genezenIs het verwerpen van het hele systeem een serieus vertrekpunt of aanvaarden we waar we staan en beginnen van daaruit de wereld te verbeteren? Denken we dualistisch of gaan we voor holistisch?

Dualistisch denken neemt aan dat er zoiets als 'goed' en 'kwaad' bestaat. We vechten tegen het 'kwade' om het 'goede' te bereiken, is het idee. Holistisch denken begrijpt dat er altijd een goede reden moet zijn waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat het ook zo moet blijven. Integendeel, vanuit die acceptatie zetten we ons in om al dat te verbeteren wat we nodig achten.

Natuurlijk begint het verbeteren van de samenleving bij onszelf, bij ieder individu. Maar ook hier kunnen we niets verbeteren als we niet beginnen met onszelf te aanvaarden zoals we zijn. We kunnen eventueel ons gedrag veranderen zonder te raken aan de bestaande innerlijke spanningsvelden die de oorzaak van dat gedrag zijn. Maar dan passen we ons aan de gangbare normen aan zonder dat dit uitgaat van een innerlijke werkelijkheid. We handelen zo via het verstand en niet volgens ons gevoel.

We verbeteren onszelf als we het oordelen over anderen staken. Als we onze verwachtingen ten aanzien van onszelf en anderen en onze verslavingen loslaten. Eerst dan komen we in echte vrijheid. En leven we in deze vrijheid dan kan, wat er ook buiten ons gebeurt, dit ons innerlijk evenwicht en vrede niet meer verstoren. Ik heb dat al zo vaak geschreven.

Innerlijke vrede is een aspect van de werkelijkheid en een voorwaarde om wat dan ook diepgaand te kunnen veranderen. Dagelijkse meditatie versterkt deze innerlijke toestand, deze vrede, deze toestand waarin we steeds meer Licht in ons activeren en de eenheid met alles ervaren. En niet alleen dat, want we openen ook steeds meer de verbinding tussen ons dagelijks bewustzijn en ons hoger bewustzijn, het bewustzijn van onze ziel. In een toestand van innerlijke vrede kunnen we de stem van onze ziel makkelijk horen om aansluitend haar impulsen naar buiten toe uit te voeren. Dan leven we volgens de aspiraties van onze ziel en niet onder de dictatuur van het ego.

De wereld buiten is een afspiegeling, een projectie van ons persoonlijk en collectief bewustzijn. Ook dit is al zo vaak gezegd. Het toont ons hoe we van binnen functioneren. De enige echte werkelijkheid is die innerlijke werkelijkheid.

Als we vanuit en in die innerlijke werkelijkheid onze scheppingsmogelijkheden gebruiken, dan creëren we in eerste instantie in onze geest wat we in onze dagelijkse realiteit willen beleven. Hoe dat gerealiseerd kan worden, staat uitvoerig in mijn vorige bijdragen. Verder hoeven we niets te doen. Daarmee bedoel ik vanuit ons ego, vanuit ons verstand hoeven we verder niets te doen. Dan telt enkel nog het naar de impulsen, ideeën en gevoelens vanuit onze ziel te luisteren om die vervolgens naar buiten toe om te zetten.

Als we Avaaz afwijzen omdat er ene Soros mee te maken had of heeft, of dat de organisatie zich (nog) niet inzet om bepaalde belangrijke toestanden te veranderen, dan lijkt me dat er enkel gefocust wordt op de negatieve aspecten van zowel Soros als Avaaz. De positieve aspecten worden dan volledig genegeerd alsof ze niet zouden bestaan.

Een holistische kijk neemt het leven zoals het komt en daar waar het mogelijk is wordt uit de matrix van de dualistische maatschappij getreden, wordt gestaakt. Dat zal voor ieder anders liggen. Zo kunnen we verhuizen naar het platteland, naar de natuur om daar biologische groenten te kweken of in Nederland naar de bio-super stappen om daar de producten te kopen die vaak ook door grote bedrijven worden geproduceerd, die enkel interesse hebben in winst maken. Maar moeten we daarom de biowinkels links laten liggen en bij de Aldi inkopen?

En wat als je op de Haarlemmerdijk 3 hoog woont en van een bijstandsuitkering moet leven? Welke mogelijkheden heb je als je als gehandicapte aan je luie stoel gekluisterd bent. Dan zal het moeilijk zijn om zomaar uit het systeem te stappen, ofschoon dat natuurlijk ook niet onmogelijk is, omdat niets op zich onmogelijk is als je het nieuwe zelf creëert door je Goddelijke Scheppingskracht op de juiste manier te gebruiken. Ieder zit in een unieke situatie en zal ook per geval anders reageren.

Door te werken met de visualisatietaferelen bouwen we energetisch aan het tot stand komen van wat we individueel en collectief willen realiseren. Dat is een. Verder kunnen we naar buiten toe handelen. Zoals gezegd laten we ons daarbij beter door ons gevoel en niet door ons verstand leiden.

Bestaat er een organisatie die door middel van petities aan bedrijven, overheden of regeringen de stem van miljoenen enkelingen wil en kan laten horen en daarbij projecten ondersteunt waarachter wij ons kunnen scharen dan is het zeker niet nodig dat we achter alle aspecten van die organisatie staan, dat we achter alles staan wat die organisatie wil bereiken, of dat we alle petities moeten ondertekenen. We tekenen enkel die petities die onze eigen inzichten vertegenwoordigen en waar we het van harte mee eens zijn. Zo hebben we altijd de keus waar we onze energie aan wensen te geven en waar niet.

Een organisatie is zo sterk als haar leden zijn. Daar wil ik mee zeggen dat als vele mensen in de gelegenheid gesteld worden om zich in de meest uiteenlopende thema's te verdiepen om dan aan hun gevoel ter zake en aan hun mening massaal uitdrukking te geven dan beschouw ik dat als een uiterst waardevolle en belangrijke zaak.

Er zal op aarde wel geen enkele organisatie bestaan die geen schaduwkant bezit. Natuurlijk ondersteunen we die schaduwkanten niet, daarom hoeven toch niet meteen de hele organisatie te verdoemen? Dat doen we toch ook niet bij onze relaties met andere mensen, met onze levenspartner en met ons zelf? Wie of wat heeft er geen schaduwkant?

Daarom vind ik het zo waardevol om onze energie aan die projecten te geven waar we ons achter kunnen scharen. Het is voor ieder belangrijk om duidelijke posities in te nemen en zich voor iets in te zetten. We moeten daarbij steeds vermijden om tegen iets te vechten. We kunnen wel vóór iets vechten, steeds op een vredelievende manier en nooit welke vorm van geweld ook ondersteunen. Geweld mag nooit als middel worden gebruikt.

Of we nu staken of met petities werken hangt van de situatie af. We kunnen het ene zowel als het andere als middel inzetten. Belangrijk is daarbij altijd onze eigen positie in te nemen en die te blijven ondersteunen, ondanks mogelijke druk van buiten.

Alles wat we doen, moeten we wel met een goed gevoel doen. We moeten ons ook enigzins in de verschillende situaties verdiepen om het nodige inzicht te verwerven voor we echt een positie vanuit ons hart kunnen innemen. En als we dan die positie hebben ingenomen dan kunnen we ons ook inzetten om deze positie naar buiten te brengen. We kunnen dat individueel en incidenteel of in ene keer massaal via een petitie doen.

Het is belangrijk en waardevol om tot uitdrukking te brengen dat we ons inzetten voor een beter leven en een betere gemeenschap op deze planeet, dat we ons inzetten voor de rechten van de zwakkeren van de samenleving en ook dat we daar voor gaan rechtstaan. Zo werken we constant aan deze samenleving en brengen haar zo goed als we kunnen in beweging.

Hetzelfde geldt voor deelname of het ondersteunen van de een of andere politieke partij. In mijn vorige bijdrage schreef ik dat ik niet zou weten op welke partij ik met goed fatsoen zou kunnen stemmen. Uit een reactie van een lezer heb ik begrepen dat er in Nederland een partij bestaat die zich zeer onderscheidt van alle anderen: 'Mens en Spirit' Ik denk dat we best het betreffende partijprogramma eens door lezen vooraleer we ook deze groep veroordelen enkel omdat het een politieke partij is.

Samenvattend: Laten we beginnen met de toestand te aanvaarden zoals ze is. Vervolgens verdiepen we ons in de thema's die ons bezig houden om helder een eigen positie te kunnen innemen. En laten we dan die middelen gebruiken die we ter beschikking hebben, laten we heel bewust roeien met de riemen die we hebben. Dat is mijn mening. Wat is de uwe?

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine


Meer van Elias in Bovendien: http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=Elias&Itemid=53