refugeesMet de grote toeloop van moslim vluchtelingen hebben veel mensen angst dat wij hun normen en waarden met geweld krijgen opgedrongen. Het Christendom is nu hier ook in gevaar, kijk maar naar de vervolging en het uitmoorden van Christenen in de landen waar moslims het voor het zeggen hebben, zo klinkt het hier en daar. Maar moeten wij ons echt zorgen maken?

In de Zweedse stad Göteborg bestormden moslims een na een de klaslokalen van een school en brachten op een agressieve manier hun religieuze eisen kenbaar. De vrouwelijke leerlingen moesten maar een sluier gaan dragen.  De overvallers weigerden de klaslokalen en school te verlaten, ondanks het vriendelijke verzoek van leraren en schoolleiding. Het incident werd bij de politie gemeld. De sharia-overval vond plaats in het kielzog van de islamitische terreuraanslagen in Parijs.

 

De Koran liegt er dan ook niet om:


,,O profeet, voer jihad (heilige oorlog) tegen de ongelovigen en de huichelaars (gematigde moslims) en wees hard tegen hen …….. En hun verblijfplaats zal de hel zijn en kwaad hun bestemming” Koran: 9:73

 

,,Arabieren zijn de meest nobele mensen, de meest prominente en de beste in daden …… Wij waren als eerste om te reageren op de oproep van de profeet …… Wij zijn de helpers van Allah en de getuigen van zijn boodschapper ……  We gaan oorlog voeren tegen de mensen totdat zij geloven in Allah …… Hij die gelooft in Allah en Zijn boodschapper krijgt bescherming voor zijn leven en van zijn bezittingen ……. Als iemand niet gelooft,  zullen we deelnemen aan de oorlog tegen hem, voor altijd, voor de zaak van Allah ……. Hem doden is een kleine zaak voor ons.” Tabari:  IX:69

 

Bestrijd ze totdat er geen fitnah meer is en tot alle religie enkel voor Allah is. Koran: 8:39

 

,,Oorlog is U opgedragen en wordt door U gehaat ….. En misschien haat je iets terwijl het goed voor je is en misschien heb je iets lief terwijl het slecht voor je is ………. En Allah weet dat en jij weet het niet.” Koran 2:216

 

Maar de bijbel is anders ook niet zonder:

 

Samuel kreeg van God het bevel tot het uitmoorden van de Amalekieten :

Heb geen genade met ze, dood mannen, vrouwen en kinderen, ossen en schapen, kamelen en ezels.  (1 Samuel 15:3)

 

Mozes:  Laat geen heks leven. (Exodus:  22:18)

 

Maarten ’t Hart heeft eens uitgerekend dat er in de Bijbel zeker zo’n zeshonderdduizend mensen door God zelf of zijn knechten werden opgespietst, van de rots gesmeten, verbrijzeld,  met het zwaard afgeslacht, of door speren  doorboord. Maarten vond het maar een duister, gruwelijk boek.

 

Natuurlijk staan er in beide boeken ook dingen waar we ons compleet kunnen achterscharen. Maar zoals ik al eerder schreef is het voor mij een kompleet raadsel hoe het mogelijk is dat Christenen en Moslims zonder problemen over dit soort teksten heenlezen en dat soort boeken als onaantastbaar fundament nemen voor hun geloof en gedrag. Ik heb ook heel wat Christenen ontmoet die bij de bijbel zweren en daar niet vanaf te krijgen zijn.

 

Relatief weinig mensen is het onzinnige hiervan opgevallen en trachtten een mildere vorm van hun geloof vorm te geven. Dat werd door de kerk in de Middeleeuwen niet in dank afgenomen en vele verlichte geesten ondergingen martelingen en eindigden op de brandstapel. Veel later, vanaf de jaren twintig van de vorige eeuw, werd Teilhard de Chardin nog door de kerk de mond gesnoerd.

 

Ook in de moslimwereld  gaan er stemmen op om het geloof in een positiever richting om te buigen. Dat ook dat nog levensgevaarlijk kan zijn, ervoer een man in een Afrikaans land die hiervoor als afvallige werd opgehangen.

