angst liefdeWe zitten in een enorme shift. Onze toekomst wordt nu bepaald onze keuzes. Kiezen we voor de angst of voor de liefde? Als de kritische massa anders gaat denken, geleid vanuit het hart, zal er op korte termijn een werkelijke verandering ontstaan. Wij maken het verschil! Het zijn niet de machthebbers maar het denken en handelen van de grote massa die de veranderingen in gang zullen zetten. Iemand stuurde me een prachtige mail die ik hieronder heb afgedrukt. Deze brief zegt alles!

Een van de 129 mensen, die om zijn gekomen bij de aanslagen in Parijs, is de vrouw van de Franse journalist Antoine Leiris.
Hij blijft achter met hun zoontje van 17 maanden. Op Facebook
plaatste hij een krachtige brief aan de terroristen:

Untitled 1                    

Journalist, die vrouw verloor, ontroert met brief aan IS: ”Mijn haat zullen jullie nooit hebben”


“Vrijdagavond stalen jullie het leven van een geweldig persoon, de liefde van mijn leven, de moeder van mijn zoon.
Maar jullie zullen mijn haat nooit hebben.

Ik weet niet wie jullie zijn en ik wil het ook niet weten. Jullie zijn dode zielen.
Als deze god van jullie, waarvoor jullie zo blindelings doden, ons naar zijn beeltenis geschapen heeft, is elke kogel in het lichaam
van mijn vrouw een wonde in zijn hart.

Dus nee, ik ga jullie niet de voldoening geven om jullie te haten.
Je wilt het, maar haat beantwoorden met woede zou een teken zijn van dezelfde onwetendheid die jullie gemaakt heeft tot wat jullie zijn.

Je wil dat ik bang ben, dat ik mijn medemens met achterdocht bekijk, dat ik mijn vrijheid opgeef voor mijn veiligheid.
Jullie hebben verloren. De speler speelt nog steeds.

Ik heb haar deze ochtend eindelijk gezien, na dagen en nachten van wachten.
Ze was even mooi als toen ze vrijdagavond vertrok, even mooi als toen ik halsoverkop verliefd werd op haar meer dan 12 jaar geleden.

Natuurlijk ben ik kapot van verdriet, die kleine overwinning geef ik jullie.
Maar het zal niet lang duren.
Ik weet dat ze elke dag bij ons zal zijn en dat we elkaar in de hemel zullen terugvinden, met de vrije zielen die jullie nooit zullen hebben.

Ik en mijn zoon, wij twee zullen sterker zijn dan ieder leger op deze aarde.
Ik kan geen tijd meer aan jullie verspillen, aangezien hij net wakker geworden is van zijn middagslaapje.
Hij is amper 17 maanden oud, en zal zijn snack eten zoals iedere dag.
En daarna zullen we spelen zoals iedere dag. Het leven van deze kleine jongen zal gelukkig en vrij zijn.

Want jullie zullen zijn haat ook nooit hebben.”

We gaan met z’n allen een nieuwe tijdspiraal binnen, veranderingen gaan nooit zonder slag of stoot en we staan voor de poort van een nieuw tijdperk. Grote aantallen mensen worden zich bewust van hun werkelijke aard, zij kiezen niet meer voor het gesloten driedimensionale systeem, maar voor open verbindingen, spiritueel meesterschap en eigen authentieke kracht.

Genezende gaven ontwaken en we zijn bezig om andere dimensies, de schatkamers van onze geest, te ervaren, tussen werelden te reizen. Van duisternis naar licht, van de dood naar onsterfelijkheid.

