kracht machtWe staan aan het begin van immense veranderingen op aarde. Niets zal meer zijn zoals het was, want de mens komt weer terug in zijn eigen kracht. Vroeger hebben wij onze kracht en macht weggegeven aan anderen waarvan we dachten dat die het beter wisten dan wijzelf. We hebben politici, de religies en de media geloofd en vertrouwd zoals we ook overtuigd waren in de kwaliteit van de producten die de grote ondernemingen en industrieën ons voorschotelden.

Nu steeds meer blijkt dat politici en de grote bedrijven er een andere agenda op nahouden dan het welzijn van de mensheid, begint het langzaam te dagen dat het tijd wordt dat we ons leven in al zijn facetten weer in eigen handen moeten nemen.

 

De schepping is een ongelofelijk verfijnd dynamisch raderwerk en het leven begeleidt ons individueel en collectief naar een hoger bewustzijn en naar een nieuwe samenleving waar er geen plaats meer is voor honger of oorlog, integendeel. Het zal een gemeenschap zijn van mensen die elkaar helpen en aanvullen. Daarbij zal ieder het welzijn van het geheel voor ogen houden bij het realiseren van eigen projecten. Hierdoor zal door weloverwogen samenwerking en grenzeloze vrije creativiteit de evolutie van de mensheid een ongekende boost ervaren.

 

Dit is een ongelofelijke sprong naar voren die wordt mogelijk gemaakt doordat de mens niet alleen gaat begrijpen wat de rol van de ziel is in zijn of haar leven, maar door dit inzicht ook zal overschakelen van het functioneren via het verstand naar het gevoelsmatig handelen. Onze diepste gevoelens, onze intuïtie kunnen we beschouwen als de innerlijke leiding van onze eigen ziel. Onze ziel kent ons levensplan en zal ons steeds tonen wat de volgende stap is om dat plan te realiseren. Een mens kan enkel gelukkig zijn als hij bezig is met het verwezenlijken van de missie waarmee hij in dit leven is gestapt. Zodra iemand afwijkt van het levensplan, dan volgt er onverbiddelijk frustratie, onzekerheid, angst en pijn.

 

Dus is een goed contact met de ziel van levensbelang. En om dat tot stand te brengen moeten we leren om onze aandacht regelmatig naar binnen te wenden om in alle stilte de stem van onze ziel te kunnen beluisteren en om onze themas of innerlijke processen waar te nemen om ze vervolgens te kunnen afwerken. We moeten dus leren ons te concentreren op de innerlijke werkelijkheid. En deze concentratie is ook nodig om onze lichamelijke en geestelijke gezondheid te verbeteren en op peil te houden. Concreet betekent dit, dat we nu zelfs in staat zijn het verouderingsproces stop te zetten door onze cellen en daarmee het uitzicht en de conditie van ons lichaam te verjongen.

 

Onze ziel is instaat om ons fysieke lichaam op te bouwen, maar kan het ook compleet vernietigen. De macht van een ziel is enorm. Het is de bedoeling, maar ook ontzettend belangrijk, dat wij het levensplan van onze ziel maximaal  verwezenlijken. En als we dingen willen realiseren, die in strijd zijn met het plan van onze ziel, dan kunnen we enkel met onze kop tegen muren lopen. Zaken visualiseren, die we in ons leven willen brengen is de juiste aanpak, maar kunnen geen resultaat opleveren als de ziel niet accoord gaat. Het is zo, dat als een ziel niet bereid is om een bepaalde richting in te slaan, de energie gewoon verdampt en komt er uiteindelijk niets tot stand. Daarom is het zo belangrijk om een goed contact met de ziel op te bouwen. Maar hoe doen we dat?

 

We concentreren dan steeds op ons gevoel. Welke richting geeft ons gevoel aan om te volgen? Welke innerlijke waarheid nemen we waar? We moeten steeds vermijden om deze waarheid geweld aan te doen door tegen de stroom in te zwemmen.

 

Een tweede belangrijk aspect is te begrijpen hoe het ego werkt en hoe we daar het best mee omgaan. Er in ieder geval nooit tegen vechten. Het is eerder zaak om het ego beetje bij beetje los te laten, terwijl we wel degelijk het bestaan en werking ervan waarnemen en erkennen. Dat doen we door ons bijvoorbeeld af te vragen waarom we op zeker moment angstig of kwaad worden. Dergelijke emoties zijn uitdrukkingen van het ego. Of als we een heel sterke wil waarnemen om een bepaalde stap te zetten wat vergezeld wordt door een gevoel van het moet absoluut lukken. Die uitingen van het ego vinden altijd plaats met een zekere druk, terwijl de impulsen uit de ziel zacht zijn en eerder het gevoel geven van dat is de juiste richting: laat me maar die stap zetten en dan zien we wel of en hoe het verdergaat. Het is dus de bedoeling om deze aspecten van het ego te begrijpen en niet om ze te willen vernietigen. Het gaat erom te vatten hoe ons systeem functioneert. Waarom duikt juist hier die angst, die onzekerheid, die pijn op?

