Een boodschap van de Grote Raad van Grootmoeders

Aan hen die dienstbaar wensen te zijn in deze tijden.

 – Een web van licht omvat nu de Aarde –

Wij roepen je op om nu dienstbaar te zijn. Door het hele Universum, je bloedsomloop en in elk levensdeeltje op Aarde, is een groot netwerk verweven, een maas van licht. Wij hebben eerder gesproken over het ‘Net van Licht’ en daarbij vertelt dat het de Aarde zou omvatten en het in balans zou houden tijdens deze tijden van veranderingen, waar jullie middenin zitten.
 

We roepen je op dit moment op, omdat er meer mensen nodig zijn om dit netwerk te activeren. De conditioneringen van jullie culturen heeft ervoor gezorgd, dat jullie niet geleerd is om te werken op de wijze die nu noodzakelijk is; daarom zullen we het uitleggen.

'A Bouquet of Grandmothers' by Madelaine Sklar © 2011

Omdat dit Net alles met elkaar verbindt, zul je, wanneer je je focust op dit Net van Licht, haar kracht activeren, waardoor je het Leven overal ondersteunt. En omdat zoveel mensen vandaag de dag in angst leven, zich afgesneden voelen van de Bron, moet het Net van Licht worden geactiveerd. Ieder van jullie heeft in zijn eigen leven ook tijden gehad dat er een gevoel was van isolatie van alles om je heen, dus je weet hoe rot dat voelt. Zulk lijden, is echter niet noodzakelijk, omdat de gedachte dat je alleen bent in een vijandige omgeving, één grote leugen is. Elk van jullie is een elementair Zijns-onderdeel, onderdeel van het stralende Net van Licht.

Wanneer je je uiteindelijk opent voor de realiteit van het Net van Licht, zal elke ademtocht van je resoneren met Licht. Je zult Wéét  krijgen van de oprechtheid van jouw bestaan. Bovendien zal alles op Aarde beginnen te ontwaken, als jij ontwaakt in jouw verbinding met ‘de Bron’, omdat het Net van Licht niet alleen jou omhelst maar al het leven.

Er wordt geen grote inspanning van je gevraagd om met het Net van Licht te gaan werken. Je kunt de verbinding niet maken met je Ego, je persoonlijkheid, noch door een bepaalde inspanning; het werken met het Net van Licht vergt geen inspanning. En omdat het activeren van het Net van Licht zo belangrijk is, zullen we je onderwijzen hoe je de verbinding kunt maken.

Je kunt beginnen door te denken aan, of je voor te stellen dat er een verbinding is met ons, de Grote Raad van Grootmoeders, met Allah, met Jezus, met Buddha of met ongeachte welke vorm van Liefde die jouw aantrekt. Deze vorm van Goddelijkheid zal onmiddellijk je hart raken en je DIRECT verbinden met het Net van Licht. Je kunt ook direct intunen op het Net, door het voor te stellen als een groot visnet dat om de Aarde ligt.

Neem de tijd om deze verbinding te maken en let op de response die je voelt in jezelf; let op je gevoelens. Ga vervolgens zitten, met een open lichaam, je handpalmen in een komvorm, en vraag te ontvangen van ‘de Bron’, hetgeen eenvoudig zal gaan, omdat deze lichaamshouding de ontvangst stimuleert.

Adem de goedheid in, die afkomstig is van dit Net van Licht; terwijl je dit doet, zul je automatisch datgene uitademen, wat je weerhoudt van het ontvangen ervan. Deze goedheid is niets minder dan je geboorterecht, en de fysieke houding die je aangenomen hebt, zal je bemoedigen om het te absorberen.

Je lichaam zal jou niet alleen leren, hoe je het Licht kunt ontvangen, het zal ook dátgene opslaan wat plaatsvindt binnen in jezelf, als je je opent voor het nieuwe Net van Licht. Als je gaat ontvangen van het Net van Licht, zul je je meer en meer ÉÉN voelen met de Bron en als dit gebeurt, zal stress en andere spanning simpel verdwijnen.

Als je een tijdje hebt gezeten, vraag dan het goddelijke om je de kwaliteiten aan te reiken, die je persoonlijk nodig hebt. Als je meer moed nodig hebt, vráág er dan om en je zult worden vervult van moed. Neem je tijd om deze moed-adem op te nemen en angst uit te ademen, tótdat je je vervuld voelt met de overdracht van deze energie.

Ga daarna door naar een andere kwaliteit die je wilt ontvangen en/of versterken; als je kracht wilt ontvangen, vráág erom en de zwakheid zal haar terrein prijsgeven. Als je vrede wilt, laat jezelf dan vervullen met Vrede en observeer daarbij dat je zorgen verdwijnen. Je werkt op dat moment met de Bron-van-al-dat-is, dus je mag vragen wat je wilt.

Als je dat hebt gedaan, leg jezelf dan te rusten in de omarming van het Net van Licht. Let er op hoe je je voelt. Ontspannen, warm, koel? Je kunt dit Net waarnemen als een sprankelende hangmat of een bed, waar je kunt gaan rusten en licht gaan absorberen.

Omdat jij een deel-van-het-geheel bent, is jouw verbinding met het Net van Licht fundamenteel. Dit Net van Licht is onder je, om je heen, boven je en binnen-in je. Het is de uitstraling van je hart, die het Net van Licht bekrachtigd en het is omgekeerd de uitstraling van het Net van Licht dat jouw hart bekrachtigd. Als jij denkt aan de versterking van jouw vereniging met het Net van Licht, dan zul je ook haar vereniging met alles dat leeft bekrachtigen. En omdat mensen, dieren, planten en mineralen zijn verbonden met het Net, gebeurt dit automatisch. De Grote Houder van het Net wiegt jou en wiegt alles.

Omdat het ‘werk’ dat bestaat uit het bekrachtigen van het Net van Licht zo belangrijk is, vragen we je om er nu mee te beginnen. We wéten dat we je een boel gegeven hebben, dat allemaal nog op zijn plek gaat vallen, maar dit is slechts het begin.. We zullen je snel meer informatie aanreiken. Maar voor, laat je je eenvoudig in het Net van Licht liggen en laat je het  jouZelf omhullen, en terwijl liefde en licht door je heen stromen, let jij op  hoe jouw lichaam hierop respondeert.
Als jij je meer opent voor de Liefde die zich binnen dit Net van Licht bevindt, vraag dan of al het Leven zich mag openen en deze Liefde mag ontvangen. Intentie is de basis van alles. Daarom zal jouw intentie, die de gedachte behelst om alles te verenigen met de Grote Liefde/het Grote Net, anderen in staat stellen om hetzelfde te doen. Doe het.
Door het Net van Licht aan te roepen, zegen je jeZelf en zegen je alle leven.

Wij, de grote raad van Grootmoeders, zijn hier gekomen om jou op te roepen dit werk te doen. Grootsheid is nu binnen handbereik en we nodigen jou uit om jouw rol te spelen in het ontwaken van de Grootsheid!”

De grootmoeders zeggen: ‘Elk persoon is één punt in het Grote Net van Licht en elk punt vormt een netwerk waaraan al het leven is verbonden. Yin en Yang zijn verschuiving begonnen en tijdens deze moeilijke tijden, zal het Net van Licht’ de Aarde bijeen houden. Een meditatie voor het ‘Net van Licht’. Gebruik het om elkaar te ondersteunen, om de Aarde te ondersteunen, en om de energie van Yin op de planeet te bekrachtigen. Weet dat dit Net een realiteit is, omdat dóór jouw weten en er één mee te worden, je op een wezenlijke manier helpt!”