Ons groeiende bewustzijn nodigt ons uit om ons te bevrijden van vele oude gewoontes en beïnvloedingen, van het rad van karma dat gekoppeld is aan het 3D-bewustzijn. Verlichting is binnen ons bereik... De ‘oude’ kennis die nu vrijkomt, laat ons beseffen dat alles mogelijk is op een moeiteloze manier.
Monique Timmers heeft een boek geschreven over de nieuwe tijd. Dit boek nodigt je uit om deze nieuwe informatie te onderzoeken en misschien wel te ervaren. Want de verantwoordelijkheid over het verwerven van kennis en meesterschap over ons biologische systeem, de ontwikkeling van ons innerlijk bewustzijn, de kennis over onze werkelijke aard en afkomst, behoren elk mens toe.

Nieuwe mogelijkheden en technieken worden zichtbaar. De energetische stoelen Urim-, Bron- en Thummim-Code zijn volledig afgestemd op dit nieuwe tijdperk, zij werken via een matrix van levend Licht, de astronomische geneeskunst genoemd, een moeiteloze manier om je gezondheid en vitaliteit te herstellen en kennis en inzichten te ontvangen.
Hieronder volgt een gedeelte van een hoofdstuk uit het nieuwe boek: De Wet van EEN; de geboorte van een tijdperk van Licht. Onderstaand stukje uit dit boek geeft inzicht waarom het zo’n turbulente tijd is.

Untitled 2

De invloed van de Zon op ons lichaam en psyche

Wetenschappers zijn het erover eens dat bij afname van het elektro-magnetisch veld van de Aarde er veranderingen plaats vinden in het biochemische veld van de mensheid. Door de hevige erupties op de Zon kunnen wij groeien in bewustzijn maar is het ook een turbulente tijd!

Door onderzoeken is gebleken dat de Zonnestralen en ook de sterk geladen velden die de Zon uitzendt (zonnestormen) grote invloed hebben op de epifyse/pijnappelklier van de mensen. De epifyse is de belangrijkste schakelaar in het lichaam. Vroeger was zij veel groter, zo groot als een pingpongbal, nu heeft zij door onze val in bewustzijn de grote van een erwt. De epifyse regelt het dag en nachtritme van het lichaam en ook bepaalde stofwisselingsprocessen.

Als het aardemagnetische veld zwakker wordt door de invloed van de Zonnestormen heeft dat directe gevolgen op onze psyche. Onderzoekers wijzen op het feit dat er periodes zijn van meer psychische storingen die synchroon lopen met de uitbarstingen op de Zon die het magnetische veld van de Aarde veranderen. Meer angsten, meer nervositeit, meer vermoeidheid, duizeligheid, geweld en emoties. Bepaalde onderzoeken bevestigen dat zowel in onze pijnappelklier alsook in de communicatie op celniveau veranderingen zijn waargenomen. Het blijkt dat opgeslagen informatie die in de cellen zit, nu vrijkomt. Ondertussen is ook bekend dat ons DNA alle informatie van zowel het Universum alsook alle informatie uit het verleden draagt. Zonnestormen hebben dus de kracht sluimerende ervaringen aan het oppervlak te brengen. Onze fysieke aard reageert! Dit houdt ook in dat allerlei angsten die wij al eeuwen op celniveau dragen naar de oppervlakte kunnen komen, zij worden zicht en voelbaar en dienen gewist of getransformeerd te worden. Liefst zo gemakkelijk en snel mogelijk want als wij door al deze emoties heen moeten om ze te verwijderen, hebben we wat te doen…

Het hogere energie niveau van de Zon verhoogt de activiteit van onze cellen en hierdoor ontstaat verhoging in bewustzijn. Onze cellen zijn de dragers van alle informatie en nu brengen zij alle informatie naar buiten waardoor we zicht krijgen op de aard van de werkelijkheid.

We krijgen tegenwoordig regelmatig stimuleringen op celniveau zonder dat we dit bewust weten. Het zijn wake-up calls voor de cellen. De Zon herinnert ons aan wie we werkelijk zijn, laat ons de aard van de werkelijkheid zien en geeft ons een nieuw toekomstbeeld: Hoe willen we leven? Wat is ons werkelijke doel? De Zon herinnert ons eraan dat we godmensen zijn en dat we heel veel potentieel hebben.

