Als kind liep ik altijd bang donkere ruimtes of was bang op mijn slaap kamer. Ik voelde dat er wat was. Ik was bang dat ik iets zou zien wat andere niet zien. Altijd opgejaagd, een heel verhaal met vele ervaringen.

Maar de laatste ervaring tot nu toe was het meest beangstigend. Ik lag op bed en bevond mij in een staat van overgang (nulpuntsfrequentie), dus ik moest wakker worden. Mijn bewustzijn wist dat ik wakker werd maar ik kon mijn lichaam nog niet bewegen. Ik hoorde iets de slaapkamer inkomen, een donkere schaduw, fijnstoffelijk. Het ging op me liggen en begon in mijn nek te zuigen, Ik voelde alle erogene zones in mij oplichten, wetend dat sexuele energie levensenergie is. Bij elk uitademing werd mijn borstkast verder in elkaar gedrukt. Ik kon me niet bewegen en besefte dat, als ik in mijn angst bleef, ik in mijn slaap zou sterven.

Zoveel angst als toen heb ik nooit eerder ervaren. Met de snelheid van licht herinnerde ik mij de lessen van Castaneda die deze confrontatie ook al had gehad. “Omarmen en met liefde vasthouden totdat het verdwijnt” en dat heb ik gedaan, een vlek van een kleine motvlinder in mijn nek achterlatend.

En zoals Castaneda zegt: Als je hem met liefde omarmd heb je zijn macht gegrepen, zijn kennis, zijn bewustzijn/de codes, het weten en de kracht om dit te kunnen vertellen en openbaren. Dank je wel Carlos Castaneda!!!

Hilda van der Laan

----------------------------------------------------------------------------

Inleiding

Carlos Castaneda zei: “Heeft men één keer de link naar oneindigheid gevonden dan komt stille kennis tot je en zie je hoe energie stroomt”, Castaneda's Eagle. Ik noem het ook Sannanda's Eagle. Later zal blijken waarom.

 

Mensen het gaat echt om het vereenvoudigen!

 

Gebruik bij het lezen van dit verhaal je gevoel en verbeeldingskracht en “zie” zoals een sjamaan kan “zien” hoe deze kwaliteit van de mensheid tegen onszelf en moeder aarde is misbruikt door onze eigen keuzes. Onze keuzes waar wij onze energie heen laten stromen. De kracht die de energiestroom richt. Waar je die op richt wordt er gevoed.

 

De bron van alles

Laten we ons de bron van alles voorstellen als een middelpunt dat bestaat uit puur licht (liefde/intentie/intelligentie/bewustzijn). Zie het als rimpelingen in het water, als een regendruppel die in het water valt: Je ziet dan ringen ontstaan. Binnen elke ring bevindt zich een andere frequentieband/dimensie. Hoe verder van de middelpunt, hoe lager de frequentie.

 

Deze frequenties stromen vanuit het middelpunt (de bron van alles) naar alle dimensies toe, naar alle Universa, planeten en alle wezens die bestaan, naar alles wat is. Deze frequenties doen ervaring op voor de bron, door ervaringen, kennis en bewustzijn. Alle ervaringen die opgedaan zijn vloeien uiteindelijk terug naar de bron. Het is een tweeweg systeem, elkaar voedend. De bron geeft ons licht in ruil voor kennis, kennis door ervaring. Alles is verbonden door kosmische navelstrengen en dat zijn emanaties.

 

De dimensies die het dichtst bij de bron zijn, bestaan uit puur licht. De wezens daar hebben niet zoals wij een fysieke vorm. Ze bestaan uit puur bewustzijn (geopende lichtcodes/DNA) en ze sturen hun licht naar de plekken die het nodig hebben door middel van de kosmische wet van aantrekkingskracht. Het licht wordt gestuurd naar niet opgelichte lichtcodes/DNA die zich in alle vormen bevinden: Ervaringen die opgedaan willen worden! Ongeopend DNA is magnetisch (neemt/ontvangt). Licht is elektrisch (geeft/zendt).

 

Des te verder we van de bron verwijderd zijn, des te stoffelijke de vorm is. Dus van licht naar verdichting/ materie. Des te verder in de verdichting des te meer materie.

Ik kan het niet met zekerheid stellen maar tot ongeveer de 32ste dimensie gaat we van zwaarstoffelijk naar lichtstoffelijk. Daarboven gaan we naar de etherische vormen waar de wezens bestaan uit licht: Puur bewustzijn.

 

Deze wezens hebben de lessen van de lagere dimensies begrepen (doorlopen/ ervaring opgedaan) en hebben de goedkeuring van de bron om vanuit zijn/haar naam te handelen, te creëren (The Creators). Daar waar zij hun aandacht, intentie en bewustzijn richten wordt gevoed en voorzien van licht. Ze zijn de kosmische dirigenten, de wezens die het licht/bronenergie aansturen.

 

Binnen elk dimensie bestaan veel ervaringswerelden waar men door middel van ervaring kennis op kan doen, zoals Universa en planeten. Zoals gezegd: Des te verder van de bron, des te zwaarder zijn de vormen, stoffelijker en verder in de materie/in de verdichting. We gaan van fijnstoffelijk naar zwaarstoffelijk.

 

Omdat het Licht oneindig is en oneindig doorgaat komt het uiteindelijk bij het meest zwaar stoffelijke aan. Het is de dimensie waarin wij ons bevinden: 3D/4D.

 

Licht wezens/creators (Quezalcoatl, Ra, enz.) hebben de toezegging van de bron om licht in de densiteit aan te brengen. Deze wezens hebben de toezegging van de bron om Universa te creëren.

Een leuk verhaal hierover als voorbeeld is te vinden op Youtube:

 

Hoe gaat dit in zijn werk? Er moet licht in de densiteit komen. Zonder licht geen leven. Stel je voor dat ze een lichtstraal in de densiteit projecteren. Dat kan men vergelijken met het huidige CERN. Het is een Stargate/wormhole/corridor van bronenergie, een lichtinbrenger in de verdichting? En ermee kunnen ze sturen?

 

Wat is CERN?:

http://public.web.cern.ch/public/en/lhc/lhc-en.html

Verder zijn er genoeg artikelen hierover op Internet, kijk zelf en neem de tijd hiervoor. Luister naar jezelf, je gevoel en blijf je verbeeldingskracht gebruiken.

 

Het ontstaan van de Aarde

Ik heb het hier nu alleen over het ontstaan van de aarde. Om niet al te ver uit te wijden en het zo eenvoudig mogelijk te houden. Dit om te laten zien dat alle planeten (ervaringswerelden) op een dergelijke manier worden gevormd.

 

Er wordt een lichtstraal in de densiteit geprojecteerd. (Carlos Castaneda: een Emanatie, eigenlijk een kosmische navelstreng (twee weg systeem van licht van de bron/een stroom heen en een stroom terug)). Er ontstaat een brandpunt die de oerknal veroorzaakt. Dat brandpunt wordt onze zon, een satelliet van de eigenlijke bron, met dezelfde potenties: Het is een doorgang, een Stargate, een uitbreiding van de kosmische snelweg, een lichtinbrenger.

 

De materie vliegt uiteen! Maar hoe komt de materie weer bijeen om bijvoorbeeld de planeet aarde te vormen? Er wordt een geprogrammeerde holistische vorm (lichtcodes) van de "Flower of Life" van kristalkwarts in de materie geplaatst die, door de kosmische wet van aantrekkingskracht, de stoffelijke elementen aantrekt om de aarde te vormen. Een planeet wordt gevormd waarop later leven mogelijk is, met een opening aan de bovenkant (noordpool) en een opening aan de onderkant (zuidpool).

 

Het is een lange cyclus (het afleggen van een circulaire baan die aan het einde van haar reis weer bij de nulpunt aankomt). Deze kristalconstructie is te vergelijken met het betonijzer van de wereld, haar houvast, een stevige vorm gevend die door haar magnetisme bij elkaar gehouden wordt. Door haar magnetisme trekt zij licht aan. Kristalkwarts is een perfecte geleider van licht, een opslag van informatie! Denk maar aan de modernste computerchips.

 

Kijk maar hoe groots dit is. Het helpt bij je verbeeldingskracht!!!?

 

De ontwikkeling van leven op Aarde

Na een aantal cycli ontstaat er een planeet waarop zich eerst het basale leven kan ontwikkelen. Om hier inzicht in te krijgen raad ik u aan naar het verhaal van Ian Lungold te luisteren: "The Mayan Calendar comes North": http://video.google.com/videoplay?docid=-8689261981090121097#

 

Dit is circa drie uur luisterplezier en het gaat een stuk sneller dan een aantal boeken lezen. Je krijgt hier een duidelijk beeld (verbeeldingskracht) en een goed begrip van de maya-kalender en je zal hier veel in herkennen. Het wordt eenvoudig uitgelegd.

Voor meer uitgebreide informatie over de maya-kalender is de site van Jose Arguelles aan te bevelen. Ook kun je zijn naam intikken op Youtube.

http://www.lawoftime.org/

 

Op een bepaald moment in "tijd" is de aarde zover dat er leven mogelijk is aan de binnenzijde. En zoals bij zo vele planeten, leven de bewoners aan de binnenkant.Daar zijn ze beschermt tegen de extremen die heersen aan de buitenkant terwijl deze planeten hun cycli draaien door tijd en ruimte.

Maar waar komt het licht dan vandaan dat het leven nodig heeft voor het leven in de aarde?. Die komt van de centrale zon!

 

Kijk naar een voorbeeld van één van de vele films over de holle aarde.

 

Voor meer informatie zijn er ook andere filmpjes ook op Youtube beschikbaar. Neem rustig de tijd om het te laten inzinken. Laat inzinken en wordt ervan bewust dat er veel kennis aan je onthouden is. Zie later meer hierover. Aan het einde van dit verhaal is duidelijk dat kennis als machtsmiddel is gebruikt.

 

Wat er binnen in ons lichaam gebeurt terwijl we in meditatieve toestand verkeren of te wel in het complete nu, is te zien in het filmpje:

In meditatieve toestand zijn betekent in tijd zijn voor jezelf, niet denkend, maar voelend. We ontvangen dan zoveel mogelijk licht en zijn vitaal, voorzien van een multiD frequentie van de bron!

 

In feite kunnen we dan goed voelen dat de neerwaartse energie-spiraal, die bij het kruin chakra naar binnengaat, van de zon afkomstig is en de opwaartse energie spiraal, die bij de voeten omhoog stroomt, van de centrale zon in de binnenaarde.

In rustige toestand worden we volledig geregenereerd met licht (ook tijdens slaaptoestand). Het is het Licht van de bron dat een behoorlijke weg heeft afgelegd door alle dimensies heen (tot aan de derde waar wij ons lange tijd in hebben bevonden). Besef nu eens goed dat de frequenties die door u heengaan dezelfde zijn als die, die door de Stargates gaan en een verbinding maken met de centrale zon! We zijn een doorgeef kanaal (channel) van de energie van de bron. We zijn Stargates, vortexen en de aarde is nog nooit zo bevolkt geweest als nu om de Ascentie van de aarde te kunnen bewerkstelligen -met z’n allen als een eenheid-  met de mensheid en alle wezens op aarde.

 

De neerwaartse spiraal bevat de kennis/frequenties van de bron en de opwaartse bevat de kennis/frequenties van de centrale zon en daarmee ook de frequenties coderingen/bewustzijn van de aarde, de lichtcodes van het weten/kennis/bewustzijn van de aarde.

 

De opwaartse spiraal is meer gekoppeld aan de bewustzijnslessen tot en met de Solar Plexus en de neerwaartse spiraal meer aan het hart en de erboven liggende chakra's. De bovenste chakra’s vertegenwoordigen het nog niet gematerialiseerd weten: Het etherisch weten.

Als je je verbindt met de aarde vanuit je hart ontstaat er automatisch een tegenstroom van boven. Jouw hart is een Hunab Kú (Stargate) op microniveau. Nassim Haramein vertelt hierover in “Crossing the Event Horizon”.

 

In rusttoestand pulseert het hart op dezelfde frequentie als de Hunab Kú van ons sterrenstelsel. Je hart is het middelpunt dat de bovenste chakra’s (etherische) met de onderste chakra’s verbindt (wereldgebonden).

 

De etherische chakra’s hebben een hogere trilling dan de lagere chakra’s.

In geluid is dit te vergelijken met de toon ladder: do,re, mi,fa, ,sol, la, ti… De chakra’s zijn gekoppeld aan je zintuigen: Je oren, het gehoor enz.

Kleur kun je het best vergelijken met het lichtspectrum van een regenboog.

Op onderstaande link kun je, aan de hand van de kleuren die bij de chakra’s horen, zien welke bewustzijnskwaliteiten hieraan gekoppeld zijn:

http://www.crystalinks.com/colors.html

http://www.colourtechnology.eu/2008/upload/file/kleurreader%5B1%5D.pdf

(met o.a Da Vinci)

 

Nog een site waar je van alles over chakra’s te vinden is:

http://chakra.startpagina.nl/

 

Zoek de positieve aspecten en de negatieve aspecten die bij de chakra’s horen. Wordt autodidactisch (zelfonderwijzend wat je graag wilt weten/bewustzijn) totdat je de antwoorden hebt die je voldoening geven of die met bepaalde bewoording geschreven zijn zodat je die beter begrijpt. Maak het jezelf niet te moeilijk en geniet van de innerlijk ontdekkingstocht.

