achristus1Jezus: "Elke ziel volgt haar eigen weg. Weet, dat ieder zijn eigen bewustzijnsweg moet zoeken. Het is belangrijk om bij het toepassen van genezingsmethoden het resultaat steeds in Gods hand te leggen waarje in deemoed gaat. Het is belangrijk dat elke ziel haar eigen processen aanvaardt en vaak heeft een ziel haar heel eigen processen van pijn en lijden nodig totdat deemoed en vergeving genezing tot stand kan brengen. Dat is een essentieel punt en een prachtig moment.

 

Het moge duidelijk zijn, dat met welke genezingsmethode je ook werkt, de mens dus eerst in diepe deemoed moet gaan door zijn lot en processen in Gods hand te leggen en bereid moet zijn pijn en ziekte en zelfs de dood te aanvaarden. Als de mens in de diepte dat klaarspeelt, vermindert God de zwaarte van het lot, dan begint God zelf het lot te dragen als de ziel voldoende rijp is.

Het rijpingsproces is een heel, heel belangrijk punt. Vaak vindt genezing plaats en vaak ook niet. Hetzelfde geldt voor het transformatieproces. Vaak heeft het succes en even vaak ook niet. God zegt in dit verband dat we moeten begrijpen dat de ziel haar processen moet hebben afgesloten voordat genezing kan plaatsvinden en dat het in Zijn hand ligt of genezing al dan niet mag gebeuren. Dit betekent dat elke ziel haar eigen proces heeft en dat proces moet worden afgesloten. Hoe dieper een mens accepteert hoe sneller het proces verloopt en hoe sneller genezing mogelijk wordt. Genezing kan dus niet in elk leven plaats vinden omdat  het proces soms in één leven niet kan worden afgesloten".

Tot zover Jezus. Als ik terug kijk op al die jaren dat ik als genezer ben bezig geweest en dat zijn er meer dan dertig, dan heb ik ervaren dat mensen veelal vechten tegen pijn en lijden, tegen ziekte en dood. Zelfs mijn eigen levensgezellin heeft tegen haar dood gevochten totdat ze de strijd tenslotte opgaf en daardoor vredig in mijn armen kon inslapen.   

Het vechten tegen alles wat ons niet bevalt werd en wordt nog steeds in onze maatschappij hoog in het vaandel geschreven. Vocht en vecht je niet tegen alle vormen van "onrecht", dan werd en wordt je nog vaak als laf beschouwd of als opportunistisch. Degenen, die niet vechten worden dan als "medeschuldig" voor het voortbestaan van het "onrecht" beschouwd.

Dat laatste hebben ondertussen al velen begrepen wat dan ook soms geleid heeft tot een minder correcte interpretatie van onze Goddelijkheid. Vooral de laatste jaren kwam ik telkens weer mensen tegen, die of dachten dat ze God niet meer nodig hadden, omdat ze nu wisten zelf God te zijn of  het in hun hoofd haalde om taken, die duidelijk in Gods hand liggen, zelf uit te voeren, met de nodige negatieve gevolgen van dien.

Toen ik in contact kwam met de Russische Genezingsmethoden vatte ik deze meteen op als een Godsgeschenk. En ik moet zeggen dat ik sindsdien niet van mening ben veranderd. Maar hoe dieper ik in die materie dook, hoe meer ongerijmdheden ik op het spoor kwam die deel uitmaakten van de manier waarop deze technieken werden ontwikkeld, onderwezen en toegepast.

Een belangrijk onderdeel van de methoden was het veranderen van het verleden door in gedachten terug te gaan tot aan het punt waarop we een "verkeerde" beslissing genomen hebben die later in de een of andere ziekte tot uitdrukking kwam. We besluiten dan in gedachten vanuit dat punt een heel andere weg in te slaan, een weg meer in overeenstemming met de norm van de Schepper. We besluiten die oude weg helemaal niet te hebben begaan. Omdat dan de reden voor de ziekte niet meer aanwezig is, zo werd geredeneerd,  kan de ziekte ook zonder veel moeite worden genezen.

In eerste instantie leek me dat een geniale oplossing, want ik zag voor mijn ogen hoe dat proces in de matrix van de ziel zou verlopen. Het geheel kwam me voor als een DVD met een computerspel. Je begint het spel, je maakt dan je eerste keuze en vervolgens volgt een aaneenschakeling van keuzes, die allen andere consequenties hebben. En toch zijn de keuzes gelimiteerd door het aantal ingeprogrammeerde mogelijkheden. Dat wil zeggen, dat alle mogelijke keuzes die je hebt, op de DVD op voorhand al aanwezig zijn.

Mijn gedachte was: "Waarom zou je dan in het leven als je ziet, dat je een tijd lang een "verkeerde" weg hebt gevolgd niet kunnen terugkeren naar het uitgangspunt om van daaruit voor een meer positieve weg te kiezen"? In het Russisch systeem wordt de "foutieve" weg gewoon uitgegomd, heeft dan als het ware niet bestaan. Je geeft zodoende een ander verloop aan je leven. Zoals gezegd begreep ik dat dit echt mogelijk was en toch doken er vrij snel twijfels op. Ik besefte namelijk terdege de belangrijkheid van al onze wegen, ook van de negatieve ervaringen. Want is niet de weg het doel? We leren toch het meeste uit onze "fouten" ...

Dus vroeg ik Jezus, hoe hij erover dacht. Zijn antwoord was dat vooral niet te doen. Want als je op die manier ervaringen uit de matrix wegneemt de diepere oorzaak van de ziekte toch blijft bestaan en dat het nadien veel moeilijker is deze te genezen.  Mijn gevoel had me dus niet bedrogen. Jezus herhaalde dat de technieken op zich zeer waardevol zijn maar vroeg me om ze te verdiepen, om ze vanuit een hoger bewustzijn te kunnen toepassen. Ik heb dan ongeveer een half jaar nodig gehad om een heel nieuwe structuur te ontwikkelen, die toelaten de methoden vanuit een vijfdimensionaal bewustzijn toe te passen, waardoor ze veel effectiever kunnen werken.

Vervolgens heb ik voor de mensen die al op de hoogte waren van de technieken workshops aangeboden waardoor je kon leren de genezingsmethoden op een heel andere manier of beter gezegd vanuit een heel ander bewustzijn  toe te passen om de valkuilen eigen aan het oorspronkelijk systeem te kunnen vermijden.

Natuurlijk rezen er al doende nog meer vragen op. Een daarvan betrof een onderdeel van de technieken om het resultaat van een bepaalde toepassing in de "oneindigheid" te plaatsen, waardoor de uitwerking hiervan bestendig zou worden. Ook op dit punt kreeg ik een raar gevoel en weer vroeg ik Jezus. En inderdaad, ook op dit punt was Hij zeer pertinent met zijn waarschuwing, dit vooral niet te doen. Door deze ingreep pin jij je weer op een bepaalde manier vast terwijl alles steeds dient te veranderen, dient te evolueren.

Ook vroeg ik Jezus of dat plaatsen in de oneindigheid niet kon worden teruggedraaid. Kunnen we zaken die we daar geplaatst hebben weer terughalen? Jezus: "Alles wat gebeurd is, is gebeurd. Laat gewoon los. Raak er niet meer aan. Ook hier, zoals altijd is het essentieel om alles in Gods hand te leggen, te aanvaardem, te vergeven, ook jezelf en in deemoed te gaan".

Om het verhaal over de Russische Methoden te besluiten, ik heb het geheel volledig en onder begeleding van Jezus aangepast en alternatieven ontwikkeld voor de vergissingen in het oorspronkelijk systeem zodat het nu naar mijn gevoel heel zuiver is en wat uiteraard tot uitdrukking komt in verdere workshops en individueel werk. En niet alleen dat. Want van Jezus heb ik ook nog een aantal heel nieuwe technieken gekregen die nog een stuk verder en dieper werken dan de Russische methoden.

Wat uit deze geschiedenis weer eens blijkt is dat de mens snel overmoedig wordt. En ook als het waar is dat we God zijn, kunnen we ons niet op de stoel van onze Schepper plaatsen, want hij is mijns inziens toch net iets meer God, dan wij het zijn. Want God is alles wat er is. Nu zijn wij ook alles wat er is, in potentie toch. Maar zijn we er echt tot in het diepste van ons diepste wezen van bewust? Hebben wij onze Goddelijkheid op aarde volledig tot uitdrukking gebracht? Zo ja, dan zijn we ook echt alles wat er is, hebben we onze plaats in het Goddelijke bewust weer ingenomen en kunnen we terecht zeggen: "Ik ben God".

Elias, medium voor Christus Healing & Transformatielicht.

Voor begeleiding bij uw eigen Healing- of Transformatieproces:

Ik ben in Nederland (Kerkrade) weer ter beschikking voor individuele sessies van 15 tot 30 maart  2013

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - 06 48 58 21 68

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine