De periode tot aan het begin van dit millennium kunnen we typeren als de periode van het geloven. In die periode geloofden we dat de kerk ons dichter bij God zou kunnen brengen, dat artsen ons gezonder zouden kunnen maken, dat politici de belangen van het volk zouden vertegenwoordigen, dat journalisten onpartijdig verslag zouden geven, en dat wetenschappers op zoek zouden zijn naar de waarheid.

 

In de periode van de afgelopen 13 jaren zijn steeds meer mensen van hun geloof gevallen. We kwamen erachter dat er op een onvoorstelbaar grote schaal misbruik werd gemaakt van onze (naïeve) goedgelovigheid. We werden door dit onthutsende besef teruggeworpen op onszelf, want we konden alleen onszelf nog maar vertrouwen. We zagen dat we zelf verantwoordelijk zijn voor alles in ons leven, inclusief onze informatievoorziening. Alleen door het zelf te onderzoeken kunnen we er (nagenoeg) zeker van zijn dat we niet opzettelijk worden misleid door anderen. Uiteraard kunnen we dan nog wel onszelf misleiden, zolang we nog onwetend zijn over onze innerlijke dynamiek.

 

Het centrale thema voor de periode van de afgelopen 13 jaren was innerlijk weten. We voeden ons innerlijk weten door zelf na te denken, zelf waar te nemen en zelf te voelen. We geloven niet langer dat anderen dat voor ons zouden kunnen doen. Wie dat nog wel doet is gewoon gemakzuchtig. Geloven in de waarheid van anderen is voor luie mensen. Dit is geen waar-mening, maar een waar-neming (meer).

 

Door uitsluitend te vertrouwen op ons innerlijk weten maken we de bewustzijnssprong van macht naar kracht. Goedgelovige mensen maken onbewust deel uit van de machtpiramide, waarmee een klein clubje mensen probeert de gehele planeet in gijzeling te houden. Wil je hier meer van weten, lees dan even het artikel getiteld ‘de oplossing’.

 

Aan de top van de machtpiramide vinden we de hoogste machthebbers die vanwege hun enorme macht altijd achter de schermen blijven van de werkelijkheid zoals deze door de mainstream media wordt gepresenteerd. Ik noem deze mensen de machtskakkerlakken. Deze machtskakkerlakken doen er alles aan om de goedgelovige massa zo lang als mogelijk vast te houden in hun onwetendheid. De massa wordt daarom opzettelijk steeds dommer gemaakt door het onderwijssysteem en de informatie die wordt voorgeschoteld door de mainstream media. De massa wordt zo opzettelijk getraind in het leren napraten van voorgekauwde ‘waarheden’. En om daar nog vele scheppen bovenop te doen wordt de massa voorzien van allerlei chemicaliën via ons eten, ons drinken en de lucht die we inademen. De meest goedgelovige mensen staan daar weer bovenop ook nog eens de toediening van allerlei chemicaliën toe via pillen en prikken. Dat is ook precies de reden waarom de ziektecijfers steeds sterker stijgen. Alleen door volledig te vertrouwen op de kracht van ons innerlijk balanswaarborgsysteem (ook wel immuunsysteem of afweersysteem genoemd) worden we (weer) gezond. Ziekte is namelijk ook een geloof, en wie daarin gelooft die wordt inderdaad ziek of steeds zieker. En evenzo is bedrijfsmatige groei een geloof, wat tot steeds meer onbalans leidt. Alleen onwetenden laten zich leiden door geloofsovertuigingen en dogma’s.

 

Zo boven, zo beneden. Zo binnen, zo buiten.

De benedenwereld (onze Aardse werkelijkheid) is een afspiegeling van de bovenwereld (de Hemelse werkelijkheid van de sterren en de overige planeten). Evenzo is de buitenwereld (zoals we die om ons heen menen waar te nemen) een afspiegeling van de binnenwereld (die overeenkomt met de gesteldheid van ons bewustzijn). Zouden de drie sterren in de Gordel van Orion van positie veranderen wanneer we de grote piramides op het Gizeh-plateau in Egypte zouden verplaatsen? Alleen onwetende mensen zouden dat wellicht kunnen geloven. Wetende mensen weten dat deze afspiegeling alleen van boven naar beneden werkt. Zouden deze sterren inderdaad waarneembaar van positie veranderen, dan zouden we kunnen gaan overwegen om met de piramides te gaan schuiven.

 

Dit betekent dat het zinloos is om praktijken in de buitenwereld te willen veranderen zolang ons bewustzijn op het oude niveau blijft hangen. Daarom is het cruciaal dat alle mensen nu eerst in hun eigen kracht gaan staan:

 • - Krachtmensen onderzoeken alles zelf, en behouden dat wat voor hen goed is, dat wil zeggen dat wat past bij het eigen innerlijk weten.

 • - Krachtmensen respecteren en accepteren alles en iedereen, en hebben geen enkele behoefte om anderen te be- of veroordelen.

 • - Krachtmensen beschouwen alle levensvormen als evenwaardig, en kijken nooit op naar anderen, en ook nooit neer op anderen.

