elias businessAls iemand een bedrijf start gebeurt dat meestal met veel elan waardoor er na verloop van tijd ook van een zekere groei sprake is en er meer medewerkers nodig zijn. Deze dienen wel uiterst zorgvuldig te worden geselecteerd.  Het is namelijk van essentieel belang dat ieder met veel plezier en op de juiste plek aan de slag gaat. Om deze mensen maximaal te motiveren is het een absolute voorwaarde om ze aan de winst van het bedrijf te laten deelhebben.

Natuurlijk komt het grootste deel aan de stichter-eigenaar toe omdat het zijn idee en impuls is. Toch is het de beste methode om met het aandeel voor het personeel grootmoedig om te gaan. Iemand die in een bedrijf ook voor eigen winst werkt gaat heel anders aan de slag dan iemand die enkel maandelijks een vast salaris op zijn rekening krijgt bijgeschreven.

In een bedrijf dat op de juiste manier functioneert kan de eigenaar gerust veel werk delegeren, wetende dat er uiterst zorgvuldig door zijn bekwame medewerkers met hart voor de zaak beslissingen zullen worden genomen.

In de Nieuwe Tijd wordt op bedrijfsniveau de responsabiliteit gedeeld op een manier dat ieder bewust is ook voor het grote geheel verantwoordelijk te zijn. Daarvoor is het essentieel dat elke persoon op de juiste plaats zit en zijn werk met plezier en liefde doet waardoor hij deze de firma ook daadwerkelijk ondersteunt.

Blijkt dat iemand niet met euforie en genoegen meewerkt, dan is een gesprek dringend noodzakelijk om te achterhalen hoe hij graag zou willen bezig zijn, wat zijn motivatie is, hoe hij zelf zijn plaats in de firma ziet. Misschien is hij op een andere plek beter op zijn plaats. Mocht door deze gesprekken geen werkelijke vooruitgang worden geboekt en kan deze persoon niet echt in het bedrijf worden geïntegreerd dan zit er niets anders op dan afscheid te nemen van deze medewerker.

In onze hedendaagse samenleving is winstmaximalisatie prioriteit nummer één en dat gaat meestal ten koste van het welzijn van de medewerkers. En dan spreken we nog niet eens over de tevredenheid onder de afnemers over de kwaliteit van het geleverde product of van de dienst of over het omgaan met de natuur.

In tegenstelling met bedrijven van de oude stempel gaat het in de aanloop naar de Nieuwe Tijd wel degelijk om de opening van het hart. Hoe meer de harten van de mensen in een bedrijf geopend zijn, hoe gezonder het bedrijf zal zijn. Hoe meer onderling respect en acceptatie aanwezig is, hoe beter de firma in de Nieuwe Tijd kan bestaan en functioneren.

De massa wordt langzaam wakker en begint steeds minder te accepteren hoe alles door een zekere elite wordt beslist. Veel oude structuren beginnen te wankelen, in de loop van dit jaar nog meer want het vertrouwen wordt steeds geringer in de overheid, in de politiek, in het financiële gebeuren, in de grote organisaties, in de wetenschappers waarvan er net als onder de politici meer en meer corrupt blijken te zijn of in het waarheidsgehalte van de informatie verstrekt door de mainstream media. En al deze structuren bestaan uiteindelijk enkel bij de gratie van het mensencollectief. Het wordt duidelijker en duidelijker dat de grote multinationale bedrijven achter de schermen de macht uitoefenen en meedogenloos  tewerk gaan. Dit jaar gaat versterkt de klad komen in die oude structuren gebaseerd op macht en geldgier.  De Geestelijke Wereld heeft laten weten dat uiteindelijk deze grote bedrijven zullen verdwijnen en worden vervangen door kleinere eenheden die werken volgens de principes van de Nieuwe Tijd.

