jesus earth5Neen, het gaat hier niet over politiek maar waarom we bij pijn aan de linkerzijde ook de rechterkant van het lichaam moeten behandelen. In wezen gaat het echter om de strijd tussen man en vrouw.

De laatste tijd had ik nogal last van pijn in mijn linkerbeen en -arm en vroeg Jezus met welke innerlijke processen dit te maken had.

Jezus: “Je lichaam spreekt van een blokkade en we zien dat er een scheiding tussen rechts en links heeft plaatsgevonden. Je steekt nog vast in deze situatie en daarom is het je taak om hier verbindend te werken door beide zijden weer samen te voegen.

Dit betekent dat als je linkerkant pijn doet je dan op je rechter zijde dient te concentreren.. Voel dezelfde plek aan je rechterkant, focus op de problemen rechts. Zo werk je verbindend. De pijn is een uitnodiging om de eenheid tussen de twee zijden te herstellen. We zien dat er tussen de twee een heel sterke blokkade werkt die verantwoordelijk is voor deze scheiding.

Concreet betekent dit dat de mannelijke kant met de vrouwelijke vecht. Je vrouwelijke zijde gaat heel diep in de deemoed. Dat was voor jou een van de diepste processen van de laatste jaren. Je aanvaardt steeds meer. Maar je mannelijke kant begint tegen deze vrouwelijke energie te strijden en valt ze aan en denkt: 'Dat kan toch niet, dat kan toch niet juist zijn, dat is toch niet toegestaan', en begint pijn aan de linkerkant te plaatsen.

Het is je opgave je rechterkant bewuster te maken zodat rechts links met rust laat. Het vrouwelijke moet met het mannelijke vrede vinden. En we zien een vrouw die onderdrukt en geslagen wordt en verwondingen oploopt. Een man hangt over haar heen en slaat haar met volle kracht.

Concentreer je nu op die slaande man, op die ontevreden slaande man, die daar werkelijk tegen het vrouwelijke tekeer gaat.

Wat je ziet is de lijn van je mannelijke voorouders. En deze lijn is momenteel in grote onzekerheid door alle processen die je de laatste jaren doorlopen hebt. Want die processen hebben ook veel in die lijn van je voorouders in beweging gebracht.

Nu wordt ook het volgende proces zichtbaar en de mannelijke lijn zegt dat ze wil domineren. Ze wil absoluut boven het vrouwelijke staan. Ze zegt dat ze angst heeft en dat als ze daarvoor niet strijdt de vrouwelijke kant de overhand krijgt. 'Die vrouwelijke zijde begint dan weer met de mannelijke kant te vernietigen, zoals het zo vaak is gebeurd gedurende vele duizenden jaren' zeggen de mannen.

Het is de grote angst van de mannen dat de vrouwelijke kant te sterk en te machtig wordt om dan de mannen te onderwerpen. De mannen zeggen duidelijk: 'We willen vrede. Maar we laten ons niet onderwerpen. En we vechten tegen deze onderwerping en schieten daarom onze pijlen af'.

Jezus: "Het antwoord is: Vraag God om de mannen te zegenen zodat ze vrede kunnen vinden om dan hun eigen verantwoordelijkheid te nemen in plaats van de problemen op de vrouwen af te schuiven, die vreselijk onder die slagen lijden."

Elias: Ik reageer meteen en vraag God om hulp voor de mannen.

Jezus: "Een engel toont zich en neemt plaats naast de lijn van voorouders en begint heel intensief met de mannelijke kant te communiceren en zegt: 'Weet dat nu de tijden veranderen. Er moet vrede tussen de mannelijke en vrouwelijke kant heersen. Tussen het vrouwelijke en mannelijke moet werkelijk vrede worden gesloten. Laat los, je moet de vrouwelijke kant niet bestrijden, laat los. De vrouwen vechten niet tegen jullie'.

'Dat doen ze wel', zegt de mannelijke kant, 'ze vechten tegen mij, ze overrompelen me en dat wil ik niet. Ik heb daar grote angst voor en daarom moet ik vechten. Ik moet sterk zijn en heftig strijden'. 'Neen', zeg de engel. 'Je moet nu niet meer vechten' en hij begint de mannelijke kant intensief te zegenen. Hij zegent de mannen en zegent ze, zegent ze en zegent ze tot ze rustiger worden. En dan zien we dat ze de strijd beginnen op te geven.

Jezus: "Je eigen mannelijke kant heeft rust nodig. Hij heeft Liefde nodig en zoekt zekerheid. Als je intuïtie je oproept om ergens in actie te treden en je doet dat, dan krijgt je rechterkant ook het gevoel dat hij nodig is. De linkerkant is nodig om te weten wat er gedaan moet worden en de rechterkant om dat uit te voeren. Rechts en links moeten in de toekomst nog nauwer gaan samenwerken.

De vrouwelijke kant zegt: 'Weet je, ik voel veel en heb diepe inzichten, maar jij brengt nog niet alles wat ik voel in beweging. Accepteer me alsjeblief'.

'Ik begrijp het nu', zegt de mannelijke kant en begint met de vrouwelijke zijde vrede te sluiten. Nu ontstaat er harmonie. Het mannelijke versmelt met het vrouwelijke.

Elias: “Als ik links nog pijn voel, hoe kan ik me dan het beste met de rechterkant bezighouden?”

Jezus: “Ja, het is altijd heel belangrijk om je dan met de andere kant bezig te houden. Het energieveld van gebrek aan de mannelijke kant moet waargenomen en verwerkt worden. Zo is het steeds minder nodig om links pijn te doen ontstaan. Het proces is nu in gang gezet. Maar het vraagt nog een weinig tijd totdat alles helemaal is opgelost.”

Elias: 'Betekent dit, dat ik nog te weinig op mijn intuïtie reageer'?

Jezus: “Je vrouwelijke kant zegt dat een en ander nog dieper moet worden uitgevoerd en vraagt om ook de kleinste intuïtieimpuls uit te voeren. Het grove wordt goed waargenomen, maar het heel fijne en subtiele vraagt om meer aandacht.”

Elias: “Mag ik een voorbeeld?”

Jezus: “Je intuïtie levert je steeds dat wat als volgende gedaan moet worden, wat belangrijk voor je is. We zien ook dat je nog sterke structuren bezit en dat die structuren je zekerheid leveren. Soms is die structuur die je zekerheid geeft sterker dan je intuïtie en voert je er dan nog van weg. Op zich is die structuur waardevol. Maar de intuïtie moet steeds boven de structuur worden gesteld.”

Elias: “Dus, als ik links pijn heb, dan werk in een rechtercel. Of toch een cel aan beide kanten nemen?”

Jezus: “Daar bestaat een heel eenvoudige regel voor. Stel je voor dat je aan een bepaalde kant pijn hebt. Dan is het belangrijk je eerst met de cellen bezig te houden die de pijn veroorzaken. Duik er diep in en zet er 'healing-impulsen'. Is dat gebeurd dan is het belangrijk ook aan de andere kant dezelfde impulsen te zetten. Er moet evenwicht en harmonie tussen beide kanten zijn. In de meeste gevallen werk je aan beide zijden maar begin steeds aan de pijnlijke kant.

Een uitzondering op deze regel geldt bij zeer heftige pijn. Dan is het niet aan te raden om aan die pijnlijke zijde nog een impuls te geven waardoor de pijn nog sterker zou kunnen worden ervaren. In zo'n geval wordt niet aan de pijnlijke maar aan de tegenoverliggende zijde gewerkt. Als de pijn wel dragelijk is dan wordt steeds aan beide kanten gewerkt”.

http://www.elias-medium.info/NL/