geluk dankbaarheidVeel mensen hebben grote problemen met dat wat ze op hun levensweg tegenkomen en lijden veel en vaak het gros van hun ervaringen. 

 

Deze mensen klagen dan ook steeds en weinigen komen op de gedachte om zich te bedanken voor al wat in het leven mogelijk is.

Wat betekent het om te danken voor al het goede wat we al hebben ontvangen of voor dat wat we juist nog niet hebben ontvangen?

Het is de moeite waard om het eens uit te proberen. Natuurlijk moet het wel van het hart komen, anders heeft het weinig kans van slagen.

Komt die dank dan naar ons terug terwijl de schepper de energieën nog versterkt die naar ons toe willen komen?

Voor de ziel werkt het in ieder geval als een echte zegen. Ik mag zo zijn zoals ik ben en ik dank God voor dat ik ben zoals ik ben. Zou dat kunnen leiden tot het door God genezen van oude opvattingen en emotionele verwondingen? Ga ermee aan de slag en zie wat er gebeurt. De kans is heel, heel groot dat ons dit naar een nieuwe innerlijke diepte voert zodat veel van het oude wat niet meer nodig is kan verdwijnen waardoor we ons weer een stuk gelukkiger zullen voelen.

Het geluk heeft veel met de wijze te doen hoe we met het leven omgaan. We komen steeds meer in onze kracht via het bewustzijn dat we in feite niets moeten doen.  Het leven geschiedt gewoon.

En dan is het belangrijk om te kijken hoe we met de diverse situaties omgaan.  Zijn we in staat om te accepteren? Reageren we op een zachte wijze of stellen we ons hard op? Bieden we weerstand, vechten we?

In het leven is het uitermate belangrijk om aan onszelf intensief  te werken zodat we in de meest uiteenlopende omstandigheden op een zachte wijze reageren en zonder strijd in onze innerlijke kalmte en vrede blijven. Het zou zo moeten zijn dat eender wat er van buiten op ons afkomt, we ons meteen concentreren op onze reactie. Het maakt niet uit wie ons pijn doet, we concentreren ons op het gevoel wat die ervaring oproept, we doorademen die emotie en wel zolang tot de druk zich helemaal heeft oplost.

Het leven zal ons steeds opnieuw met uitdagingen confronteren en het is belangrijk dat we alles met een open vizier tegemoet treden. Niets gebeurt er zonder uitdagingen want elke challenge is een kans om verder te groeien. Daarom is het belangrijk om onszelf te observeren hoe we met de diverse situaties omspringen. Vallen we weer in oude schema’s en gewoonten? Voelen we ons weer als slachtoffer en lijden nog onder al die ‘onrechtvaardigheden’?  Of zijn we instaat door het accepteren en doorademen onze innerlijke rust en vrede te behouden?  Daarbij kunnen we ons lichaam als basis zien. Want het lichaam wenst niet door de situaties van buiten onder druk te komen staan. Ons lijf wil zacht blijven. Zijn we niet in staat te aanvaarden wat er gebeurt, dan ontstaan er opstoppingen in het lichaam.

Er zijn nog ontzettend veel mensen die niet begrijpen wat het betekent om gelukkig en tevreden te zijn. Ze denken dat ze dat enkel kunnen zijn als de uiterlijke omstandigheden naar hun zin uitpakken. Maar dat is niet de waarheid. Dat heeft met de werkelijkheid niets van doen.

De waarheid is dat wat er ook gebeurt dat we steeds weer snel terug moeten zien te komen  in onze innerlijke vrede en innerlijke diepte. Dit door het bewust waarnemen van het eigen lichaam en hoe de lichamelijke reacties op onze ervaringen aanvoelen. Enkel door het het bewust waarnemen van van onze gevoelens zijn we instaat om via onze intuïtie de gang van zaken verder te sturen.

Veel mensen zijn bewust dat ze door meditatie hun geest tot rust kunnen brengen. Maar dat het zo diep kan gaan zodat we zelfs in de meest moeilijke omstandigheden adequaat kunnen reageren en daarbij innerlijk zacht kunnen blijven, daar zijn de meeste mensen niet van op de hoogte.

Het wordt tijd dat we leren wat het betekent om werkelijk in ons lichaam aanwezig te zijn en dat we bewust worden dat de aardse realiteit een soort speeltuin is en niets met de werkelijkheid te maken heeft. Want het is zeker niet de bedoeling om op die ‘speelplaats’ te vechten of te lijden, want laten we nu eindelijk begrijpen dat het erom gaat daar steeds vrij, licht en zacht met alles om te gaan wat we tegen komen en dat we dat innerlijk ook blijven. Om met de veranderingen op aarde te kunnen meegroeien moeten we beslist  stoppen met die speelplaats persé als de werkelijkheid te willen zien.

Velen hangen nog zo sterk aan wat ze als hun persoonlijke ‘realiteit’ zien, dat ze weigeren om die te verlaten. Ze wijzen het zelfs af om hun eigen lijden los te laten, een ongewenste situatie de rug toe te keren of  zijn zo geblokkeerd dat ze hun eigen onzekerheden voor geen geld ter wereld willen kwijt geraken.

Ze denken liever dat de buitenwereld aan alles schuld is, dat het steeds om uiterlijke toestanden gaat en dat die boze wereld de boosdoener is. En heel zelden wordt de persoonlijke verantwoordelijkheid genomen.

Het wordt tijd dat we beginnen naar ons zelf te kijken in plaats van naar anderen. Het wordt tijd dat we beginnen met onze eigen pijn te genezen, dat we ons bekommeren om onze wonden in plaats van naar buiten uit iets te willen doen.

We reageren naar buiten toe op de juiste manier als we daarvoor vanuit onze ziel een impuls krijgen. En vooral niet als het een opwelling van ons ego, van ons verstand betreft. Dat kan ons enkel op dwaalwegen brengen.

Als we ons op deze nieuwe manier van zijn gaan toeleggen, dan resulteert dit in een soort van innerlijke gelatenheid. Want we doorzien het spel in de buitenwereld maar stappen niet meer in die boot, in dat drama. We spelen niet meer mee. En als we niet meer meespelen dan heeft ook die buitenwereld zijn macht verloren.

Laten we ons door de gebeurtenissen meeslepen waardoor we weer beginnen vanuit onze onzekerheid te reageren door te vechten, dan geven we daardoor aan de machthebbers nog meer macht. Want ze leven bij de gratie van onze negatieve energie.

Laten we daarom gezamenlijk uitstappen en niet meer meespelen. Dan zullen de touwtjes waar de machthebbers aan trekken vanaf de weinigen die helemaal boven staan en zo verder de hele hiërarchie naar beneden toe vanzelf tot stof uiteenvallen en zal de macht weer terugkeren naar waar ze thuishoort, bij het volk. En dat zonder dat er naar buiten toe ook maar één vinger wordt uitgestoken, tenzij daarvoor een impuls uit de ziel komt. Laat staan dat er voor wordt gevochten.

http://www.elias-medium.info/NL/

Jezus' Celwerk. De Healingmethodes van Jezus voor de Nieuwe Tijd.

Seminar van 7 en 8 februari in Rolduc - Kerkrade:

http://www.elias-medium.info/NL/elias/50-herfstseminar-celwerk-update