 

Ontdek en oordeel zelf door innerlijk te ervaren: KEN UZELFE! Geef toe aan jezelf, wat is negatief in je bewustzijn en wat kun je naar positief veranderen. KIES hoe je wilt zijn. Dit kan meestal door te voelen hoe jezelf behandeld wil worden. Jij bent de enige die jezelf kan veranderen en die, wat men noemt, kan oordelen. Je bent het zelf die er iets van kan vinden. Je lichaam is je huis. Krijg het op orde.

Je huis, waarin je woont, is je verblijfplaats, je onderdak, niet blijvend maar vergankelijk.

 

De Schumann Resonanie

Tegenwoordig wordt de energie-stroom, die vertikaal door de aarde en al het leven gaat de Schumann Resonantie genoemd. Hier een voorbeeld van één van de vele artikelen hierover: http://www.goto2012.nl/blog/?page_id=65

 

De Schumann Resonantie van de aarde neemt toe en de wetenschappers staan voor een raadsel waarom dit het geval is, althans dat wordt ons verteld. Er wordt ons veel onthouden zullen ze eerder bedoelen!

 

De bewoners van de holle aarde hebben het aardoppervlak en ether voorbereid voor het mogelijk maken van leven op aarde. Er valt genoeg hierover te lezen op bijvoorbeeld (vooral bij vertaalde boeken kijken!!!): http://www.unitynet.nl/

 

Hoe de galactische federatie, door de eeuwen heen, een rol heeft gepeeld kun je aan de hand van de "Legends of Atlantis, it's time to wake up" bekijken (met o.a Erich von Däniken):

http://www.Youtube.com/results?search_query=the+legends+of+atlantis+it%27s+time+to+wake+up&aq=1m. De rest van de delen volgen na het eerste deel vanzelf.

 

Waarom komt er straks “First Contact” met onze galactische familie?: Return of the light masters (het vervolg op Legends of Atlantis) verteld hierover:

 

De bedoeling van de aarde:

Het doel is een galactische gemeenschap te vormen, een gemeenschap waarin vele wezens van verschillende afkomst (andere planeten), van verschillende bewustzijn naast elkaar leven als één groot organisme (eenheid).

Vanuit het hart naast elkaar levend door begrip, compassie en inlevingsvermogen, samen the Flower of Life vormend op één planeet.

 

De kennis, die de wezens opgedaan hebben op andere planeten, zit verborgen als informatie (innerlijk kennis) in hun DNA. Ze verkiezen kennis op te doen door een fysieke vorm aan te nemen die de ziel huisvest om te kunnen handelen in de 3D vorm. De aarde is een compilatie van basale DNA en wezens van hogere dimensies. Hun inbreng is weten en, zoals elk wezen, doen ze dit met hun aandacht, intentie en bewustzijn.

 

Ze waren in afwachting van hoe dit zich zal ontwikkelen in de sector van de vrije wil de aarde, zonder zich bewust te zijn van hun afkomst en met toestemming om zelf te mogen creëren uit naam van de bron.

Zij bewoonden het land (element aarde) en beheersen de ether (element lucht) en de rechtopstaande mens (homo erectus). Zie de bron als een stroomnetwerk van licht waarvan elk levend wezen een gloeilamp is.

 

Ook wij zijn hol van binnen. Niet dat we een middelpunt hebben. Net als het licht spectrum van een regenboog zijn de kleuren verdeel over de chakra's. Dit zijn in principe roterende vortexen.

Een beeld erbij helpt onze verbeeldingskracht:

 

Als we de bewustzijnslessen doorlopen hebben op basis van onze bron van wijsheid (ons hart) en alle chakra's meester zijn, krijgen we een verbinding met de bron. Door je dan verticaal te verbinden kan je putten uit de bron van het AL, of te wel, je wordt alwetend. Je krijgt dan antwoord (ideeën) op je vragen op een manier die je voor jezelf kunt vertalen. Je intuïtie wordt hiervoor gebruikt, door voelend luisteren of door zien.

 

Carlos Castaneda formuleerde het als volgt: “Stille kennis komt tot je”. Het zit opgesloten in je DNA. Bepaalde toegang tot kennis (bepaalde DNA) kan pas open gaan als een bepaalde frequentie/bewustzijn is bereikt. Het werkt bij een soort zekerheid dat je het aan kan. Eerst moet je de lagere frequenties begrepen hebben.

 

Kijk maar naar de volgende film:

http://www.forbiddenknowledgetv.com/videos/religion--spiritual-practice/dna-is-a-torsion-field-antenna.html. Ook hier geldt dat op de site nog meer interessante films staan.

 

Alle dimensies werken in principe met de Schumann Resonantie of anders gezegd met het hebben van een verticale verbinding met de centrale zon in de aarde. Daar in de aarde bestaat geen tijd. Hoe kan dit? Het zit in je bewustzijn, dus in jezelf!

 

Het leven in de Schumann Resonantie

Hoe dan? Laten we eens bekijken hoe het eens was en hoe de energie stroomde. Door de verandering in de energie-stroom gaan we zien hoe we hierdoor én hiervoor gemanipuleerd zijn. “Door onze eigen keuzes”?

 

In de tijd dat we ons nog in 'God's Rijk bevonden (zoals in vele geschriften te lezen valt), leefden we in De Hof van Eeden. Het was een tijd van overvloed, er waren geen tekortkomingen, alles was in overeenstemming met de natuur en de stroom van Energie!

 

Dit betekent dat we de wereld doorliepen in een fijnstoffelijk(er) lichaam dan dat wat we hebben in het heden, we aten weinig en eigenlijk in principe alleen voor ons plezier. We aten vruchten die, net als gloeilampjes, vol licht(energie) zaten van de zon. Dit voedsel had en heeft een hoge Boviswaarde en het levert meer energie op dan dat het kost om het te verteren.

 

Wat is een Boviswaarde? Voor artikelen hierover kan je Internet opgaan. Kies door zelfonderzoek wat je het beste en meest waarheidsgetrouw vindt. Zoek zo nodig verder. Hier alleen maar een paar aanwijzingen:

http://www.kesadaran.nl/Boviswaarden%20en%20gezondheid%20en%20EnergiePilaar%202010.pdf

 

http://www.vitaliteit-service.nl/grondtoon.html

 

http://www.wichelroede.nl/artikel.php?id=26

 

http://www.dcca.nl/art/appel.htm

 

We zijn vrij om te gaan en staan waar we willen. We hebben niet echt een vaste verblijfplaats en we hebben onze zintuigen om de buitenwereld naar binnen te kunnen vertalen. We voelen daarmee hoe we hier op moeten handelen en dat is vanuit ons innerlijk weten (ons hart), ja de wereld staat voor ons open!

 

Je ziet het nu bijna niet meer maar in het verleden sloeg iemand een kruis op zijn/haar lichaam voordat hij/zij aan een taak begon. Waarom? Hier zit een energetische stroom achter.

 

Carlos Castaneda’s Magical Passes

Ik ga terug naar de kennis van Carlos Castaneda en de informatie die te vinden is in onder andere zijn boek: “Tensegrity, Carlos Castaneda's magical passes”.

Het boek is in meerdere talen vertaald, ook in het Nederlands. De filmpjes van passen uit het boek staan inmiddels ook op Youtube. Probeer ze maar eens uit en voel de energieverschuiving die optreedt. In de filmpjes wordt uitgelegd waarom er energie vrijkomt en wat voor soort energie er vrijkomt. Luister eerst maar voordat je meedoet. Je leert zo, al doende, veel van de Tolteekse/Sjamanistische zienswijze.

 

Waar bevinden zich, volgens de Tolteken, de plekken met energieën met bewustzijnskwaliteiten in het lichaam (betekenis van Tolteek= wijze man of vrouw):

-    gebied van de sleutelbeen:centrum van beslissingen (decisions);

-    op de linkerkant van de ribbenkast:centrum van emoties;

-    rechterkant ribbenkast:centrum van directe actie;

-    laag onderaan de rug:centrum van aanhoudend energie(“sustained action”);

-    achterkant benen: geheugen van het verleden (opgedane lessen/bewustzijn/kennis uit huidige en vorige levens).

 

Als je je rustige terugtrekt met je aandacht naar binnen gericht (je onderbewustzijn/innerlijk weten boven laat komen) en je je voorstelt dat er energetisch wortels uit je voeten groeien die zich met de aardse computer (kristalgrid) verbinden, dan begeef je je in het complete nu.

Je bent dan aangesloten op het lichtnetwerk en je bent niet bezig met tijd afstand, gisteren of morgen. Je denkt niet, je voelt. Je voelt jezelf een satelliet van de Bron. De informatie(geheugen/bestand) dat naar bovenstroomt wordt door je hersenen vertaald in begrijpbare 3D taal.

 

Je Energielichaam kent eigenlijk basaal drie dingen: Aandacht, Intentie en Bewustzijn. Waar je de energiestroom (frequentie) op richt (elektrisch) wordt er gevoed en ontvangen (magnetisch).

 

De Tolteken hebben het over het verzamelpunt. Dit is volgens hen een verdichting van de energielijnen (emanaties). Het is het punt waar alle energielijnen van de cocon doorheen gaan. Het is de plek waar de wereld gevormd wordt zoals we die waarnemen.

 

De energetische betekenis van het slaan van een kruis:

Je komt voor een kwestie te staan waarin je moet gaan handelen en je weet nog niet hoe. Je wilt iets in de 3D wereld manifesteren (handelen dus).

Je trekt je terug, je gaat naar binnen en je verbindt je met de aarde. Je komt tot stilstand en je bent in het NU.

De energie stroomt door alle chakra's heen en verbindt alle energiegebieden met elkaar. Je bent in de Schumann Resonantie en de gebieden wisselen kennis/weten met elkaar uit.

 

Je hebt een vraag (ongeopend DNA/kennis/bewustzijn) waarop je antwoord wilt (ontvangen). Vaak weet je het antwoord zelf al (eigen “bestand” door opgedane ervaringen/input). Het kan ook zijn dat een persoon bij je langs komt die het waarschijnlijk weet of je kan verwijzen naar iemand die het weet.

De energieën vanuit de achterkant van je benen (kennis van de aarde) komt omhoog en maakt via het hartchakra een verbinding met de bovenste chakra's, dus met de kennis van het hogere. De opwaarste en neerwaarste energiestromen zijn dan geactiveerd, zeg maar versmolten.

 

Het witte chakra boven je hoofd is jouw kosmische bibliotheek, een verzamelpunt/versterker van licht van alle kennis/lichtcodes/bronenergie die aanwezig is aan de rand van jouw energetische cocon. De toegang hiertoe is mogelijk als je alle chakra's meester bent.

 

Als je je hiermee verbindt, kun je een andere werkelijkheid ervaren dan wanneer je in het 3D bewustzijn bent, door bijvoorbeeld helderhorendheid (geluid), helderziendheid(via beelden van het zieneroog: voorhoofdschakra) of helderwetendheid. Vaak wordt kennis overgedragen, je krijgt ineens inzicht: Je snapt het opeens, enzovoort. De taal van het licht is zeer complex en spreekt vele talen of te wel via vele bewustzijnsniveau’s.

 

In de stroom van de vrije wil komt een idee bij je op (voorhoofdchakra /verbeeldingskracht). Je laat het door je hart passeren (het idee komt ten goede van moeder aarde en alle haar bewoners/eenheid) en verbindt zich met de kennis/ het innerlijk weten/ de opgedane kennis uit het verleden: Opgelichte DNA uit alle doorlopen levens.

 

De verticale stroom van het slaan van een kruis.

De linkerkant van de ribbenkast wordt aangeraakt (centrum van emoties). De keus moet vanuit de bron van wijsheid, het hart, komen. Het hart wordt gekruist en er vervolgens wordt geslagen aan de rechterkant van de ribbenkast (centrum van actie).

Slaan is een groot woord hier. Het is meer tikken voor bewustwording van de plek.

 

Met de handen, waarin zich ook chakra’s bevinden, manifesteren we in de wereld. Deze chakra's staan in het verlengde van het hart. Je kan ook vanuit het hart spreken, om te ontladen, maar spreek dan wel vanuit liefde (de bron).

 

Het slaan van een kruis is dus niets anders dan energetisch checken, door middel van je gevoel, of je datgene doet wat je wilt.

 

Als een foetus zich ontwikkelt ontstaat er eerst een hart en van daaruit ontstaat een tong, een teken dat we ons hart kunnen ontladen door onze hart te laten spreken. Ons fysieke vorm/lichaam is een perfecte constructie!

We creëren in overeenstemming met de bron, vanuit ons hart, de bron van wijsheid, in synchronisatie met moeder natuur, haar energiestroom. We hebben de toestemming om te creëren (Creators). We weten niet ander, het is onze natuurlijke staat van zijn!

 

Als we ideeën opdoen bevindt zich het verzamelpunt boven ons hoofd en zijn we naar binnen gericht. Als we het in de wereld willen manifesteren verschuift het verzamelpunt naar een plek een armslengte achter ons achter het hart, aan de rand van onze energetische cocon. Tolteken weten dat zo perceptie tot stand komt. Dit staat beschreven en is te lezen in de boeken van Castaneda.

 

Een Sjamaan weet (kan zien) dat alles uit energie bestaat en dat perceptie zo tot stand komt en dat de innerlijk wereld het zwaarst weegt. Het is de waarheid en geeft informatie hoe te handelen in de 3D wereld. Het optillen naar een hogere staat van zijn is het vernieuwen via jouw persoonlijke lichtbundel met de bron van zijn. Het verbonden zijn van jouw verzamelpunt met de bron voorziet je steeds van bronenergie (Kosmische navelstreng/emanatie volgens Castaneda).

