jesus earth2Als je vecht of jezelf onder druk zet, als je per se met je hoofd tegen de wand wil knallen dan zul je energie verliezen. Wees niet treurig als bepaalde stappen nog niet gezet kunnen worden. Wees ook niet bedroefd als je mocht denken dat jij je op dwaalwegen hebt begeven, want er bestaan geen dwaalwegen. Elke stap is zinvol.

Wat je eigen levenspad betreft stel je steeds weer vast, dat het leven je vaak als het ware bij de neus neemt, want eensklaps gaan er bepaalde deuren open en als jij je dan op weg wilt begeven, dan klappen ze even snel weer dicht als ze geopend zijn. Dat gebeurt steeds opnieuw en daarom begrijp je vaak niet wat de zin van dit 'theater' is.

Begrijp dat het nog steeds met je deemoedsproces te maken heeft en dat je daardoor regelmatig wordt afgeremd. Hier is het belangrijk om telkens weer je hoofd te buigen om in vol vertrouwen verder te gaan. Laat meteen los, zo snel als maar enigszins mogelijk en blijf vooral niet vechten. Het zou vechten tegen de bierkaai zijn en je verliest alleen maar je energie.

Je denkt wellicht, waarom lukt het nu niet, het lag toch zo duidelijk op mijn weg. Waarom gaan die deuren niet weer open? Het antwoord is: Je moet leren dat veel zaken tijd nodig hebben. Je wordt in een bepaalde richting gevoerd. Je geeft dan je aandacht en energie aan die bepaalde richting en niets werkt. Je moet dan meteen weer loslaten.

Het komt zelfs voor dat je aandacht dan heel consequent in een heel andere richting gevoerd wordt en enkel als de tijd rijp is ga je weer terug naar het punt waar je die andere richting hebt verlaten. Loop niet tegen de muur, het kost je enkel kracht, pijn en verwondingen. Ook als je heel goed gevoeld hebt dat het de juiste richting is. Want als je merkt, dat de energie afgesneden wordt, als er geen verdere informatie of impulsen van de ziel komen, dan is het belangrijk dat jij je eerst nog met andere zaken bezig houdt. Dat betekent niet, dat je op een dwaalspoor terecht bent gekomen. Het betekent niet dat er getracht wordt je in verwarring te brengen. Wat het wel betekent is dat je precies naar de impulsen van je ziel moet luisteren die je nu in een heel andere richting sturen.

En als je die nieuwe impulsen volgt en die nieuwe richting inslaat, blijf dan heel geconcentreerd in het Hier en NU tot het duidelijk wordt, dat je weer terug moet naar het punt dat je voorheen hebt verlaten. Je zult dan ook zien dat de energie weer aanwezig is voor de volgende stap.

Er zijn vaak doelen waarin je eerst je energie moet geven zodat die zich dan later kunnen realiseren. Wees niet treurig als bepaalde stappen nog niet gezet kunnen worden. Wees ook niet bedroefd als je mocht denken, dan jij je op dwaalwegen hebt begeven, want er bestaan geen dwaalwegen. Elke stap is zinvol.

Als de energie op een bepaald punt afbreekt, weet dat je dan later naar dat punt weer wordt teruggevoerd. Accepteer en vind er vrede mee. Vaak is het in een dergelijk geval zo dat een complete nieuwe start in het leven nodig is. En dan moet eerst alles goed gestructureerd worden.

Je zult waarschijnlijk vaststellen dat je eigenlijk heel andere plannen had die dan moeilijk of niet te realiseren blijken te zijn. Dat betekent, dat de Geestelijke Wereld je in een totale verandering wil brengen. Pas dan vooral op dat je niet weer in oude gewoonten en structuren terugvalt. Neen, begrijp dat er iets heel nieuws op komst is. Dus eerst is loslaten gevraagd. Neem rustig stap na stap en bekijk je weerstanden. Als een weerstand komt, geef daaraan even positieve aandacht en energie en laat dan weer helemaal los tot er nieuwe impulsen komen om eerst dan tot de volgende stap over te gaan.

Veel moet nog voor je duidelijk worden, veel moet nog in de juiste richting worden gebracht. Ga met zorg te werk. Niets mag tot een verlies van energie leiden. Dat betekent als je vecht en jezelf onder druk zet, als je per se met je hoofd tegen de wand wil knallen, zul je energie verliezen. Dat moet nu wel tot het verleden behoren. Want het gaat hier om vrijheid. Het gaat hier ook om een heel sterk leven in het Hier en Nu. En sla vooral nooit, werkelijk nooit tegen gesloten deuren. De tijd moet voorbij zijn dat je vecht. De tijd moet voorbij zijn dat je nog tegen bepaalde krachten vecht. De tijd is vooral gekomen dat je nu alles wat zich toont voor honderd procent accepteert. Sta in het Hier en Nu. Alles heeft betekenis. Accepteer!

Naschrift: Deze channeling, dit huiswerk kreeg ik nu weer drie jaar geleden. Ik heb sindsdien hier intensief mee gewerkt en dat was ook wel nodig. Jezus vroeg mij om de groep te verlaten waarmee ik sedert vijjf jaren zoveel seminars met hem en andere Lichtwezens had gevolgd. Dat was wel een grote schok, want als ik nog aan iets gehecht was, dan was het dit wel.

Niet veel later leek er alles op dat ik in Thailand zou blijven, een land waar ik door de Geestelijke Wereld heel duidelijk werd heengevoerd. Maar na twee maanden moest ik ook dat loslaten. Nadien moest ik voor een tijd Franstalig Zwitserland opgeven, een streek waar ik wel het meest intensief heb gewerkt en nog veel vrienden heb. Oefening baart kunst. Nu is dat allemaal een heel stuk makkelijker. Dat proces van 'in een bepaalde richting gezet worden' om dan weer alles los te laten duikt bij velen op hun levensweg op. Vandaar dat ik voor en met die mensen mijn eigen processen deel.

http://www.elias-medium.info

Workshop 'Genezingstechnieken van de toekomst' - 28 en 29 december:

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/13-genezingsmethoden-van-de-toekomst