Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik ben de vertegenwoordiger geweest op aarde van een nieuwe energie, de Christusenergie. Dit is een energie of bewustzijnsvorm die het gelijke in alles en iedereen herkent. Het is een energie van verbinding, die eenheid wilde terugbrengen op aarde. Mijn doel was en is het besef van de verbondenheid tussen alles wat leeft op aarde te herstellen, en de weg is het hart. Het hart verbindt, het hart is een ruimte waarin je thuis kunt komen. Je thuis voelen heeft te maken met verbonden zijn, verbonden met wie je ten diepste bent. Dat wat je ten diepste bent is altijd verbonden met het geheel.

Wat het geheel is, is niet in woorden uit te drukken. Je kunt spreken van het universum, het heelal of de kosmos, maar het geheel is geen ding, geen entiteit. Het geheel is een sfeer van zijn, een wereld van mogelijkheden. Ieder individueel leven heeft zijn specifieke plek in het geheel. Jullie allen maken deel uit van een onnoembaar groot geheel dat eeuwig is en tegelijk dynamisch en veranderlijk. Het leven beweegt voortdurend in een oneindige dans van manifestatie en terugtrekking, geboorte en dood, creëren en loslaten. Jij neemt als mens, in je huidige gedaante als man of vrouw, deel aan deze scheppingsdans. Tegelijk leeft in jou een kern die goddelijk en onverwoestbaar is.

Stel je voor dat jij in je huidige gestalte verbonden bent met dit enorme grootste geheel. Je kunt met je hoofd niet beredeneren hoe en waarom je deel bent van het geheel en welke plek je precies moet innemen. Je kunt het echter voelen met je hart. Je bent ingebed in het geheel, verbonden met het kloppend hart van de kosmos, en daarvoor hoef je niets te doen. Dit is een gegeven, het is een onlosmakelijk deel van wie je bent.

Jij hebt een unieke plek en rol binnen het geheel, en deze te vinden en je licht er te laten stralen, geeft je een diep gevoel van vervulling. Het maakt je gelukkig en blij. Het op die plek zijn en het vervullen van jouw unieke rol, activeert in jou het hoogste dat je te geven hebt. Daar gaat mijn verhaal vandaag over: het hoogste dat je te geven hebt.

Velen van jullie verlangen ernaar samen te vallen met de bron van licht die je zelf ten diepste bent, en vanuit die bron te zijn, te geven en te stralen in de wereld. Voel die bron eens van binnenuit, want deze stroomt door al je lichaamscellen. Alles in jou is ermee verbonden, ook al zie je het niet. Voel het maar… voel de levende stroom die je draagt. Het leven weet welke plek voor jou is bestemd, welke rol bij jou hoort. Verbind je met het verlangen om het hoogste van jezelf te belichamen, de engel van licht die je bent, niet gebonden aan tijd en ruimte. Je bent hier tijdelijk, in dit lichaam, zodat je het licht dat je bent hier naartoe kunt kanaliseren. De aarde is een plek waarvan je houdt. Voel het maar, hoe je diep van binnen bent verbonden met het hart van de aarde.

Laat je gedachten los over hoe moeilijk het is op aarde, over de schaduwkanten van de menselijke maatschappij, en verbind je uitsluitend met de aarde zelf, met het wezen van de planeet. Denk aan de uitgestrekte bossen op aarde, de wateren, de open hemel, denk aan de dieren en de overvloed aan bomen, planten, bloemen. Verbind je met die aarde…en voel hoe ook zij deel uitmaakt van een groot geheel, en daarin haar eigen weg bewandelt.

Er is een plek voor jou, hier en nu op aarde. Waar het werkelijk om gaat is te geloven in jezelf, te geloven dat je verbonden bent met het geheel en dat er een weg is voor jou die leidt naar de manifestatie van het hoogste dat je te geven hebt.

Hoe vind je die weg en hoe weet je of je bezig bent het hoogste in jezelf te ontplooien?

Ik zal drie herkenningspunten opnoemen die horen bij ‘het hoogste van jezelf geven’.


Het hoogste dat je tegeven hebt is uniek voor jou

Het eerste herkenningspunt is dat het hoogste in jou, het hoogste dat jij te geven hebt op aarde, uniek is voor jou. Jouw bijdrage bestaat uit een unieke mix van eigenschappen en kwaliteiten, met een eigen vibratie en uitstraling. In wezen geef jij jezelf. Wat je te geven hebt, ben jij! Wat jou onderscheidt, is niet iets dat je van een ander hebt geleerd, bijvoorbeeld een bepaalde soort kennis, methode of vaardigheid. Het hoogste dat je te geven hebt, komt niet van buiten. Nee, jij bent de beslissende schakel.

Natuurlijk heb je kennis en informatie opgenomen van anderen, uit boeken en opleidingen, en ben je gevormd door je cultuur en opvoeding. Waar het om gaat is wat jij hebt gedaan met die invloeden, hoe je ze hebt geïntegreerd in jouw wezen. Door alles wat je hebt meegemaakt op je levensweg, in dit leven en in levens daarvoor, ben je uniek in je uitstraling. Jij werpt licht op het leven op jouw manier, en dat is het licht waartoe mensen zich aangetrokken voelen. Het is het licht dat schijnt op jouw plek op aarde, het licht dat jou doet stralen.