Het moge duidelijk zijn dat ook de bestaande kleinere bedrijven zich zullen moeten aanpassen aan de Nieuwe Energie, willen ze overleven.Dat geldt in de eerste plaats natuurlijk voor elk individu. Elk mens moet kiezen om wel of niet mee te gaan naar de samenleving van de Nieuwe Tijd, de leiders en de werknemers van de bedrijven zijn daarvan niet uitgesloten. Zelfs degenen die de duistere kant van de samenleving hebben gekozen, zullen met hun daden worden geconfronteerd en moeten veranderen of van het toneel verdwijnen.

Een bestaand bedrijf aanpassen aan de Nieuwe Tijd

Bedrijven die al langer bestaan kunnen ook worden getransformeerd, maar dan zal ook hier moeten worden gekeken of ieder wel op de juiste plaats zit en moet er naar een model worden gezocht om de winst eerlijker te verdelen.

Daarom zijn er gesprekken nodig met alle medewerkers waarbij ook naar hun ideeën moet worden gevraagd over wat gedaan kan worden om de werking van het bedrijf te verbeteren. Ieder zal daarbij gehoord dienen te worden, van poetsvrouw tot manager en hun impulsen voor verbetering moeten worden gehoord en zo mogelijk worden geïmplementeerd, ook al klinken ze op het eerste oog zonder enig belang.

Ieder mens verlangt er immers naar om te worden waargenomen, om te worden gehoord. Het is ook aan te bevelen dat mensen flexibel zijn in de zin van makkelijk te worden verplaatst binnen het bedrijf als ze zich op hun oude plek niet meer thuisvoelen.

De bedrijfscoach voor de Nieuwe Tijd zal in de eerste plaats zien door middel van gesprekken met de werknemers of ieder op de juste plaats bezig is. Hierbij zal ook worden gekeken naar welke ideeën ze hebben voor een betere bedrijfsvoering, wat ze binnen de firma graag zouden willen doen als ze het echt voor het zeggen hadden. Op deze manier kunnen hun inzichten en idealen worden verzameld, verwerkt en de geopperde veranderingen in een rapport aan de leiding van de firma worden overhandigd die dan beslist of ze al dan niet worden uitgevoerd.

Wat in grotere bedrijven vaak blokkeert is dat alle veranderingen maar moeizaam tot stand komen omdat elke stap enkel met vertraging kan worden gezet zodat noodzakelijke en dringende aanpassingen en vernieuwingen vaak niet worden gedaan. Daarom is er vooral op dit punt aanpassing nodig. Direkte wegen zijn nodig en eigenlijk zou er in een bedrijf een ideeënverzamelaar moeten worden aangesteld die de brug kan vormen tussen werknemers en directie, zodat die bij een bepaald probleem meteen op de werkvloer kan gaan praten met alle mensen die maar enigzins met het probleem te maken hebben. Een dergelijke ideeënverzamelaar zou een vaste plaats in elk bedrijf moeten krijgen, full- of part-time, zodat in dringende situaties heel snel een oplossing kan worden gevonden.

Kleine firma’s zijn natuurlijk veel bewegelijker om veranderingen door te voeren en daar kan meestal iemand die brugtaak erbij nemen.

Er zijn ook op andere terreinen grondige veranderingen noodzakelijk. Een werkelijk goede relatie met de natuur is er een van. Voorwaarde daarvoor is het goed omgaan met de eigen natuur, de innerlijke werkelijkheid. Het is in het belang van het bedrijf om de intuïtie van alle medewerkers te versterken. Dat kan door regelmatige meditatieoefeningen. Tesla kreeg de beelden van zijn ontdekkingen tijdens zijn meditaties.

Als overgangssituatie kan een extern medium regelmatig naar de bedrijfsfilosofie kijken om te zien of alles in de juiste richting verloopt, ook of alles conform een respectvolle omgang met de natuur plaats vindt en zijn bevindingen checken met de Geestelijke Wereld.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. - www.elias-coaching.info