 

De “computer” onder onze voeten, moeder aarde, geeft informatie hoe te handelen in de manifestatie van de verdichte vorm. Dezelfde informatie zit je in je DNA opgesloten. Beide bewustzijns zijn gelijk en dragen dezelfde lichtcoderingen(DNA). We zijn één en samen maken we een reis van duizenden jaren om meesters te worden van deze ervaringswereld (aarde).

 

De Maya kalender en het bewustzijn van de mens

Laten we ons een cirkel voorstellen, eigenlijk meer een ellipsvormige baan die de aarde (en de andere planeten) maken in de densiteit, ver weg van het zwarte gat (waaruit puur bronzen energie komt).

 

We beginnen bij een beginpunt, zeg maar twaalf uur (vergelijkend met een klok). Het beginpunt is te vergelijken met de chakra's in de frequentie van het witte licht. Dit is de tijd van Lemurië. In Lemurië woonde galactische wezens die de aardoppervlakte van de aarde naar een hogere frequentie wilde brengen. Om de energie van het witte licht over de aarde te verspreiden maakten zij gebruik van WATER. Water is dé Informatiedrager. Het water kopieert de hogere codes van het licht (intenties van de wezens). Het water vervoerd de codes naar het land, de plantengroei, de landbewoners, enzovoort en wakkert het DNA aan dat zich hierin bevindt.

 

Op dat moment in de tijd is Homo Erectus bezig zich op het land te ontwikkelen door ervaring op te doen in het stoffelijke. Hij is bezig met de lessen tot en met de Solar Plexus (element aarde). Hij is nog ver terug in bewustzijn bijna zoals de bewoners van het water.

 

De wezens waren niet met gisteren of morgen, dus met tijd, bezig. Men handelde gewoon naar wat zijn/haar weg kruist, in overeenstemming met hun hart.

Deze frequenties fluctueren op en neer door onze chakra's zodat zoveel mogelijk bewustzijnslessen (DNA dat oplicht) worden geleerd en deze als een idee aan onze zienersoog worden presenteert. Het is het DNA dat voor onze incarnatie is ingebracht, door eigen keuze. Een eigen keus om dit in de wereld te willen inbrengen en ervaren. Ze beseffen/weten dat dit de essentie is van hun aardse leven. We begeven ons hiermee in God’s Rijk zoals de mens dat noemt. God's rijk omvat alle dimensies en we hebben contact met andere dimensies door middel van Stargates.

Zowel de bewoners van de zee (Lemurië en andere culturen met dezelfde opdracht) als de bewoners van de binnenaarde (Agartha) assisteren door hun kennis van het aardse bestaan met de ontwikkeling van de aardoppervlak. Een matrix creërend, een veld met potenties/licht.

 

We wisten dat we verder van de bron waren (boek van kennis). Eerst moesten we het hogere weten (violet) door onze chakra’s laten gaan, later indigo emerald green (hart), geel, oranje en rood, tot de fysiek meest zware lessen van de rode zone en dit  zover mogelijk van de zon, het lichtinbrengende.

In de rode zone van de cyclus, de langst durende omdat we ons meer lineair verbinden (handelen), waar we “Oorzaak en Gevolg” goed moeten overdenken, gebruikmakend van de lessen van het verleden.

 

In de rode zone vindt een eclips plaats, plusminus 13.000 jaar geleden en wetende dat we een ijstijd tegemoet gaan, begeven we ons in onderaardse steden. Dat was in de buurt van de piramides die zich nu onder water bevinden en die ook onderaardse Stargates herbergen. Het zijn de generatoren die de verticale energie opvangen.

Stargates die vertikaal verbonden zijn met andere planetenstelsels en op aarde met het kristalgrid en die zich lineair kunnen verbinden met andere Stargates ,op andere locaties op aarde.

De Emanaties/kosmische navelstrengen/corridors verbinden ons met andere werelden. Bekijk een als voorbeeld: http://www.galactic-server.com/linkmap.html

 

Degene met het hoogste bewustzijn (totaalbewust door alle bewustzijnslessen van/voor de chakra’s te hebben begrepen en geïntegreerd) kunnen hiervan gebruik maken om zich snel te verplaatsen en met andere spiritueel begaafde leiders kennis uit te wisselen. Kennis die ten goede komt van de eenheid, moederaarde en al haar bewoners.

Ze zijn fijnstoffelijker en hun meridianen stelsel is kristalbase, net als dat van moeder aarde. Men verplaatst zich door middel van dematerialisatie en het vervolgens weer materialiseren.

 

Zoals men inmiddels wel weet (genoeg hierover te vinden/Sumerische kleitabletten) kruiste de planeet Niburu toentertijd ook onze aarde. Uitleg over de planeet Niburu en wat Niburu nu is te vinden op Internetlink:

http://www.nibiruancouncil.com/html/flagshipnibiru.html

 

Hoe kunnen we "zien" dat alles uit de Schumann Resonantie is gehaald.

De bewoners van de aarde hebben verschillende namen in onze geschiedenis. Dit is bewust zo gedaan om ons te verwarren. Een aantal namen van deze bewoners zijn: Draconians, Annunaki, gevallen engelen, Lucifer, Satan, Dark Ones, etc.

 

Ze worden door Carlos Castaneda zo objectief mogelijk omschreven als anorganische wezens: fijnstoffelijke wezens die zelf geen energie kunnen regenereren. In zijn boeken hebben ze ook wel de naam: Flyers. In het Pleiadisch boekwerk, Bringers of the Dawn worden ze de Black T-shirts genoemd.

 

Ze zijn uit God’s rijk verbannen, uit het rijk van het eeuwig leven waar geen dood/overgang bestaat, niet meer voorzien van de hogere trillingen van de etherische dimensies. Ze mogen niet meer handelen, hebben geen goedkeuring van de bron en zijn uit de zone van de creators verwijderd naar het Draconian systeem aan het uiteinde van zijn rijk, meer verdicht. Weer moeten leren van het begin af aan!

Maar nog wel met zijn kennis (opgelichte DNA) kunnen handelen uit vrije wil! Een les creërend om de mens zo dicht mogelijk bij zijn essentie te houden om toch zijn ware aard, een Godsvonk, weer te vinden. Dus uiteindelijk sterfelijk!

 

Deze wezens hebben in het Draconian systeem een groep geavanceerde Reptilians (alle bewustzijn van meer geavanceerde dimensies tot en met de Solar Plexus, 5D en hoger) aan hun zijde gekregen. De Draconians gaven hun kennis/bewustzijn en door een handoplegging op het hoofd trokken zij de bronenergie uit de Reptilians met hun gedachtekracht wetend, bewust er van zijn, dat de handchakra’s een emanatie van energie kunnen uitzenden maar ook aantrekken (magnetisch). In ruil daarvoor lieten zij de stroom met hun kennis terugstromen, DNA oplichtend, net niet genoeg om slimmer dan zijzelf te zijn….kennis als macht gebruikend.

 

De Reptilians waren in staat zich weer te regenereren, in de Schumann Resonantie. Ze hadden een fysieke vorm, de Draconians niet! Carlos Castaneda sprak over deze uitwisseling in zijn boeken en de wezens die dit deden werden, door Carlos Castaneda, de Doodtrotseerders genoemd. Zij gaven kennis/bewustzijn in ruil voor energie, een nemende/magnetische stroming. Zij kregen door hun energie de kennis van moeder aarde, oplichtend DNA, omdat iedereen in zijn DNA dezelfde codes heeft als de bron zelf en moeder aarde. Hiermee krijgen ze de kans om net zo bewust te zijn als de bron, met alle potenties van het licht.

 

De Draconians en hun handlangers (Reptilians) hadden een overstap gemaakt naar de aarde op zoek naar de mogelijkheden om onsterfelijk te blijven. Wetend hoe de aarde gecreëerd is en dat er zich goud bevindt. Goud dat zij nodig hebben om uit het kristalgrid energie te kunnen tappen. Goud geleid het beste een planeet doordrongen van het licht van de bron. De planeet Niburu was door de Draconische oorlogen uitgeput geraakt.

 

Omdat de Draconians zelf geen fysieke vorm hebben die bij deze wereld hoort, is het voor hen onmogelijk dit zware werk te verrichten. Daar heb je dan de Reptilian handlangers voor!

 

De Lemurier’s en Atlantier’s zouden dit nooit doen en moeder aarde vernielen. Zij waren ook op de hoogte van hun goddelijke/galactische afkomst en hun taak hier op aarde. Homo Erectus was niet van zijn galactische afkomst op de hoogte, dit was versluierd. Zij waren bezig met de lessen van het aardse bestaan, de lessen tot en met de Solar Plexus en vervolgens naar de lessen van het hartchakra toewerkend. Pas dan zal er een link ontstaan met het hogere weten.

 

In principe was er geen communicatie met deze wezens (Homo Erectus) mogelijk en hebben ze door genetische manipulatie, inbrengen van meer opgelicht Reptilian DNA, een ras gecreëerd dat de overstap maakte van Homo Erectus naar Homo Sapiens. Het gaat hier om een meer geavanceerd Reptilian brein dat communicatie mogelijk maakt.

 

En weer in de boeken van Castaneda valt dat te lezen. Don Juan vertelt Carlos Castaneda: They gave us our brain….welk brein?: http://www.crystalinks.com/reptilianbrain.html

 

Het brein gekoppeld aan de lessen van de lagere chakra’s en het reflex-brein dat onze lichaam automatisch regelt en weer koppelt aan het denken, oorzaak en gevolg overziend. Het brein gekoppeld aan het lineaire aardse denken.

 

Het lineaire aardse denken, het bewustzijn/kennis/innerlijk weten, hoe te overleven in de fysieke vorm, in de materie. Een brein dat al opgelicht was door alle fluctuaties van het licht, van rood naar violet.

 

Op een gegeven moment hebben ze hun ingang weten te krijgen in Atlantis dat toentertijd een tweede maan had. Niet hol van binnen zoals onze reguliere maan, maar van puur kristal, het verzamelpunt van de aarde versterkend. Deze maan werd door de raad van Atlantis (de Earthkeepers) aangestuurd:

de Atla-ra.

 

Door in groepsmeditatie een verbinding te maken met de aarde konden zij voelen en de roep van moeder aarde horen waar meer zon, regen, wind, etc. nodig was. De kristalmaan werd door de groepsintentie hierheen gestuurd, de emanatie van de bronenergie versterkend, richtend.

De energie van de kristallen maan straalde het kristalgrid in/de computer van moederaarde en haar bewustzijn (magnetisme) trok de elementen aan die de aarde nodig had zoals water, enz.

Geavanceerde klimaat beheersing, ten goede van alles. Het water geleidt de energieën de aarde in.

 

De kristallen maan werd bewogen door telekinese en daar kristal een bewustzijn heeft, herkend ze het hoge bewustzijn van degene die haar aanstuurt. Toets telekinese in op Youtube en rest wijst zich vanzelf.

 

In de sector van de vrije wil waarin de aarde zich begeeft, kan elk individu kiezen wat hij wil. Met deze vrijheid hebben de Draconians en hun handlangers Atlantis bereikt en zijn het binnengedrongen, hebben geïmponeerd met hun kennis. De Reptilians hadden inmiddels de kunst van shapeshifting onder de knie. Genoeg te vinden op Youtube, toets maar in, wees autodidactisch en leer jezelf wat je wilt weten en vergaar bewustzijn.

 

Shapeshifting in the Human Form wordt beschreven in de boeken van Castaneda en is eigenlijk alleen maar een verschuiving of beweging van de verzamelpunt van het lichaam. Ik kom hier later op terug.

 

Uiteindelijk raakte De Raad van Atlantis verdeeld en viel de macht in handen van de tegenstanders. Dit dus door de keus van de meerderheid van de bevolking en uit vrije wil.

 

Op www.unitynet.nl staat wel ergens beschreven dat het om de broers Belial ging. Dat is één van de incarnaties van Hitler en Himmler. Nicola Tesla had ook een incarnatie bij de Raad van Atlantis.

Bij vertaalde boeken ook op www.unitynet.nl is dit te vinden.

 

De macht is ons ontnomen

Het is belangrijk om te beseffen hoe de energie (is de macht) ons is ontnomen en dat we dit zelf hebben laten gebeuren, door onze eigen keuzes........!

 

We zijn ze niet meer gaan zien als gelijke maar als Goden/wegwijzers. Wezens van kennis en dat was helemaal hun bedoeling. We gingen hun ideeën naleven en niet meer wat er aan ons eigen zienersoog presenteert, dus niet meer onze eigen ideeën volgend.

 

Bekijk het volgende document: 2012unlimited.net/DNA_upgrades.html

Hierin staat beschreven welk chakra systeem actief was in Atlantis en straks weer wordt geactiveerd in de mensheid. Een systeem gekoppeld aan het volle bewustzijn.

 

We zijn met z’n allen gaan verbeelden hoe het leven zal zijn als we een leven leiden dat zij ons voorspiegelen en niet ons eigen leven. Het idee van een andere wordt van buitenaf in je hoofd gebracht, de energie stroomt dus van het zieneroog van de overheerser naar jouw toe. Dit kan bijvoorbeeld door spraak. Het idee komt dus niet van “boven”.

 

Je stelt je een beeld voor hoe de ander het wil hebben/het ziet. De energie komt lineair bij je binnen, niet vertikaal en de energiestroom door je kruinchakra wordt afgesloten en er is geen licht. En wat geen licht krijgt verdort, verschrompelt, kortom je Stargate, je pijnappelklier functioneert dus niet meer!

