JesusGlobeJezus: " De zielen bij veel mensen zijn uit hun kracht gevallen. Ze zijn niet in het hart geïntegreerd maar staat als het ware ernaast. Dat is het geval als de gevoelens sterk verdrongen zijn.

 

Het hart is de basis van de ziel. Het hart is de structuur van de ziel. We kunnen ook zeggen dat deze structuren in het energieveld een grote basis vormen. Het is de basis die alle lagen van de aura doorstroomt en daardoor ook invloed uitoefent op alle lagen.

Kijken we naar het energieveld van een mens dan zien we vele lagen. En in de buitenste laag kunnen we een verankering zien. En deze verankering loopt tot in het hart, de verankering loopt tot het in Goddelijke. Hier kan de ziel in het hart als het ware worden vastgeklikt."

Elias: Jezus zei dat de zielen bij veel mensen hun kracht kwijt zijn omdat de gevoelens niet tot uitdrukking komen. Ze worden geheel weggedrukt en de ziel komt daardoor dus naast het hart te staan. Hij toonde me daarbij hoe ik mensen die dat wensen kan helpen om hun ziel terug in het hart te plaatsen. Het is in ieder geval zo dat de zielen heel graag en vrijwillig hun plaats terug in het hart willen innemen.

Soms is de ziel weliswaar in het hart aanwezig is maar daar nog niet voldoende geopend. Er zijn namelijk verschillende fasen om de ziel in het hart te integreren. Door haar weer in het centrum van het hart te plaatsen wordt daardoor wel een hele verandering in het leven in gang gezet. Vaak hoef ik helemaal niet veel te doen. Het eenvoudigweg observeren en het erkennen van het proces is meestal voldoende (De aandacht richten op iets betekent dat dit iets energie of voeding krijgt). Ik geef daarbij wel bewust Licht aan de ziel die dit dan stuurt en gebruikt om een heel sterke beweging te doen ontstaan.

Jezus: "We kunnen ook zeggen dat het hart het anker van de ziel is waaraan de ziel zo gezegd kan worden 'vastgeklikt'. De ziel gaat van het hart over in het hele lichaam en kan zo het geheel aan energieën door het lichaam verdelen. Ook worden alle lagen van het energieveld hier heel bewust waargenomen en gestuurd.

Heeft de mens bepaalde processen nodig, dan kan de ziel energieën tijdelijk blokkeren of ook versterken om deze processen te ondersteunen. Hierdoor kan de ziel een mens bewust doen struikelen, zodat ze met haar eigen processen vooruit kan. We noemen dat ook de sfeer. De sfeer van de ziel is feitelijk het proces van alle energielagen die door het hart, door de structuren van het hart gestuurd worden.

Het is belangrijk om tijdens de meditaties te voelen of hier nog druk wordt uitgeoefend. Als hier een druk werkt, dan kan in het energieveld in een bepaalde laag een punt worden gezet waardoor het Goddelijke kan intreden dat zich dan uitwerkt in de subtiele lichamen, zoals het mentale lichaam, maar ook in het fysieke lichaam uitwerking vindt".

Elias: "voel je die druk, vraag God of Jezus dan om hulp om die druk te verlichten. Ze zullen dan dat punt zegenen zodat het proces van verlichting in werking kan treden."

Jezus: “Kijken we heel diep in de ziel dan zien we een Punt. En in dat Punt is alles aanwezig. Het is het Punt waar de Goddelijke Puurheid zichtbaar wordt. Wordt er me dat Punt goed samengewerkt dan is elke vorm van genezing mogelijk. Genezing ontstaat door dit Punt te verwijden, het te doen uitzetten. De genezing werkt in feite omdat dan de waarheid van het Punt over het grote geheel wordt getrokken.

Stel je voor, dat een mens een zeker negatief gedrag vertoont. Als je dan deze mens in contact brengt met dat Punt van de ziel, dan wordt zijn manier van doen ermee geconfronteerd zodat inzicht wordt verkregen hoe het gedrag in feite zou moeten zijn. Daardoor wordt het juiste gedrag weer terug naar deze mens gebracht.

Kijken we naar dit Punt dan ontstaat een heel sterke werkelijkheid. God is alles en accepteert alles. Daarom toont dit Punt voor honderd procent een absoluut Goddelijk Bewustzijn. Met dit Goddelijk Bewustzijn is alles mogelijk. Hoe je het Punt noemt speelt geen rol. Het is wel zo dat het Goddelijke door dit Punt volledig bereikt en veilig gesteld kan worden.

Het induiken in dit Punt, het doen uitzetten, het te verwijden ervan betekent absolute zekerheid.

Je kunt je het zo voorstellen dat als een mens in een zeker proces een bepaalde situatie wil veranderen, genezing mogelijk wordt door je met dat Punt in te laten. Het Punt zegt dan: 'Alles is aanwezig, het gezonde staat naast het zieke. Het gezonde is net zo werkelijk als het zieke. Door deze realiteiten te verwisselen vindt er een verandering in de dimensies plaats. Een 'geloofsmodel' wordt totaal gewijzigd. En dat kan heel goed buiten het bewustzijn van die persoon plaats vinden. Het gebeurt op het niveau van de ziel. De mens zelf hoeft daarbij verder niets te doen”.

Meer over de ziel:

http://www.bovendien.com/spiritueel/spiritueel/onze-gevoelens-en-de-werking-van-de-ziel?highlight=WyJlbGlhcyJd

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info/NL/