over grenzen denkenHet bekende Franse gezegde ‘L'Histoire se répète’ (de geschiedenis herhaalt zich), bergt het gevaar in zich. dat we te gemakkelijk aannemen dat wat vroeger volstrekt onmogelijk bleek, ook in de toekomst niet te realiseren valt.

De scherpe kanten van de dualiteit, de tegenstelling tussen goed en kwaad worden momenteel alsmaar scherper, geweld is alomtegenwoordig en roept steeds meer geweld op. Velen verliezen de moed en de hoop op een betere toekomst.

En toch brandt er steeds Licht aan het einde van elke tunnel, hoe lang die ook moge zijn. Het duizendjarige rijk van Hitler duurde alles bijelkaar net twaalf jaar. De Sovjet Unie hield het wat langer uit: zo'n zeventig jaren. Het nazisme werd van buitenuit een halt toegeroepen, de Sovjet Unie werd van binnenuit getransformeerd, net zoals de apartheid in Zuid-Afrika. Alles, wat niet tot de werkelijkheid behoort, en dat zijn alle structuren die niet op onvoorwaardelijke Liefde zijn gebaseerd, hebben een tijdelijk karakter: er is steeds een begin en een einde.

Onvoorwaardelijke Liefde in al zijn uitdrukkingsvormen kent geen einde. Voor de mens betekent dit onder meer verder leven over de grenzen van wat wij de dood noemen. Banden van waarlijke Liefde leven ook aan gene zijde voort.

Voordat het mensencollectief besloot om tot in de diepste diepte de dualiteit te ervaren duurde een mensenleven gemiddeld wel zo’n duizend jaar. Methusalem werd volgens de bijbel negenhonderdnegenzestig jaar en van Lady Kwan Yin wordt gezegd dat ze wel twaalfhonderd jaar op aarde verbleef. Later werd de levensduur vrijwillig ingekort tot de tijdspanne zoals we die momenteel nog kennen. Dit om via de ervaring en het leerproces van vele incarnaties, met ons bewustzijn de dualieit weer te kunnen ontstijgen om zo weer terug te kunnen keren naar de werkelijkheid.

Ondanks alle geweld en wereldwijde corruptie beginnen de dualistische structuren gebaseerd op macht en geld steeds meer scheuren te vertonen. De mensheid ontwaakt langzaam maar zeker. En al wat vroeger in het verborgen gebeurde komt nu steeds meer in en aan het Licht. Het moment zal komen dat het mensencollectief al het gesjoemel niet meer zal accepteren. De ontwaakte mensen zullen daadkrachtig de corrupte politici en de grootindustrie hun macht ontnemen. Daar is niet veel voor nodig, juist wat meer bewustzijn. De mens komt nu langzaam weer terug in zijn eigen kracht en macht, dat is wat ik voorzie en waarneem.

Het uiteindelijk resultaat zal een nieuwe samenleving zijn, gebouwd op onderling respect en onvoorwaardelijke Liefde. Liefde voor het leven, Liefde voor de natuur, Liefde voor de ander en 'last but not least', Liefde voor onszelf.

Deze samenleving van de Nieuwe Tijd, of samenleving in het bewustzijn van de vijfde dimensie, staat open voor ieder die eraan wenst deel te nemen. Het vergt enkel wat werk aan onszelf. Om te begrijpen waar we het hier over hebben, lijkt het me het eenvoudigst om een beeld te scheppen van de mens die leeft in deze Nieuwe Tijdse samenleving:

Het is een mens die goed verbonden is met zijn ziel en zich daarom enkel door zijn Hoger Zelf laat leiden. Het is daarom een voeler in plaats van een denker. Hij is bewust van zijn innerlijke processen en werkt ze af, de een na de ander. Het is iemand die steeds nadenkt of zijn eigen projecten wel het welzijn van het geheel zullen dienen, want het is een samenleving waar de mensen elkaar helpen en aanvullen. De mens in deze samenleving aanvaardt het leven zoals het is en komt, hij oordeelt niet en kan zijn verwachtingen makkelijk loslaten, mocht hij er überhaupt nog bezitten.

Niet in het minst door het bewustzijn van zijn innerlijke processen en zijn wil om die uit te werken verkeert hij ook in perfecte gezondheid, Hij heeft de kennis en het vermogen om zijn eigen lichaamsfuncties te controleren, hij kan zijn eigen cellen waarnemen en zonodig  repareren en van nieuwe energie voorzien. Daardoor zal hij het uitzicht van zijn lichaam zelf bepalen omdat hij het verouderingsproces kan stopzetten en zelfs het fysieke lichaam kan verjongen. Sterker nog, hij kan zelf kiezen wanneer en op welke manier hij het lichaam zal verlaten. Strikt genomen kan hij zolang in het zelfde lichaam blijven zoals hem dat gelegen komt. Eigenlijk is dat alles niet nieuw, want eeuwen geleden hebben dat al mensen individueel klaargespeeld.