Hoe sterker jouw veld van bewustzijn en bewust leven is, des te sterker zul je positief reageren op de invloeden van de Zon. Ben je nog sterk emotioneel gericht zul je meer last ervaren en werkt de ontwikkelende hooggevoeligheid vaak tegen je. Een hogere bewustzijnsgraad zorgt voor stabiele neurale activiteiten in je lichaam waardoor jouw eigen magnetische veld sterk en stabiel is. Hoe bewuster wij met deze Zonne-invloeden omgaan, des te beter gaat het met ons en kunnen we onze hooggevoeligheid positief en opbouwend gebruiken, ben wakker en alert. Volg je gevoel want ook dit wordt sterker door de Zonne-invloeden.

Het nieuwe ik is een Multi-dimensionaal wezen.

De invloed van de Zon zorgt voor een bewustzijnsverruiming. Doordat het elektro-magnetische veld van de Aarde anders wordt vinden er veranderingen plaats in onze pijnappelklier. De pijnappelklier gaat weer een grotere functie krijgen en geeft informatie af, je kunt deze informatie ‘psyche activerende stoffen’ noemen. Zij zorgen voor inzichten. Inzichten in de oorzaak van ziektes en klachten. Dieter Broers, onderzoeker en biofysieker, deed bepaalde proeven. Hij simuleerde in een laboratorium een verlaging van het aarde- magnetische veld. De resultaten waren verbluffend; een grote bewustzijnsverruiming diende zich aan. De Zon helpt ons dus! Deze proeven bewezen dat de Zon een grote invloed heeft op onze Geest en gezondheid. De regelmatige uitbarstingen van de Zon, die steeds sterker worden, zorgen ervoor dat de sluier van onwetendheid verdwijnt bij iedereen! De Zon activeert die trillingsfrequenties, die nodig zijn om te groeien in bewustzijn. Maar wat doet de wetenschap? Zij maakt ondertussen een andere draai, zij maakt ons bang voor de Zon, waarschuwt regelmatig voor de slechte invloeden van de Zon. Ik kan me voorstellen dat te lang in de Zon zitten zodat de huid verbrandt niet echt gezond is maar met enige regelmatig een zonnebad nemen, doet wonderen. Er komen ook steeds meer berichten via bepaalde sites, die niet beïnvloedt worden door de farmaceutische industrie, dat er juist vraagtekens gezet moeten worden bij alle smeermiddelen. Dat zij misschien wel verantwoordelijk zijn voor de toename van huidkanker.

We gaan een nieuw tijdperk binnen. Zonnetijd! Transformatieprocessen hebben soms een slechte naam omdat er in zo’n overgang ook van alles gebeurt. Elke transformatie is als een nieuwe geboorte, de geboorte van een nieuw bewustzijn, de geboorte van een nieuwe tijd. Alles wat we individueel maar ook collectief ooit verdrongen hebben, komt nu aan het licht. De mensheid heeft zich sterk ontwikkeld met vele technieken maar dit gezamenlijke weten doet niets voor de mensheid, als we er niet constructief mee om gaan.

Ons universum is heel groot, er zijn miljarden sterren en wij staan allemaal in verbinding met alles wat is, we zijn in wezen Multi-dimensionaal. Wij zien enkel maar een deel van dit universum. Er komen nu echter steeds meer berichten over verre galactische gebieden. Namen als de Pleiaden, Maldek, Orion en Andromeda dringen ons bewustzijn binnen. Ook deze sterren of planeten, die ook allemaal een eigen bewustzijn hebben en herinneringen dragen, delen informatie met ons. Dit bewustzijn vertelt ons over onze reis, nadat we de planeet Tara in een ander universum hadden verlaten en voor een langere periode een thuis vonden op een van deze sterren. Door het werken met de energetische stoelen die ons multidimensionaal bewustzijn aanwakkeren zien we dat bij vele mensen steeds meer herinneringen naar boven komen van hele oude tijden, toen we nog enkel een astraal lichaam hadden…of als we even ons tijd/ruimte denken loslaten zouden we dit zelfs parallelle levens kunnen noemen.