Jouw unieke licht is een mix van aardse en hemelse kwaliteiten. Je bent in dit leven man of vrouw, je hebt een bepaalde opvoeding en opleiding achter de rug, je bent gevormd door het wereldbeeld dat geldt in jouw maatschappij. Dat is goed en oké, want juist door die vorming heb je intieme kennis gekregen van het menselijk leven. Juist doordat je zelf door je eigen moeilijke ervaringen heen bent gegaan, heb je diep inzicht verworven in hoe het menselijke leven aanvoelt op aarde en door welke emotionele pieken en dalen je als mens kunt gaan. Door jouw persoonlijke ontdekkingsreis, door duister en licht, heb jij een unieke weg belopen en is dat wat je anderen te geven hebt ook een unieke mix van kwaliteiten.

Behoud dus altijd je eigenheid in wat je doet! Of je nu werkzaam bent als bakker, onderwijzer, kunstenaar of spiritueel therapeut, als je het hoogste van jezelf geeft, betekent dat dat je jouw eigenheid laat zien en meedeelt aan de wereld. Zonder jou is de wereld niet compleet. Het universum wacht op jouw bijdrage. Het wacht niet op jouw kopie of weergave  van de bijdrage van iemand anders, het wil je stimuleren jouw unieke energie te laten stromen. Het hoogste van jezelf belichamen op aarde heeft dus te maken met jezelf zijn en je eigenheid tonen.


Het hoogste van jezelf geven is het hoogste voor jezelf ontvangen

Het tweede herkenningspunt is dat het hoogste van jezelf geven aan de wereld altijd inhoudt dat je het hoogste voor jezelf ontvangt. Deze twee stromen zijn namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Als jij je eigen unieke licht laat stralen, je hart open stelt en van daaruit geeft, dan ervaar je diepe voldoening en vervulling in jezelf. Je laat jezelf dan helemaal zijn, je staat jezelf toe te stralen, en je voelt dat het goed is, natuurlijk en oprecht. Als jij jezelf geeft, zonder voorbehoud je licht uitstraalt, ontvang je tegelijk iets heel bijzonders. Het grootste geschenk dat je ontvangt is dat je thuis komt. Op het moment dat je helemaal jezelf bent, voel je je vanzelf verbonden met het grote geheel, met God. Je komt tegelijk thuis bij jezelf en in het universum. Er is geen oordeel meer over jezelf of de ander, er is geen oordeel dat scheidt. Je bent één.

Door op deze manier jezelf te durven zijn in de buitenwereld, trek je het goede aan in je leven. Je zult zien dat aardse middelen die je nodig hebt en mensen die bij je passen, vanzelf op je weg verschijnen. Het universum steunt en voedt je, reikt je de juiste omstandigheden aan om jouw zielsenergie te manifesteren. Zo wordt de gevende stroom beantwoord door een ontvangende stroom die je vervult en verrijkt op allerlei levensgebieden. Ten diepste geef jij jezelf dit alles door de moed te hebben om je eigen licht te laten stralen. Wanneer je zonder voorbehoud ja zegt tegen het leven, zegt het leven volmondig ja tegen jou.

Het grote geheel waarin wij allen een rol vervullen, zou je kunnen zien als een enorme puzzel, waarin we ieder een puzzelstukje vertegenwoordigen. Zonder jou is de puzzel niet compleet.

Op het moment dat het puzzelstukje dat jij bent op de juiste plaats in de puzzel klikt, geef je de puzzel iets dat geen ander eraan kan toevoegen. Tegelijk is dat het moment waarop jij iets heel dierbaars ontvangt: je komt thuis, je voelt dat je bent afgestemd op het grote geheel, dat het leven je draagt en dat je veilig bent. Je weet dat je iets wezenlijks bijdraagt, en je voelt je daarin ontvangen door het geheel, in vreugde en verbondenheid. Het hoogste van jezelf geven is tegelijk ten diepste ja zeggen tegen jezelf, en alles ontvangen wat je nodig hebt om te bloeien en te stralen.

Het hoogste geven van jezelf betekent in feite dat je afgescheidenheid van het geheel wegvalt. Je bent geen ego, geen afgescheiden ik meer op dat moment. Eigenlijk valt de vraag hoe je de  twee stromen van geven en ontvangen in balans brengt dan ook weg. Dit gebeurt vanzelf. Wanneer je jezelf ten diepste tot uitdrukking bent en je licht laat stralen, ben jij dat licht en ontvang je het tegelijk. Dat is de eenheidservaring waar jullie allemaal naar verlangen.

Nu vraag je je misschien af: hoe doe ik dat? Hoe kom ik op dat punt dat ik kan samenvallen met het hoogste in mij, met mijn eigenlijke licht? Daarmee kom ik aan het derde punt dat ik wil noemen over het hoogste geven van jezelf.