Het verzamelpunt verschuift dan naar achter het hart, naar een plek tussen de schouderbladen, en activeert/vergroot zo de werking van het Reptilian/ denkend brein. Hierdoor ontstaat er een niet goede aansluiting recht achter het hart, de bron van wijsheid.

 

Het stroomt naar beneden naar het hartchakra. We belanden dan in het gebied van het sleutelbeen (het centrum van besluitvorming bij je borstbeen), de thymusklier en de chakra/vortex verbinding met je hogere zelf, je hoger weten en je toekomstige zelf.

 

We komen bij het hart maar dit heeft nu geen verbinding met boven.

Je hartchakra draait tegengesteld of staat (even) stil aangevend dat er geen verbinding is met de bron. Het geeft schokjes om aan te duiden dat je een andere keus met hartfrequentie moet zoeken, een andere programma moet volgen.

 

Ze zijn verder gegaan door dit rotte gevoel te versterken en ze hebben het een naam gegeven in deze wereld van tegenstellingen: ANGST!!!!!

 

Zoals Don Michel Ruiz (auteur van "de vier inzichten") vertelt, wordt het hele westerse politieke systeem in deze wereld gebaseerd op twee basale angsten:

  • Verliesangst;
  • Angst voor de dood.

Angst voor de dood door een hemel en een hel voor te spiegelen.

 

Wij doen constant alles om dit te voorkomen.

 

Door bang te zijn voor uitstoting van de eenheid handelen we direct. Alle energie begeeft zich dan in het centrum van actie of wordt uitgestoten in de ether, uit ons lichaam en dit onderbreekt de Schumann Resonantie. Het licht van de bron stroomt niet meer via onze voeten de aarde in en de vortex wordt niet in stand gehouden. Afgesloten van de bron zijn we energie verliezend zonder contact met de natuur/energiestroom.

 

Geen verbinding makend met de neerwaartse en opwaartse energiespiraal zijn we niet zelf regenererend, volgen een ander zijn intentie en dus een andere begeleider. Dus niet jouw eigen hartewensen volgend, niet jouw DNA openen. De onderste chakra's krijgen net genoeg licht en staan nog net in contact met de opwaartse spiraal van de centrale zon maar de resonantie is te laag en dat wakkert dierlijk/Reptilian bewustzijn aan. En dat wakkert het bewustzijn/DNA van survival of the fittest aan.

De negatieve bewustzijnskwaliteiten van de onderste chakra’s aanwakkeren betekent concurreren en dus aandacht (energie) van de hogere wezens willen voor goedkeuring.

 

Het verzamelpunt van een onderdanig persoon (volgt niet zijn eigen wil/is niet in de Schumann Resonantie), bevindt zich niet achter het hart maar tussen de schouder bladen en is meer energiegevend aan de hersenen en het Reptilian brein (EGO BREIN). De verbinding met je hartchakras komt niet tot zijn volste recht. Je geweten is je hart.

Het verzamelpunt van mensen, die innerlijk weten dat ze fout bezig zijn, fluctueert steeds tussen het denkend en het hart.

 

Het verzamelpunt begeeft zich nu tussen de schouderbladen en versterkt de input van het Reptilian brein en de hersenstam begeeft zich achter dit punt aan de binnenzijde van het lichaam en daar wil het draconisch systeem het verzamelpunt erg graag hebben en houden zodat er geen goede verbinding ontstaat met jouw link/Stargate naar de Bron/Hunab Ku.

 

Opgehoopte energie die niet doorstroomt uit zich in bijvoorbeeld schouder en nekpijn. Pijn is een teken van gebrek aan licht, een signaal, een waarschuwing, een alarmbelletje.

 

We zijn hierdoor steeds met denken en oorzaak en gevolg bezig en niet in de hoogste frequenties, ons hart. Dit komt door te veel input op deze plek en geen afstroming naar beneden. Dus blazen we de energie vermoeid de ether in en laten het niet via onze benen de aarde instromen.

 

Als mensen uittreden of terugkomen van een bijna doodervaring (BDE) hebben ze het vaak over een tunnel van licht. Dit is de kosmische navelstreng die aan je verzamelpunt vastzit en waar doorheen je reist. Een weg terug naar jouw thuishaven/hemel, naar de lichtwezens, naar een overledene, enz. en kunnen misschien daar even contact met je gehad hebben en kennis hebben geven. Hun licht wakkert jouw innerlijk weten aan/DNA, het weten van een ander bestaan.

 

Informatie over het verzamelpunt

Een magical pass van Carlos Castaneda om het verzamelpunt weer op zijn plek te krijgen:

 

Verdere informatie over het verzamelpunt en de belangrijkheid ervan voor een optimale welzijn:

 

 

Als we er een beeld van maken kunnen we eigenlijk maar een conclusie trekken en dat is dat alle ziektes en aandoeningen ontstaan door lichtgebrek/bewustzijn. Wat doet een boom bij licht gebrek, lichtontvangers aanmaken toch: bladeren/cellen!

 

Doet een lichaam dit ook door kanker? Is kanker een overlevingstechniek van het lichaam? Geeft kanker aan dat een deel van het lichaam niet genoeg licht ontvangt door een energetische blokkade?

Laten we even kijken naar een scene uit de film: “The Exorcisme” van Emily Rose. Het verhaal gaat over een meisje. Ze is bezeten door een anorganisch wezen. Een waar gebeurd verhaal. Een katholieke priester probeert via exorcisme het beest uit haar te krijgen.

Later overlijdt ze toch en de priester wordt beschuldigd van het feit dat hij geen medicatie heeft gebruik. En hij wordt mooi uit de weg geruimd door zijn eigen rooms katholieke kerk die niet wil dat dit openbaar gemaakt wordt. Het meisje in de film weet niet dat, als zij niet in de Schumann Resonantie is, zij haar energie uitblaast in de lucht/ether. De entiteit kan dan haar energie naar zich toetrekken en zich manifesteren wat men bezetenheid noemt. In de greep van de Angst.

 

Hier de uitleg van de theorie van Castaneda via een rechtbankscene:

 

Dit verhaal greep mij aan omdat ik het herkende. Net als de wezens benoemt in de boeken van Carlos Castaneda. Ik heb me van kinds af aan altijd al afgevraagd waarom het niet klopte…..

 

Ondergang Atlantis

Atlantis is door een aantal factoren ten onder gedaan. Ik zie dit niet in een tijdsbestek maar in een energiemanipulatie.

-    Sterk geactiveerde ego, genetische manipulatie en geen contact meer makend met de hogere chakra’s;

-    Kennis gebruiken als machtsmiddel. De kennis van tijd, de cyclus. Als je je in de Schumann Resonantie begeeft is dat niet van belang….wetend dat we door de fluctuaties van de banden van kleuren gaan om onze chakra’s aan te wakkeren….het innerlijk weten in standhouden.

-    De negatieve aspecten van de chakra’s activeren door de aandacht, intentie en bewustzijn ergens anders op te laten richten, een netwerk voedend, geven en niet ontvangen van de bron.

-    Zorgen dat de energetische velden van de mensen verstoord worden en niet meegaan met de frequentie waarin de aarde en de Schumann Resonantie zich bevinden, dus het innerlijk weten niet aanwakkerend.

 

Een voorbeeld hiervan is mensen aanmoedigen met zoveel mogelijk mensen sex te hebben, ook met mensen van een lagere frequentie en bewustzijn. Dus Lust in plaats van Liefde aanmoedigend.

 

In de boeken van Taisha Abelar (vrouwelijk lid behorende bij de groep van Castaneda) kun je lezen dat als er gemeenschap tussen twee mensen tot stand is gekomen dit een energetisch lijn/navalstreng aanbrengt die 7 jaar in stand blijft.

 

Het mannelijk DNA (de zaadcellen) resoneert op afstand met de baarmoeder van de vrouw (een universeel veld met dezelfde trilling als het universum anders kan er geen leven in ontstaan).

 

Dus als mannen met een vrouw met een lager bewustzijn sex hebben wordt hun trilling omlaag getrokken. Tegenwoordig weet de wetenschap ook dat DNA op afstand manipuleerbaar is.

 

De Draconians, die de aandacht, het bewustzijn en de intentie van het volk daarheen laten richten waar zij mee verbonden willen zijn: De baarmoeder als een universeel veld als een lichtbron. Het weten van het hogere bewustzijn/chakra’s is een veld. Dit veld, de GEN-ISIS is bij de vrouw vaak al geopend omdat zij een universeel veld in zich draagt (baarmoeder).

De baarmoeder opent het DNA, weet innerlijk al en integreert dit in het gedrag naar anderen toe. Zo kreeg de Dracoinian en zijn netwerk genoeg om te overleven. De door hem geïnitieerde kregen een goddelijk leven voorgeschoteld dat vooral gebaseerd is op lust en het regeren op basis van angst.

Zijn bronnen zijn de baarmoeders van vrouwen, universele velden/matrixen.

Banden die onderhouden moeten worden omdat een baarmoeder één keer per maand het oude veld eraf gooit (menstruatie) en een nieuw veld opbouwt. De baarmoeder resoneert op dezelfde frequentieband in tijd en ruimte. Zichzelf klaarmakend voor een eventuele bevruchting die een fysieke vorm oplevert voor een ziel die wil incarneren.

 

Een nog niet gemanipuleerd kind heeft dezelfde frequentie en door anale sex te hebben blijft dit zijn levenlang aanhouden, zit het in het lichaam, 7 jaar lang een voedingsbron, een energie aftapper van de stroom van de bron.

Gaat u een lichtpuntje branden in relatie met pedofilie binnen de rooms katholieke kerk? Het Draconian netwerk is een negatief lineair energienemend systeem.

 

Een man kan de Gen-Isis aanwakkeren door een bewuste verbinding te maken met de centrale zon. Een vrouw draagt dit veld de hele dag bij zich en heeft dezelfde frequentiebanden als de matrix op aarde.

 

GEN-isis/lichtcode

Isis stond voor liefde, begrip, empathie, compassie en vergeven. Een geïntegreerde houding die de mensheid tot eenheid zou brengen.

 

Maria Magdalena bezat dezelfde kennis/hetzelfde bewustzijn als Isis. Zij was de dertiende Apostel, het weten van de twaalf dimensies in hetzelf, die de mensheid terug zou leiden tot volle bewustzijn/licht, in de kennis van de etherische chakra’s en een kanaal/verbinding creërend naar je hogere zelf, in jezelf.

 

Volgens Castaneda: De schakel met oneindigheid vinden, alwetend worden en de aarde terugbrengen naar haar originele staat van zijn: het Hof van Eden en dat komt het Draconian netwerk niet goed uit. Een Draconian wil dat je denkt dat de aarde alles is en dat er verder niets meer bestaat.

 

Even ter ontspanning een film:

 

Vele beelden van Maria, Quan Yin, enz, de heilige vrouwelijke opgestegen meesters staan met hun voet op een slang aangevend dat ze het Reptilian bewustzijn de baas zijn en in zichzelf de link met oneindigheid hebben verbonden met alle dimensies, de kosmisch bibliotheek.

Het beeld Quan Yin staat op een reptielachtig wezen: een draak (oosters principe van Maria, Maria Magdalena, Isis enz.).

 

De liefde bedrijven omvat veelmeer wat er beschreven staat in de volgende document: http://www.galacticroundtable.com/page/twin-flames

 

Alle chakra's worden aangewakkerd en er wordt energie uitgewisseld. De energie van de een wakkert het DNA van de ander aan. Samen vormt het paar een eenheid van kennis, niet mannelijk of vrouwelijk, maar androgeen. Zowel de man als de vrouw heeft het mannelijk en het vrouwelijk principe in zich verborgen. In de chakra’s tot en met de Solar Plexus, het mannelijk principe en boven het hart het vrouwelijk principe. Men is in zo’n relatie gelijkwaardig, elkaars essentie/bewustzijn respecterend.

 

Het bewustzijn van de westerse wereld is nog steeds een grote aanhanger van het negatieve energielekkend mannelijk principe, een slecht ontwikkeld ego principe dat onderscheid maakt tussen man en vrouw, bevolkingsgroepen, enzovoort. Zichzelf superieur voelen en slimmer dan de ander.

 

Na de ontkerkelijking hebben we allemaal ons eigen persoonlijk, mind controlerend , altaar in onze huiskamer: de TV, gefinancierd door het netwerk van de Draconian/Reptilian/elite en nog steeds volgens het oude Romeinse principe: geef ze spelen dan blijven ze zoet. Ik kan niet op de tv ontdekken dat ze positieve bewustzijnskwaliteiten/gevoelens bij de mensen opwekken maar wel angst.

Rekening houden met de macht ligt bij een kleine groep rijke mensen die altijd al voorkennis hebben gehad en dit is terug te leiden naar het boek van kennis/wetenschap: De bijbel. Het staat in de bijbel beschreven.

 

Ik voel dat de mensen toch de aanwijzingen die gegeven worden in de boeken van Dan Brown serieus moeten nemen. Weet u nog de term “Oh Draconian Devil”.

Devil komt eigenlijk van evil en God van good. God onze galactische familie, die nu nog over ons waakt: de galactische federatie (GF).

 

In de laatste bestseller van Dan Brown komt een symbool aan bod: een cirkel met een stip erin. Lijkt me, met het gegeven dat bij de oude Egyptenaren een cirkel een planeet aangaf en een stip een zon, een zon in een planeet. Een holle aarde dus, zoals al eerder besproken.