 

Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de Koran al bestond voordat Mohammed geboren werd:

Keith Small, professor aan de universiteit van Oxford:  'Dit toont aan dat de Koran  al door de voorgangers van Mohammed werd geschreven.  Zij  pasten een oude tekst conform aan hun eigen politieke agenda aan. Dit in plaats van dat Mohammed een openbaring uit de hemel kreeg.'

 

http://www.elsevier.nl/Buitenland/achtergrond/2015/8/Bevindingen-Birmingham-zorgen-voor-twijfel-over-ontstaan-islam-2678609W/

 

Uit de volgende tekst blijkt ook dat de bestaande oude teksten van de Koran werden vernietigd aan het einde van de zevende eeuw, wat er weer op duidt dat de originele teksten werden veranderd om ze aan te passen aan de belangen van de toenmalige machthebbers.

 

Andrew Rippin, University of Victoria, Canada:

“In this study, Keith Small applies the principles of textual analysis to twenty-two manuscripts-most of them early-that contain Q. 14:35-41, which describes how Abraham settled his son-presumably Ishmael-in Mecca. Based on a careful and systematic analysis of the manuscripts, Small traces the historical development of the Qur'anic text from the rise of Islam until the 10th century CE. Comparison of the manuscripts with the evidence of literary sources suggests that the text remained open and fluid during the first half of the seventh century, and that the production of a standard text was not completed until the end of that century. This editorial project, sponsored by the Umayyad caliphs, resulted in the destruction of most if not all of the earliest manuscripts, with the result that it is currently impossible to recover the original form of the text. This is an important contribution to scholarship on the Qur'an. -- David S. Powers, Cornell University Textual Criticism and Qur'an Manuscripts by Keith E. Small should find a prominent place in libraries of academic institutions involved in the field of qur'anic studies and the early period of Islam...[I]t is a good introduction for scholars new to the field. Islam and Christian-Muslim Relations.”

 

Onlangs sprak ik met een moslim , die geboren en getogen is in Nederland over deze wetenschappelijke bevindingen. Hij reageerde meteen door ze als moedwillige vervalsingen en als een aanval op hun geloof van de hand te wijzen.

 

Voor veel mensen biedt hun geloof namelijk een soort van zekerheid in het leven. Ze kunnen het dan ook niet verdragen als er aan de basis van dat geloof getornd wordt. Ze ervaren  dit alsof hun de grond onder de voeten wordt weggetrokken en steken meteen hun kop in het zand.

 

Ook de bijbel werd vervalst en aangepast. Passages die de machthebbers onwelvallig waren,werden eenvoudigweg verwijderd. Tijdens de synode van Jamnia bijvoorbeeld, die rond AD 100 plaatsvond, werd er beslist welke boeken en geschriften zouden worden behouden en welke niet.

 

Als we ons dat alles eens goed door onze geest laten gaan, dan is het duidelijk dat het leunen op zogenaamde heilige boeken tegenwoordig weinig zin meer heeft. Tenminste als we er niet op uit zijn om gelijk te krijgen met wat we geloven maar bereid zijn om op zoek te gaan naar de waarheid.

 

Natuurlijk zijn er nog veel mensen die de ervaring van geloof en van het leven naar oude  geschriften verder nodig hebben. Ik heb ook door het leven van heel wat dingen die niet voor me werkten geleerd wat wel voor me functioneert. Dus respecteer ik zeker ieder in zijn of  haar geloof.

 

Maar gaan we op zoek naar de waarheid dan kunnen we die enkel binnen onszelf vinden: onze waarheid ligt in onze ziel besloten. Maar ik moet toegeven dat geloven in ideeën van anderen veel makkelijker is. Je hoeft dan niet elke dag een half uur in stilte naar je ziel te luisteren. Je kunt het bekijken zoals je wilt. We nemen onze eigen verantwoordelijkheid of we geven ze af aan anderen.  Of we reageren door ons ego, door ons verstand of nog door onze emoties. We hebben altijd de keus.

 

Nu is er voor mij niets mis met de oorspronkelijke Christelijke  leer van Jezus. Jammer genoeg werd er door de eeuwen heen door de vele  interpretaties die telkens weer werden aangepast aan de meest uiteenlopen agenda’s, daarvan een zooitje gemaakt. Vooral wat het oude testament betreft. Want de hele leer van Jezus kunnen we terugbrengen tot zijn kern. En dat is onvoorwaardelijke liefde.

 

De  echte Christelijke waarden die op onvoorwaardelijke liefde zijn gegrondvest, werden en worden misbruikt door de gelovigen onder zware morele druk te zetten. Zo kregen we een Christendom dat oordeelt en veroordeelt en Christelijke andersdenken tot in de Middeleeuwen uitmoordt en tot op de dag van vandaag de mond snoert.

 

Christelijke liefde heeft niets met manipulatie te doen. Liefde respecteert immers de vrije keuze van de ander. Zo kunnen de Christelijke waarden  enkel door het hart worden beleefd. En dat betekent dat we alles verwerpen wat niet met ons gevoel overeenstemt. Ik doe enkel dat wat ik voel te moeten doen. Zo wordt het eigen gevoel de enige maatstaf die we hanteren om ons leven vorm te geven.

 

En zo help ik anderen als ik voel dat ik moet helpen en niet vanuit een zekere aangeprate plicht. Als we uit alles de plicht weghalen, dan blijft enkel waarlijke vrijheid en daardoor innerlijke vrede over. Het hart beslist dan wat we al dan niet doen.

 

Nu zitten we in een overgangstijd waar de mens opgegroeid in een omgeving van religie en geloofsystemen, die vanaf de kindertijd met de paplepel werden ingegoten, langzaam ontwaakt en steeds meer ongerijmdheden ontdekt in die systemen.  Meer en meer mensen zijn daarom niet bereid om daar nog langer in mee te gaan. De zwakke plekken in de Christelijke religies worden al sinds decennia steeds duidelijker zichtbaar. En daarbij heeft Jezus het nooit gewild dat er uit zijn boodschap een religie ontstond.

 

Ook in de wereld van de Islam komt dat proces langzaam opgang. Mijn vrienden in Palestina beleven de Islam veeleer als een culturele zaak en zeker niet als een religie. Ze gaan daarom volledig hun eigen weg.

 

Als we deze ontwikkelingen op iets langere termijn bekijken dan zullen we zien, dat de Islam zich niet enkel met het Christemdom confronteert, maar dat dit omgekeerd zeer zeker ook het geval zal zijn. Ik voorzie dat de waarden van beide groepen zich uiteindelijk vermengen. En dat heeft natuurlijk tijd nodig. Laten we niet vergeten dat de slapende massa nog veel tijd nodig heeft terwijl de mensen, die al ontwaakt zijn het liefste gisteren al deel hadden willen uitmaken van een nieuwe samenleving, waar eerlijkheid en samenwerking hoog in het vaandel staan geschreven.

 

In de tussentijd is het beter dat we andere mensen accepteren, onverschillig wat ze allemaal geloven. Laten we niemand voor zijn geloof afwijzen maar gewoon respecteren. Maar laten we ons daarbij wel strikt naar onze eigen ziel orienteren.

 

Als we het hebben over elkaar respecteren, dan bedoelen we daar in feite naastenliefde mee. En als we naastenliefde leven, dan heeft elke mens het recht op een menswaardig bestaan.

 

Angst voor Moslims is voltrekt zinloos.Ik heb nog nooit zoveel gastvrijheid en acceptatie ontmoet als in Palestina. Angst is het tegengestelde van liefde. Blijven we in de liefde dan zullen we steeds met andere mensen een uitweg kunnen vinden die ons verder brengt.

 

Natuurlijk bestaan enkelen die ook hier met radikale methoden aan de slag willen gaan. Maar zo is de massa vluchtelingen niet. We nemen de radicalen de wapens uit handen als we uit naastenliefde de vluchtelingen accepteren en een plaats geven. Historisch gezien hebben we veel mensen uit die landen tijdens het koloniale regime als beesten en minder behandeld en hun eigendommen geplunderd. Zo kunnen we het ook bekijken dat ze nu terughalen wat we hun vroeger hebben ontnomen.

 

Hoe dan ook, als we over God praten dat is dat voor mij het leven. En het leven brengt ons alles wat we nodig hebben om verder in bewustzijn te kunnen groeien. Daarom kunnen we beter alles accepteren, wat er naar ons toekomt en zien dat we er steeds op de meest positieve manier mee omgaan.

 

http://www.elias-medium.info/NL/

http://www.elias-medium.info/NL/elias/20-algemeen/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update