Het meest bekende voorbeeld is wel graaf Saint Germain die o.a. in 1760 diplomaat was voor de Franse koning Lodewijk de XV en door hem op geheime missie naar Nederland werd gestuurd. De Franse ambassadrice Gravin de Cergy kwam volgens haar getuigenis reeds rond 1650 Saint Germain in Venetië tegen. Een Amerikaanse vliegenier wiens vliegtuig in 1932 in de nabijheid van een Tibetaans klooster neerstorte vertelde dat hij Saint Germain daar te midden van de monniken had ontdekt. Hierover berichtte later, zo las ik, de esotherische schrijver Louis Pauwels, die o.a. 'Le matin des Magiciens' schreef.

320px Count of Saint Germain

Saint Germain had de gewoonte om plots van het toneel te verdwijnen om dan een hele tijd later weer in een ander deel van de wereld op te duiken. Zo heeft hij behalve in Frankrijk ook in Londen en in Schotland gewoond, in Duitsland en Wenen maar was ook in Rusland, Turkije, Malta, Perzië, India en Italië en naar het schijnt kocht hij in 1763, iets korter bij,  in de buurt van Nijmegen een groot landgoed. Hij sprak naast Frans ook Italiaans, Duits en vloeiend Spaans en Portugees.

Naast de Franse koning had hij vele bekende vrienden, zoals Madame de Pompadour, Diderot en zelfs Goethe, die naar men zegt zijn leerling was. Casanova vertelde dat hij Saint Germain o.a. in Den Haag had ontmoet. In zijn memoires 'Histoire de ma vie' schreef hij dat Saint Germain naast alchemie zich ook bezig hield met componeren en vioolspelen en met het ontwerpen van nieuwe kleurstoffen. Hij beschreef ook hoe Saint Germain optrad in gezelschappen waarbij deze aanhaalde driehonderd jaar oud te zijn, dat hij het geheim van de universele geneeskunde bezat en meester was over de natuur. Verder, dat hij aangaf getuige te zijn geweest van belangrijke gebeurtenissen uit het verre verleden, waarover hij in details uitleg kon geven. Hij was zowel bekend bij de Theosofen als bij de Antroposofen. Rudolf Steiner zag in hem een reincarnatie van Christian Rosenkreutz, de stichter van de Rozenkruisers en van de apostel Paulus (mijn interpretatie van Steiners voordracht van 27 september 1911), of toch tenminste dat hij de zogenaamde Damascus-ervaring heeft gehad.

Logisch dat er genoeg krachten waren om het destijds onverklaarbare van het langlevende fenomeen Saint Germain in twijfel te trekken, zeker omdat hij ook vijanden had, zoals de minister van buitenlandse zaken van de Franse koning. Men trachtte hem gevangen te zetten, hij werd voor charlatan uitgemaakt en zelfs meermaals dood verklaard.

Maar de belangrijkste taak van Saint Germain in mijn ogen was en is ongetwijfeld nog steeds als opgestegen meester, zijn werk met en hoeder van het violette licht dat door vele healers wordt gebruikt om energiesystemen van negatieve trillingen te zuiveren. 

Maitre Saint Germain kl

Nieuw is, dat wat vroeger een enkeling gelukte, nu bereikbaar wordt voor iedereen. Want als we geloven in de algemeen aanvaarde (vaak gemanipuleerde) geschiedenis en dat de beperkingen die er uit voortvloeien  steeds weer worden herhaald en er verder niets mogelijk is, dan blijven we gevangen in ons geloofssysteem, dat we in feite van anderen hebben overgenomen.

Maar een ding is zeker, als healer werk ik nu ruim vijfendertig jaar met het violette licht van meester Saint Germain, een energie met een enorme zuiveringskracht. En ik ben heus niet de enige die er zo'n positieve ervaring mee heeft.

Ook al is de nieuwe samenleving nog niet voor over twee weken, we kunnen ook nu al beginnen met stap voor stap de obstakels op te ruimen op weg naar ons vijfdimensionaal bewustzijn. We zullen daardoor steeds vrijer worden, steeds verder de grenzen kunnen verzetten tot we weer helemaal terug zijn in de werkelijkheid.

Om beter te begrijpen hoe het leven en de schepping functioneren, of hoe we kunnen leren om zelf elke ziekte te genezen door de controle over onze lichaamsfuncties te verwerven of zelfs hoe we stapsgewijze het verouderingsproces kunnen afremmen en stoppen, mocht je dat interesseren, lees dan hier verder:

http://www.elias-medium.info/NL/seminars/50-herfstseminar-celwerk-update