jesus earth2Jezus: "Haat is een heel intensief gevoel. Stel je voor dat je van een mens houdt. Een mens is heel belangrijk voor je. Maar die mens wil niets met je te maken hebben en wijst je af. Dan kan het zijn dat je trots, 'liefde' en zekerheid sterk gekrenkt wordt. In een dergelijk geval is het belangrijk om met dat gevoel in de diepte te gaan om het te verwerken zodat er geen energiebaan meer naar je terugkeert. Al is het gevoel nog zo sterk, haat moet doorvoeld worden om te kunnen genezen. Duik volledig in dat gevoel. En als dat gebeurd en verwerkt is dan kan die haat zich weer tot Liefde ontwikkelen.

Elke veroordeling betekent vernietiging.

Elke vorm van veroordelen veroorzaakt een verwonding. Het is alsof je een pijl afschiet. Het is een aantasting van het energieveld van de ander. Elke veroordeling die je uitspreekt komt ooit weer bij je terug. Elke pijl die je met woorden of gevoelens afschiet komt ooit weer naar je toe. Elke vorm van veroordeling en het maakt niet uit of het zacht of hard bedoeld is betekent voor jezelf: 'Ik aanvaard als consequentie de lasten die daardoor naar me toe zullen komen'. Daarom is het zo belangriijk dat je heel zorgvuldig hier mee omgaat. En als je een veroordeling hebt uitgesproken en je realiseert je dat, neem ze dan onmiddellijk terug en vraag om vergeving".

 

Elias: “Strikt genomen zijn haat en Liefde tegenovergestelden op dezelfde lat. Als dat wat vaak als 'liefde' wordt beschouwd op anderen wordt geprojecteerd terwijl die niet aan de gestelde verwachtingen beantwoorden, dan kan die 'liefde' makkelijk omslaan in haat. Echte Liefde kan nooit omslaan omdat deze niets verwacht. Echte Liefde kent geen voorwaarden. Ware Liefde IS. Het is een constante innerlijke toestand die door niets uit zijn evenwicht kan worden geslagen. 

We zijn allen op weg naar onvoorwaardelijke Liefde en om dat te kunnen realiseren moeten we in de dualiteit ook ervaren wat haat is om uiteindelijk bewust voor Liefde te kunnen kiezen. Zo is haat ook een instrument wat helpt om ware Liefde te kunnen realiseren.

 

Zelf heb ik heel wat veroordelingen en haat van anderen meegemaakt in mijn leven. Vroeger kon ik daar diep onder lijden, voelde me telkens weer gekwetst. Op weg naar die onvoorwaardelijke Liefde heb ik beetje bij beetje geleerd om anderen te aanvaarden zoals ze zijn. Ook mensen die me veroordelen of haten voor wat ik ben, voor dat waarvoor ik sta of voor wat ik zeg of schrijf.

 

Haat kunnen we dus beschouwen als een reactie op niet beantwoorde verwachtingen. In het hogere bewustzijn van de vijfde dimensie bestaan er geen verwachtingen en wordt er niet geoordeeld. Zijn we nog gevangen in de derde dimensie van bewustzijn, de dualiteit, dan oordelen we ook constant en bestempelen alles met 'goed' of met 'kwaad'. Hoe vaak horen we niet: 'Daar ben ik het niet mee eens'. De dingen zijn echter gewoon wat ze zijn. Vanuit de werkelijkheid gezien is alles wat er is zinvol. Gewoon omdat alles wat er bestaat plaats vindt in het Goddelijke. God is alles, toch? En daarom heeft ook alles spiritueel gezien zin en betekenis. Anders zou het er gewoon niet zijn.

 

Het valt me op hoe vaak mensen die de wereld willen verbeteren niet instaat zijn om verbeteringen aan te vangen waar deze zouden moeten beginnen, willen ze succes hebben. Namelijk met te accepteren wat er is. Liever veroordelen ze of haten zelfs wat ze niet kunnen aanvaarden omdat het niet met hun opvattingen strookt. Vaak zijn die opvattingen niet eens gefundeerd door gebrek aan waarachtig inzicht in de materie of zijn het uitvloeisels van cultuur of komen voort uit andere collectieve opvattingen. Toch vinden deze mensen dat ze het grootste gelijk van de wereld hebben om niet te accepteren wat niet op Liefde is gebaseerd. 'Gerechtvaardigd verontwaardigd' noemen ze dat dan. Elk mens snakt naar Liefde maar velen beseffen niet dat het (ver)oordelen van anderen of het niet accepteren wat er is per definitie ook liefdeloos is. Zo zoeken velen onvoorwaardelijke Liefde terwijl ze zelf niet instaat zijn om die te geven.