 

En als we ons deze vragen stellen dan geven we de nodige aandacht aan deze gevoelens in plaats van ze opzij te schuiven. We duiken vervolgens diep in deze emoties, we doorvoelen ze en komen dan bij de basis van de emotie, waar die pijn of angst is ontstaan en kunnen precies op die plaats een definitieve oplossing vinden door de angst of woede of welke emotie dan ook, zo lang te doorademen tot ze volledig is opgelost. Dit is een systeem waarbij elk mens  het geluk weer kan terugvinden. Dit, omdat we enkel gelukkig kunnen zijn als we de weg van onze ziel bewandelen.

 

Als we het het hebben over onze kracht en macht weer in eigen handen nemen dan geldt dit voor alle aspecten van het leven waarvoor we onze verantwoordelijkheid aan anderen hebben overgedragen. Door deze weer terug op te eisen en op ons te nemen worden we weer onafhankelijk, ook om antwoorden te krijgen op al onze vragen doordat we ze diep in onszelf kunnen vinden.

 

De weg naar zelfstandigheid volgen we stapsgewijze zodat elke nieuwe deur zichtbaar wordt en opengaat als de juiste tijd ervoor is aangebroken. Het is daarom ook niet toevallig dat juist nu het geheim van het eeuwige leven wordt onthuld, want de mensheid is er rijp voor. Nu wordt het voor ieder mogelijk om het verouderingsproces te stoppen en te verjongen en eindelijk kunnen we onze lichamelijke en geestelijke gezondheid volledig in eigen handen nemen.

 

De geneeskunde van de komende tijd, ook wel Nieuwe Tijd genaamd, heeft de werkelijke en totale genezing van de mens tot doel en zal zich vooral bezighouden met het werk in de cellen en met het genezen van de ziel. De ziel is voor velen nog een vaag begrip en de meeste mensen hebben daarom geen flauw idee hoe de menselijke ziel functioneert of hoe de ziel zich tot het lichaam verhoudt.

 

Het werken met de cellen en met de ziel brengt diepe genezing tot stand voor het lichaam en voor de ontwikkeling van de mens.

 

Als we onze cellen met energie opladen, dan nemen ze meteen een andere richting aan en volgen niet meer de weg van zelfvernietiging, maar kiezen voor groei, stabiliteit en genezing. Dan is het alsof we ook onze essentie meer energie geven, deze als het ware weer opladen. Door dit werk wordt voor ieder waarachtige genezing, nieuwe stabiliteit en zekerheid mogelijk.

 

Het celwerk betekent ook een verandering van het leven. De mens wendt zich plotseling naar binnen en wordt daardoor bewuster, gevoeliger en fijner en is een belangrijke stap op weg naar volledige autonomie. De samenwerking in de toekomstige samenleving is gebaseerd op deze persoonlijke onafhankelijkheid. Niets moet maar alles kan.

 

Wat zeker nu al kan is het afremmen en stoppen van het verouderingsproces. Dit door de methoden van de medische wetenschap voor de Nieuwe Tijd, die nu al stapsgewijze beschikbaar komt.

 

Deze heel nieuwe medische wetenschap gaat er voor zorgen dat elk mens zichzelf gezond en jong kan houden. Daardoor wordt op termijn ook de hele gezondheidsindustrie compleet overbodig. De mensheid moet er nu wel klaar voor zijn, anders werd ons deze mogelijkheid in deze tijd niet geboden. Dit lijkt me een veel grotere grote stap voor de mensheid dan die van het betreden van de maan door de eerste mens in 1969.

 

Deze methode kan door ieder worden geleerd en toegepast in drie stappen. Hiervoor zijn geen ingewikkelde studies nodig. Deze drie stappen kunt u nu al leren tijdens het ‘Celwerk Seminar’ over de Genezingsmethoden voor de Nieuwe Tijd tijdens het weekend van 6 en 7 februari 2016.

 

http://www.elias-medium.info/NL/elias/20-algemeen/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update