earth sunriseAngst zaaien heeft nog altijd succes. Daarmee kun je de gewillige massa in elke gewenste richting sturen. Angst en onzekerheid worden ook gezaaid afbraak van de sociale zekerheid waarsteeds meer behoeftigen buiten het vangnet vallen. Deze maatregelen worden besloten mensen die wel heel goed voor zichzelf zorgen, geen vangnet nodig hebben en er niet over peinzen om ook op hun salarissen te bezuinigen. De participatiemaatschappij is er niet voor iedereen en wordt toch 'samenleving' genoemd. Wel is er altijd geld  te vinden voor onnodige prestigeprojecten en oorlog spelen. Dat het is zoals het is O.K. Maar willen we dat het blijft zoals het is?

 

Nu de wereldleiders ten oorlog trekken tegen IS blijkt dat de bevolking van die landen grotendeels het nieuwe wapengekletter steunen. In Nederland op twee politieke partijen na. Maar de kreet si vis pacem, para bellum heeft bij mijn weten sinds de vroege Middeleeuwen nog geen oorlog kunnen voorkomen.

 

Persoonlijk zie ik meer heil in Si vis pacem, para pacem. Maar de gedachten van Als we ze morgen niet vernietigen, dan staan ze overmorgen in onze achtertuin gaat er bij de massa in als koek. 

 

Dat het wapengeweld ginder ook op een andere manier en zonder massaal bloedvergieten kan worden gestopt, daar hoor je praktisch niemand over praten. IS financiert de wapenaankoop grotendeels met olieverkoop o.a. aan Turkije, als ik het goed heb begrepen. De wereldleiders hebben daar nauwelijks oog voor en zeker niet voor het onmogelijk maken van de wapenverkoop aan alle partijen.

 

Mensen toch, daar draait toch alles om. Wapenverkoop moet koste wat kost doorgaan, maakt niet uit aan wie. Hoe meer verschillende partijen tegen elkaar vechten, hoe beter. Dan kunnen alle groepen tot aan de tanden worden bewapend en de kassa rinkelt. Ik heb geen wereldleider ooit horen roepen dat daar op de eerste plaats paal en perk aan moet worden gesteld.

 

Het massaal doden van burgers, mannen, vrouwen en kinderen als collateral damage  wordt tegenwoordig als niet te voorkomen door de slapende massa zonder meer geaccepteerd. Daar is de toon in de media over dit onderwerp ook niet vreemd aan. In plaats van steden plat te gooien, zouden beter alle denktanks van de wereld met alternatieve oplossingen voor de dag komen. Maar die worden ook door de wapenindustrie gecontroleerd en gefinancierd ... En de eigenaars van die industrie zullen natuurlijk ook weer aan de opbouw van de plat gebombardeerde steden verdienen.

 

Maar zolang er geen steden in onze streken worden platgegooid is er voor velen immers geen vuiltje aan de lucht ...

 

Het leven op aarde betekent helaas nog steeds  angst en onzekerheid omdat er situaties plaatsvinden, die men niet wenst te accepteren.  Er hangt veel af van hoe we de gebeurtenissen op aarde omgaan. Veel mensen blijven in hun angsten steken. Maar dat ze daardoor steeds opnieuw duisternis scheppen begrijpen maar weinigen.

 

De juiste houding is naar mijn mening om elke angst als een spiegel te begrijpen en het probleem innerlijk op te lossen. En als de spiegels als zodanig herkend en opgelost  zijn dan zullen de samenhangende gebeurtenissen in de buitenwereld ook een einde nemen.

 

Maar zolang we emotioneel reageren naar aanleiding van de gebeurtenissen op het wereldtoneel,  worden we deel van die gebeurtenissen,  geven we er meer energie aan.

 

Daarom denk ik dat de grootste uitdaging van deze tijd is en blijft om het hart te openen en onze gedachten goed in de gaten te houden. Elke negatieve gedachte roept een emotie in het leven die de gewraakte situatie weer nieuw leven inblaast. Ook de grootste duisternis, ook het grootste leed vindt ook in ons plaats als we er emotioneel op reageren.

 

Voor zover als ik het kan zien: Eerst als alle mensen begrijpen dat de oorzaak van alle ellende in de wereld enkel in hun eigen innerlijk kan worden opgelost en daadwerkelijk aan de slag gaan, dan komt er bestendige vrede op aarde.

 

http://www.elias-medium.info/NL/