 

We kunnen enkel iets veranderen als we accepteren wat er is. Van daar uitkijken wat we kunnen verbeteren. Het gaat in feite minder om dat wat er in de buitenwereld gebeurt dan wel om de innerlijke processen, die de toestanden in de buitenwereld oproepen. De buitenwereld functioneert steeds als een spiegel.

 

Ik ben niet blind en zie heel goed wat er in de samenleving zou moeten veranderen. Daarover schrijf ik ook regelmatig maar eindig mijn kritische artikels over mistoestanden in de wereld met 'Dat het zo is als het is: O.K. Maar willen we dat het blijft zoals het is?

 

Al het negatieve in de wereld laat ons toe spiritueel te groeien. Het laat ons toe te kiezen voor onvoorwaardelijke Liefde”.

 

Laten we ook nog eens op een rijtje zetten wat Jezus over haat te vertellen had:

 


Jezus: “Haat is in staat om hele mensenmassa's in beweging te brengen. Om er op de juiste manier mee om te kunnen gaan is een andere wijze van denken nodig. Haat is als een virus dat zich steeds verder uitbreidt en veel mensen staan daar onmachtig tegenover. Het is zo dat ze in andere levens vaak alles verloren hebben. Alles werd hun ontnomen waardoor het thema 'verlies' nu nog een grote rol speelt. Hierdoor wordt er steeds met angst en onzekerheid op haat gereageerd. Om met haat anders te kunnen omgaan moeten deze thema's eerst worden afgewerkt. Ieder weet dat Liefde de grootste kracht bezit. Maar zolang Liefde innerlijk niet vrij kan stromen is er niets tegen haat in te brengen. Er blijft enkel onmacht, onmacht en nog eens onmacht over.

 

Elk mens verlangt diep in zich dat zijn Liefde kan genezen omdat enkel daardoor de innerlijke strijd kan worden beëindigd en vrede kan worden gevonden. Die hervonden Liefde levert dan een heel andere energie. Dan kan elke vorm van haat met begrip, zorgvuldigheid en achting worden tegemoet getreden. Want elk gevoel heeft een achtergrond. En ben ik instaat die achtergrond met begrip tegemoet te treden en te zegenen, dan lost die haat in mij volledig op. De haat heeft dan bereikt wat nodig was. Haat zoekt steeds naar herkenning. Als haat wordt gezien en gerespecteerd kan het volledig oplossen. Het gezegde 'haat roept haat op' klopt enkel als de mens nog onbewust is. Als haat begint te werken, dan is er geen ophouden meer aan tot in de ander ook haat wordt teweeg gebracht.

 

Vind ik echter een andere weg, een andere omgang met haat dan wordt er een zeker respect opgebouwd. Er is dan sprake van erkenning die de zeepbel 'haat' doet springen. Natuurlijk is het zo dat we onze ogen niet moeten sluiten voor de diverse maatschappelijke structuren die elkaar niet kunnen respecteren en elkaar daarom bestrijden. Maar juist dan wordt respect gevraagd voor hun opvattingen, angsten en onzekerheden. Het moge duidelijk zijn dat hier iets grondig moet worden veranderd en dat het spoor van vernieling dat haat achterlaat moet stoppen. Dit omdat het zich anders steeds verder verspreidt. Dus ga er met Liefde en respect mee om, tracht je hart te openen en vraag je af waarom je voelt wat je voelt. Is het je eigen gevoel of dat van iemand anders dat je hebt overgenomen? Is het je eigen gevoel, dan respecteer het. Is het gebaseerd op een collectief gevoel, vraag je dan af wie of wat je daar mee dient en of je daar mee wilt doorgaan.

