over liefde“Wat betekent Liefde? Hoe wordt Liefde geleefd? Liefde is iets heel verfijnds. Dit wil zeggen dat Liefde nooit zegt: ‘Je moet’, maar Liefde geeft de ander steeds compleet vrij. Helaas is dit in het dagelijkse leven maar zelden het geval.

 

Tussen de geslachten worden steeds weer verplichtingen, een ‘moeten’ en regels gehanteerd en vaak vindt er zelfs duidelijk afpersing plaats. Dit heeft uiteraard niets met Liefde te maken. Liefde zegt: ‘ik ben, ik voel, ik neem alles waar en jij mag je eigen weg gaan want ik geef je de vrijheid. En als ik niet in staat ben om je werkelijk vrij te laten dan houd ik niet van je maar dan heb ik je nodig om mijn gebrek aan eigenliefde te verhullen en te onderdrukken.’

 

In feite is het zo dat de mens eerst kan liefhebben als hij geleerd heeft om van zichzelf te houden. Maar er zijn weinigen die zichzelf echt liefhebben terwijl ze wel de behoefte voelen om door anderen te worden bemind.

 

Een weg naar eigenliefde moet worden opgebouwd. Eigenliefde begint daar waar ik echt voel wat ik voel, als ik voel wat er nu gebeurt en ik me net zo goed bezig houd met mijn pijn, met mijn verdriet of woede als met de vreugde en het plezier in mijn leven.

 

Enkel degene die helemaal in de eigen Liefde is aangekomen is werkelijk instaat om lief te hebben. Eigenliefde betekent, hoe ik ook voel, dat ik blijf in dat gevoel en het verwerk zonder er iets aan te willen veranderen, zonder er iets van te willen verbergen of te verdringen.

 

Als ik angst voel om iets te verliezen dan duik ik in in dat gevoel van angst, accepteer en dooradem het tot het helemaal is opgelost. En als iemand uit mijn leven stapt dan doorvoel ik wat ik dan voel en verwerk die emotie op dezelfde manier.

 

Liefde legt geen regels op aan de ander. Liefde bepaalt niet hoe de ander zich ten opzichte van mij dient te gedragen.

 

De uitdaging is eerst en vooral om in de ziel een diepe vrede te vinden tussen ons mannelijk en vrouwelijk aspect. Dit is momenteel ook het thema van de aarde, het is het thema van de ascentie van de aarde, namelijk om de krachten tussen het mannelijke en vrouwelijke in harmonie te brengen.

 

Ook harmonie op aarde begint met evenwicht in onszelf. We moeten eerst innerlijke evenwicht tot stand brengen dan kunnen we die ook meer en meer in onze omgeving brengen door waar te nemen wanneer er bijvoorbeeld met minachting over de capaciteiten van vrouwen wordt gesproken om daar dan de eigen inzichten tegenover te stellen.

 

Voor mannen is het veelal zaak om zachter te worden en te stoppen met vechten door vanuit het hart te gaan leven, vanuit de Liefde te gaan handelen. De werkelijke omslag zal echter bij de vrouwen beginnen.

 

Al in de vroegste tijden van de mensheid was het doel dat de vrouw in haar eigen grootte ging staan, maar de mannen trachtten dat te verhinderen en al snel werd het patriarchaat een feit.

 

Nadien ging het nog enkele keren heen en weer want ook de vrouwen domineerden van tijd tot tijd en wisten daardoor niet om te gaan met hun eigen mannelijke kant.

 

Maar al vanaf de beginperiode was te zien dat de mannelijke energie veel overtuigingskracht bezat waardoor de vrouwen zich uiteindelijk onderwierpen. Nu is het tijd dat ze weer opstaan om hun eigen kracht te vinden, om in hun eigen kracht te gaan staan.

 

Het gaat uiteindelijk om het evenwicht tussen beide energieën in elk mens, beide aspecten moeten worden waargenomen en omarmd want dan kunnen mannen en vrouwen elkaar als gelijken ontmoeten waardoor ook op aarde harmonie weer mogelijk wordt.

 

Vaak hebben mensen grote problemen met het andere geslacht, ze hebben als het ware angst om de ander te ontmoeten en worden daardoor ongenaakbaar. Dat komt omdat beide aspecten in hun eigen innerlijk niet in evenwicht zijn.

 

De vrouwelijke kant geeft toegang tot het gevoel, tot de ziel, terwijl de mannelijke kant de toegang tot het intellect opent. Als beide aspecten in harmonie zijn dan komt het hart tot verstand en de rede tot goedheid.

 

Het is nu tijd dat beide energieën worden samengevoegd. Mannen mogen weer mannen zijn en vrouwen zullen leren wat het is om vrouw te zijn. Beide geslachten hebben hier veel te leren, mannen en vrouwen moeten tot een goede communicatie komen.

 

Dieper in je mannelijke en vrouwelijke aspecten duiken? :

 

https://www.elias-medium.info/NL/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update