light darknessDe ontwikkelingen gaan nu in een versnelling. De tijd is er rijp voor. Elke mens wordt nu opgeroepen om zijn eigen thema‘s te verwerken. Dit, om ook in de periode van de komende veranderingen snel vooruit te komen.

Dat, wat nodig is is een sterk bewustzijn. Hiermee bedoel ik om steeds bij jezelf te blijven, wat er ook moge gebeuren en in elke situatie de spiegel, jouw eigen aandeel, te herkennen en te erkennen.

Een mens, die door zijn persoonlijke ontwikkeling zijn plaats heeft ingenomen is iemand, die de energie van de aarde niet verzwakt, maar versterkt. En in de komende tijd is het versterken van de energie van de aarde van groot belang. Elke pas die een mens vooruit zet dient dit proces. Daarom zijn er mensen nodig die in staat zijn om in deemoed de weg van hun ziel te volgen. Ze moeten bereid zijn om in hun eigen processen te duiken. Standvastigheid is daarbij van groot belang, het onvermoeid telkens opnieuw waarnemen en verwerken van de dingen die op ons afkomen en wat die in ons teweeg brengen. We zouden ons  daar dagelijks bewust mee bezig moeten houden als we werkelijk van plan zijn om in de diepte van ons geestelijk Zijn door te dringen.

Het is niet voldoende om een keer per week te mediteren om dan de innerlijke processen te voelen en te verwerken. Dat is zeker niet genoeg. Daarmee kunnen we hooguit tot op een lager niveau van bewustzijn doordringen. Wat we dagelijks moeten doen om deze weg te volgen is minstens een kwartier tot twintig minuten ademen, in de stilte gaan, alle gedachten stilleggen, voelen wat er drukt om dan al wat er naar boven komt te verwerken door het te doorademen. Zo raken we al dat wat nog op onze ziel ligt en drukt, definitief kwijt. Zo wordt onze ziel bevrijd en gezuiverd.

 

Na einige tijd merken we dat de processen van de duisternis, die buiten ons plaats vinden, zich niet meer aan ons energieveld kunnen hechten. En dat is belangrijk, want het brengt innerlijke stabiliteit.

Natuurlijk gebeurt er tegenwoordig veel op aarde. Er heerst veel stress en heel wat mensen lopen gebukt door innerlijke druk en angsten. Laten we die duistere energieën toe, dan versterken we niet alleen het duistere in ons eigen energieveld maar versterken ook het planetaire duistere veld.

Zijn we daarentegen in staat om een tegenpool op te richten door in ons bewustzijn te blijven, dan trekken we het duistere steeds meer in het licht.

Dat is het zuivere lichtwerk, lichtwerk voor ons zelf, voor onze ziel en voor de aarde. Maar ook voor de mensen die vergeten zijn dat ze in werkelijkheid zielen zijn.

Hoe onbewuster een mens, hoe meer hij van zijn eigen goddelijkheid verwijderd is. Hoe bewuster een mens, hoe dichter hij zijn kern nadert.

Het hele proces op aarde betekent dat de zielen op weg zijn naar hun eigen goddelijke dimensie. En alle oorlogen en gevechten die momenteel plaatsvinden met al het leed en pijn wat het teweeg brengt, heeft alles met de weerstand van de duistere krachten te maken. Er zijn nog veel mensen die verzot, verslaafd zijn aan die duistere energie. Ze vechten, maar lijden ook graag, ze twisten onophoudelijk en geven voortdurend te kennen dat ze niet van plan zijn daar iets aan te veranderen.

Nu is deze weerstand logisch. Het maakt gewoon deel uit van van het lichtproces. Maar hoe dieper een mens in zijn eigen bewustzijn duikt, hoe meer licht hij op aarde genereert. En dat gebeurt helemaal automatisch. Daardoor komt het duistere veld steeds meer in het gedrang.

Het geheim is om neutraal te blijven temidden van alles wat er gebeurt en om niet te oordelen, niet te vechten en zeker niets te vernietigen. Het draait namelijk enkel om liefde. Waar we ook staan, ook als we het duistere waarnemen, laten we eerst onze eigen onzekerheden verwerken met het oude recept:  In de onzekerheid, de angst, de woede duiken om ze vervolgens te dooradmenen tot er niets meer van over blijft. Dan staan we weer neutraal tegenover alles wat er gebeurt. We kiezen dan net zo min voor het licht als voor de duisternis. We kiezen voor de liefde door alles te accepeteren wat er gebeurt.

Hoe beter dat ons gelukt, hoe minder strijd er gestreden wordt. Zou de kant van het licht tegen de duisternis ten strijde trekken, dan ontstaat er in de diepte een donkere golf, het is de golf van de weerstand. Hoe meer strijd er vanuit het licht naar de duisternis toe wordt geleverd, hoe groter de weerstand.

Als wij mensen er echter in slagen om niet meer te oordelen, niet meer te vechten, als het ons lukt om op die manier helemaal uit de dualiteit te vertrekken, dan krijgt de duistere kant geen energie meer.

Dan kunnen we rustig en vol vertrouwen het leven tegemoet zien, het maakt dan niet meer uit, wat er naar ons toekomt. Wij zien dan het licht net zo goed als de schaduw. We accepteren beiden, we leren zelfs om van beiden te houden want God is alles, licht en duisternis. Op die manier vinden wij waarlijke vrede en krijgt de duisternis geen voeding meer, ze lost dan vanzelf op omdat ze niet meer nodig is. Niet meer nodig als lesmateriaal voor de mensheid.

 

www.elias-medium.info/NL

 

Het verouderingsproces stoppen en verjongen is geen utopie meer:

http://www.elias-medium.info/NL/elias/20-algemeen/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update