JesusGlobeJezus: De meeste mensen hebben in hun dagelijkse doen en laten heel wat structuren geschapen om de dag makkelijker te komen. Laat al deze structuren nu eens los. Structuren zijn er voor mensen die vasthouden. Zonder structuren te leven wil niet zeggen dat al het bestaande vernietigd moet worden.

Het betekent eerder iets nieuws scheppen. Het is een nieuw begin. Het gaat erom jezelf opnieuw te vinden, opnieuw uit te vinden. Het gaat erom iets nieuws te leren. We willen jullie hiermee enkel aanmoedigen om vraagtekens te plaatsen bij de structuren die deel uitmaken van het verloop van elke dag.

Elias: In België wordt de uitdrukking "in vraag stellen" gebruikt, die het bedoelde mijns inziens beter benadert. Vraag je af, of het nog aan een werkelijke behoefte beantwoordt.

Jezus: Laat de dingen bij wijze van test gewoon eens los, zodat je op een nieuwe manier gaat voelen, dingen anders kunt inschatten. Vraag je af: Wat nu? Wat voel ik nu? Wat heb ik nu werkelijk nodig? Welke vastgeroeste structuur dient nu doorbroken te worden? Begrijp daarbij dat het waardevol was om bepaalde structuren op te bouwen en om bepaalde principes te volgen. Doe dit ook en juist als deze structuren en principes in het verleden zekerheid hebben gebracht.

Nu is het zaak om veel meer in het Hier en Nu te zijn. En jullie zullen zien dat structuren en principes waar geen vraagtekens meer achter geplaatst worden heel vaak blokkerend werken.

Kijk ook naar het professionele vlak. Vraag je of het werkelijk je opgave is om dat te doen wat je doet? Waarom doe je het? Waarom ben je er überhaupt mee begonnen? Zie jij je baan werkelijk als je levensopgave? Waarom? Klopt dat argument ook werkelijk? Ja, vraag je ook af of de antwoorden die in je geest opkomen ook werkelijk waar zijn. Voel de waarheid in je antwoorden.

We willen jullie niet in verwarring brengen, maar stellen voor om eens een nieuw, helemaal onbeschreven blad te nemen. En begin dan van daaruit te scheppen en alles helemaal opnieuw te vormen. Doe dat regelmatig. Neem tijd hiervoor. Laat vervolgens het geheel weer los en doe de volgende stap vanuit je hart.

Jullie hebben in het verleden vele waardevolle structuren geschapen, die ook werkelijk hebben bijgedragen om dieper te kunnen gaan. Nochtans is het nu zaak om ze weer los te laten.

Stel je voor je komt op deze planeet als een pasgeboren kind. En je hebt geen enkel idee wat hier reilt en zeilt. Je hebt er geen flauw idee van. Kijk nu met dergelijke open ogen naar het leven. Wees in je hart. Blijf je hart altijd trouw ondanks wat je structuren je zullen voorhouden.

Naschrift: Ja, dat was precies ook mijn 'huiswerk'. Het werkte verhelderend om gewoon alle gewoonten los te laten, niet meer automatisch iets te doen bij het opstaan, bij het aankleden, douchen, ontbijten. Praktisch elke morgen om half zeven zette ik de (Franse) T.V. aan. Keek er nauwelijks naar, maar luisterde meer naar wat er gezegd werd. Nadien automatisch klassieke muziek op de radio. 's Avonds op een vast uur het journaal op T.V.

Ik heb alles eens losgelaten. Ook niet ontbeten en zo ja, daarbij geen brood genomen. Helemaal geen T.V. en radio, andere kleren, volledig ander dagindeling. De dagelijkse wandeling eens niet door 'mijn' bos en zo verder.

Het werkt  werkelijk verhelderend. Vooral door je af te vragen, wanneer je met iets begonnen bent. En waarom je nog altijd doet wat je doet. Heb je het van iemand anders overgenomen of kwam het uit jezelf? Wat Jezus hier voorstelt helpt om enkel dat te behouden wat je nu belangrijk vindt, wat nu nog aan een echte behoefte beantwoordt. Je kiest er nu bewust voor. En daar gaat het om. Geen vastgeroeste structuren meer. Geen automatisme meer.

http://www.elias-medium.info

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/?view=magazine