jesus earth2Jezus: Veel mensen hebben angst om hun ego te verliezen. Ze zijn bang dat ze vernietigd worden als ze het ego geen zekerheid meer krijgen. Maar het is juist nu tijd om het ego meer en meer los te laten.

 

Vernietigd worden? Dat klopt aan geen kant. Want wie het ego loslaat, valt in Gods hand. Dan krijgt de mens van God waarlijke zekerheid en dat voor altijd. Maar zolang het ego in de weg staat heeft God geen toegang. En dat terwijl Hij zoveel Liefde heeft voor de mensen en heel graag ieder zou willen ondersteunen. Maar zolang het menselijk ego nog sterk werkt kan God geen zekerheid bieden. Hij zou je willen grijpen, maar grijpt dan in het lege. Dan moet de mens eerst nog een paar keer met het hoofd tegen de muur lopen.

Elias: Voor velen op het spirituele pad is het moeilijk om te onderscheiden bij het in actie treden, bij het aanwenden van de eigen scheppingskracht, of de impuls van de ziel of van het ego komt.

Jezus: Het ego kan heel makkelijk worden geïdentificeerd. Het heeft namelijk veel kracht en werkt steeds met veel druk en sterke emoties. Het 'willen' speelt hierbij steeds een grote rol. Om het ego te kunnen ontmaskeren is er stilte nodig. Dat betekent dat het nodig is om eerst die sterke wil en de die grote druk te voelen en om dan met die gevoelens te mediteren en ze te doorademen. Doe dat zolang tot de druk verdwijnt en daarachter de stilte zichtbaar wordt. Dan komt ook de ziel te voorschijn met haar waarden. Maar daarvoor moet eerst die druk worden losgelaten. De druk moet helemaal wegvloeien. Het proces verloopt als volgt: Je voelt dat je iets wilt. O.K. Blijf rustig en adem. Dan weet je hoe het aanvoelt om iets te willen. Duik in dat gevoel, voel en voel en voel tot de innerlijke druk helemaal is opgelost. Daarachter wordt dan een een gevoel van 'niets meer nodig hebben' zichtbaar.

De waarden van de ziel zijn waarheden. De ziel voelt wat juist is, wat waarheid is. En dan bestaat er geen druk meer. Dan kunnen die waarden of die impulsen van de ziel aansluitend en stapsgewijze worden uitgevoerd. Je voelt dan gewoon wat de volgende stap moet zijn. Zo worden dus niet de impulsen van het ego gematerialiseerd. Dus eerst wordt het ego naar vrede gevoerd. Dan wordt het meest 'eigene' heel makkelijk zichtbaar. De waarheid toont zich altijd in een vredige toestand. De waarheid is altijd met een 'niet-willen' verbonden. Zolang er nog sprake is van een 'willen' functioneer je nog altijd door het ego en ben je in het ego gevangen. Nogmaals, waar alles om draait is helemaal rustig worden tot werkelijk elke spanning, elke nood, elke druk, elke toestand van van 'iets niet kunnen uithouden' of 'iets absoluut moeten doen' volledig is losgelaten. De waarheid komt daarachter in deze ruimte van stilte te voorschijn en neemt vanzelf vorm aan, structureert zich vanzelf. En dat is absolute waarheid. De mens moet vanuit het ego niet manifesteren. Dat is werkelijk waar. De manifestatie gebeurt vanzelf door de waarheid.

Elias: Kort geleden werden we nog aangespoord om via de visualisatietaferelen dat te manifesteren, wat we zouden willen ervaren. Dit zou kunnen worden uitgelegd om zelf helemaal niets meer te scheppen maar alles gewoon aan God over te laten terwijl ieder toch ook de eigen verantwoordelijkheid zou moeten nemen.

Jezus: Dat klopt. Het werken met de visualisatietaferelen is eerst vanuit een toestand zinvol waarin het ego helemaal is opgelost. Stel, je voelt de behoefte om in een bepaalde richting te gaan. Je voelt een druk die je letterlijk in die richting dringt. Open dan je hart en voel dat 'dringen', die sterke drang. Duik dan in die druk en doorloop alle gevoelens die daar bij optreden. Dit totdat je helemaal tot rust komt. In deze rust duiken de beelden vanzelf op zodat je daar mee aan de slag kunt gaan. Dan kun je die beelden met visualisatietaferelen tot leven wekken en ze verder steeds gedetailleerder uitwerken.

Elias: Dus de druk vanuit het ego in het Licht van de ziel in het hart leggen en daar doorademen?

Jezus: Je kunt dat op verschillende manieren doen. Het is altijd goed om met je gevoelens naar het hart te gaan. In je hart kun je alle onzekerheden afleggen. Maar je kunt ook met andere manieren experimenteren. Hoe dan ook, waar het om gaat is dat daardoor werkelijk een heel diepe rust tot stand komt.

http://www.elias-medium.info