Waiting-at-doctors-officeDat het medisch-wetenschappelijk onderzoek en daarhet universitair medisch onderricht grotendeels de farmaindustrie wordt bepaald zal inmiddels wel voor ieder duidelijk zijn.

Of we inderdaad over twintig, dertig jaar nog naar de dokter gaan hangt voor mij vooral af of de rol en het werk van de artsen al dan niet fundamenteel gaat veranderen. En dat kan alleen als de opleiding een andere richting inslaat, waarvoor weer een nieuw bewustzijn in die kringen haar intrede moet doen. Dat zal wel een hele klus worden gezien de financiële steun van de industrie aan vele universiteiten, die daardoor afhankelijk worden en zo hun ziel letterlijk verkopen. In welk licht moeten we dan hun 'wetenschappelijk' onderzoek zien? En ook artsen worden door de farmaindustrie graag in de watten gelegd. De dochter van een vriend werkt in een operatiekamer en vertelt dat de ingrijpen die het meeste opbrengen absolute voorrang hebben. Dat die verandering van bewustzijn er op termijn gaat komen, daar twijfel ik niet aan. Maar het zal nog wel niet voor morgen zijn.

 

Ondertussen moeten we het met het bestaande systeem doen of kiezen voor alternatieve oplossingen die er al lang zijn en meer en meer op het toneel verschijnen, maar helaas nog al te vaak door vazallen van de industrie in een kwaad daglicht worden gesteld. Daarom is het in deze samenleving van essentieel belang een goede verbinding met onze ziel te onderhouden die ons steeds, via de intuïtie, haar taal, ons op elk moment de juiste informatie verstrekt. Zo weten we steeds als we naar dat diepe innerlijk gevoel luisteren welke beslissing voor ons de juiste is.

 

Het zal niet makkelijk zijn om de heren en dames professoren te bewegen zich open te stellen voor alternatief onderzoek zoals een heel andere benadering van het werk met cellen. Natuurlijk zijn er ook bewuste artsen en onderzoekers, maar die lijken mij verre in de minderheid.

 

In Jeruzalem ontmoette ik een wetenschappelijk onderzoeker op het vlak van stamcelonderzoek. Ik deed hem heel gedetailleerd uit de doeken hoe ik met cellen werk. Hij luisterde weliswaar aandachtig. Maar aan het einde zei hij: ‘Dat geloof ik niet’. Punt aan de lijn.

 

Dat geloof ik niet, is meestal het antwoord als men bang is met iets geconfronteerd te worden dat een en ander in vraag kan stellen, iets waaraan men zelf ‘gelooft’ of vasthoudt. Twee andere wetenschappelijke onderzoekers, die ik daar tegen kwam waren niet alleen heel erg geinteresseerd in mijn werk, maar we waren het ook in grote lijnen eens over de welig tierende corruptie bij overheden, onderwijs, organisaties en industrie. Macht en geld, daar draait nog steeds alles om. En ook op spiritueel vlak waren er veel raakpunten in ons aller inzichten.

 

Ik ben desondanks positief over de toekomst gestemd. Ik voorzie dat de massa nog wel zal ontwaken en niet meer bereid zal zijn met zich te laten sollen en dat op velerlei gebied. Dat ontwaken van de mensheid zie ik als een langzaam, maar zeker proces. Enfin, we zullen zien wat er over twintig, dertig jaar werkelijk al dan niet gebeurt ...

 

Planten en andere natuurlijke middelen, die door vele eeuwen heen hun effectiviteit hebben bewezen worden door de industrie vervangen door kunstmatige moleculen die meer geld opbrengen en enkel aan de oppervlakte raken en vaak meer kwaad dan goed doen.

 

Het zou me niet verbazen als eerstdaags wordt vastgesteld dat veel chemische medicijnen bewust ernstige bijwerkingen vertonen omdat een industrie die maar een ding voor ogen heeft, geld verdienen en nog meer geld verdienen, weinig baat heeft bij gezonde mensen.

