jesus earth2Elias: “Het collectieve bewustzijn wordt ook wel matrix genoemd.

Maar wat is de matrix werkelijk? Het zielenweefsel of het DNA?"

Jezus: “Dit vinden wij een belangrijke vraag. Begrijp de matrix als het diepste Goddelijk 'Zijn'. Het is het programma van elk wezen dat hier op aarde wenst te komen om bepaalde opgaven te vervullen. Dat betekent dat het helemaal niets met materie te doen heeft maar zoiets als een Goddelijk Impuls is om te kunnen zijn, om te kunnen leven en de Goddelijke Impuls ook om in een bepaalde richting te kunnen bewegen, te kunnen groeien.

Kijken we naar het zielenweefsel dan zien we duidelijk dat dit ook heel sterke waarden bezit die met beweging te maken hebben. De ziel geeft dan die waarden als impulsen aan de mens verder. De matrix gaat dieper. Het zielenweefsel maakt het mogelijk om in het Hier en Nu te kunnen staan en om die impulsen in het Hier en Nu te kunnen waarnemen. Dit wil zeggen dat de ziel het 'Nu' levert. Ze levert echter niet het hele programma, niet de totale zekerheid die daar achter steekt, maar deze wordt door het geestelijke steeds weer in deze 'Nu-toestand' opgeslagen.

Ook bij het DNA zien we dat in het 'Nu' alle delen zichtbaar zijn. Maar het DNA kan echter steeds worden veranderd door heel sterke geestelijke bewegingen. Dit betekent dat de matrix alles is. Ze omvat het verleden, het heden en de toekomst. Dit met veel schakeringen want de matrix is zo geprogrammeerd dat de mens in bepaalde situaties de keuze heeft welke van de gegeven opties hij neemt. Alle mogelijkheden zijn in de matrix opgenomen en uitgewerkt en dit tot aan de dood.

Ook voor het stervensproces zijn daarin duizenden mogelijke situaties opgeslagen waaruit de mens kan kiezen. Het is zo dat er maar heel zelden in het plan van een wezen een matrixverandering plaats vindt. Maar in zeer zeldzame gevallen zien we dat een mens zo sterk in beweging gaat dat hij zijn matrix kan doen springen. Dat zijn er hoogstens twee of drie onder miljoenen wezens die deze matrixsprong kunnen klaarspelen. Daarom is het ook iets heel, heel waardevols en het zijn meestal mensen, die verlichting bereiken en in de diepte gaan. Het is uiterst waardevol om zo sterk in beweging te gaan om deze matrixsprong te kunnen realiseren.

Je hebt gevraagd wat de matrix precies betekent. Welnu ze is nog veel meer als dat wat in elke cel, in het zielenweefsel of in het DNA ligt opgeslagen. Het is het Goddelijk Programma van elk mens. Ieder bezit dit programma op het diepste niveau. Daarin kunnen we ook zien dat hoe meer een mens bereid is om te groeien hoe beter deze zijn goddelijke weg in de matrix herkent. Maar de mogelijkheid om uit zijn normaal menselijk 'Zijn' te stappen, dat moment is altijd gegeven en dat is het ogenblik van de matrixsprong waardoor iemand werkelijk dichter bij God komt”.

Door elke ingreep in de matrix wordt het Goddelijk Plan veranderd en dat betekent dat een mens niet in de ontwikkeling kan gaan die de ziel zou willen volgen. Het kan zijn dat daardoor veel pijn en onzekerheid kan verdwijnen, maar het brengt de ziel niet veel voordeel omdat het haar plan niet kan verwezenlijken. Het verwerven van inzichten voor de ziel is het belangrijkste waar een mens naar zou moeten streven en niet het stoppen van innerlijke processen. Het innerlijk proces is het belangrijkste. Stop geen proces maar verwerk het in de diepte. Dat is de te volgen weg”.

