven leeft en de wereld heeft hem niet gevoeld, dan heeft hij gefaald. Als hij zijn leven leeft, en Grootvader heeft hem niet gevoeld, dan heeft hij gefaald. Zijn passie moet worden ervaren door anderen, niet gezien of waargenomen. Hij die zijn vuur gebruikt verwarmt de wereld, hij die over zijn vuur schreeuwt, vult de wereld met lawaai.

7. Ik neem alleen datgene wat ik terug kan geven. De balans tussen de natuur

en de harmonie van het universum moet gehandhaafd blijven.

Als de krijger een boom kapt om een kano te maken, moet hij een zaadje planten in ruil daarvoor. Als een krijger een korenaar pakt, moet hij terugkeren en een nieuwe planten. Als een krijger een leven neemt, moet hij dat vervangen. (Vroeger, als een man een andere man doodde, kwam hij terug om voor de vrouw en familie van het slachtoffer te gaan zorgen.) Het waren de beschaafde Europese immigranten, die de indianen leerden levens te nemen zonder enige zorg voor terugbetalen of in stand houden van de balance van de natuur.

8. Ik kan niet bezitten, ik kan alleen delen.

Welke van de vlooien bezit de hond? Welke van de bladeren bezit de boom? Als er zoiets kan zijn als eigendomsrecht, is gras dan niet het eerste wat aanspraak kan maken op het land? Het geheim van bezitting is als volgt: dat als je aanspraak maakt op bezit... is dat wat de bezitting wordt genoemd, niet hetgene wat wordt bezetenen, en dat onderscheid ligt bij de eigenaar.

9. Ik ben op alle mogelijke manieren mijn Grootvader.

Grootvader is de naam, gegeven aan de Grote Geest. Grootvader is de naam, gegeven aan het universum. Grootvader is deVader van de man tot wie ik geboren ben. Het universum is Grootvader. In heel het universum zijn alle dingen mogelijk. In Grootvader geloven is in alle dingen geloven. Ik ben de Grote Geest, ik ben Grootvader, ik ben het universum, in mij is alles mogelijk.

10. Ik ben het antwoord.

De krijger is een antwoord voor een probleem. Hij is niet HET antwoord, maar één van de vele mogelijke oplossingen. De krijger is de eerste in een gevecht, de eerste die een offer maakt, de eerste die een stap zet tussen zijn geliefden en gevaar. De krijger is een levend voorbeeld van passie.

Al zou men duizendmaal (1000 x) duizend man
in een veldslag overwinnen,
zij/hij die één/1 mens, zichzelf overwint,
is de grootste heldin/held


"Dhammapada, vers 103"


Volgens Plato  zijn er 3 soorten mannen:


Mannen die houden van Wijsheid
Mannen die houden van Eer
Mannen die houden van Verovering

 

Profetie is geen voorspelling, zoals het in eerste instantie lijkt. Maar het is een draad in het totale weefsel van betekenis, in het gehele wereldbeeld.

Bronmateriaal Pieter de Boer