 

We kijken naar het 13 chakra-systeem dat operationeel was in Atlantis en dat we binnenkort weer krijgen om de overgang naar de vijfde dimensie te kunnen maken. We gaan van een 7 chakra-systeem weer terug naar een 13 chakra-systeem.

2012unlimited.net/DNA_upgrades.html

 

Carlos Castaneda heeft een pass om deze energieën in je energieveld te integreren:

 

Dus Castaneda vertelt via de lessen van Don Juan dat om het ego te elimineren en de recapitulatie techniek toe te passen je een oud Atlantisch bewustzijn bereikt!

 

Atlantis ging ten onder aan een, wat men noemt, een Atomic Blast.

De Creator/Draconian had de kennis van een creatortool, zoals nu CERN.

De galactische federatie was er op de laatste minuut bij om verdere dimensies niet te besmetten.

 

Het gevolg van de Atomic Blast: Shut down Stargates en de Onderwaterpiramides en Civilisaties met het Atlantis bewustzijn, kortom uit het God’s Rijk verbannen. Gevolg is dat er geen toegang meer is tot andere dimensies. Deze Blasts, golven van vernietigende energie die via de Stargates terecht komen in andere dimensies moeten worden tegengehouden. Hierdoor leven we nu eigenlijk in quarantaine.

 

Fallen from Grace, in de materie verzonken. De mens werd teruggeworpen op een 7 chakra’s systeem. De lessen tot de hart moeten weer geleerd worden.

We werden sterfelijk door gebrek aan een constante energievoorziening.

De bedoeling was dat de Draconians de energie van de aarde achter zich aantrokken naar een andere dimensie. De energie van de materie scheidend, puur bron energie.

 

En door te weten hoe je dit moet sturen kun je een rijk voor jezelf creëren. En had hij weer de frequenties/power waaruit hij was verbannen. Een concurrent van de echte bron. Jammer voor ze dat de echte bron een link heeft met alles en kan “zien” wat ze doen en op de hoogte is voordat ze handelen doordat de bron  met lichtsnelheid de gedachte kan lezen.

 

Atlantis ging hieraan ten onder en de heersers van het water vluchten naar het land.

 

Een verhaal ten tijde van de val Atlantis over Paul the Venetian. Paul the Venetian is een naam van één van zijn incarnaties. Verder bestaan er meer geascendeerde meesters die een leven op aarde hebben gehad om de mensheid spirituele/etherische/Multi D (de GEN-Isis) in jezelf te leren aanwakkeren.

Je moet het zelf doen door te ervaren.

http://www.celestial7.com/amasters.html

 

De overgebleven Atlantiers vluchten naar het vaste land en daaruit ontstonden verschillende culturen met hun religie gebaseerd op de kennis van het Atlantische bewustzijn. Proberen het verhaal niet te vergeten zodat het niet weer gebeurt.

De as van moeder aarde werd uit haar originele stand geblazen, waardoor de wereld  van tegenstellingen begon: Winter/zomer, herfst/winter en de aangeleerde tegenstelling in het zelf.

 

In of uit de Schumann Resonantie?

Vele mensen hebben hierdoor nu nog angst voor het water; de ervaring zit diep in de genen opgeslagen. Een zekerheid en een veiligheid die ten onder ging met als gevolg een trauma.

 

In de tijd van Atlantis woonden er vele wezens, niet allemaal met een menselijk uiterlijk. Als er door alle Sterrestaten wordt bijgedragen aan de galactische samenleving aarde horen de verschijningsvormen daar ook bij en de Stargates naar hun thuiswerelden. Ze waren goed bezig en assisteerden bij het Ascentie proces van moeder aarde. Je kunt niet één ras beschuldigen, je begeeft je gewoon in de Schumann Resonantie of niet, per individu verschillend, niet per groep.

 

Deze wezens hielpen de mensheid om alles weer te reconstrueren op het land, overgaand van de informatie drager water (medium) naar de informaties drager ether (element lucht). Een goede voorstelling hiervan: http://www.crystalinks.com/quetzalcoatl.html. Dit lijk me een niet agressief plaatje en naast elkaar staand als gelijke.

 

We zijn een afspiegeling van onze galactische afkomst, geïncarneerd met dezelfde kennis/DNA als de Draconians om de aarde van hun greep te verlossen en de ondergang van moeder aarde te voorkomen.

 

Een gevend systeem hooghoudend, wetend dat het licht ten lange leste altijd zal zegevieren. We moeten incarneren (vlees worden), een fysieke vorm aannemen om te mogen handelen op aarde. Dit omdat we dan van deze wereld zijn en het recht hebben van handelen.

 

De piramides zijn gebouwd om te dienen als generators die de verticale stroom vanaf de bron de aarde inleiden en in contact staan met de Stargates. Het voorziet de onderaardse steden ook van de energie van de bron afkomstig van andere planeten/hogere dimensies. De bron die haar inbreng/DNA, in wezens verstopt en activeert. Deze energie voorziet een horizontale stroom van bronenergie in de gangenstelsels waar naar toe geavanceerde technologie, gered bij de ondergang van Atlantis, is overgebracht. Hierbij horen een aantal belangrijke kristallen die ver in het kristalgrid verborgen zijn, zo diep dat er geen mijnbouw bij kan komen.

 

De genezende kunsten door middel van licht, kristalbaden, geluidskleur, kleur, dans en kunst vonden hun intrede om het kapotte DNA van Atlantis te genezen om de link weer met oneindigheid, met de bron, te vinden en weer in de Schumann Resonantie te komen door het weer zelf te verdienen middels ervaringen en voelen.

Het Boek van Wijsheid in plaats van het Boek van Kennis (=eerst denken) volgen zodat we weer het pad van het hart volgenen.

 

De Zondvloed

Elke Sterrenstaat, die zijn energie hiernaar toe stuurt, heeft ook een Stargate en daar zijn ook even zo vele piramidecomplexen. Elke Sterrenstaat heeft ook vertegenwoordigers bij de galactische federatie.

 

Dit systeem is zoals iedereen weet weer ten onder gegaan door de Draconian machthebbers (Rome) om Ascentie van zijn energie bron, moeder aarde en al haar bewoners tegen te gaan door hun laag te laten vibreren en door hun uit de Schumann Resonantie te houden. De Dracanion, zelf de angst hebbend dat zijn energiebron ophoudt te bestaan, wil dat we de negatieve aspecten van het bewustzijn/chakra’s actief houden en uitzenden.

 

De zondvloed kwam om deze structuur (tegen de stroom van de natuur in) zoveel mogelijk uit te vegen door onze eigen keuzes (uitzendingen van energie). De zondvloed werd veroorzaakt door de meerderheid van de bevolking. Moeder natuur regelde het zelf en vervolgens ging het om het veroveren van de plekken van de Stargates en dit gaat door tot vandaag aan toe en zeker om de dempingsmateriaal hiervan: OLIE.

 

Na de zondvloed reïncarneerde we in kleinere lichamen en verdeelde de strategie en de kennis over vele mensen om meer kans van slagen te hebben. Maar doordat we in de materie zijn verzonken en in frequentie verlaagd, kunnen we de fijnstoffelijke wezens niet meer zien, waarnemen.

 

Energie Centrale Aarde

Laten we naar de obelisken kijken overal ter wereld. Bedacht door de oud Atlantiers en op het land gebouwd. http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_obelisks_in_Rome

 

http://www.google.nl/images?hl=nl&rlz=1T4ADFA_nlNL414NL414&q=obelisk%20rome&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi

Dit is een gereedschap en niet een versiering wat ze ons willen laten denken. Ze zijn vaak gemaakt van graniet: http://nl.wikipedia.org/wiki/Graniet

 

Graniet is een goede geleider, het bevat kwarts en net als in het begin: Eerst was er kristal kwarts (Licht). De obelisken, bedoelt door de bouwers van de oudheid om het veld van de holle aarde naar de oppervlakte van de aarde te leiden en horizontaal uit te zenden. Een veld creërend, een matrix, een lichtveld, geleidend voor het leven op aarde. Een veld dat de moleculaire structuur bijeenhoudt.

 

Als men zich hiermee verbindt met verbeeldingskracht dan wissel je energie ermee uit. En op de plekken, waar de obelisken staan wordt tegenwoordig veel haat gezaaid en we sturen door de haat de meest lage frequenties ernaar toe en door het kijken naar de beelden van haat op het journaal en de TV.

Als we over de situatie in Egypte en het midden oosten horen denken we oorlog, onvrede, enz. We voelen niet: “Oh shit”, laten we er maar liefde naar toe sturen maar we sturen haat, angst, oordelen, enz. dus lage frequenties. Angst dat ons het zelfde overkomt, afgescheidenheid creërend.

 

Net zoiets als wat er gebeurde toen de auto op de naald in Apeldoorn knalde en als we nu aan Apeldoorn denken, denken we ellende en automatisch wordt er door ons verbeeldingskracht negatieve /lage frequenties heen gestuurd. Apeldoorn ligt op de Veluwe in de natuur met een hoog frequentie door de bomen. Bomen staan steeds in de Schumann Resonantie. Ze hebben het bewustzijn dat ze tot in de oneindigheid kunnen reiken.

 

Hoe werkt de energie in mensen

Laten we eens kijken wat mensen met een bepaalde houding veroorzaken. Hoewel ze het goed bedoelen, het roept in elk geval niet de hoogste energie bij elkaar op: http://www.2012.com.au/Ego.html

 

We moeten gewoon van de mensheid accepteren dat we verschillende niveaus van bewustzijn hebben hier op aarde en dat iedereen een eigen essentie heeft, een eigen rol, een eigen weten en dat past in de puzzel. Een spiegel voor de ander die met zijn eigen bewustzijnsles bezig is. Daar moet je respect en begrip voor hebben.

 

De meeste 3D gerichte mensen zijn de hele dag bezig in hun denkend brein/Reptilianbrein. De energie stagneert daar omdat we er eigenlijk de hele dag in overleg zijn met onszelf. Dat is wat Carlos Castaneda je innerlijk dialoog noemt. Je moet jezelf besluipen, je zelf erop betrappen dat je dit constant doet. Dus je verzamelpunt stuitert een beetje tussen je hartchakra en je denken, het hoofd.

 

De katachtige bij de piramidecomplexen staan symbool voor de sluiper. Hij verkent eerst zijn jachtgebied voordat hij handelt, doet eerst kennis op en verliest niet onnodig energie. De katachtige (zijn Creator’s afkomstig van Sirius B en hebben, met hun kennis, geholpen bij de bouw van de piramides: de felines.

 

De Tolteken hebben de kennis van de energiestroom gebruikt om de innerlijke dialoog te stoppen, tot stilstand te brengen. Dit staat duidelijk in de boeken van Castaneda beschreven en Don Michuel Ruis heeft een sluiptechniek ontwikkelt om dit te stoppen.

De vier inzichten: http://www.devierinzichten.nl/devierinzichten.php

Zoals Castaneda het benoemt: “Stop je innerlijk dialoog en de wereld komt tot stilstand”. Dus weer in de Schumann Resonantie.

 

Wie namen de macht

Er waren 13 gevallen engelen, dus dertien Draconian/Reptilian bloedlijnen. Welke koningshuizen hiervan afstammen kun je in het volgende document wel zo’n beetje opzoeken. Ze noemen zich de illuminati, de verlichten. Ja ja, de Reptilian onderdanen van de Draconians/Annunaki. Zij hadden een fysieke vorm en een Draconian niet. Een fysieke vorm geeft recht van handelen in de fysiek zwaardere dimensies, dus dat zijn de soldaatjes van de Draconians.

 

Meer informatie hierover:

http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_blacknobil.htm

 

http://www.unitynet.nl/nieuws/2e%20hjr%202010/start.htm

Toets een woord in dat bij je opkomt op Youtube en je zult zien dat ik niet de enige ben die hiervan op de hoogte is.

 

We moeten kijken naar de oude kennis die bewust door de rooms katholieke kerk, Rome dus, is vernietigd. De kennis van onze afkomst die ligt bij, wat de kerk noemt, Heidense volkeren. De inheemse stammen die de link met de oneindigheid/de bron onderhouden, aangegeven door de symboliek aan het plafond van de Roslin Chapel (Da Vinci Code) en gebouwd op de Roos Leylijn die loopt van Egypte (de piramidecomplexen) via Frankrijk naar Engeland. De Roslin Chapel staat in Schotland en de roos is een symbool van Isis. De roos is de koningin van alle bloemen.

 

Maria Magdalena volgde deze Leylijn om hem te activeren. Ze was gevlucht en buiten het bereik van de romeinse veroveraars. Besef wel dat Jezus terugkwam in een tijd dat je je (bijvoorbeeld) moest laten inschrijven in de gemeente van je geboorte. Er werd dus voor gezorgd dat we niet meer nomadisch bleven maar een vaste verblijfplaats kregen en leerden te cultiveren (voor wie?), traceerbaar en manipuleerbaar te zijn op basis van angst. Belasting laten betalen en zeggen dat ze ons er bescherming voor geven. Dus hun Reptilian onderdanen voeden en die konden weer de fijnstoffelijke wezens voeden van dit netwerk: de Draconians.

 

Door een heel makkelijk trucje zorgden ze ervoor dat we onze aandacht, intentie en bewustzijn op andere dingen gingen focussen, als ons zelf, maar dus buiten onszelf en dat we ons niks meer zelf afvragenen (verbeeldingskracht) maar klakkeloos hun waarheid overnemen. Ons laten denken dat we dom zijn en leiding nodig hebben van buitenaf.