 

De geneeskunde van de toekomst heeft tot doel de werkelijke en totale genezing van de mens en zal zich vooral bezighouden met het werk in de cellen en met het genezen van de ziel. Die ziel is voor velen nog een vaag begrip en de meeste mensen hebben daarom geen flauw idee hoe de menselijke ziel functioneert. Of hoe de ziel zich tot het lichaam verhoudt.

 

Voor mij is het werken met de ziel en de cellen heilig. En het brengt diepe genezing tot stand voor het lichaam, voor de ziel en voor de ontwikkeling van de mens.

 

Als we de cellen van een mens met energie opladen, dan nemen ze meteen een andere richting aan en volgen niet meer de weg van zelfvernietiging maar kiezen voor groei, stabiliteit en genezing.

 

Als ik met een cel werk, dan is het alsof ik de essentie van een mens meer energie geef, ze als het ware oplaadt. Door dit werk wordt waarachtige genezing, nieuwe stabiliteit en zekerheid mogelijk.

 

Er werkt een diepe structuur in alles  En het is van belang om deze structuren waar te nemen en hun werking te begrijpen.

 

Kijken we in een cel dan zien we de hele wijsheid van een leven. Het is niet alleen het DNA dat bepaalde informatie levert, maar daarnaast kunnen we ook zien hoe een bepaalde mens leeft, welk energieniveau hij bezit en of hij bereid is zich te openen voor zijn Goddelijke natuur en dimensie.

 

Zo is het vast te stellen of deze Goddelijke dimensie tot uitdrukking komt of dat een mens nog volledig onbewust zich enkel voor de materiële kant van het leven interesseert. Dat alles kan in een cel worden waargenomen.

 

Het werken met de cellen betekent ook een verandering van het leven. De mens wendt zich plotseling naar binnen en wordt daardoor bewuster, gevoeliger, fijner.

 

Het belangrijkste werk is wel het opladen van de verschillende cellen. Voordat men iets anders doet geven we eerst energie aan de cellen. En als een cel opgeladen is, krijgt ze zekerheid en stabiliteit. Vervolgens wordt het energieveld om de mens heen opgeladen en dan nog de ziel van nieuwe energie voorzien.

 

Eerst dan kunnen we met de celstructuren werken, want alles heeft een eigen werking, alles dient op elkaar te worden afgestemd. Er is een zekere gevoeligheid en capaciteit van waarneming nodig om te weten wanneer wat dient te gebeuren. Want elk mens is uniek en we kunnen niet bij ieder steeds het zelfde schema toepassen. En dat waarnemingsvermogen kan worden aangeleerd en ontwikkeld.

 

Over het algemeen beginnen we met de zielcel. Dan de hartcellen. Het werk met de hersencellen veranderen een mens nog het meest. Het betekent  een grotere opening van de spirituele dimensie en geeft een enorme stuwkracht aan de persoonlijke ontwikkeling.

 

Natuurlijk moet ieder zelf kiezen voor een behandeling van de hersencellen, want het luidt werkelijk verandering van het oude in. Wie nog teveel vast houdt aan het oude en angst heeft voor een nieuw begin, wacht daar beter mee. We werken dan met de zielcel, de hart- en orgaancellen. We beginnen ook nooit direct met orgaancellen. Dat kan enkel als we de met de ziel en hartcel klaar zijn.

 

Ik heb besloten om vanaf de herfst workshops aan te bieden waarbij de deelnemers leren hoe je met je eigen cellen kunt werken. Bij voldoende belangstelling zal ik die ook in Nederland geven.


Verder bestaat de mogelijkheid, om ook op afstand celhealing te ontvangen. Meer info hierover onder 'Individuele Sessies' op mijn website: http://www.elias-medium.info/NL/

Heeft u belangstelling voor een 2-daagse workshop in de herfst, stuur me dan een mail en lees hier verder:

http://www.elias-medium.info/NL/2013-08-16-08-22-32/blog/50-herfst-seminar-celwerk

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.