jesus earth2

 

Jezus' boodschap aan healers en therapeuten die succesvol willen werken in de Nieuwe Tijd.  

 Jezus: “Alles gaat nu heel snel. Jullie merken hoe alles verandert, blijf daarbij goed bij jezelf. Alles is op elk moment zoals het moet zijn. Accepteer het leven op alle niveaus en laat je ‘wil’ steeds meer los. Vertrouw op je innerlijke leiding, vertrouw je gevoel. Laat je niet door je ego maar door je hart leiden. Daardoor kun je de grootste diepten bereiken. Wees ook dankbaar en ga voor de Schepper op de knieën en erken dat het feit dat de Geestelijke Wereld door je werkt een groot geschenk is, want het betekent dat je door 'Gods Zijn' mag werken.


Opdat de Geestelijke Wereld je als kanaal goed kan gebruiken is het nodig dat je heel rustig wordt en alles los laat. Ontspan en je zult merken dat dan de ondersteuning van gene zijde begint te werken. Door alles los te laten kun je optimaal als kanaal worden gebruikt. Enkel als je zonder intentie werkt is dit mogelijk. Hoe meer jullie de wil om een resultaat te bereiken loslaten, hoe beter en dieper we door jullie kunnen werken. Belangrijk is ook om je niet met je healingwerk te identificeren, begrijp dat genezing Gods werk en niet jullie werk is.


Wie er ook naar je toekomt en wat er ook gebeurt, laat het verlangen naar resultaat los. Komt er resultaat dan is het goed. Komt er geen resultaat dan is het ook goed. God stuurt en Hij weet. Soms moet iemand met zijn hoofd goed tegen de muur lopen voordat hij bereid is om in een verandering te gaan. Er zijn mensen, die dit in één leven niet kunnen realiseren. Er zijn mensen die moeten lijden vooraleer ze bereid zijn in beweging te gaan. Dit betekent dat genezing niet altijd mogelijk is. Genezing van de ziel vindt altijd plaats, maar dat moet niet per se nu gebeuren. Open daarom je hart en voel hoe je daarmee omgaat. Wat voel je als er geen genezing plaats vindt, als je niet kunt helpen? Ben je dan treurig, voel je medelijden? Wat je ook voelt, wend je naar je eigen kern en begrijp dat je een spiegel wordt voorgehouden. Het is een spiegel die aan je eigen vaardigheid raakt, maar ook aan je eigen thema's.


Als genezer ben je niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt. God werkt door jouw kanaal en wees hier honderd procent van bewust. Jullie zullen steeds weer mensen ontmoeten die op de rand van hun dood staan en sommigen hebben zelfs al een stap naar gene zijde gewaagd. Jullie opgave is het om je steeds weer op God in te stellen, wat Hij je ook moge geven, laat ook alles weer los. Zelfs als mensen verder richting dood stappen, begrijp dat jouw healing toch een ondersteuning voor de ziel van die mens betekent. De ziel kan dan beter loslaten en sneller vrij worden. En dat betekent grote genade.


Stel je voor dat er iemand komt met grote hartenpijn. Het is niet jullie taak om die pijn weg te nemen maar om deze mens goed in zijn pijn te drukken en te tonen hoe hij die pijn kan accepteren en hoe hij er verder mee kan omgaan. Het loslaten en dus definitief oplossen van de pijn is enkel door acceptatie mogelijk. Zou men de pijn wegnemen, dan ontneemt men ook die mens de mogelijkheid om diep inzicht te verwerven. Dus is pijn als ervaring belangrijk en nodig en voert uiteindelijk naar genezing.
Waar de mens ook staat, open je hart en accepteer alles wat er gebeurt, laat alles goed door je heenstromen en blijf nergens staan. Begrijp dat je als healer bij dergelijke processen van je cliënt ook zelf een spiegel krijgt voorgehouden. Het brengt tevens processen in jezelf opgang.