Je geeft het hoogste van jezelf als je je kunt verbinden met het laagste in jezelf

Je geeft het hoogste van jezelf op het moment dat je bereid bent je te verbinden met het laagste in jezelf. Met het laagste bedoel ik: je angsten, twijfels, somberheid, kortom de duisternis die er is je ziel als gevolg van niet verwerkte pijnervaringen.

Het hoogste van jezelf gaat stralen en schijnen op het moment dat je je toebuigt naar het donkerste stuk in jezelf. Wanneer je het laagste in jezelf uitnodigt om bij je te komen, laat je zonder oordeel licht schijnen op de delen van je ziel die zich verstoten hebben gevoeld, die kwaad, bitter en eenzaam zijn geworden door pijnlijke ervaringen. Heb erbarmen met het deel van jou dat in het donker leeft, en vanuit het donker naar oplossingen grijpt die je vaak nog verder weg leiden van het licht.

Vanuit de duisternis kun je overlevingsmechanismes ontwikkelen om je staande te houden, en maar niet te voelen wat er echt in je leeft, aan angst, wanhoop, somberheid en eenzaamheid. Je wendt je ervan af en dat is wat je vaak ook wordt aangeleerd vanuit de wereld om je heen. “Keer je af van negatieve emoties, zet je schouders eronder, maak jezelf nuttig”. Dit soort ge- en verboden creëren angst in jezelf voor je eigen duisternis en vervreemden je van je diepste gevoelens.

Jullie verlangen allen diep naar het licht, naar een gevoel van vrij, ongebonden jezelf kunnen zijn. Realiseer je dat je het grootste licht in jezelf ontsteekt als je bereid bent je toe te buigen de donkerste, meest verwaarloosde delen in jezelf.

Ik nodig je uit dit nu te doen, op dit moment. Kijk eens of er een vaak voorkomende, negatieve emotie of gedachte in jou is die aandacht nodig heeft. Besef eerst dat deze donkere emotie of gedachte hoort bij het mens zijn. Stel je dit schaduwgebied in jezelf nu eens voor als een kind dat verwaarloosd is. Misschien zie je het in een hoekje gedoken zitten. Is het een jongen of een meisje?

Kijk eens of je hem of haar ziet, en of je contact kunt krijgen met het kind. Begin met oogcontact, en reik dan voorzichtig je hand uit. Kijk naar dit kind, kijk met zachtheid en zie hoezeer het zijn best heeft gedaan om te overleven. Het kind bezit zo veel levensvreugde en passie, maar heeft zoveel moeten slikken en verduren dat deze krachten vervormd zijn geraakt. De oorspronkelijke energie van het kind is vast gezet in allerlei maskers en overlevingsmechanismen, waardoor de levensenergie zich tegen zichzelf heeft gekeerd. Maar nu mag het kind zijn wie het is. Strek je hand maar uit, laat je licht stralen. Ontvang het kind met je ogen.

Laat het naar je toekomen, op haar eigen tempo. Wacht er rustig op, en sluit het kind in je armen, druk het tegen je hart. Door jou gezien en getroost te worden, is precies wat het nodig heeft om te ontspannen en te herstellen. Merk op hoe jij in het contact met dit weerloze, gepijnigde kind gaat stralen van warmte, liefde en begrip. Je toebuigen naar het donkerste deel in jou, haalt het lichtste in jou naar boven. Jij begrijpt hoe het kind zich voelt. Dit begrip is helend. Het kind in het donker vertegenwoordigt het deel in jou dat jouw pijn heeft gedragen zonder het te begrijpen. Doordat jij deze pijn nu omringt met begrip en mededogen, breng je licht in een gebied dat eerst een bron was van negatieve emoties en gedachtes. Als jij je armen slaat om het gepijnigde kind in jou, word je een menselijke engel. Je brengt licht in de duisternis. Dat is waar de aarde behoefte aan heeft.

De aarde heeft geen behoefte aan heiligen en wijzen, die het licht onderwijzen vanaf een lessenaar of spreekgestoelte, maar aan mensen van vlees en bloed die het donker en het licht in zichzelf hebben ervaren en beide zonder oordeel kunnen omarmen. Juist als je je eigen duisternis durft te zien en aanvaarden, word je een menselijke engel. Je licht is tegelijk krachtig en eenvoudig. Het leven zal je dragen en je belandt vanzelf op de plek waarop het hoogste dat jij te geven hebt zich soepel en natuurlijk openbaart. Je hoeft er niet aan te werken, je niet anders voor te doen dan je bent, want het is jouw unieke uitstraling en energie die mensen iets geeft dat hen inspireert en vreugde brengt. Je bent het zelf. Omdat je bereid bent je eigen duisternis aan te kijken en met begrip te omarmen, vertegenwoordig jij de liefde Gods op jouw unieke manier. In jouw aanwezigheid, je manier van luisteren, ervaren mensen ruimte, zachtheid en inspiratie. Wat je ook doet als je het hoogste in jezelf laat zien en neerzet op aarde, het effect op mensen is dat het hen uitnodigt zélf te gaan stralen en te geloven in hun eigen unieke krachten en talenten. Het hoogste van jezelf geven moedigt anderen aan hetzelfde te doen.