jesus earth2Velen zullen er duizelig van worden want de mensen gaan nu in diepe en vaak pijnlijke processen en worden zo met hun leed en onzekerheden geconfronteerd. Veel mensen zullen daarbij ook keuzes tegen het leven treffen, tegen hun verdere groei. Voor de Lichtwerkers betekent dit steeds weer loslaten:

Jullie mogen de mensen de weg wijzen als ze dit willen aanvaarden. Maar laat ze ook hun eigen beslissingen nemen. Ze gaan in hun processen en het is jullie taak om in het Licht te blijven staan. En om te blijven vertrouwen want God biedt aan allen zekerheid die het willen accepteren. De mens hoeft daarvoor alleen maar in de goede richting te kijken en bereid te zijn om te ontwaken. Zolang een mens slaapt is hij voor de Goddelijke Leiding niet ontvankelijk, is hij niet bereid de Goddelijke Weg te bewandelen. In een dergelijk geval moet de mens eerst eens flink door elkaar worden geschud. Hij moet zolang door elkaar worden geschud tot hij in staat is zijn hart te openen. Niemand kan die ontwikkeling tegenhouden. En het is ook niet zinvol om te trachten dat te verhinderen, want enkel een open hart kan leiding geven. Enkel een open hart kan werkelijk zien wat er is om zo de eigen leiding te kunnen volgen.

 

Nu is het aan de tijd dat we de mensen in het groot wekken. En dat betekent voor jullie Lichtwerkers en pionieren om vooral wakker te blijven. Blijf steeds in jullie hart en verval vooral niet in klagen en treurnis want het is uiterst belangrijk wat nu staat te gebeuren. Want nu beginnen de donkere jaren. Nu komen de duistere fasen. Voor een ontwaakt mens zal er weinig veranderen. Maar voor een slapende betekent dat schudden, schudden, schudden, schudden en zolang heen en weer worden geschud tot het hart open gaat.

 

Wij zegenen de mensen en hopen dat ze snel hun hart openen. Dat is onze grootste wens. Maar we weten ook dat velen het niet zullen redden en daarom nog een keer door een incarnatiecyclus willen draaien. Dat is helemaal O.K. Het is volledig acceptabel.

 

Alleen zal er voor hun geen toekomstige plaats meer op aarde zijn. De aarde is dan niet meer instaat om dergelijke mensen op te nemen, want ze stijgt op. En met haar stijgen alle wezens op, die bereid zijn om met een open hart verder te schrijden. Maar degenen die hun hart nog steeds krampachtig gesloten houden kunnen hier niet meer worden geholpen. De aarde kan dat dan niet meer in haar ascentieproces. Deze mensen zullen op andere planeten incarneren om daar hun spel verder te kunnen spelen. En wel zolang als dat voor hun ontwikkeling noodzakelijk is.

 

Hier op aarde gaat alles in richting zekerheid en degene die bereid is zijn hart te openen wordt automatisch in het ascentieproces meegezogen.

 

http://www.elias-medium.info/NL/