De spiegel bekijk je nadat je de behandeling hebt afgesloten, want tijdens de healingsessie is het niet juist om je eigen gevoelens daarbij te betrekken. Er zullen steeds weer mensen naar jullie toekomen die in sterke innerlijke processen verwikkeld zijn en voor de healer betekent dat ook steeds opnieuw de mogelijkheid om tot diepe en belangrijke inzichten te komen.


Om een voorbeeld te geven: Stel je voor een mens gaat door een heftig innerlijk proces en lijdt heel sterk. Open dan je hart en voel wat er gebeurt als jij je voor de ander opent. Een healer geneest door de reinheid van zijn eigen ziel. En om goed door de ziel te kunnen genezing geven, moet het eigen systeem geopend zijn. Dat betekent, dat door het openen van het eigen hart, door het voelen van het eigen 'Zijn' de genezer zelf in processen komt die tot een lichte vorm van onzekerheid of tot een zekere druk kunnen leiden. Dat gebeurt soms, dus niet altijd. Daarom, tijdens het healing geven worden die gevoelens even terzijde gezet om er na de sessie in te duiken.


Het moge ook niet worden vergeten dat healing enkel door God geschiedt. Daarom is deemoed voor een genezer uiterst belangrijk. Belangrijk is het ook dat jullie je regelmatig voorstellen voor God te staan. Je voelt dan zijn Liefde en je cellen beginnen deze Liefde op te zuigen terwijl God zegt: 'Ik zegen je, ik zegen je, ik zegen je. Je cellen vinden dan vrede. Ook dat is healing en een echte healer is steeds bereid om zelf in een steeds diepere genezing te gaan en wordt daardoor ook door de Geestelijke Wereld in zijn werk ondersteund, terwijl zij die door hun ego werken deze ondersteuning niet ontvangen.


De healing die jullie geven wordt sterker naarmate je eigen cellen reiner zijn. Naast het begeleiden van mensen in hun innerlijke processen bestaan de genezingsmethoden van de Nieuwe Tijd o.a. uit het werken met de cellen, maar dan op een werkelijk verantwoorde wijze. Het omvat verschillende aspecten, het werken met Licht om de celkern heen en nadien wordt een blik in de celkern geworpen. Je ziet dan het DNA, je ziet de Goddelijke Informatie die daarin aanwezig is. Door het bekijken van die Goddelijke informatie ontstaat er een verbinding met de Bron. Je vraagt God om door jou te werken en je stelt je voor dat God door jou een blik werpt op het DNA. Je weet dan dat de Bron in staat is het DNA opnieuw te 'richten'. Alles wat ziek maakt en pijn veroorzaakt, alle oude systemen, ook die met de familie te doen hebben worden door God aangeraakt en genezen. Die genezing volgt door middel van verschillende scenario's: Zoals gezegd wordt er eerst met Licht om de celkern heen gewerkt. Dan gaat het verder in de celkern. Daar worden dan bepaalde punten op het DNA zichtbaar die uit hun 'richting' zijn geraakt. Door het Goddelijk ingrijpen via het zuivere kanaal van de healer van de Nieuwe Tijd, krijgen de uit hun baan geraakte deeltjes opnieuw hun originele richting en worden weer door de structuur opgenomen. Dit betekent healing op het diepste niveau. Uiteraard wordt dat alles door de genezer eerst op zichzelf aangewend en geoefend om ook daadwerkelijk in de celstructuren te kunnen zien en om het Goddelijke Licht en zijn Energie door het eigen zuiver kanaal te kunnen laten stromen.


De genezers van de Nieuwe Tijd worden in een steeds diepere zekerheid gevoerd. En de mensen, die naar zo'n healer toegaan zijn ook werkelijk bereid om in een hoger celniveau te stappen. Stel je een cel voor en je zult zien dat daar veel informatie, maar ook nog al wat onzekerheden liggen opgeslagen. Dat betekent, dat een cel ook donker materiaal opneemt en opslaat. Wordt er met het Goddelijk Licht in de cel gewerkt dan vindt de cel daardoor ondersteuning en het duistere wordt er uit verwijderd. Voor ons betekent dat buitengewoon veel, want we zien dat de mensen op een groot potentieel zitten dat niet kan worden geleefd omdat de cellen door hun duistere inhouden in grote verwarring zijn gebracht. De ware waarden kunnen zo niet tevoorschijn komen om te worden omgezet.


