genezenEr was een tijd, dat ik achter het begrip reïncarnatie een groot vraagteken plaatste, laat staan dat ik enig idee had hoe karma werkt. Ik wist het gewoon niet en had er dus ook geen mening over.

Ik ontdekte wel dat er een hele bibliotheek vol boeken over die onderwerpen bestond en las enkele werken waarin mensen over hun eigen ervaringen schreven. Daarwerd mijn interesse gewekt en wilde ik er meer van weten.

 

Later stelde ik vast dat als ik op plaatsen kwam waar ik in andere levens heftige dingen had meegemaakt dat ik in mijn geest of beter gezegd door mijn derde oog net zoals in een film plots scenes uit dat leven zag verschijnen waarin ik mezelf herkende in de rol die ik toendertijd speelde. Uiteraard wel in een ander lichaam.

Tijdens de periode dat ik in Londen leefde en werkte nam ik eens aan een seminar deel dat door een Amerikaanse vrouwelijke psychiater werd gegeven. Zij vertelde dat ze als wetenschapper steeds het bestaan van leven na de dood als onzin had afgedaan. Voor haar hield het leven met de dood gewoon op. Op een gegeven moment hoorde ze van de techniek van regressie door middel van hypnose. Ze ging daarmee aan de slag om haar patiënten terug te voeren naar hun kindertijd waar naar haar idee de oorzaak moest liggen van de problemen waar deze mensen mee te kampen hadden. Ze behaalde er inderdaad goede resultaten mee. Maar haar streng wetenschappelijke overtuigingen werden wreed verstoord toen een patiënt ineens door de kindertijd heen schoot en in een ander leven terecht kwam. Dat was een situatie waarin noch zij, noch haar patiënt aan het bestaan van leven na de dood geloofde. Om een lang verhaal kort te houden: De nieuwe ontdekkingen fascineerden haar zo dat ze er diep indook en mettertijd in de Verenigde Staten als een pionier en specialist werd gezien inzake regressie naar vorige levens.

Zo stelde ze vast dat er verbanden bestaan tussen de verschillende incarnaties en dat regressie naar een leven waar een huidige probleem mee te maken heeft vaak niet genoeg is om tot genezing te komen. Er waren soms meerdere levens mee gemoeid. Haar therapie bestond uit het laten herbeleven van de intense ervaringen uit die levens. De beelden van die belevenissen worden namelijk met een emotionele lading op onze 'innerlijke harde schijf' opgeslagen. Worden die scenes herbeleefd, dan komt de emotionele spanning vrij en is het daarmee samenhangend probleem meestal opgelost.

Zij haalde het geval aan van een patiënt met hoogtevrees. Ze ontdekte dat deze in een ander leven uit een raam werd gestoten en daardoor letterlijk doodviel. Nu was het duidelijk waar het probleem vandaan kwam. Tijdens de sessie beleefde de man het gebeuren als het ware nog een keer maar de hoogtevrees was daardoor niet verdwenen. De keer nadien zocht de psychiater dieper in het verleden en kwam in een leven terecht waar deze man iemand anders van een bergtop had geduwd. Ze begreep dat daar de werkelijke karmische oorzaak lag. Door het laten herbeleven van ook die ervaring was de man definitief genezen van zijn hoogtevrees.

Toen Jezus me verleden jaar voor het eerst naar het Heilige Land stuurde omdat ik daar in andere levens heftige ervaringen had meegemaakt die ik indertijd niet had kunnen accepteren was dat om de daardoor ter plaatse verloren aspecten van mijn ziel terug te halen. Dat gebeurde door weer intense dingen mee te maken, zoals overvallen en beroofd worden en zoiets als pepperspray in mijn ogen te krijgen. Dat laatste gebeurde heel toepasselijk in de Via Dolorosa in oude binnenstad van Jeruzalem. Doordat ik deze keer de voorvallen wel kon accepteren werd ik van de oude pijn genezen en kon de verloren aspecten van mijn ziel weer integreren.

Zelf heb ik ook een tijd hypnose en nog een andere techniek toegepast om mensen naar andere levens terug te voeren en kwam tot dezelfde bevindingen als deze psychiater. Met een bevriende therapeut in Londen hebben we deze technieken ook op elkaar toegepast. Dat was een van de oorzaken waarom ik nu een dertigtal van mijn vorige incarnaties ken en inzicht heb gekregen in de vele verbanden die daartussen bestaan.

In een aantal van die levens was ik zeker geen engel. Zo maakte ik in het ene leven als een dominicaner monnik deel uit van de inquisitie en werd in een ander 'slachtoffer' van dezelfde inquisitie. Dit als Kathaar in Zuid-Frankrijk. Daar elk mens volledig vrij is kan er ook geen God of instantie bestaan die je als straf door dezelfde ervaringen jaagt die je anderen hebt aangedaan. Maar iemand kan wel vrijwillig besluiten om een dergelijke belevenis te ondergaan. Dit om voorgoed van een bepaald gedragspatroon af te geraken.

Laten we als voorbeeld een hypothetische kinderverkrachter nemen die na zijn 'dood' terugblikkend op een aantal levens tot de vaststelling komt dat hij steeds opnieuw in dezelfde 'fout' vervalt. Hij kan dan beslissen om dat gedrag in toekomstige incarnaties koste wat kost te voorkomen. Ik kan me voorstellen, dat zo iemand te rade gaat bij een engel of een spirituele gids ginder om een middel te vinden om zichzelf van deze drang te bevrijden. Hij krijgt dan wellicht te horen, dat er een methode bestaat die gegarandeerd voor honderd procent werkt maar niet bepaald prettig is. Mogelijk dat deze mens dan toch besluit om dezelfde ervaring te beleven die hij anderen heeft doen ondergaan. Door zo'n heftig voorval wordt de les voor eens en altijd geleerd en is men waarlijk genezen. Het gaat hier dus om een vrije keuze die op onvoorwaardelijke Liefde voor zichzelf en voor alle andere mensen berust en niet op schuldgevoelens.

