JesusGlobeJezus: "Vraag je af wat je ziel verlangt. Wat zoek je in je leven? Wat zou je nog willen beleven? Stel je dat in concrete situaties voor.

 

Het is belangrijk om dan steeds opnieuw deze visualisatietaferelen te aanschouwen, er in te duiken. Vraag je daarbij af: 'Wat voelt er voor mij passend aan'. Zo ontdek je vanzelf je persoonlijke waarheid.

De volgende stap is om dan met deze visualisatietaferelen goed samen te werken.

Je doet dit door de mensen en de situaties die daar een rol in spelen te verschuiven totdat je het juiste beeld krijgt wat je in je leven wil brengen. Hierbij moet je wel oppassen om hierin geen bestaande mensen te betrekken. Dat zou een grove vorm van manipulatie zijn".

Elias: "Ik heb met Jezus juist over dit thema 'manipulatie' vaker van gedachten gewisseld. We moeten de vrije wil van anderen ten alle tijde respecteren. Zouden we mensen, die we kennen op een dergelijke manier 'misbruiken', dan roepen we daarmee uiteraard nieuw karma over ons af.

Stel, je bent verliefd maar er is nog geen sprake van een relatie met de betreffende persoon. Je ego wil wellicht koste wat kost een verbintenis met juist die persoon aangaan Je ziel ziet dat anders en wil enkel Liefde met iemand beleven die echt bij je past. Iemand met wie het mogelijk is om o.a. in de meest intieme momenten tot een waarachtige eenheid te komen. Dit vindt plaats als alle chakra's op zo'n innig en diep moment met die van de andere persoon fusioneren.

Gebruik daarom in visualisatietaferelen medespelers die geen gezicht hebben.

Dan ben je volledig in de geest van je ziel bezig. Deze beelden, deze taferelen worden dan door God en de Lichtwezens opgevangen, die dan aan de slag gaan om de juiste persoon te vinden die met jou tot een dergelijke eenheid instaat en bereid is en ze zullen jullie beiden naar elkaar toe voeren".

Jezus: "Heb je nu een een beeld in je geest geschapen dat je bevalt, dat overeenkomt met de diepste wensen van je ziel, prent het dan diep in je gevoelens, zodat het in je innerlijk concreet vorm aanneemt en laat vervolgens dit beeld weer los. Ga terug naar je leven van elke dag, naar de situatie van het moment".

Elias: "Leg het beeld, het visualisatietafereel na afloop van je meditatie in Gods hand: Niet mijn wil maar uw wil geschiede. Dat loslaten is even belangrijk als het scheppen van de beelden en de taferelen".

Jezus: "De volgende stap is op zoek gaan naar bestaande emoties die nog een rol spelen omdat je nog niet helemaal beleeft wat je zou willen ervaren. Dat wordt dan een heel sterk innerlijk proces waarin je diepste wensen zichtbaar worden. Verdring deze wensen niet, dat is heel belangrijk. Je ziet dan ook welke innerlijke processen voortgezet willen worden.

Ik neem even aan dat je al geleerd hebt om alles los te laten, dat je al met alles vrede kunt nemen. Dat is een van de meest belangrijke stappen.

Nu kunnen we dan ook een stap verder gaan. Je ziel neemt nu heel duidelijk de leiding over. En telkens wanneer je weer in die visualisatietaferelen duikt en je voor je gevoelens opent die daarbij ontstaan, zul je bemerken waar nog iets knelt, waar nog emoties zijn en waar nog onzekerheid heerst.

Het is dan de bedoeling om in elke emotie, in elke twijfel en in elke onzekerheid te duiken, ze te doorvoelen, ze naar het Licht van je ziel in je hart te brengen tot alles heel duidelijk wordt omdat er geen ballast meer aan kleeft.

Het is niet de bedoeling om aansluitend iets in het dagelijks leven te doen. Het is niet de bedoeling om de visualisatietaferelen te gebruiken om er in het leven concreet mee aan de slag te gaan. Dat zou contraproductief werken.

Alles moet uitsluitend in je innerlijk plaats vinden. Daar doe ja al die stappen. Daarmee kom je in een totale waarheid. Voel dan waar nog iets ontbreekt in je taferelen. Neem waar als gevoelens zichtbaar worden of nog bekneld zijn.

