genezenIk heb afgeleerd me een oordeel te vormen over informatie die enerzijds nieuw voor me is en anderzijds niet strookt met mijn opvattingen. Want die beschouw ik sowieso als een tijdelijk instrument, als een dynamisch gegeven. Zo toets ik mijn inzichten voortdurend aan al mijn ervaringen op mijn zoektocht naar de waarheid.

Ik beschouw mezelf als kritisch, maar open. En als ik terugblik, dan kan ik met genoegen zeggen, dat ik mijn inzichten voortdurend aan de door mij herkende werkelijkheid heb aangepast. Dat kon alleen omdat ik aan de ene kant bereid was op zoek te gaan naar de waarheid en aan de andere kant me niet lang hoefde te bedenken om mijn vorige en kennelijk achterhaalde ideeën los te laten. Die hadden wel degelijk gediend, maar nu nu niet meer.

Jezus zegt dat de tijd van het Grote Loslaten is aangebroken. Loslaten van alles waar we aan gehecht zijn. We zijn gehecht aan iets dat we absoluut niet wensen op te geven.  Zo zei een goede bekende eens, dat was in een periode dat ik geen brood meer at, dat ze ontzettend veel zou kunnen opgeven, maar brood loslaten, neen, dat zou ze niet willen en niet kunnen klaarspelen.

De bewoners van Telos eten omdat ze daar zo van genieten en niet omdat ze er niet buiten kunnen.

Er zijn mensen die steeds opnieuw hun gelijk willen halen als andermans opvattingen niet stroken met de hunne. Ze zijn dan zo gehecht aan hun inzichten omdat deze ooit in hun ontwikkelingsproces een ware doorbraak hebben betekend.

Ook ik heb vele doorbraken in mijn leven gekend juist omdat ik altijd bereid was om los te laten. Maar als ik in een luie stoel lag en het belde en ik zou zo aan mijn fauteuil gehecht geweest zijn dat ik deze niet kon verlaten, dan had ik nooit geweten of de waarheid al dan niet voor de deur had gestaan.  

Jezus zei een tijdje geleden dat we ons beter niet meer bezig houden met channelings die ouder zijn dan vijf jaar. Nu is channeling een vrij nieuw begrip maar het channelen als zodanig is zo oud als Methusalem. Zo zijn alle zogenaamde heilige boeken ooit gechanneld. Alleen noemde men vroeger een medium profeet. En toch is er een hemelsbreed verschil tussen vroeger en nu. Toen kwamen we maar sporadisch een profeet tegen. Heden ten dage zijn er steeds meer mensen die channelen. En naar mijn idee kan in de toekomst elk mens dat doen en is het enkel een kwestie van tijd, wil en oefenen. Want in wezen is dat wat we vroeger een gave noemden nu toegankelijk voor ieder die er met een pure intentie echt werk van wil maken.

We moeten wel begrijpen dat de kwaliteit van de informatie of energie evenredig is aan de zuiverheid van het kanaal. Ook de lagere astrale wereld tracht door valse informatie mensen op een dwaalspoor te brengen. Dat ben ik op mijn pad meer dan eens tegengekomen. Dus moeten we altijd alert blijven. Open en kritisch, zo druk ik het graag uit.

Als we uitsluitend op het verstand zijn aangewezen dan zullen we vaak het bestaan van het onbekende ontkennen. Of we weten niet goed wat we er mee moeten aanvangen.

Hebben we een open kanaal met onze ziel dan voelen we meteen wat waar en minder waar is. Zo kan een uitstekend gechanneld werk vol goede informatie staan en toch zegt onze ziel dat er enkele passages in zitten waar we beter een groot vraagteken achter plaatsen. Of de informatie was in de tijd dat het verscheen uitermate waardevol maar nu zijn we een eind verder en hebben we behoefte aan nieuwe informatie, aangepast aan onze tijd en aan ons huidig niveau van bewustzijn. En dan heb ik het nog niet eens over de werken die bewust vervalst en gemanipuleerd zijn.

Ik kan goed begrijpen dat iemand gehecht is aan gechannelde werken die een positieve omwenteling in het leven tot stand hebben gebracht. En als ik dan gadesla hoe mensen met hun waarheid in de hand die van anderen als onzin afdoen of belachelijk willen maken dan begrijp ik ook dat. Het is voor deze mensen een ondervinding als elke andere en we moeten alle aardse ervaringen meemaken om ze nadien te kunnen loslaten en om dan met kennis van zaken te kunnen  kiezen.

Alles heeft dus zijn plaats. Mensen die respectvol en liefdevol met de opvattingen van  anderen omgaan, omdat ze niet proberen hun gelijk te halen, maar de waarheid trachten te ontdekken, hebben hun plaats. En mensen die dat niet doen hebben ook hun plaats in het Goddelijk Plan voor de ascentie van deze planeet. Ze zijn beiden onontbeerlijk. De eerste groep als voorbeeld waarvan we kunnen leren hoe het beter kan en de andere groep waarvan we begrijpen dat we ook ooit zo waren en nu kunnen toetsen in hoeverre ons dat gedrag nog stoort of ergert.  Het ene is niet waardevoller dan het andere. Het gaat er nooit om wat er gebeurt. Het gaat er altijd om hoe we innerlijk met het gebeuren omgaan. Jezus zegt: "Aanvaard altijd alles. En roepen bepaalde ervaringen onaangename gevoelens op, breng die naar je hart en adem ..."

Elias, medium voor Christus Healing- en Transformatielicht

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

http://www.elias-medium.info/NL/

Elias in Bovendien:

http://www.bovendien.com/component/finder/search?q=Elias&Itemid=53