Regelmatig vernemen we dat een ouder zijn of haar leven riskeert en opoffert om het eigen kind dat in gevaar verkeert of zelfs dat van een ander te redden. Dit is een ander voorbeeld van onvoorwaardelijke Liefde dat mensen makkelijker begrijpen. In de werkelijkheid berust alles op onvoorwaardelijke Liefde. En dat wat niet uit onvoorwaardelijk Liefde voortkomt maakt per definitie deel uit van de illusie van het dualistisch bewustzijn, de illusie van het bestaan van goed en kwaad. Ik noem dat ook de pseudo-werkelijkheid, waarin mensen niet kunnen accepteren wat er gebeurt, oordelen, van alles van zichzelf en anderen verwachten en aan vele dingen gehecht zijn, die ze niet willen of kunnen loslaten.

Schuldgevoelens werden de mensen gewoonlijk door de gevestigde religies aangepraat om ze dan makkelijker te kunnen manipuleren. Ik zie overigens in iemands energieveld hoezeer een schuldgevoel een persoon kan blokkeren. Ook kan ik de problemen in de aura en chakra's waarnemen die uit andere levens in het huidige zijn meegebracht. Die betreffen dus de nog niet geaccepteerde belevenissen uit deze incarnaties en de daardoor ontstane emotionele spanningen.

Een betere methode om karmische gebeurtenissen te genezen bestaat trouwens uit het aanvaarden wat er gebeurd is en daarvoor dus zelf verantwoordelijkheid te nemen. Brengen we vervolgens de gevoelens van pijn die daarmee gepaard gaan in ons hart om ze daar te doorademen dan vindt er echte genezing plaats. Deze methode heb ik van Jezus doorgekregen en deze werkt op een veel dieper niveau dan de regressietherapie. Ook al omdat het ons als instrument op weg helpt naar de vijfde dimensie van bewustzijn.

Door mijn ruim dertigjarige ervaring als helderziend therapeut en genezer heb ik een gevoeligheid ontwikkeld die me toelaat om bij een eerste ontmoeting mensen meteen te herkennen met wie ik in andere incarnaties een diepe relatie had. Vandaar dat er voor mij slechts sprake is van één leven dat plaats vindt in vele lichamen, mannelijk zowel als vrouwelijk, in vele streken op deze en andere planeten.

Ik kan me echter goed voorstellen dat iemand die voor het eerst met deze werkelijkheid wordt geconfronteerd daar emotioneel heftig op reageert. Dit omdat het lijnrecht tegenover alles staat wat tot dan toe als realiteit werd aangenomen.

Voor deze mensen is het zeker aan te raden om zich af te vragen waar hun heftige emoties vandaan komen. Naar mijn bevindingen worden emoties zoals gezegd geboren als we intense dingen ervaren en die niet kunnen accepteren omdat we het 'onrechtvaardig' vinden. Telkens als we geconfronteerd worden met dergelijke gebeurtenissen wordt de emotionele spanning, die we uit andere incarnaties hebben meegebracht in ons energieveld verder opgevoerd. Een dergelijke blokkade houdt de vrije doorstroming van onze vitale energie tegen. Uiteindelijk kan de spanning zo hoog worden dat ze een doorbraak forceert en tot uitdrukking komt in een ernstige ziekte of ongeval. Om dat te voorkomen kunnen we beter elke emotie zo snel mogelijk tot uitdrukking brengen. Wel liefst op een positieve, liefdevolle manier.

Emotionele mensen staan meestal meteen klaar met een oordeel. Zo zijn emoties nauw verweven met het driedimensionaal of dualistisch bewustzijn dat door het functioneren via het verstand en het daarmee samenhangend ego de dienst uitmaakt. Dat is het bewustzijn waardoor mensen het theaterspel waarin ze verwikkeld zijn als de enige echte realiteit beleven.

Gevoelens zijn voor mij van een heel andere natuur dan emoties. Onze diepste gevoelens komen voort uit onze ziel en vormen de manier waarop deze met ons dagelijks bewustzijn communiceert.

Zo is iemand authentiek door zijn of haar emoties tot uitdrukking te brengen. Onze emoties kunnen ook als een teken worden opgevat dat we nog minstens voor een deel vanuit een dualistisch bewustzijn werken.

Iemand die zijn of haar emoties grotendeels overwonnen heeft ervaart het leven meer en meer door het vijf dimensionale bewustzijn, het laagste niveau van de werkelijkheid. Zo iemand is in zijn/haar 'Zijn' meestal authentiek en handelt dan vanuit de echte natuur van de mens gebaseerd op onvoorwaardelijke Liefde. Iemand nog verstrikt in zijn of haar emoties handelt vanuit de illusie als basis. Uiteindelijk maakt het niet uit waar we staan. Belangrijk is om steeds authentiek te zijn, waarachtig te zijn. En dat is naar mijn idee de enige manier om echt verder te geraken. Hebben we ons bewustzijn volledig in de vijfde dimensie verankerd dan bestaat er ook geen karma meer.

Elias

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info/NL/