Als de cel weer zekerheid vindt dan gaat ook de mens automatisch meer zekerheid voelen. Hij wordt bewuster, waakzamer, levendiger en helderder en is instaat om zijn eigen levensweg te herkennen. De intuïtie en de 'medialiteit' (paranormale begaafdheid) zijn vaak geblokkeerd omdat de cel geblokkeerd is.


De cellen geven hun energie aan de naastgelegen cellen verder. Verwijderen we de donkere aspecten en brengen het Goddelijk Licht weer in de cellen dan stapt de mens in een hoger niveau. Kijken we in de celkern dan zien we dat het DNA vaak fouten, tekortkomingen en gaten vertoont. Noodzakelijke verbindingen ontbreken waardoor de normale sterke kracht ontbreekt.


Het antwoord van de genezer van de Nieuwe Tijd is om door middel van gebed en Lichtwerk het DNA te versterken en te stabiliseren, zodat de mens zijn potentieel terug vindt. Hierbij is het belangrijk te zeggen dat er aan het DNA geen veranderingen worden aangebracht. De menselijke structuur wordt niet aangetast of gewijzigd. Het gaat hier enkel om reparatie van het DNA. Het gaat erom dat de mens weer echt in zijn kracht komt, de kracht die voor hem is voorbestemd. De waarden van het DNA worden niet veranderd. De waarden van de ziel worden hersteld want elke ziel komt met een precies plan. Veel daarvan is al in het DNA te zien. De 'fouten' die hier deel van uitmaken, die hier zijn 'ingebouwd' zijn de ontwikkelingsprocessen, zijn mogelijkheden tot verdere groei en rijpheid. Het is toegestaan om aan deze punten te werken, maar er mag geen 'omleiding' om die punten worden aangebracht omdat dit punt voor de ontwikkeling van die mens onontbeerlijk is. Daarom mag enkel met het grootste respect en diepste zorgvuldigheid dit soort werk worden uitgevoerd”.


Elias: “Jezus zegt hierover, dat het niet alleen gaat om het fysieke lichaam maar dat het een complete verandering van de mens betreft. De healers moeten daarvoor zelf door diepe processen gaan om hun ego geheel te kunnen loslaten om in deemoed als kanaal voor God te kunnen dienen. Dan kan ook de programmering van de cellen worden veranderd door contact te nemen met de essentie van de cel. Healers die deze weg kiezen voelen dat God steeds dieper in hun werk meespeelt, ze voelen zich gedragen en gesterkt. Alles gebeurt zo vanuit een diepe rust. Er zal nooit getracht worden iets te forceren. De dingen worden waargenomen zoals ze zijn en de behandeling vindt plaats door een diepe innerlijke kracht. Alles geschiedt vanuit het eigen hart en met het grootste respect voor degene die de healing ontvangt. De ziel van de genezer wenst steeds dieper te werken en elke ziel die bereid is zichzelf te ontwikkelen wordt door de Geestelijke Wereld ondersteund. Dat is zo voor iemand die healing ontvangt maar ook voor degene die healing geeft.


Jezus heeft mij niet alleen gevraagd om een boek te schrijven over de 'Healingmethoden van de Nieuwe Tijd', maar ook om hetgeen ik hierover al heb ontvangen en op mezelf heb toegepast nu ook aan te bieden tijdens mijn individuele sessies en ook in de vorm van een opleiding voor andere therapeuten en healers. Deze opleiding vindt plaats door middel van seminars en workshops maar ook met aanvullende individuele sessies omdat elke healer uniek is, zijn eigen thema's heeft om te verwerken en unieke begaafdheden bezit om daar anderen mee te dienen".


Mensen, die belangstelling hebben voor een individuele sessie of voor de opleiding in de methoden van de Nieuwe Tijd kunnen mij een mailtje sturen.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info/NL/