Naschrift:

Ik verbaas me er wel eens over hoe goed mijn intuïtie werkt. Ik heb die matrix in mijn seminars wel eens beschreven als een spel-DVD, waarin alle opties geprogrammeerd zijn maar waar de speler op elk moment uit een serie van mogelijkheden moet kiezen. Wat niet geprogrammeerd is behoort hier ook niet tot de mogelijkheden. Dat is het verschil met de matrix omdat we tijdens het spel niet uit het programma van de DVD kunnen springen.

Die 'matrixsprong' heb ik vele jaren geleden al eens getekend door twee levenslijnen boven elkaar te plaatsen. Hierbij geeft de onderste lijn het 'normale' leven weer waarbij het punt 'A' de geboorte aangeeft en een eind verder het punt 'D' de dood symboliseert. Het stuk lijn voor punt 'A' staat voor de aanwezigheid in de astrale wereld en voor de vorige incarnaties.Het stuk achter 'D' weer het leven na de dood. Het punt 'C' is het aangegrepen moment van de sprong. De bovenste lijn geeft het mogelijke leven in een hoger bewustzijn weer, dat constant ter beschikking staat, maar dat enkel door een uitzonderlijke inspanning (de sprong) kan worden bereikt. Lukt dit, dan ondergaat je leven een drastische verandering die niet in het normale patroon werd ingecalculeerd. Toen ik dat tekende was ik nog niet vertrouwd met het begrip 'matrix' en noemde het de 'levensweg'.

           matrix-lijn

 

Door de vele keuzes die we tijdens ons leven moeten maken kunnen we de lijn ook vervangen door een doolhof, zodat we de matrixsprong symbolisch beter als volgt kunnen weergeven:

 

matrix labyrinth

 

Toen ik mij op verzoek van Jezus verdiepte in de Russische Technieken waarbij hij mij steeds begeleide en inspireerde, wees hij me op twee ongerijmdheden die in deze methoden voorkomen. Op de eerste plaats komt het feit dat de Russen gebeurtenissen uit de matrix verwijderen die aan de basis liggen van de ziekte waar iemand aan lijdt. Dit noemen zij het 'veranderen van het verleden'. Als tweede te vermijden handeling wees hij op de gewoonte om bepaalde beslissingen en handelingen in de oneindigheid te plaatsen. Jezus zegt hierover dat dit je onnodig vast pint en je mogelijkheden beperkt zodat ook op dat punt verdere groei onmogelijk wordt.

Op zich vindt Jezus de Russische methoden waardevol, alleen wordt het vaak vanuit het ego toegepast. Natuurlijk klopt het dat we God zijn. Dit in de zin van een deeltje van het Goddelijke te zijn. Maar God, die alles is,alle deeltjes is, lijkt me toch iets meer dan zo'n enkel deeltje. Zo kan iemand zich in alle deemoed als God beschouwen of dit vanuit het ego doen. Vanuit het ego stellen we ons in plaats van de Bron en laten we ons door het verstand leiden en daarom zijn er vergissingen mogelijk Door ons vanuit de deemoed door onze ziel te laten inspireren zitten we steeds op de goede weg en zijn vergissingen uitgesloten. Tenzij dat een bepaalde onaangename ervaring absoluut noodzakelijk is en deel uitmaakt van ons levensplan. Maar in dat geval is er ook geen sprake van vergissing, ook al zouden buitenstaanders dit zo zien.

Wat ik van Jezus voor alles andere geleerd heb is om bij het visualiseren van mijn projecten en bij het geven van healing altijd zonder intentie te werken en het resultaat steeds in Gods hand te leggen: Niet mijn wil maar uw wil geschiede.

http://www.elias-medium.info/NL/

Meer over de Russische Technieken:

http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/russische-genezingstechnieken?highlight=YToxOntpOjA7czo1OiJlbGlhcyI7fQ==

http://www.bovendien.com/categorieen/gezondheid/russische-genezingtechnieken-met-elias-deel-2?highlight=YToxOntpOjA7czo1OiJlbGlhcyI7fQ==

http://www.bovendien.com/categorieen/spiritueel/jezus-en-de-russische-technieken?highlight=YToxOntpOjA7czo1OiJlbGlhcyI7fQ==