Stel je voor dat er een kosmisch internet zou zijn en dat je toegang zou hebben tot de informatie van alle planeten en sterren. Dat we contact kunnen maken met elk levend wezen, met elk kosmisch idee, met elk kosmisch gevoel. Wie zouden we dan zijn? Hoe zouden we dan leven?

Door de invloed van de Zon zou dit wel eens werkelijkheid kunnen gaan worden. Ons bewustzijn ‘verruimt’ zich en we krijgen steeds langere antennes zodat we ervaringen uit andere sterrenstelsels kunnen gaan accepteren. Kosmologisch denken! Sommige mensen zullen hier lacherig over doen maar zelfs de atheïst Albert Einstein zei: Iedereen die zich zorgvuldig met de wetenschap bezig houdt, komt tot de overtuiging dat in en via de natuurwetten zich ook een grote geest manifesteert…. Teilhard de Chardin zei: In elk deeltje, in elk atoom, in elke molecuul en in elke cel werkt de Alwetenheid, alles is door Geest doordrongen. We staan dus voor grote veranderingen! Veranderingen die aangestuurd worden door de Zonnestormen sturen ook de natuur aan. Een Zonnecultus duurt elf jaar. Elk jaar en elke cyclus, stijgen de erupties in kracht en hoogte tot meteen na het elfde jaar de kracht weer afneemt. Natuurwetenschappers zien om de elf jaar in de stam van de bomen een grotere ring. De boom resoneert op de krachten van de Zon. Ook bij de dieren zie je reacties. Rond het elfde jaar van de Zonneuitbarstingen zie je veel grotere scholen vissen, vermeerdering van insecten en andere diersoorten. Na weer zo’n cyclus zie je een plotselinge afname van de dierpopulaties of zelfs zelfmoordacties van grote groepen vissen. De temperatuur van de oceanen verandert als de Zon weer op zo’n hoogtepunt zit en het is ondertussen ook bewezen dat ook de Golfstroom reageert. Het weer reageert met overvloedige regenval of droogte. En ook de mensen reageren.

Op dit moment is er een sterke wisselwerking tussen de frequenties van de Zon en het magnetisch veld van de Aarde. Deze krachten hebben een sterke invloed op de elektronen in ons lichaam. De elektronen en cellen in ons lichaam informeren elkaar voortdurend. Als er geen stoorvelden zijn, communiceren zieke cellen met gezonde cellen en op deze wijze krijgen ze de juiste informatie om te helen, dit is zelfheling. De gezonde elektronen en cellen informeren de ‘kapotte’ of verzwakte elektronen en cellen hoe ze weer gezond kunnen worden. Zieke cellen vragen en krijgen antwoord. Dit zelfhelende vermogen van alle cellen dienen we te stimuleren. Volgens mij is ziekte niets anders dan een verstoring in deze communicatie, cellen gaan zich asociaal verhouden, praten niet meer met elkaar. Als er een betere verbinding op cellulair niveau is ontstaat er vanzelfsprekend ook een positieve verandering op sociaal niveau. Zo boven, zo beneden, zo binnen, zo buiten. Alles beïnvloedt elkaar. Dit zelfhelende vermogen dienen we dus te stimuleren en gelukkig zijn vele mensen zich steeds meer bewust van. Verwijder de stoorvelden zodat de cellen weer gelukkig zijn met elkaar, weer informatie beginnen te delen. Sociaal zijn, ons met elkaar verbinden zijn misschien wel de sleutelwoorden.

Ook de energetische stoelen zorgen ervoor dat dit proces plaats vindt. De werking van de stoelen zorgt ervoor dat de stoorvelden verwijderd worden en de cellen weer met elkaar gaan communiceren. Dat zieke cellen ‘praten‘ met de gezonde cellen en op deze wijze krijgen ze weer de juiste informatie om te helen. Gezonde elektronen informeren de ‘kapotte’ of verzwakte elektronen hoe ze weer gezond kunnen worden. Als er maar verbinding en communicatie is… Zonnestralen hebben in ieder geval een weldadige invloed op ons lichaam, zij herstellen verbindingen.

Het lichaam is een uniek maar ook gecompliceerd geheel. Door onderzoek is gebleken dat het lichaam pas ziek wordt als het regulerende vermogen van het lichaam te zwaar onder druk wordt gezet en niet goed meer werkt. Pas dan ontspoort het lichaam. Als er nog teveel zielbelastingen zijn, oude traumatische ervaringen uit vroegere ‘tijden’ of dit leven, in combinatie met een teveel aan uiterlijke belastingen zoals milieuvervuiling, kan het lichaam de balans niet meer houden. Het reguleringsvermogen laat na waardoor de cellen niet meer met elkaar kunnen communiceren…gevolg kortsluiting. Door onderzoek is gebleken dat goede sociale contacten, een goede vriendenkring, een diep vertrouwen in de mensen om je heen, een hele sterke invloed heeft op het zelfhelende vermogen. Veel sterker dan de gevolgen van goede voeding.

Er zijn uiteraard ook milieuvervuilingen die een slechte invloed hebben op de communicatie tussen de cellen zoals elektrosmog en een teveel aan medicatie. Computers, handy’s en alle elektrische apparatuur verstoren de communicatie van de cellen. Deze kunstmatige velden worden sterk onderschat. Systematisch worden de resultaten van de onderzoeken weggemoffeld. Dieter Broers vertelt in een van zijn boeken dat er proeven zijn gedaan met duiven. Zij kregen een magneetje om gehangen, werden ergens heen gebracht en losgelaten, ze waren volledig de weg kwijt. Ze vonden hun weg naar huis niet meer. De duiven laten zich leiden door het magnetisch veld van de Aarde. Zij hebben net als wij mensen een heel klein magnetitkristalletje in de pijnappelklier die werkt als een soort zender en ontvanger. Daardoor vinden de duiven altijd de weg naar huis. Deze verstoring door het omhangen van een klein magneetje, had grote gevolgen! Wij beseffen dit niet of willen dit niet weten. Want al deze apparatuur is toch wel handig. Andere proefnemingen op dieren die in de Aarde leven, die het magnetische veld van de Aarde veranderden lieten zien dat deze dieren volledig hun oriënteringsvermogen kwijt raakten, zij raakten verward. Dit gevoel hebben ondertussen ook veel mensen, ze zijn verward. Ondertussen is er ook veel onderzoek gedaan naar de erupties van de Zon en het gedrag en de gezondheid van de mensen. Het blijkt dat het gedrag van de mensen erg ontvankelijk is voor de krachten van de Zon. Daarnaast is ook gebleken dat bepaalde epidemieën samen vielen met veranderende Zonne-erupties

In ons lichaam hebben we twee hele sterke magneetvelden, het magneetveld van ons hart en de hersenen. Deze twee velden reageren ook op de Zonne-erupties. De kosmische natuur is eerlijk. Zij stuurt ons via de Zon sterke stralingen, gevolg meer ziektes, psychische irritaties en verward gedrag. Het zijn allemaal wake-up calls. De Zon laat ons zien wat we nog aan ballast dragen en draagt ons op om eerlijk te zijn. Eerlijk over je relatie, is die ziek- of gezondmakend? Eerlijk over onze banen, doen die me goed of niet? Eerlijk over onze maatschappij, klopt het wel allemaal wat we via de media en politiek te horen krijgen? Eerlijk over het financiële systeem? De Zon laat zijn licht schijnen en dit krachtige licht komt tot in de meest duistere hoeken.