De woorden van Jezus geven alleen maar adviezen voor de nog niet zover ontwikkelde mens van toen: Hoe je je moet gedragen om in de Schumann Resonantie te blijven, bewust te zijn wat je doet! Zien hoe energie stroomt en je het voorstellen en dat het DNA vanzelf met de tijd/frequentie opengaat.

 

De meest begeerde plek op aarde

Laten we kijken wat de meest begeerde plek is op aarde om de macht over de ether te krijgen en waarom.

Er loopt een lijn over de wereldbol die begint bij de Noordpool en gaat over Kopenhagen en Rome en vervolgens onder de zuidpool door en dan weer omhoog over de Hawaii eilanden en weer terug naar de Noordpool.

Bij de maya’s heet dit de wereldboom met een sterk geactiveerd kristalgrid eronder. Dit kristalgrid is geactiveerd door de oude Atlantiers om ten goede te komen aan het ontwikkelen van Homo Erectus.

 

Deze lijn beheerst de horizontale zijwaartse stroming van de ether. Op dit grid en in de nabijheid ervan zijn briljante componisten, uitvinders, enz (oud Atlantiers) weer geïncarneerd om de oude kennis van Atlantis weer met de wereld te delen. Denk maar aan Tesla, die bewust hier zijn geboorteplaats heeft gekozen. Zijn meegegeven DNA moest wel geactiveerd worden met hoge frequenties.

 

Helaas zijn zijn octrooien enzovoort in handen gevallen van de klein elitegroep die deze kennis gebruikt als machtsmiddel.

Een film over Tesla: http://www.unitynet.nl/nieuws/2e%20hjr%202010/start.htm

 

Tijdens de tweede wereld oorlog was ufo technologie in handen van Adolf Hitler. Toets maar nazi ufo’s in op Youtube en de weg wijst zich vanzelf. Dit ging de Amerikanen te ver en deze technologie werd, onder het mom van we helpen de geallieerden, afgepakt en mee terug naar huis genomen en mooi opgeborgen in Roswell en Area 51. Spielberg’s film “the Kingdom of the kristal skulls” brengt dit nog eens mooi in beeld en ook trouwens dat een geprogrammeerde kristallen schedel stof/materie aantrekt. Spielberg, een man die in een aantal films laat zien dat aliens niet kwaadaardig zijn, één van de weinigen. Een man die de Kabbalah kent? En goed bedoeld dingen onder onze aandacht brengt?

Zoek ook maar eens uit wie de films financiert waarin aliens kwaardaardig zijn en angst zaaien.

 

Ze laten ons geloven dat we oorlog moeten voeren want de wapenindustrie moet geactiveerd worden. Door verdeeldheid te zaaien wordt er in elk geval geen kennis/bewustzijnsenergie uitgewisseld waardoor elkaars DNA wordt aangewakkerd. En raad eens wie de meeste aandelen hebben in de wapen industrie? De vraag kun je nu zelf wel beantwoorden, je bent nu zelf al wijs genoeg...toch?

 

Nicola Tesla and the electric universe:

 

Is het werk van Tesla te vergelijken met het werk van Sir Isaac Newton en de Da Vinci code? Zoek zelf op en lees maar na! En wat is er nu gebouwd zo dicht bij dit Grid, de wereldboom? CERN!!

 

En waar is ons aandacht (intentie en bewusztijn) naar toe verschoven na de tweede wereldoorlog (wanted a piece of the cake): Amerika!.Amerika neemt de bepalende factor over in de wereld en wij voeden via de obelisken hun systeem/grid?

 

De trends (energieën) kwamen vóór die tijd uit Europa. En nu de technologie in handen heeft, hebben ze de macht/energie en elk Draconian bloedlijn en weet Amerika dat haar dimensie (energiebron) over gaat naar 5D weer in de Schumann Resonantie.

 

Stargates worden weer verticaal verbonden. Via de Stargates reis je naar andere werelden en weet dat de onthulling van de Stargates dichter bij komt met als uitweg zelf een andere dimensie creërend, voor zichzelf beginnend.

En met goud (metaal) kun je toch wel enigszins een hoge frequentie behalen voordat de snelheid van dematerialisatie ontstaat, een vortex creërend maar geen lichtsnelheid en puur energie van de alwetende bron van alles. Dat heeft de power van een creator, een zeer hoog explosieve frequentie en zeer gevaarlijk in handen van wezens met een ego intentie!

 

En waar zit dit in verborgen, de broncreatie/Gods creatie, de mens?

En zijn we nog niet zover dat we misschien met verborgen buitenaardse technologieën dit uit de ether kunnen oppikken om dit te verkrijgen. Eigenlijk deze oude kennis van Atlantis die beschikbaar was toen we nog verbinding hadden met onze sterrenafkomst via de Stargates? Angstgolven creëren om dit te veroorzaken.

 

Volgens mij heb ik dit gezien in de film Angels en Demons van Dan Brown? weer omtrent Da Vinci? Met deze kennis is HAARP gecreëerd:

http://www.grenswetenschap.nl/blogs/Nieuwe-energiebronnen-deel-3/

 

De Kennis van Atlantis; Van toen naar nu!!

Haarp creëert een membraam, een horizontale elektrisch veld waardoor de verticale input door onze kruin wordt afgesneden. De cocon/aura wordt ingedrukt.

We lekken in de ether de bronenergie en dit geeft een horizontale matrix . We lekken horizontaal in de 3D wereld door een angstig ademhaling, boven in de longen net als een dier dat moet vluchten. Niet door inademen naar onze power plek die 2 à 3 vingers breed onder onze navel zit, de plek van onze wil. Een gezond ego gekoppeld aan het weten van het hart. De Powerplek die onze energie de aarde instuurt.

Nu geven we niet aan de aarde, we geven aan de ether en aan het Draconian/Reptilian systeem omdat we onwetend zijn hoe energie stroomt, gevend.

 

Inmiddels is het gelukkig niet gelukt om CERN op te starten. Dit is door onze galactische familie tegengehouden. De terugkomst van de goden is in alle religies beschreven.

 

Weet dat de atoomproeven in de woestijn van Arizona gebaseerd waren op de wetenschap. Hoe scheidt je energie van de materie. Direct na de proeven zijn er ufo's gesignaleerd om het veld weer te neutraliseren. Het veld dat in contact staat met alle dimensies/matrixen, ervaringswerelden.

 

Het lijkt me dat de gesignaleerde buitenaardsen, het veld herstellende, dan geen kwade bedoeling hadden.

 

De energie van een atoombom maakt dezelfde beweging als een energielichaam dat uit zijn fysieke vorm/lichaam treedt. Weet dat de kennis van de chakra’s heel handig achterwege is gelaten in de medische opleidingen na de tweede wereldoorlog anders worden we te slim.Voor wie moeten we eigenlijk BANG zijn? Voor de buitenaardsen of voor ons zelf? Voel hoe het zit!

 

Zie het energieveld van de aarde en CERN als volgt werken:

Je pakt een ballon. De ballon is de membraam (HAARP). Je blaast de ballon vol met energie uit je longen. Jij (de aanstuurder) drukt de ballon in elkaar. De energie verdicht zich door druk in het midden van de ballon: Gebundelde energie, de centrale zon voorstellend. Je kunt de energie richten via het mondstukje waar je het maar hebben wil. Bij het mondstukje kun je je CERN voorstellen.

 

Misschien is dit een leuke opsteker van een ervaringsdeskundige over hoe het werkelijk zit en die niet van achter zijn tv de wereld ervaart:

 

Het opstarten van CERN is door onze galactische familie, met hun geavanceerde technologie tegengehouden met tegenfrequenties die neutraliseren en vaak vanuit ruimteschepen afkomstig zijn. Dit neutraliseren is ook gebeurt met kernkoppen overal ter wereld.

 

En onze galactische familie voegt haar bewustzijn/licht/kennis toe aan de emanaties die een verbinding hebben met onze verzamelpunt die op de hartsverbinding oplicht in ons DNA. Kennis uit vrije wil wordt zo aan ons meegeven om de hele puzzel voor onszelf in elkaar te zetten en op te lossen. Kennis van degene die ten behoeve van ons geïncarneerd zijn, zodat we kennis kunnen opdoen, evolueren en meegaan in de frequenties, via de regenboogkleuren van onze chakra’s en terug naar het nulpunt, het licht, de alwetendheid.

 

Wij zijn hetzelfde als een galactische familie die de opdracht aandurfden om de aarde naar essentie te leiden, door kennis en door ons zelf te openbaren. De GEN-Isis aan te wakkeren om weer het bewustzijn van Atlantis te doen oplichten in ons zelf. Wijzelf waren de Atlantier's en zijn hier geïncarneerd om, na “First Contact”, de boel op de aarde weer te herstellen met hulp van onze galactische familie. Zij assisteren en wij hebben recht van handelen omdat we van deze wereld zijn, gelijken en we hebben een fysieke vorm.

 

Samen The Christ in return en zoals de maya’s het zeggen: “We are the Ones we have been waiting for”. We moeten alles weer goed zetten wat we zelf allemaal door onze eigen keuzes hebben laten gebeuren. We moeten weer de juiste structuur kennen en door (weer) te voelen onze eigenlijke zelf weer vinden, ons essentie. Samen The Flower of Life vormend en de energie door ons laten vloeien (vertikaal) en dit gevoel, waarbij je warm wordt bij je hart, naar alle werelddelen en haar wezens richten/sturen, die dit niet hebben (horizontaal): Full Source Power.

 

Aan de andere kant van de wereldboom ligt Hawaï. Haar invloed heeft de oosterse religies aangewakkerd. De oosterse religies leren ons dat alles in jezelf zit en dat alle antwoorden in jezelf zitten. Door te mediteren kun je in stilte kennis ontvangen, met een gestopte innerlijk dialoog kun je een verbinding maken met het hogere, het weten van het oude Lemuria, het weten van het water dat correspondeert met de ether, het water dat kopieert en kennis uitdeelt, frequenties uitwisselt als informatiedrager.

 

En we weten allemaal dat de westerse overheersing steeds verder zijn rijk uitbreidt naar het oosten om deze kennis te laten vervagen.

 

Het ging erg lang om de Stargates, die verbindingen hadden met andere dimensies.

De bondgenoten van de galactische federaties zijn achter de coulissen bezig ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt en dat er voor de wereld geen gevaar meer dreigt. Degene die in deze tijden tegenwerken stellen zich zelf wel bloot aan het licht zodat je kunt zien hoe het werkt en ons de laatste stuiptrekkingen bewust te laten meemaken. Des te meer angst ze op tv propageren des te blijer moet je eigenlijk worden om te laten zien dat je er niet meer in trapt. Alleen het ter informatie in je opnemen maar je niet uit je liefdes/Schumann Resonantie veld laten halen door in jezelf de lage emoties op te roepen. Als je iets ellendig ziet stuur dan je alle hoogste goed er heen. Vraag je zelf: Wat zou je voor jezelf willen in zulke situaties, “What would Jesus do”, straal positiviteit uit in de ether. Wat doe jij….the Christ in Return. Religie is een stok om op te steunen (aanwijzingen)en niet een om mee te slaan (superieur voelen).

 

Laten we een vergelijking trekken met de energieveld van onszelf en de aarde…

We kijken naar een oude chakra kaart van vroeger. Hij hoort ook bij de door Rome verbrande geschriften. Rome heeft erg lang ons geweten gemanipuleerd.

We kijken naar onszelf….

 

 

 

Zoveel piramide complexen er op aarde zijn zoveel Chakra’s hebben we ook in ons lichaam. Verzamelpunten van bronenergie/vortexen en daarom zijn volgens de oosterse religies jij en de kosmos hetzelfde en is alles een les. Ten eerste een kristallijne basis, die naar de val van Atlantis overging naar het nog werkende stelsel van meridianen en dat verder op koolstof beter passend is bij een dichter, zwaarder lichaam, synchroner met de lage frequenties.

 

De bewoners in de holle aarde voegen hun lichtcodes toe aan de emanaties in de opwaartse stralen van de centrale zon. Dit doen ze door zich energetisch met ons te verbinden. Zo worden we energetisch bijgestaan om de ascentie van de aarde te kunnen volbrengen.

 

De Annanuki hebben zich in het midden van de negentiger jaren overgeven aan de galactische federatie. Dit kun je in de vele channelings (kanalen van galactisch informatie) lezen. De Annunaki staan nu de galactische federatie bij en hebben zo de kans om het goed te maken. Ze weten hoe reptilians denken want ze hebben het hun zelf geleerd.

Op aarde hebben we alleen nog de Reptilian onderdanen/bloedlijnen/illuminatie die hun paradijs/machtpositie niet willen opgegeven, wetende dat ze niets meer of minder zijn als jij en ik, hetzelfde dus en niet meer als goden aanbeden worden en alles kunnen doen wat aards mogelijk is.

En de reptilians bloedlijnen tot nu aan toe maar denken dat ze hier mee weg kunnen komen houden dit nog vast.

 

Ondertussen is het kristalgrid hard bezig de Schumann Resonantie op te voeren zodat de aarde, zonder exploderend of imploderend effect, door kan gaan om haar hoogste trilling te bereiken en weer verbinding kan krijgen met alle dimensies. Hiertoe moet de aarde in de frequenties synchroon lopen.