Het is daarbij van belang om nog dieper met de bestaande toestand in vrede te komen. Duik steeds opnieuw in je visualisatietaferelen maar keer telkens in je huidige toestand terug waar je voelt waar nog weerstanden werken. Je voelt waar nog onzekerheid heerst en je werkt met alle deze gewaarwordingen zoals altijd door ze naar je hart te brengen en te doorademen totdat ze vanzelf oplossen en je innerlijk volledig gezuiverd is.

Het visualiseren op deze manier is nu de belangrijkste stap voor alle mensen die bereid zijn dat hun ziel de leiding overneemt. Het leren loslaten was de vorige stap. Het binnenhalen is nu aan de beurt. 'Ik neem mijn leven in eigen handen. God is bij me als ik een goed contact met mijn gevoelens heb.

Dat betekent niet dat ik me boven Gods wil verhef. Dat is daarmee niet in tegenspraak als ik waarachtig met mijn gevoelens omga. En als ik met mijn gevoelens ben, dan wordt Gods wil onmiddellijk door die gevoelens heel duidelijk'.

God wenst enkel dat ieder zijn hoogste potentieel verwezenlijkt. Dat gaat alleen als onzekerheden en twijfels worden opgeruimd. Dat is enkel mogelijk als als je bereid bent je met je diepste wensen te confronteren en daarbij je hart voor die gevoelens compleet opent. Daardoor zie je wat er nog moet worden gedaan.

Door het toepassen van deze methoden komen jullie terug in je macht. Het was noodzakelijk om deze macht een tijd lang terzijde te schuiven. De leiding door de ziel moest gedurende die periode worden opgegeven. Maar nu komen jullie terug in jullie macht. Deze keer is het geen macht die vanuit het ego wordt uitgeoefend, maar het is de macht van jullie ziel. Het is de macht van jullie innerlijk. Het is de Goddelijke Macht die God voor jullie weer ter beschikking stelt.

Jullie zielen sidderen van verlangen om deze macht weer in bezit te nemen. Jullie zielen hebben nog zoveel wat ze willen realiseren. En als je voelt dat er nog vele punten zijn waar je blokkeert dan stap moedig in al die punten. Open je hart, voel daar die punten. Dan schep je daarmee je hoogste potentieel. Je schept precies dat wat in en door je eigen innerlijk wil geschieden. Kijk ook steeds weer wat in je innerlijk nog vast steekt en om actie vraagt. Doe dan het nodige om de dromen van je ziel te realiseren. Ga terug in je eigen kracht. Alle situaties die je machteloos maken dienen geheel worden opgelost. En weet dat je die macht nu al bezit. Dus nu is het moment gekomen om ze weer te gebruiken. Je kunt ze nu echt weer ter hand nemen. Maar daarvoor moet je wel jezelf die macht echt toekennen. Zeg: 'Ja, ik heb die macht, die macht is in me en ik ben van ganser harte bereid diep in mijn innerlijk te gaan'.

Je ziel zal daardoor in een absolute vreugde komen en voelt wat leven eigenlijk betekent: 'Ik mag alles beleven, ik mag alles scheppen, ik mag alles zijn. Het doet er niet toe, wat voor mij belangrijk is, ik mag mijn leven vorm geven'.

En het is belangrijk dat jullie dat nu ook doen. Vraag je af wat je wilt beleven. Welk werk zou je bijvoorbeeld willen doen, hoeveel tijd wens je aan dat werk te besteden?

Het is ook belangrijk dat het duidelijk is dat dit scheppingsproces steeds met 'loslaten' verbonden is. En toch mag je wensen. Wees een gelukkig mens omdat jij je zo nauw met God verbonden weet dat je nu jouw scheppingsmacht weer kunt accepteren.

God heeft de mensen de laatste jaren door sterke reinigingsprocessen gestuurd. Er is al menige 'schil' verdwenen. Laat nu de Nieuwe Energie toe, vul je er geheel mee. Durf in de Nieuwe Energie te staan en geef ze ook heel bewust verder. Ik, Jezus, wil jullie in echte zekerheid voeren. Daarvoor moeten jullie bereid zijn om de daarvoor noodzakelijke innerlijke processen te aanvaarden die je nog door de bestaande onzekerheden en twijfels voeren. Dat is normaal, want het nieuwe dient eerst nog gestructureerd te worden. Het nieuwe moet eerst nog in je energieveld en systeem binnenstromen".

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine