jesus earth2Jezus: “Er zijn veel mensen die sterke innerlijke spanningsvelden bezitten. Hoe groter de spanning hoe meer de ziel, die diep in een mens begraven ligt, onder druk komt te staan.

 

Hoe groter die druk wordt, hoe meer de ziel in onzekerheid geraakt. Dat betekent, dat de ziel zich niet tot uitdrukking kan brengen als de spanning te groot wordt. Wat kan daaraan gedaan worden? Eerst en vooral moeten jullie bewust worden van die innerlijke spanning, die zich ook uitdrukt in het fysieke lichaam. Daarin kan de druk makkelijker worden waargenomen. Duik dan in het gevoel van die lichaamsspanning en begin er doorheen te ademen. Haast ieder heeft er last van. Er is zoveel te doen en er heerst ook zoveel onzekerheid in deze overgangstijd. Daarbij komen de persoonlijke thema's die bewerkt en verwerkt willen worden. En dat alles veroorzaakt druk.

Welnu, zo lang als die spanning te sterk blijft kan de ziel zich niet voldoende manifesteren. Het is belangrijk dat jullie leren deze persoonlijke druk waar te nemen, ermee in de stilte te gaan om het daar helemaal los te laten. Druk is contraproductief en werkt de ziel tegen. De spanning drukt op de ziel, drukt de ziel bijna helemaal weg. Daarom is het belangrijk dat jullie mensen mediteren en in de stilte eraan werken om de spanning los te laten. Vergeet niet dat ieder ook schepper is van het eigen lot.

Wordt de druk niet losgelaten, dan zal deze de intuïtie en de innerlijke waarden in verwarring brengen, versluieren of zelfs onmogelijk maken. Beschouw het dus gerust als de basisopgave van de mens om zich eerst intensief met die innerlijke spanning te confronteren. Wordt de druk dan langzaam afgelaten dan schuift de ziel weer naar de voorgrond.

Kijk maar eens naar de mensen die sterk onder druk staan. Ze functioneren ook voornamelijk via het verstand en de ziel wordt aan de rand samengedrukt en is nog nauwelijks zichtbaar. Dus neem eerst je eigen druk waar en voel, voel, voel, adem, adem en adem totdat de spanning helemaal is opgelost. Veel mensen zijn er niet eens van bewust hoezeer ze onder druk staan.

Ook zijn er mensen die zelfs met druk in de spiritualiteit willen treden. Maar ook dat is contraproductief en kan niet functioneren. Men kan enkel de eigen spiritualiteit activeren als de druk wordt losgelaten doordat er vrede wordt gesloten en de dingen geaccepteerd worden zoals ze zijn. Dus niet door te trachten iets met strijd tot stand te brengen. Spiritualiteit heeft niets met prestatie te maken. Jullie kunnen God niet door presteren nader komen maar door zachtheid. Hoe meer iemand voor zijn spiritualiteit vecht, hoe meer hij er zich van verwijdert. Strijd leveren voor God is niet mogelijk. Waar het om gaat is eerst en vooral de innerlijke strijd waar te nemen en daar vrede mee te sluiten. Dan komt de mens God vanzelf nader. Dat gebeurt helemaal automatisch. Maar het werkt niet met 'willen'. En dat is een heel belangrijk punt.

Wat ook heel belangrijk is, is de Liefde. En daarmee bedoelen we niet de 'romantische liefde', maar de Liefde die in het hart woont. Deze liefde betekent: 'ik ben authentiek en waarachtig'. Deze Liefde betekent: 'Ik leg mij in Gods hand'. En deze Liefde betekent: 'Ik weet dat eender wie er naar me toekomt slechts een spiegel is. Ik bekijk deze spiegel aandachtig en verwerk hem innerlijk en voel heel duidelijk hoe belangrijk het is dat deze spiegel aanwezig is. Elke spiegel bezit de genade je iets te leren, je iets van God te tonen. Wees blij dat je een spiegel kunt ervaren, hem innerlijk kunt verwerken en er spiritueel door kunt groeien. Daarom, accepteer alles wat er komt, ook als het heel pijnlijk is. God zegt: 'Door de pijnlijke voorvallen kneed ik jullie tot je zacht wordt en er geen weerstand meer is. Adem, adem en laat helemaal los'.

Zo accepteer je God, zo neem je zijn wezen aan en zo blijf je zonder strijd”.

http://www.elias-medium.info/NL/