achristus1Jezus: "Je bent op zoek naar een relatie. Je bent op zoek naar Liefde. Je bent op zoek naar een ontmoeting met diepgang. En ook al hebben jullie al veel losgelaten, vaak is er toch nog veel droefheid in jullie harten. Ik zeg dat het nu tijd is om in een veranderingsproces te gaan. Hiermee bedoel ik het proces om het ‘alleen zijn‘ te leren accepteren.  'Ik aanvaard dat er voor mij geen relatie is weggelegd'. En juist dat is het punt waarop een Liefdesrelatie mogelijk wordt, waar Liefde tot uitdrukking kan komen. En zou dit in jou hoop oproepen, dan kijk eens goed naar wat uit die hoop te voorschijn komt.

 

Welk gevoelens komen in je op als ik je vraag in dat gevoel van hoop te duiken? Probeer vervolgens om in al die gevoelens vrede te brengen. En achter die vrede staat werkelijk een relatie te wachten. Achter die vrede ontstaat een diepe Liefdesbetrekking. Maar zoek vooral niet. Het is niet aan de orde om nu te gaan zoeken. Niet in beweging gaan, dat is echt belangrijk. Word wel bewust van het feit dat het de waarheid is, dat je een Liefdesrelatie mag beleven, dat je een Liefdesrelatie zult leven. Aanvaard en blijf er steeds voor open. Niets meer, want wie zoekt, verliest.

Wie zoekt gaat weer een gevecht aan. Wie zoekt begint het leven te manipuleren. En die nieuwe relatie wil totaal zonder manipulatie gebeuren en zo totstand komen. Je moet er verder niets voor doen, vanuit je verstand, wel te verstaan. Blijf enkel je hart trouw. Geef alleen dat vorm wat door je diepste innerlijk wordt aanvaard.  Dit betekent dat je pas in beweging gaat als je dit echt vanuit je hart voelt. Je volgt dan je eigen richting zonder wat dan ook vanuit je ego te forceren. Je probeert niet met je ego een proces te starten. In tegendeel.  Je handelt vanuit je hart, vanuit de stilte van je Zijn en dat is alles. Liefde wil geboren worden en Liefde zal geschieden.

Liefde is wel altijd gekoppeld aan leren. Liefde is altijd gekoppeld aan nieuwe ervaringen. En je zult zien dat het heel anders uitpakt als dat je denkt. Het zal heel anders zijn als je het vergelijkt met hoe je Liefde steeds beleefd hebt. Want nu zijn er heel andere beelden en waarden mee verbonden. En dat is ook uiterst belangrijk, want het transformatieproces van de aarde betreft ook steeds meer de Liefde tussen mensen, want die Liefde wil zichzelf vernieuwen. Begrijp dat het hier om vrijheid gaat. Vrijheid is hier heel duidelijk in beeld. Maar hoe ver reikt deze vrijheid? Hoe diep gaat deze vrijheid? Is er al sprake van Liefde als er in een ontmoeting een bijzonder mooi moment ontstaat?  Begint Liefde eerst na jaren of begint Liefde als de mens tegenover je door jou ook een bepaalde zekerheid vindt?

Liefde heeft veel gezichten. En Liefde is nu steeeds aanwezig, want in elke relatie bestaat Liefde en die Liefde wil ook tot uitdrukking komen. Liefde is eenvoudigweg waarheid. Ben je authentiek? Dan leef je ook Liefde. Leef je vanuit je hart, dan ben je Liefde.

En elke ontmoeting zou in Liefde moeten geschieden. Dit betekent niet, dat er niet nog meer verbondenheid totstand gebracht kan worden. Om te beginnen komt de eerste stap, de eerste stap in waarachtige Liefde. En dat is het leerproces aanvaarden. 'Ik ben Liefde en ik blijf Liefde en ik zegen alle mensen vanuit deze Liefde. Daardoor geniet ik ook ten volle van elk moment in elke ontmoeting'.

Kijk daarom bij ontmoetingen goed naar jullie hart. Wat heeft je hart nodig? Wel, dat zijn nieuwe waarden, dat is een heel nieuw leven en een nieuwe stabiliteit. Wat zou je hart willen doen? Breng dan precies dat in beweging. Dat brengt processen opgang.  Het kan zijn dat er mensen geirriteerd raken door je authentisch handelen, maar dat is niet jouw probleem. Dat behoeft van jouw kant geen ingrijpen, geen handelen. Jullie opgave is enkel en alleen het authentisch doen, het absoluut authentisch Zijn.

Dan zullen jullie zien, dat door deze processen die in de buitenwereld ontstaan een soort van terugkoppeling plaats vindt, dat weer een uitnodiging inhoudt om met de situatie bewust verder te werken. Dit betekent, ik voel de situatie aan en verwerk ze innerlijk. 'Wat is dan mijn volgende stap? Wat is mijn waarheid'? Ga dan weer in beweging en handel vanuit je eigen waarheid.

Als ik zo naar jullie mensen kijk, dan zie ik dat jullie allen met elkaar verbonden zijn. Niemand staat werkelijk helemaal alleen. Vaak bestaan deze verbindingen echter uit verwachtingen. Vaak wordt er door dergelijke relaties veel druk en bekrompenheid ervaren. En precies dat moet nu volledig worden losgelaten.  Individuen moeten nu groeien en dat betekent: Ik ga mijn weg. Ik voel me niet beschadigd en ik heb niemand nodig om me op te tillen, niemand nodig om me te stabiliseren. In het leven van elke dag zie ik echter nog steeds hoezeer de mensen nog in afhankelijkheid steken, hoezeer ze zich nog gebonden voelen, hoe zeer ze elkaar nog nodig hebben omdat ze niet op eigen benen kunnen staan. Ze hebben immers zo veel behoeften en zijn niet in staat vanuit zichzelf een zekere stabiliteit te realiseren.

Stel je voor dat precies deze relaties nu gezuiverd worden. Er zullen zeker mensen gaan schreeuwen omdat het loslaten hun zwaar zal vallen. Maar tegelijkertijd zullen ze ervaren dat het vastthouden niet meer werkt, want de roep is naar vrijheid en ofschoon velen nog zouden willen vasthouden, verlangt ieder in feite naar vrijheid. Welnu, als ieder naar vrijheid streeft zal geen enkel vasthouden nog functioneren.

Stel je voor, dat je naar de relaties van mensen kijkt en je ziet hoe ze zich vastklampen. Vertel hun wat je ziet en leg uit dat een relatie een energieveld van absolute vrijheid nodig heeft. En dat het daarom zo belangrijk is om ook materieel op eigen benen te kunnen staan. 'Ik heb daarvoor niemand anders nodig. En als ik nog niet volledig onafhankelijk ben dan is het mijn uitdaging om mijn situatie dermate te veranderen, totdat ik helemaal alleen kan staan. Zo verandert er iets wat weer maakt dat ik tenslotte volledig onafhankelijk ben'. 

Als mensen niet op eigen benen kunnen staan, dan ontstaat afhankelijkheid waardoor nog meer wordt vastgehouden, want men wil immers de gunst van de ander niet verliezen?

Relaties zijn momenteel wel de meest belangrijke thema's die nu willen veranderen. Elk wederzijds ongezond ineensmelten, dat elkaar absoluut nodig hebben,  moet worden afgebroken. Wees niet bang als je de uitdaging van dit proces aanneemt. Ook als je nog niet weet hoe je stabiliteit kunt vinden. Weet dat het enkel een leerproces betreft om stabiliteit in jezelf te vinden En dat kan stapsgewijs gebeuren.

De eerste stap bij de opbouw van eigen stabiliteit is je energieveld grondig reinigen. Maak je vrij. Daardoor gaan je relaties in een transformatieproces. En dat werkt nooit omgekeerd. Zou je dat proberen, dat ga je schreeuwen en je valt in een bodemloze put.

Bij veel mensen zijn relaties met angst verbonden, Met angst en onzekerheden. 'Handel ik wel juist? Hoe moet ik me gedragen? Wat heeft de ander nodig'? En de blik gaat naar de ander. Het is echter heel belangrijk dat je blik op jezelf gericht blijft. Kijk niet naar de processen van de ander, vraag je niet af wat de ander nodig heeft. Vraag je af wat je zelf nodig hebt. Wat voel ik in mezelf? O.K. daar is nog een vurig verlangen. Transformeer eerst dat verlangen, transformeer elke emotie, zonodig beetje bij beetje, om daardoor naar buiten toe authentisch te kunnen handelen. Kijk toe, dat nooit behoeftigheid naar buiten wordt gebracht, maar druk enkel je gezuiverd Zijn naar buiten uit.

Weet dat je Liefde zult leven, dat je een relatie zult leven met grote diepte en ofschoon je heel, heel dicht bij de ander zult staan, ben je toch absoluut vrij omdat elke behoeftigheid, elke leed, elk conflict, elke angst en elke onzekerheid door jou wordt getransformeerd.

Dat betekent ook dat je de ander niet 'ongezuiverd' tegemoet treedt. En dat is de nieuwe vorm van relatie, de relatie van de Nieuwe Tijd.  Bij deze nieuwe vorm van relatie zal veel meer Liefde vloeien, omdat de Liefde niet door verwachtingen wordt doodgedrukt. Dit is ontzettend belangrijk en waardevol. School jezelf door je relatie nog eens grondig onder de loep te nemen, om je hart te zuiveren, je emoties te erkennen en te transformeren zodat je ook goed in staat bent je energieveld naar buiten toe vorm te geven, tot uitdrukking te brengen. Besef dat de behoeftigheid niet door een ander kan worden opgelost. Gebrek kan enkel door God worden genezen. En dat gebeurt als jij je met je eigen gevoelens confronteert totdat ze zijn opgelost".

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Meer van Elias in Bovendien:
http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=elias&Itemid=53