De as van de aarde schuift weer terug naar haar originele polen ten tijde van Atlantis. De stand die ze moet hebben om een correcte aaneenlijning voor de weer opnieuw te openen Stargates. Weer binnen God’s rijk: Hemel op aarde.

 

Ondertussen zijn we nog steeds bezig om olie uit de aarde te pompen. Een vloeistof die de trilling, veroorzaakt door het weer activeren van de Stargates, een heel stuk kan dempen.

Iedereen die zich met hydrauliek bezig houden kan zich hier iets bij voorstellen.

Het activeren van de onderaardse Stargates heeft heel wat seismologische toestanden veroorzaakt de afgelopen weken. De horizontale werking komt als eerste weer op gang.

De seismologische activiteit is denk ik wel op alle klokkenluiderssites te lezen.

In de tijd van Atlantis werd de kristallen maan van Atlantis naar punten van sterke leylijnen gestuurd. De intentie/lichtcodes/plaatjes, zon of regen, enz. werden het kristalgrdgrid ingestraald en het bewustzijn van Gaia (moeder aarde) trok de elementen aan: wind, regen en water.

 

Na de ondergang van Atlantis zijn op deze punten de piramides gebouwd. De hoogste priesters sturen het grid. Zij zijn het die het taal van het licht onberispelijk kunnen interpreteren.

Een geavanceerde techniek en één met de natuur, gebruik makend van de element kristal, een niet metaal.

In de lagere occulte leer werd de element kristal vervangen door metaal om iedereen dom te houden en niet te slim te maken. Altijd baas boven baas blijven toch!

 

De as neemt haar originele plek weer in. Weer kun je je dat makkelijk voorstellen.

Stel je hebt een bal met een opening aan de boven en onderkant waar water op blijft liggen, de zeeën voorstellend. Je draait de bal recht op en wat gebeurt er? Er ontstaat een golfslag aan de onderkant. Wat gebeurt er nu op het ogenblik in Australië?

 

Hoe zit het als iemand een andere werkelijkheid ervaart zoals zovelen in de psychiatrie. Je persoonlijke verzamelpunt aan de rand van jouw energetische cocon is te vergelijken met de Kristalen maan van de aarde. Het is een versterker en door je persoonlijke macht (onder je navel) kun je het sturen naar een plek die een verbinding heeft met een ander chakra’s werkelijkheid.

Kennis op doen van een dimensie die zijn aaneenlijning daarmee heeft, Stargate en daarin vind je de essentie/lichtcodes van de ervaringsdeskundigen en soms met plaatjes erbij.

 

Sjamanen koesteren deze mensen. Ze kunnen vertellen van een andere niet aardse werkelijkheid en kennis doorgeven en de sjamanen leren hoe ze dit kunnen doen.

Mensen in de psychiatrie weten pas kort hoe ze dit zelf kunnen manipuleren. In principe is het in de beschermende Schumann Resonantie blijven en met je onberispelijke intentie geen aandacht meer schenken. Dus je bewustzijn/energie niet meer schenken en het negeren.

 

De Recapitulatie techniek van Castaneda laat de “negatieve energie verliezende lijnen” loskoppelen. Lijnen die je meerdere levens lang bij je kan dragen, of te wel Karma. Karma is eigenlijk die keuzes die je niet hebt gemaakt vanuit het hart maar vanuit het denken. Het brengt je niet verder in evolutie en je kijkt niet naar jezelf.

De recapitulatie techniek laat de situaties innerlijk wijzigen zodat je tot inzicht komt het DNA openend en hercodeert.

 

Meer weten? Zoek een Tensegrity oefengoep bij u in de buurt of kijk op www.stichtingmot.nl

Zoek er zelf na op Internet voor Tensegrity in andere landen.

 

Vrouwen die kunnen handelen in dromen en dus niet door angst bevangen zijn moeten/kunnen zich concentreren op hun baarmoeder en komen in de 3D werklijkheid terug. Een baarmoeder hoort bij je aardse lichaam. Zo haal je jezelf eruit. Als je man bent of geen baarmoeder meer hebt concentreer je je op moeder aarde of op de plek van de baarmoeder in het lichaam en je bent weer in je fysieke lichaam, denkend en niet dromend. Iedereen doet dit ook tijdens dagdromen.

Het ervaren van een aparte werkelijkheid beschrijft Castaneda als shapeshifting in the Human Form.

 

Als je hier niet weet uit te komen krijg je in de psychiatrie een medicatie. De medicatie geeft in feite een tegenfrequentie en zorgt dat het verzamelpunt weer op de plek komt met de aaneenlijning met het chakra van het Reptilian brein tussen de schouderbladen waardoor de rest van de hersenactiviteit geen licht/energie krijgt en dus wordt uitgeschakeld, het contact onderbrekend met het Angelic, Christed ET brein.

 

En zou men met behulp van een in het lichaam ingebrachte chip met info/lichttaal het verzamelpunt naar een bepaald punt/bepaalde frequentie kunnen verschuiven om daar input te geven een niet geopende vortex/kanaal/chakra? En wat als de chip door anderen alleen maar geactiveerd wordt als de chip van buitenaf een frequentie krijgt toegezonden zodat deze wordt geactiveerd? Of via de input de chip opnieuw te programmeren en te activeren.

 

Nederland vertegenwoordigt op aardse trillingniveau het Reptilianbrein en zolang wij als dieren ons natje en droogje krijgen slapen we rustig verder. Rustig zittend voor het nieuwe altaar, de televisie. De televisie die bepaald wat we mogen weten en niet weten, ons dom houdend en onwetend. Geef ze spelen dan blijven ze zoet is hierbij het motto.

 

Energie: Grids en lijnen

Op de wereld bevinden zich een aantal belangrijke energiegrids die ons door de opwaarste straal energetisch voedt en hierdoor ons innerlijk weten/DNA oplicht.

Een lijn daarvan is de rooslijn(Da Vinci Code), die begint bij Egypte en via Frankrijk loopt naar de Roslin Chapel.

 

Als je deze lijn volgt kun je zien wat er met de landen aan de hand is die boven op deze lijn liggen. Uit de Schumann Resonantie dus, gecontroleerd op basis van angst en overheersing.

 

Niet leven maar overleven en gefixeerd op het vergaren van materiële dingen.

Nederland en Engeland zijn hier een goed voorbeeld van met families aan de macht met een zeer lange Reptilian bloedlijn.

Type Priory of Zion in en zoek het op Internet. Het gezegde is “zoek en gij zult vinden”. De kosmisch wet van aantrekkingskracht brengt je er heen.

 

Onder de Roslin Chapil ligt een golden template verborgen, diep onder de grond. Het is een verbinding met de grid van Amerika. Volgens mij geeft de symboliek in het plafond al aan met welke volkeren en dus welke heilige plekken de verbindingen lopen. Er ligt de Stargate “Stonehenge” hier in de buurt? Gebouwd door de oud Atlantier’s die zich over de wereld verspreid hebben!

 

We bekijken een andere sterke grid dat in Amerika ligt. Het loopt vanaf een belangrijke vortex in Brazilië via Mexico naar de Arkansas grid in de Verenigde Staten.

En weet dat de inheemse volkeren, die de Schumann Resonantie nog steeds toepassen en bewust zijn van hun sterreafkomst, afgeslacht worden en weggejaagd van heilige plekken/vortexen. Dit om de oliemaatschappijen de vrije hand te geven voor de demping van de Stargates in de ondergrond of deze weg te halen door het laten lekken van…..?

 

Kunnen we deze energie aftappen! Ligt Roswell op deze lijn?

Had Carlos Castaneda niet zijn gevechten met anorganische wezens in de woestijn van Arizona.

 

In Mexico bevindt zich een van de meest heilige/galactische centrum/energetisch sterkste plekken ter wereld: Teotihuacan, City of the God’s. De stad waar mensen goden werden, een woonplek waar de uitverkorenen van sjamanenstammen werden uitgenodigd om te komen wonen. Het waren degene die het hoogste bewustzijn hadden behaald, een Tolteek (wijze man/vrouw). Dit om de intentie/lichttaal van de bron zo zuiver mogelijk te houden en de energie onberispelijk naar het volk toe te vertalen.

 

Een bron erbij halen. Het boek van Don Miguel Ruiz dat getiteld is "de vier inzichten".

Het gaat over de bewustzijnsgoed van het complex. En hopelijk kan ik je laten zien dat het te vergelijken is met de laatste drie sluitstukken van de bijbel, namelijk:

-     De openbaringen/revelations

-     Gen-isis

-     Exodus

 

We gaan weer zien dat we in en uit de Schumann Resonantie gaan. Het pad er naar toe de avenue des doods. Het is een lange weg die een sjamaan loopt. Het lopen bevordert de Schumann Resonantie, de energie loopt de aarde in en je voedt het grid en maakt er verbinding mee, je stopt je innerlijk dialoog en concentreert je op je binnenwereld, door te voelen.

 

Bij het complex aangekomen staat aan de rechterhand het paleis van de Gevederde Slang, Quetzalcoatl, met de piramide van de Gevederde Slang er achter.

Het gaat eigenlijk in de eerste plaats om het plein wat er voor ligt.

Men noemt het “de zee van emoties” met in het midden een eiland dat door de inheemse bevolking het Helleneiland wordt genoemd.

 

Dit plein stelt de 3D wereld voor. De denkende mens bevindt zich hierin, zich druk makend met negatieve emoties. De mens is uit zijn hartfrequentie en hij woont er midden in, op zijn Helleneiland, en maakt zich druk om materie te vergaren en is afgeleid van zijn ware aard. Hij is in het denken.

 

Het is ook de enige plek in de kosmos waar anorganische wezens kunnen overleven, terend op onze energie om te overleven, de matrix van het Reptilian principe (symbool slang) voorstellend.

 

Als men zijn huis op orde heeft en dus inziet dat het een illusie is, dat de dood niet bestaat, dat er geen verlies is en dus wetend dat angst een ingebrachte illusie is, dat er alleen maar ervaringen, evolutie is en dat men zijn hart moet volgen, het pad naar volledig bewustzijn weer moet vinden, ja dan pas bestijgt men de trappen van het paleis van de gevederde slang. aangevend dat je door je hartsverbinding een link met oneindigheid heb gevonden. Dat je weet van andere werelden en de connectie met de bovenste chakra;s waar de vleugels symbool voor staan: De Etherische Spirit.

 

Het gevoel dat men krijgt boven aan de trap, de situatie overkijkend, geeft een eagle point of view. En de piramide van de gevederde slang die in je gezichtsveld opkomt geeft een niet 3D wereldse ervaring, zo groots!

Je loopt naar deze ervaring door op de avenue des doods en komt aan bij de rivier des doods. En heb je nog donkere ervaringen in je (negatieve energielijnen aan je vastzitten, in je DNA, dan zul je dit moeten inzien door jezelf te oordelen, jezelf recht te zetten want anders draait jouw verzamelpunt naar een plek waar je de duistere entiteiten kunt/zult ervaren. Deze entiteiten noemt men poortwachters. Je creëert ze zelf. Je moet deze laatste duistere input verwijderen want zoals je weet wordt deze input, dit systeem niet in God's rijk toegelaten.

 

De rivier des doods is te vergelijken met Styx in allerlei geschriften. De recapitulatie techniek van Castaneda komt op weer in zicht. Het afschudden van 3D energetisch input.

 

Je passeert de rivier des doods, het medium water is je goed gezind. Je vervolgt je weg naar de piramide van de maan. Aan je linkerhand passeer je de tempels van de jaguar, de sluiper. De sluiper die niet de buitenwereld besluipt maar de binnenwereld, je ego besluipt en onder controle houdt en je verbindt met het hart, eerst voelen dan denken!

Voor de piramide van de maan ligt de plein van de maan. Het staat onder invloed van Venus en de maan. Deze invloeden hebben het licht van liefde (hart) en etherische weten aangewakkerd (vrouwelijk principe), e GEN-Isis.

 

De chacmool ligt voor de piramide van de maan:

http://www.britannica.com/EBchecked/topic-art/104075/92137/Mayan-Chac-Mool-sculpture-and-pyramid-at-Chichen-Itza-Mex

en de chacmool wil dat je bereid bent je 3D /materialistisch bewustzijn van je af te gooien en je weer overgeeft door je weer in de Schumann Resonantie te begeven.

Bovenop de piramide van de maan ontvang je het licht dat het hogere weten/de chakra’s aanwakkerd. Het DNA dat als zaadjes aangewakkerd wordt door het licht van de bron.

 

Je vervolgt je weg van de piramide van de zon (satteliet van de zon) en ervaart boodschappen van andere werelden, het weten van EXODUS wat letterlijk uitgang betekent. Uitgang waaruit? Uitgang uit het onderdrukkend/hiërarchisch systeem.

Luister naar een interview van Jose Arguelles dat een tijd geleden is opgenomen over zijn ervaringen bovenop de piramide van de zon toen hij zich na de lange klim naar boven in de Schumann Resonantie bevond:

 

Teotihuacan staat sterk in verbinding met de thuishaven (heaven) van de geascendeerde meesters. Het ruimteschip NEW JERUZALEM (toets in en zoek maar op Youtube, enzovoort:) De lichtstraal/kosmisch navelstreng van dit schip staat in verbinding met dit piramide complex.

Van dit ruimteschip krijgt dit complex haar input en vervolgens via het kristalgrid vloeit het naar iedereen op deze planeet die deze input via de Schumann Resonantie kan bereiken. De Schumann Resonantie komt bij je voeten omhoog via de opwaartse straal.

