Energy

De spanning in de wereld neemt toe. Iedereen voelt dat. En er doen de wildste geruchten de ronde hoe die spanning zich zal ontladen. Hoe dan ook, een ding is zeker: een ontlading gaat er komen. Maar of dit in de vorm van een echte oorlog gebeurt, laat staan dat er een derde wereldoorlog voor de deur staat, dat houd ik voor niet waarschijnlijk.

Meer en dodelijker aanslagen, nieuwe gewapende, maar eerder locale conflicten zie ik wel gebeuren. Maar wat het ook zal zijn, ik voel wel dat we de komende weken en maanden nog met het een of ander heftigs geconfronteerd gaan worden. Of het al dan niet ‘valse vlag’ operaties betreft, speelt in feite geen rol, want waar het om gaat is, niet wie er achter zit, niet wat er gebeurt, maar wat al dat wapengekletter, al dat vechten, al dat lijden en al die doden, met ons doet, welke emoties die gebeurtenissen bij ons oproepen.

Reageren we met angst en onzekerheid of met woede en gaan vervolgens met haatgevoelens op onze beurt aan het vechten? Of trachten we achter het werkelijk doel van die chaotische toestanden te komen? Denken we dat de de geweldadige gebeurtenissen of de werelwijde geïnstitutionaliseerde corruptie  die emoties in ons veroorzaken? Of is het zo dat ze enkel de bestaande emoties naar de oppervlakte halen? Als we het laatste niet meteen  verwerpen, dan lijkt het ook mogelijk dat wij in feite de gebeurtenissen in de buitenwereld veroorzaken omdat het ons anders niet mogelijk is om de verdrongen emoties onder ogen te zien. En zo is het naar mijn mening hoe de situaties in de buitenwereld ons een spiegel voorhouden.

De feitelijke oorzaken zullen we niet kunnen doorgronden als we ons enkel blijven blindstaren op wat er gebeurt of wie de touwtrekkers achter de schermen zijn. Naar mijn gevoel zijn veel complottheorieën werkelijk waar en een aantal uit de dikke duim gezogen, wat met de leugens van de mainstream media enkel tot nog meer onzekerheid leidt. We kunnen hier wel een duidelijke conclusie uit trekken: geloof, in welke vorm dan ook, brengt ons geen enkele stap verder.

Veel mensen hebben nog niet in de gaten dat we op aarde met een gigantische verschuiving worden geconfronteerd. Een enorme verandering van de samenleving vindt namelijk plaats die zo ingrijpend is, dat het elk mens op zijn grondvesten zal doen schudden. Want ieder zal zijn of haar geloofssystemen, evenals het eigen functioneren onder ogen moeten zien. We hebben het hier, wat de geloofssystemen betreft over energetische structuren die zijn opgetrokken door het overnemen van de ideeën van anderen zonder ze te hebben onderzocht of ze wel kloppen. En wat ons functioneren betreft: laten we onszelf accepteren zoals we zijn, als vertrekpunt, Dat is uiterst waardevol, maar van daaruit houden we best ons handelen regelmatig tegen het licht om ons af te vragen op wat het gebaseerd is en of er een meer positief alternatief voor bestaat.

Er zijn nog hele volksstammen die in de praatjes van hun politieke leiders geloven, anderen zoeken het in de zogenaamde heilige boeken, die vaak druipen van het bloed van andersdenkenden. Ik vraag me dan ook af hoe het komt dat een gelovig mens zo makkelijk over al die gewelddadigheid heen leest, zonder wat dan ook in vraag te stellen.

Maar we hoeven het echt niet ver te zoeken, want zoals gezegd, de reguliere media zijn niet te vertrouwen en wat in de alternatieve nieuwskanalen staat gaat er bij mij ook niet altijd in als zoete koek. En weer rijst de vraag, maar waar en hoe vinden we dan wel de waarheid? Want het zelf vinden van wat waar of niet waar is lijkt dan nog de enige weg om de dingen te kunnen zien zoals ze werkelijk zijn.

En dat is helemaal niet moeilijk. Ik heb er hier al vaak over geschreven, maar omdat het zo essentieel is, kom ik er telkens weer op terug: “We moeten overschakelen van het functioneren via het verstand naar het leven naar de impulsen van de ziel, dus leven naar het gevoel. Dan weten we van binnenuit wat waar en niet waar is en wat we al dan niet moeten doen. Het is zo simpel en kost maar twintig minuten tijd elke dag om ons op onze ademhaling te concentreren. Daarmee openen we steeds meer het kanaal tussen het bewustzijn van onze ziel en ons dagelijks bewustzijn en vinden dan de waarheid binnen ons zelf.”

De ontwikkeling van de grote verandering is naar mijn inzicht niet te stoppen en de processen die al zijn begonnen en in de komende weken op aarde waarschijnlijk verder zullen escaleren zijn er op gericht om die nieuwe samenleving mogelijk te maken. Ook als het om nieuw geweld gaat, ook als er weer veel slachtoffers vallen. Naar mijn mening en begrip sterft er niemand of hij of zij heeft er vanuit het hogere bewustzijn, het zielenbewustzijn ervoor gekozen om te vertrekken. En zij, die zo te midden van de huidige conflicten er voor kiezen om uit hun lichaam te stappen, dienen daarmee, zoals ik het bekijk, ook nog een hoger doel. Namelijk helpen om de medemensen de ogen te openen.

De mensen die nog diep in de dualiteit verankerd zijn zullen mij deze stelling waarschijnlijk niet in dank afnemen maar alles wat er momenteel gebeurt is, zover ik het begrijp, erop gericht om de oude structuren, de oude denkwijzen, die aan deze structuren ten grondslag liggen voor eens en voorgoed op te ruimen.