Als wij geactiveerd worden door de Zon krijgen we nieuwe impulsen om de oude shit achter ons te laten. We krijgen de moed om onze stem te laten horen. De Zon verruimt ons bewustzijn, we gaan veel sneller zien wat klopt en wat niet klopt. Dit proces is niet tegen te houden als er zo’n grote kracht als de Zon op ons inwerkt, zelfs niet door het sproeien van chemische rotzooi, voornamelijk aluminium via de zogenaamde chemtrails, om de stralen van de Zon te verzwakken. We zitten in een versnelde fase van kosmische evolutie, geen gemakkelijke tijd maar wel een tijd van snelle veranderingen. We hebben nu de kracht en de macht om ons zelf, onze levensomstandigheden, onze verhoudingen met elkaar en ook onze verhouding met het Universum te helen: spirituele re-evolutie, op weg naar een nieuw bestaan!

De Zon activeert alles. Niet alleen het goede. We krijgen vele voorbeelden voorgeschoteld via het nieuws en dit beïnvloedt ons wezen.

Als je de wereld wilt veranderen en je bent vastbesloten dit te doen, wat het jou of anderen ook kost, wat voor risico’s eraan verbonden zijn en als je gelooft dat ieder middel jouw doel ten dienste staat, ben je een fanaticus. Fanatici zijn ontspoorde idealisten, vaak teleurgesteld in het leven. Zij eisen onmiddellijke acties, zijn niet tolerant en willen alles opofferen, zelfs hun eigen leven en het leven van anderen. Zij vinden iedere misdaad terecht want het doel is buiten proportioneel groot geworden. Zij willen de wereld maken zoals zij het zich voorstellen zonder begrip voor andersdenkenden. Als ik kijk naar bepaalde gebeurtenissen die nu plaatsvinden op Aarde dan zie je dat er veel fanatici zijn. In alle lagen van de bevolking, zeer rijke machtige mensen en ook mensen die een godsdienstideaal of wereldbeeld aanhangen dat weinig tolerant is voor andersdenkenden.

Er bestaat niets stimulerenders dan de wens om de wereld op een fijne en positieve manier te veranderen. Het is de taak van de mensen om een betere wereld te scheppen, daarvoor zijn we hier. Het is heilzaam en stimulerend tegelijk. Wil je de wereld verbeteren begin dan bij jezelf. “Gij zult uw naasten liefhebben als uzelf”. De Zon helpt ons hiermee, zij brengt licht. Zij voedt onze eigenwaarde en zelfbewustzijn. Wij zouden geen oorlog moeten voeren om vrede te verkrijgen. Wij zouden geen dieren moeten doden ook niet voor de zogenaamde experimenten ten behoeve van de mensheid. Dan begrijpen wij de wetten van het heilige leven niet. “Gij zult niet doden”, een belangrijk gebod dat wij zo gemakkelijk negeren, zelfs niet voor het nastreven van de idealen. Het gewone argument is nu… er kunnen eventueel levens verloren gaan maar de mensheid als geheel heeft er profijt van… Zo ver is het al met ons gekomen. Wij beseffen niet dat we de onschendbaarheid van het leven niet kunnen opofferen voor een of ander ideaal! Want diegenen die geen eerbied heeft voor elk soort leven, verliest heel gemakkelijk de eerbied voor al het leven. De meeste misdaden die de mensheid heeft begaan, zijn gepleegd in een misleid streven naar het ‘goede’. Denk maar aan alle oorlogen in naam van de godsdienst. Elke daad wordt gemakkelijk gerechtvaardigd als men geen mededogen kent en geen verbinding heeft met 5D, de 5de dimensie, leven vanuit je hart.

http://moniquetimmers.nl/