 

Het respectvol werken met haat brengt vreugde voort omdat de eigen innerlijke pijn dan plots in stukken breekt. Haat moet niet de drijfveer zijn die mensenmassa's in beweging brengt, maar Liefde. En Liefde is de sterkste kracht en steeds respectvol. Liefde slaat niet tegen haat maar begrijpt haat. Haat valt uit elkaar als het wordt begrepen. Mensen met veel ervaring van lijden hebben ook een sterk transformatieproces nodig die de innerlijke wonden kan genezen. Ze staan onmachtig tegenover haat tot ze er anders mee omgaan en haat op een nieuwe basis ontmoeten. Dan valt ook die onmacht weg.

 

Ook komt het voor dat mensen zichzelf haten. Ook hier is diepe pijn de reden. Deze mensen houden hun pijn vast. Ze worden er door gefixeerd. Genezing kan enkel plaats vinden als deze mensen zich met die pijn in hun hart confronteren. De vraag is wat wil deze mens? Zich met die pijn constructief bezig houden tot ze is opgelost of verder leven met constante pijn in het hart en in het lichaam?

 

Iemand die zich met zijn pijn confronteert kan onmiddellijk genezing vinden, ook lichamelijk. Concentreert zich zo iemand enkel op de symptomen van de ziekte, dan kan dat op langere termijn mogelijk gedeeltelijke genezing brengen. Bij confrontatie met de pijn in het hart begint een transformatieproces dat zich automatisch uitwerkt op lichamelijk vlak. Diepe pijn betekent verlies: Niemand heeft mij lief. Ik ben niet gevraagd. Niemand heeft voor mij iets over. Ik ben veroordeeld om bij mezelf te blijven. Ik haat me, ik haat me, ik haat me. Ik spuw op me. Anderen zouden me lief moeten hebben, maar het moet wel mijn lot zijn dat niemand dat ooit zal doen.

 

Het is duidelijk dat zo'n mens zich volledig blokkeert zolang hij of zij in die pijn blijft steken. De oplossing begint bij het bewust worden dat je jezelf in de weg staat, jezelf ziek maakt. Enkel wanneer dat wordt begrepen is er genezing mogelijk.

 

In de komende tijd zal elk mens met haat worden geconfronteerd. Het is deel van het ascentieproces. We nemen de pijn in de wereld waar en we begrijpen dat het in eerste instantie gaat om aanvaarding en niet om er tegen te vechten. Helaas vechten de mensen nog sterk. Als je mensen ontmoet die vechten ga dan op je knieën en vraag om vergeving. Haat roept haat op. Woede roept woede op. Word je daarmee geconfronteerd vraag dan steeds om vergeving voor wat jezelf ooit aan haat en woede in het geheel hebt ingebracht. Vecht niet mee. Neem niet deel aan die strijd. Daarmee ontwapen je de partijen nog het meest. Als je mensen ontmoet die vechten en haten dan ontmoet ze met begrip en Liefde. Vecht niet tegen haat. Tracht niet om mensen hun haat weg te nemen maar help ze zich met hun haat te verbinden, deze te doorvoelen en los te laten.

 

Liefde betekent aanvaarding. Ook als een ander niet accepteert, dwing niemand om te aanvaarden. Accepteer dat de ander tijd nodig heeft om zelf de weg naar aanvaarding te vinden. Dat is ware Liefde. Dat is genezing en dat is begrip. En als je mensen met pijn ontmoet die van pijn schreeuwen dan is het van grote betekenis om die schreeuw te horen. Open je hart zo ver mogelijk en neem daar die schreeuw in op. Vraag God om ondersteuning. Vraag God om ondersteuning.

 

Waar het om gaat in het leven is om honderd percent in vrede te leven, ook als je 'onrechtvaardigheid' ziet, ook als je haat ziet. Open je hart en accepteer. Wees bereid ook Liefde te voelen waar haat werkt, waar anderen je aanvallen, waar anderen je pijn doen of je trachten te manipuleren. Zolang je daartoe niet in staat bent, wordt je steeds met je eigen schaduw geconfronteerd. Schaduw zoekt schaduw en je kijkt steeds opnieuw in dezelfde spiegel".

http://www.elias-medium.info/NL/ 

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.