Dus al die agressie, al die strijd die we hebben gezien en nog zullen zien hebben langs de ene kant tot doel om die enorme spanning te ontladen en langs de andere kant om te tonen dat vechten geen zin heeft. Deze uitspraak lijkt voor velen wel het meest onzinnige wat ze tot nu toe hebben gelezen, gezien de lange historie van geweld op deze planeet. En de geschiedenis herhaalt zich, is een oud gezegde, wat tot nu toe inderdaad nog steeds heeft geklopt.

Maar een ding moge duidelijk zijn. Het vechten door de eeuwen heen heeft tot nu toe nog geen duurzame vrede op aarde kunnen bewerkstelligen. Ook de religies niet. Integendeel. Dus wat is de zin om nog verder te strijden, wat brengt het ons om nog anderen klakkeloos te geloven?

Wat er de komende tijd ook gaat gebeuren, de ontwikkelingen in de buitenwereld werpen ons terug naar onze eigen innerlijke processen. Ze tonen ons onze angsten, woede, frustraties en onzekerheden. En als we daarmee aan de slag gaan door ons ermee te confronteren, dan kunnen we door het verwerken ervan, niet alleen individueel diepe innerlijke vrede tot stand brengen, maar ook een bijdrage leveren aan het totstandkomen van duurzame vrede op aarde. Als één persoon zijn trilling verhoogt, dan gaat de trilling van de aarde ook een stukje omhoog.

Het draait allemaal om energie, om trilling. De frequentie van de energie van de aarde stijgt constant. Wat we als gevolg daarvan de laatste jaren hebben kunnen constateren is, dat er steeds meer duistere praktijken boven water komen. Geleidelijk aan zal alles open op tafel komen liggen wat er achter onze rug in het geniep gebeurde en nog plaats vindt. Naar mijn overtuiging hebben we daarvan nog maar het topje van de ijsberg gezien. Er gaat inderdaad geen dag voorbij of nieuwe schandalen komen aan het licht. En het zou me niet verbazen dat de frequentie van onze planeet zover stijgt, dat er tussen nu en vijf jaar een niveau wordt bereikt waarin de mensen wereldwijd tot het bewustzijn, tot het inzicht komen dat vechten geen zin meer heeft. Ik heb werkelijk het gevoel dat de ontwikkelingen nu in een stroomversnelling komen en het zou me zelfs niet verbazen als we over een jaar op dit vlak al een heel andere situatie zouden zien.

De processen zoals ze nu op deze planeet plaatsvinden leiden uiteindelijk tot absolute zekerheid. Dit door het doorgronden van de natuur van de werkelijkheid en van het leven, waardoor de mens gaat aanvaarden om met het leven te leven en niet, zoals nu heel vaak gebeurt, tegen de stroom in te zwemmen.

Lukt het ons om het leven te begrijpen en te accepteren zoals het komt, dan kunnen we ook de illusies van de dualiteit definitief vaarwel zeggen. Maar daarvoor is het noodzakelijk om te stoppen met het verdringen van onze emoties. De uitdaging is om ze te aanvaarden omdat ze er nu eenmaal zijn, om vervolgens heel diep in ons innerlijk te duiken om ze te verwerken. Onze emoties zijn onze thema’s die in het niets oplossen als we ze in de stilte en in alle rust, met gesloten ogen doorademen. Vanuit de vrede die daardoor ontstaat kunnen we niet alleen makkelijker accepteren wat er gebeurt, maar we zullen dan vanuit die vrede actie ondernemen. Het verschil is dat die stappen die we zetten dan niet meer door ons ego, niet meer door onze emoties, door onze frustratie, maar door onze ziel worden ingegeven. En de ziel kent geen strijd.

Het geweld waar we op deze planeet nog mee geconfronteerd zijn en worden heeft enkel tot doel om de mensen te doen ontwaken en om te zorgen dat ze tot diepe inzichten komen. Ieder mens zal ontwaken die bereid is om met zijn of haar emoties aan de slag te gaan.

Helaas zullen velen ook in hun angsten en woede blijven steken. Ze weigeren daarmee de confrontatie met hun gevoelens aan te gaan. Ze projecteren ze zo op anderen en daardoor komen deze mensen niet in het nodige bewustzijn om innerlijke vrede te bewerkstelligen. Ze blijven zo lang vechten, tot ze het uiteindelijk ook moe zijn geworden. Ze zijn dan een hele tijd opgesloten in een vicieuze circel van geweld. Dat is de moeilijke weg, want het vechten betekent dat elke situatie, die we in feite zouden moeten accepteren, naar buiten uit wordt geprojecteerd. Energetisch sla je daarmee als het ware met geweld op de buitenwereld, op de spiegel, die dan een nog heftiger beeld gaat vertonen, waarmee je aansluitend wordt geconfronteerd.

Als we echter bereid zijn om de situaties die naar ons toekomen te aanvaarden en om ze te zien als een spiegel voor en van ons eigen innerlijk, dan zijn we vanzelf geweldloos. We nemen verantwoordelijkheid voor wat er om ons heen gebeurt omdat we begrijpen dat we het individueel of collectief over ons hebben afgeroepen. Dit met het doel om verder te groeien.

En dat is de makkelijke weg, de weg van aanvaarding van alles wat is, de weg van geweldloosheid, de weg van bereidheid om bewust in de spiegel te kijken en om met wat daar zichtbaar wordt, aan het werk te gaan. De weg van geweldloosheid roept geen geweld op, het geeft diepe vrede en zekerheid. Wat zal het zijn? Vechten of aanvaarden?

http://www.elias-medium.info/NL/

 

http://www.elias-medium.info/NL/elias/20-algemeen/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update