altHet artikel in de Volkskrant: "Geloof is ook maar een mening" slaat m.i. spijkers met koppen. Het siert de krant om het aan te durven ook dit soort taboe's en ook nog op een respectvolle manier te doorbreken.

Elke religie kan slechts een idee over "God" zijn, want God's werkelijkheid bestaat immers volledig onafhankelijk van wat mensen er ook over mogen en kunnen denken. En als ik als volstrekt ongelovige iets geloof, dan is het wel dat het menselijk verstand zeker tekortschiet om de complexiteit of misschien zelfs de simpelheid te kunnen omvatten, van wat onze Bron nu precies uitmaakt.

Veel religies zijn gebaseerd op oude geschriften, ook wel "heilige boeken"  genaamd, waarvan men ons doet geloven, dat ze door God zelf geschreven zijn. Vandaag weten we dat veel van die geschriften slecht vertaald of willens en wetens werden aangepast aan de behoeften van de machthebbers. 

Natuurlijk bestaat wat we tegenwoordig "channeling" noemen zolang als de mensheid oud is. Wat vroeger profeten als kanaal van gene zijde ontvingen en doorgaven, werd al dan niet correct opgetekend en van generatie naar generatie tot in onze eeuw doorgegeven. Tegenwoordig zijn er talloze mensen over heel de wereld, die als medium direct contact hebben met de geestelijke wereld en van daaruit boodschappen ontvangen en doorgeven. Net als met de oude informatie moeten we nu ook nog principieel kritisch staan ten aanzien van al deze boodschappen. Ook hier geldt dat we steeds een beroep moeten doen op onze intuitie, de taal van onze ziel, die alles weet. We voelen dan, wat waar of minder waar is, ook voor wat informatie betreft die we voor het eerst tegenkomen. Het is een direct weten.

Tijdens de scholing, die ik van Jezus mocht ontvangen, eerst in een kleine groep en sinds 2 jaar individueel, werd er van tijd tot tijd over religies gesproken. Een van de dingen die ik te horen kreeg was, dat het nooit zijn bedoeling is geweest dat de zogenaamde Christelijke religies een dergelijke vorm zouden aannemen en zeker niet dat ze door de geschiedenis zouden uitgegroeien tot wat ze in het verleden waren en ook heden nog vaak zijn: instrumenten voor macht en manipulatie.

Jezus  zei meermaals dat zijn leer verkeerd begrepen werd en ook dat wat hij 2000 jaar geleden gezegd heeft geldig was voor de mensen van toen, die nog niet het begripsvermogen hadden, zoals wij dat heden hebben. Hij waarschwde zelfs in het algemeen ons niet meer bezig te houden met channelings ouder dan 5 jaar, omdat de veranderingen op aarde steeds sneller plaatsvinden.

Ik heb persoonlijk niets tegen religies, ook al omdat ik nergens tegen ben en de dingen accepteer zoals ze zijn. Voor mij mag elk mens geloven wat hij of zij wil. Maar mocht ik mijn visie over de werkelijkheid verwisselen met de werkelijkheid, dan zouden velen me waarschijnlijk en terecht voor arrogant houden.

Waarom bestempel ik mij als een volstrekt ongelovige? Op de eerst plaats omdat ik al heel jong vaststelde, dat alle ellende in de wereld voortkomt uit een of ander geloof. De mensen geloofden dat er vijanden bestonden die men moest beoorlogen en overwinnen om in vrede te kunnen leven. Er werd in Hitler geloofd, in vadertje Stalin, in Pinochet, in Khomeini en andere leiders van religies. Ook in onze tijd geloven we dat enkel partij X of Y of een kabinet Z ons uit de crises kan redden.

Ik geef er de voorkeur aan om spiritualiteit wetenschappelijk te benaderen. Daarmee bedoel ik dat ik informatie, die interessant genoeg aanvoelt ga toepassen in mijn laboratorium: het dagelijks leven. Dit om te zien of het voor mij inderdaad zo werkt zoals het werd voorgesteld. Dus geloof ik niet, dat iets is zoals gezegd wordt. Neen, ik heb proefondervindelijk vastgesteld dat het is, zoals gezegd wordt. En dat alleen nog voor mezelf. Kan ik me aanmatigen te verkondigen, dat hetgeen voor mij werkt ook voor jou zal werken? Zeker niet, je kunt het enkel zelf  vaststellen. Ik kan je hoogstens aanmoedigen er zelf mee te gaan experimenteren.

We kunnen het ook zo bekijken, dat mensen die geloven, een stuk van hun eigen verantwoordelijkheid afgeven. Het is immers zo makkelijk om niet alles zelf te moeten uitzoeken ...  Nu heb ik natuurlijk ook ooit geloofd. Ik heb me zelfs tijdens een meditatie eens gezien als monnik in de middeleeuwen, ergens in een klooster en was daar werkelijk volstrekt gelukkig. Natuurlijk zou dat nu niet meer mogelijk zijn. Maar het terugbeleven van dat aspect uit een van mijn andere incarnaties heeft mij eerst verbaasd en dan toch verzoend met de religies in het algemeen en met het katholisisme in het bijzonder. Ik besef terdege, dat ook door die ervaring ik nu ben wat ik ben.

Het heeft mij overigens steeds zeer verbaasd dat er zoveel wetenschappers lid zijn van de een of andere religie. Als wetenschappers zouden ze bijvoorbeeld makkelijk homeopathie als kwakzalverij bestempelen, onder het mom van: "wat ik niet zie dat bestaat ook niet" maar zonder probleem de dogma's van een kerk aanvaarden ...  of  misschien wel uit louter opportunisme doen alsof.

In een Individuele Sessie bekijk ik ook de werking van de kroonchakra. Is iemand diep in een religie geworteld, dan is de kroonchakra veelal geblokkeerd door de aanwezigheid van mentale energie in het kanaal naar het Goddelijke. Het geloof neem ik dan waar als een mentale structuur, die er soms heel mooi kan uitzien. Maar de kroonchakra is nu echt niet de juiste plek om mentale energie in op te bergen. En is die daar toch aanwezig, dan belemmert dit de normale werking van dat energetisch centrum en zit men, spiritueel gezien,  als het ware gevangen in het eigen geloof.

Voor de toekomst voorzie ik dat religies zich steeds meer en meer aan de spirituele werkelijkheid en waarheid moeten en zullen gaan aanpassen en daarbij ook hun eigenlijke plaats zullen innemen: een belangrijk onderdeel van cultuur zijn. Elke cultuur zal andere rituelen gebruiken om dezelfde Bron of  God te eren. Elke religie zal de onvoorwaardelijke liefde als basis van alles in het vaandel hebben geschreven. En dan maakt het voor niemand nog iets uit of je tot de een of andere religie behoort of die Liefde ook zonder een dergelijk systeem, door middel van een rechtstreekse verbinding wenst vorm te geven. Een van mijn beste vrienden is overigens een duitse evangelische pastor, die zijn religie nu al zo beleeft en uitdraagt.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/3184/opinie/article/detail/3325593/2012/10/03/Geloofsovertuiging-is-ook-maar-een-mening.dhtml

 

Elias,  medium voor Christus Healing- en Transformatielicht

http://elias-emmanuel.blogspot.nl/   

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.                                                                                                                                                                                                                    

Zie ook andere artikelen van Elias:                                                                                                            

http://www.bovendien.com/spiritueel/christus-healing-en-transformatie-energie                                                

http://www.bovendien.com/spiritueel/de-structuren-van-de-nieuwe-samenleving-                       

http://www.bovendien.com/spiritueel/onze-gevoelens-en-de-werking-van-de-ziel

http://www.bovendien.com/spiritueel/vergeving                                                                             

http://www.bovendien.com/gezondheid/russische-genezingstechnieken-met-elias                            

http://www.bovendien.com/gezondheid/russische-genezingtechnieken-met-elias-deel-2

http://www.bovendien.com/spiritueel/strategisch-stemmen