 • - Krachtmensen begrijpen dat gevoelens een terugkoppeling geven op het eigen innerlijk- en uiterlijk gedrag, en zij gebruiken deze terugkoppeling om  de eigen koers bewust vast te houden.

 • - Krachtmensen begrijpen dat ons innerlijk gedrag (onze gedachten, gevoelens en waarnemingen) een soort magneet vormt waarmee het gelijke wordt aangetrokken.

 • - Krachtmensen staan boven hun ego, waar ze bewust gebruik van kunnen maken, maar wat nooit de innerlijke leiding heeft.

 • - Krachtmensen strijden nergens tegen, ze doen gewoon hun eigen ‘ding’ en laten zo zien waar ze voor zijn.

 • - Krachtmensen kennen geen angst; ze zijn verbonden met een onuitputtelijke bron van onvoorwaardelijke liefde.

 

Na de stap van geloven naar (innerlijk) weten volgt de stap naar verbinden. Hierbij verbinden krachtmensen zich aan initiatieven die groter zijn dan zij zelf. Na het blind geloof te hebben afgezworen, krijgen velen de neiging om naast de officiële zienswijze ook alle andere zienswijzen aan te vallen. Deze mensen zijn in het gat tussen geloven en innerlijk weten gevallen, wat velen overkomt. Pas wanneer we uit dit gat zijn gekropen en respectvol met alle zienswijzen (zelfs de officiële) om kunnen gaan, dan pas staan we in onze eigen kracht. Vanuit die innerlijke kracht is het mogelijk om de verbindingen met andere krachtmensen aan te gaan, want in deze verbindingen worden verschillen in zienswijze beleefd als complementair, en nooit als tegenstrijdig. Krachtmensen strijden immers niet.

 

Door onszelf vanuit onze eigen kracht te verbinden met anderen zorgen we ervoor dat één plus één meer wordt dan twee. Dat kan alleen wanneer beide ‘enen’ volledig door de ander worden geaccepteerd zoals die deze ‘ene persoon’ nu eenmaal is. Ook accepteren we onszelf zoals we nu eenmaal zijn. Krachtmensen omarmen liefdevol zowel hun eigen schaduwkant, als die van de ander. Zonder het licht is er immers ook geen schaduw. Indien we dankbaar zijn voor het licht, laten we dan ook beseffen dat schaduw een gevolg is van dit licht.

 

Wij zijn allemaal verschillend. Velen van ons hebben naast een leven in de fysieke werkelijkheid ook een leven in de digitale wereld van het internet. Laten we als krachtmensen de komende tijd de nadruk leggen om het aangaan van zoveel als mogelijk onderlinge verbindingen, zowel in de fysieke- als in de digitale wereld. We hebben (en behouden) allemaal onze eigen unieke kijk op de werkelijkheid, en we dragen dat allemaal op onze eigen unieke wijze uit.

 

Zullen we onszelf in deze komende periode van verbinden onder één noemer gaan brengen? Zullen we onszelf verbinden in vrijheid? Onze verbinding wordt geen piramide, maar een netwerk, precies zoals onze hersenen functioneren. De mensheid vormt namelijk de mem-brain van Moeder Terra (zoals Bruce Lipton laat zien dat de intelligentie van iedere levende cel in de membraam zit als gevolg van de onderlinge communicatie tussen de proteïnen). Evenzo zit onze intelligentie niet in ons hoofd, maar in de membraan van ons energetische veld. Laten we onze energetische velden met elkaar verbinden, om zo onze gezamenlijke intelligentie te verhogen.

 

Laten we een aansprekende naam geven aan ons intelligente netwerk. Wie weet een mooie naam? Wat vinden jullie van ‘De Verbinding’? Wij zijn met veel meer dan we ons wellicht beseffen. Laten we onszelf een naam geven, want dan kunnen we beter worden gezien door de slapende en goedgelovige massa. De Occupy-beweging is slechts het topje van de ijsberg, want de groep wakkere mensen is vele malen groter.

 

Laten we ons verenigen onder één noemer. Samen maken we het verschil. Samen kunnen we de machtspiramide afbreken. Er zijn vele manieren om dat te doen, maar laten we beginnen met het leggen van verbindingen. Doen jullie mee?

 

Op deze webpagina wordt via onderstaande lijst getoond welke websites verbonden zijn aan De Verbinding, het gezamenlijke netwerk van krachtmensen. Het huidige netwerk van Pateo met betrekking tot het Vrijheidsfestival (link) is daarvoor als begin gebruikt. Graag even een reactie indien een website toegevoegd (of verwijderd) mag worden aan (of uit) deze lijst.

 

De volgende websites (in alfabetische volgorde) maken deel uit van De Verbinding:

 

Samen maken we het verschil.

 

Dan heel praktisch: wat kunnen we nog meer doen dan in onze eigen kracht gaan staan en ons onderling verbinden?

 • We kunnen een formele procedure uitvoeren om het alleenrecht op het gebruik van de eigen naam te claimen (meer).

 • We kunnen onze spullen samen delen (link) en onderling producten en diensten ruilen (link, link).

 • We kunnen ophouden met het doorsturen van angstberichten.

 • We kunnen de wet benutten om het Openbaar Ministerie te dwingen de rechtsorde te herstellen (

  ).