 

Omdat de duistere machten dit weten, hebben ze het heel erg goed voor elkaar gekregen om de hele wereld naar Mexico negatieve lage frequenties te laten sturen. Als we het woord Mexico horen DENKEN we aan griep, misdaad, enz. De bevolking wordt ook bewust arm gehouden om de Schumann Resonantie laag te houden.

Alle sterke energetische grids, die niet in bezit zijn van Rome, zijn bewust arm gehouden om de Stargates en de mensen in lage frequenties te houden, ze niet te laten overeenkomen met plaats en tijd in ruimte. De hele wereld economie is hierop gebaseerd en om dit te bewerkstelligen worden energetisch sterke plekken worden laag gehouden.

 

Vraag?

Zijn tornado's eigenlijk energetische vortexen die eigenlijk via de piramides naar binnen aarde moeten maar niet kunnen en dat moeder aarde het nu zelf wel doet door het kristalgrid noordwaarts te volgen, Tornado Valley? Verstoort door HAARP?

 

Beste mensen we leven in een kooi van Faraday, net als de Teslabol, met een centrale zon.

 

Een paar vragen die je jezelf kunt stellen.

Economische crisis? Waar is het geld gebleven? In geavanceerde technologie gericht tegen onze eigen galactische familie!

 

Hoe wordt Rome gefinancierd en wie betaalt alles wat daar staat en rondloopt?

Dat moet toch allemaal onderhouden worden?

 

Betalen we voor een systeem dat tegen onszelf gericht is?

 

Denken we dat ze het goed met ons voor hebben? Ze zijn immers door politieke verkiezingen gekozen?

 

Een systeem dat ons wil laten geloven dat de hel zich ergens anders bevindt? Beste mensen kijk om u heen! We kunnen kiezen voor de minst slechte optie.

 

Even 2 leuke video:

 

Geef hem een contract in Hilversum en hij heeft het er niet meer over! En mijn applaus dat je het lef hebt gehad om het te doen.

 

We kunnen nu zien wat er gebeurt in de wereld op deze grids, enz. Het volk gaat tekeer, de verticale stroom van de Schumann Resonantie druk op hun hart chakra’s,  het hart van de mensheid, de eenheid, The Flower of Life. Ze woorden opstandig en vechten en werken de strategie van het duistere kabaal in de hand. Maar het licht zal zegevieren als we onze angst laten varen en elkaar inlichten en helpen angst weg te nemen voor de komst van de geascendeerde meesters. Zoals in alle religies omschreven. Met andere woorden: hemel op aarde.

 

Alle religies hebben dezelfde intentie. Wat Castaneda noemt: Het pad van het hart. Zijn woorden, waar niet mee geknoeid is, hebben dezelfde intentie als elk heilige geschrift.

 

Pacal Votan

Pacal Votan is gevonden in de tempel van inscripties van Palenque en hij was The King Of Palenque. In de handen van Pacal Votan, de galactic agent, zijn twee symbolen gevonden. Een holistische vorm van The flower of life:

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.c2cInternet.org/images/flower_of_life_04.jpg&imgrefurl=http://www.ml75.nl/index.php%3Fpage%3D2%26p%3D54%26id%3D302914&usg=__9CQe5rGzbaJ-fkkzv6yicUcNeJU=&h=400&w=400&sz=38&hl=nl&start=5&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=w463uL41L6bkpM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dflower%2Bof%2Blife%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADFA_nlNL414NL414%26tbs%3Disch:1&ei=455OTZiLDs2eOpCw6OsP

 

en een Octahedron die zich binnen in het Merkaba Vessel bevindt:

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://concentricclothing.com/wp-content/uploads/2010/01/Octahedron.png&imgrefurl=http://concentricclothing.com/blog-post/the-five-platonic-solids-geometry&usg=__uqR3Z_oQrqC4S92EQXfU9QX8RTk=&h=599&w=605&sz=69&hl=nl&start=4&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=GQ2GTX-0ZpeHYM:&tbnh=134&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Doctahedron%26um%3D1%26hl%3Dnl%26sa%3DX%26rlz%3D1T4ADFA_nlNL414NL414%26tbs%3Disch:1&ei=eZ9OTcnlKsucOoXC1OIP

 

Twee piramides met de onderkanten tegen elkaar. Geef dit ook tevens aan dat er zowel piramides op de oppervlakte van de aarde als aan de binnenzijde van de aarde zijn? Holle aarde? Is de aarde zoals Jose Arguelles zegt in feite “Time Ship Earth?

 

Castaneda: Bij de komst van de Spanjaarden zag de sjamaan dat de Spanjaarden een andere stand van de verzamelpunt hadden en dat ze achtervolgd werden door donkere energieën de anorganische wezens. Ze bleven ver uit hun buurt, verstopten zich en konden door het “zien” van Energie weten dat het niet goed zat en uit hun gedrag opmaken dat ze niet liefdevol waren.

 

En hebben we net weer hetzelfde principe....

1 mayastam met een lagere bewustzijn aan je zijde krijgen en de rest uitmoorden.

en als je weet hoe tijd verloopt kun je je niet voordoen alsof jij de eclips veroorzaakt?

 

Zoals Neo ziet in de matrix. En de matrix is een verticale stroming en wij bepalen of wij hem op hartsfrequentie horizontaal projecteren of niet.

 

De galactic agent Pacal Votan:

http://www.greatdreams.com/mayan/pacal-votan-tomb.jpg

 

Kijk goed waar hij in zit. Is het een spaceship? Is hij misschien een incarnatie van Ashtar? Zie Ashta command telepathis list en bekijk het even goed:

http://ashtar.galactic2.net/contact.htm

hierop kun u ook zien dat Jezus een incarnatie was van Sannanda.

 

Ik denk dat je de lessen van hem goed kunt begrijpen via het volgende document. Het is in of uit de Schumann Resonantie een goede toets voor uzelf:

http://www.sanandaseagles.com/lessons/lesson_index.html

 

In de jaren zeventig kwamen we voor de laatste keer in de groene zone/frequentie om het hogere bewustzijn van het hart te verspreiden, bijvoorbeeld door de hippies.

Later gingen we naar de blauw/keelchakra en we werden luid en mochten het negatieve uiten, zolang het maar niet positief is.

 

We zijn nog bezig met de lessen van de indigo en violette wave/frequentie die de behoefte aan telepathie en universeel contact naar boven brengen.

 

Ze gaven ons tv zenders, computers, telefoons die ons onmiddellijke overal mee in contact konden stellen. Dit om ons af te leiden van ons vermogen tot telepathie en ingang tot cosmisch kennis en hiermee tevens negatieve horizontale, DNA vernietigende, freqenties mee uit te stralen, de kooi van Faraday bevorderend.

 

Hierdoor moet ons lichaam zijn energie steeds gebruiken om steeds weer te herstellen van de eletrosmog aanval die via de informatiedrager water door ons heen straalt, ons energetisch veld verstorend, souls of distortion.

Samen in de kooi van Faraday, niet geaard maar in de magnetron.

 

Als de mensheid hun geen aandacht, intentie en bewustzijn stuurt en hun innerlijke negatieve dialoog stopt komt de 3D wereld tot stilstand. Zoals de maya’s zeggen: “De wereld zoals wij hem kennen houdt op te bestaan”. Ze hebben nooit gezegd dat hij zal vergaan!

 

Dat is de door westerse angst geprojecterende vertaling van de maya’s om de hulp van onze galactische familie te verzwijgen.

 

Omdat we overgaan naar de vijfde dimensie en weer gaan aansluiten met alle dimensies zal er eerst hulp van buitenaf komen om middels geavanceerde technologie het energie grid te herstellen. Want een kristalbase grid is het enige materiaal dat de energieën aankan, de overgang.

 

Je meridianenstelsel wordt Kristalbase en kristal de geleider die je energieveld/bewustzijn bijeenhoudt om dit aan te kunnen.

 

Het wordt tijd dat vooral Nederland haar machtselite met liefde uitzwaait en bedankt voor de lessen in dualiteit en de wereld op de hoogte stelt. In termen van karma gesproken: Het goed maken voor de mensen die het weten, de inheemse volkeren die hun galactische contact, the ancestors, in ere houden wetende dat ze terugkomen, zoals beloofd!

 

Emoto

De films/kennis van Massaro Emoto laten goed zien wat intentie met water doet, een vanuit hartsfrequentie geprojecteerd en gemeend gevoel/woord vormt kristallen.

Een negatieve geprojecteerd gevoel/woord/bewustzijn, dus laag en niet in hartsfrequentie, maakt het water zwart en energieloos. Hij heeft een Atlantisch weten/bewustzijn en heeft gekozen voor zijn incarnatie dit te openbaren, de wereld te laten weten. Hij heeft gezocht en het gevonden. Meegegeven in zijn DNA.

 

Water is net als wijzelf, buitenaards en het is van buiten ingebracht. Water is een intelligentie die terugcommuniceert met jouw op jouw niveau en het voorziet de materie van licht/codes.

Dank het vanuit je hart, laat het kristalliseren voordat je het drinkt, .je bent ervan afhankelijk.

Maak van dankbaarheid een houding: Kijk wat je hebt en niet wat je niet hebt en zend het jouw harts frequentie.

Al het water op de wereld vibreert op één frequentie die de moluculaire structuur bij elkaar houdt. Spreek het liefdevol toe en dank het en je zet een hogere Multi D/genezende frequentie in het veld/de matrix van het water.

 

En zo heeft de ether ook zijn veld, zijn frequentieband.

 

Een film van Emoto, die laat zien wat jouw gerichte intentie met water doet:

http://www.Youtube.com/results?search_query=emoto+water+crystals&aq=2

 

Door dit toe te passen verhoog je de energie/de Boviswaarde van het water, Je geneest en je zendt met de beste kwaliteiten van alle chakra’s, je creëert en bent een creator. Dit doen dolfijnen de hele tijd. Door een trilling te zenden dezelfde pakketjes info/DNA bij elkaar openen op telepathische wijze door gebruik te maken van de informatiedrager: water!

 

Help genezen en wees er van bewust wat je uitzendt!

 

Ze maken nu nog gebruik van de angsten en wat er nog in is van de val van Atlantis. Het innerlijk weten van ondergang, de angst, een lage frequentie aan het hart gekoppeld is de grootste en de krachtigste. Stuur die druk de aarde in en niet in de ether. Weet dat straks eens was en laat het van je afglijden en ervaar de rust die het je brengt.

 

Stuur liefde de wereld in en zie je zelf als een zon die zijwaartse vibreert en bij iedereen zaadjes/ongeopend DNA doet opengaan en oplichten.

En nemen we al volk weer de energie, dus de macht in handen, de Flower of Life vormend.

 

De overgang

We zitten nu vlak voor de overgang waarin onze zender en ontvanger voor telepathisch contact wordt hersteld, zodat ook ons Kristal Base Meridanenstelsel gevuld kan worden met licht en de connectie met de bron kan maken.

http://www.earthwatcher.nl/index.php/spiritueel/3146-persoonlijke-sterrenpoort-werking-en-activatie-pijnappelklier-.html

 

het is de vortex/Stargate die de andere strengen DNA activeert dat gekoppeld is aan ons Angelic en Christed extraterrestrial brein. We gebruiken maar een klein gedeelte van onze hersenen en ik hoop vanuit mijn hart dat je nu kunt zien waarom.

Wat men junk DNA noemt, wordt nu weer geactiveerd en we komen thuis, in onszelf, op hartsfrequentie en weer in de sector van de vrije wil.

 

De activatie ervan is bewust tegen gehouden door het Draconian/illuminati imperium en met het ontwikkelen van onze eigen bewustzijn hebben we hun spel doorzien!!!

Een hele battle maar we hebben het gehaald!!!!

CHECKMATE!!!!

 

Het ligt bij onszelf van binnen om met ons hart onze galactische familie uit te nodigen. Stuur alle regeringen mailtjes en vertel wat je weet .en vraag met alle respect om disclosure!!!!! Tevens ook voor hun familie en weet dat iedereen bij de overheden hier niet van op de hoogte zijn.

 

Met heel mijn hart

Bedankt voor uw aandacht!!!!

 

Bronnen:

Gaia en de mensheid, de programmeurs, de mensheid!!!

Mijn uitgesproken waardering voor de schrijvers/rainbowwarriors:

Carlos Castaneda

Don miquel Ruiz

Jose arguelles

Tuella (ashtar command)

Karel en Karoline van Huffelen

En natuurlijk vele....vele anderen.....

 

Websites/kanalen van informatie/rainbowwarriors:

www.cleargreen.com

http://www.disclosureproject.org/

http://davidicke.com/

http://www.wikileaks.com/

http://thefederationoflight.ning.com/

http://www.crystalunity.com/cat_index_20.php?lang=en

http://2012unlimited.net/unlimited.html

http://www.earthportals.com/Portal_Messenger/arguelles.html

http://www.blossomgoodchild.com/

http://www.drunvalo.net/bio.html

http://www.crystalinks.com/

www.galacticroundtable.com

http://www.gai-osiris-ashtarcommand.nl/

http://www.galacticchannelings.com/index.html

http://www.keyofsolomon.net/

http://funfactory.spruz.com/blog.htm?b=&tagged=Elizabeth+Trutwin

http://niburunews.com/

http://www.paoweb.com/index.html

www.unitynet.nl

www.star-people.nl

http://www.earthwatcher.nl/

http://www.artdezign.nl/

http://dcca.nl/

http://www.therainbowscribe.com/

 

Toets galactische federatie, ufo, alles wat ik gezegd heb, overal in en oordeel zelf…etc…