Een schitterende channeling van Saint Germain via James Tyberonn, die ons een kijkje geeft in de verandering vanaf de zonnewende op 21 juni en de Ohm-golf op 25 juni 2012: de golf van nieuwe liefdesenergie waarmee we ons verder kunnen afstemmen op de komende ascentie.

 

Bron: http://www.earth-keeper.com/dutch_EyesOfWisdom.htm

DE OGEN VAN WIJSHEID
Binnen de Intensiteit en Grootsheid van 2012

door: James Tyberonn
 

Gegroet Menselijke Engelen! Ik Ben Die Ik Ben. Ik ben de Hoeder van de Violette Vlam. Ik, Saint Germain groet jullie van harte!

Het is mij een groot genoegen en een eer om bij jullie te zijn in dit moment van 2012. Ik erken de grootse aanwezigheid van Lord Metatron in dit veld en bied mijn diepste dank voor deze uitnodiging om met jullie spreken. Want ik, samen met de Familie van de Geliefde Opgestegen Meesters van de Kristallijnen Lichtraad, wacht met spanning op de OHM-Golf. Deze zal op 25 juni vanuit onze Mt Shasta retraite gedirigeerd worden. We moedigen jullie aan en nodigen jullie allen uit, waar je ook bent, om je af te stemmen, want het is een geschonken viering van LIEFDE! Het is een herladen en herstel van evenwicht. Want de OHM-klank creëert een gecodeerd geluidssignaal dat elke nuance van je Wezen in evenwicht brengt. Het hervormt elk atoom van je fysieke lichaam en elke eenheid van je bewustzijnsveld.

Zo'n opwinding - we pakken onze etherische koffers en stappen binnenkort op de Trein van Liefde! Zoveel om te delen. Vreugde hangt in de lucht!

De Ogen van Wijsheid zijn van jullie, lieve Vrienden, en in deze geweldige tijd wordt de wijsheid ontvangen, want ze werd door jullie verdiend... Jullie zijn zo ver gekomen en de lichten van je ware thuis schitteren.

Wat volgt is een boodschap van Lord Metatron en mezelf, een mengeling van mooie, zinvolle informatie die we willen delen...

Een Prachtig Jaar ontvouwt zich! Zoveel mooie gebeurtenissen stralen met schittering! Jullie zijn nu klaar voor de Ascensie ... en Menselijke Engelen, jullie zullen veel veranderingen van binnen en van buiten zien! Klaarheid is de prijs. Zeker, het heeft veel inspanning gekost, maar wat een nobel streven hebben jullie bereikt.

2012 zal beginnen het tapijt van onder de verborgen en starre overtuigingen te trekken die het moeilijkst los te laten en te ontdekken zijn. Hindernis kent geen vooroordeel, ze beweegt door elke verdeeldheid. De mensheid zal binnenkort haar klaarheid beginnen te herontdekken als vereiste voor het volle bewustzijn, voor ze kan beginnen de verwijdering van angst en cynisme. Wees bereid om door je innerlijk overtuigingslandschap te reizen dat bezaaid is met het puin van oude energieën en vermoeide obstakels die je niet meer dienen. Het jaar 2012 is ontworpen voor zulk een loslaten, want sommige reservoirs zijn dieper gegraven dan andere en je zult je een beetje verder moeten strekken om bij het heldere water van ware wijsheid te komen.

In 2012 bevrijdt het innerlijke zelf zich in de Nieuwe Mer-Ka-Na door zich door de intensiteiten te bewegen. Elke coronale massa-ejectie, zonnewind en astrologische zwaartekracht opent een nieuw pulsatievuur. Deze uitersten binnen het krachtige crysto-elektrisch veld in 2012 kunnen aanvoelen alsof je een stap achteruit gaat voor je twee stappen vooruit gaat. Maar begrijp dat er een grote doelstelling schuilt in deze moeilijke fase van resonantie-opschakeling. Hierin liggen unieke openingen om de Nieuwe Mens op de Nieuwe Aarde te ontdekken en te herscheppen. Wat in de schaduw ligt, zal onthuld worden en een loslaten opleveren. De energieTriade maakt dergelijke verduidelijking gemakkelijker gedurende de Ring van Vuur Zonsverduistering, Maansverduistering en de Zonnewende van juni.

De OHM Golf

De OHM-Golf brengt de Pleiadische Opening en de opening van verlichting met zich mee. De dimensionaliteit zal verschuiven. Het einde van onwetendheid en onschuld zal het begin van het einde van de derde dimensie kenmerken, maar alleen in termen van de derde dimensie als zijnde de buitengrens van de dimensionale toegang op de Nieuwe Aarde. De eerste drie dimensies zullen niet verdwijnen, hoe zouden ze ook? Ze zullen eerder geformatteerd worden met de basis van de nieuwe dimensies 4-12.

Houd er rekening mee dat deze woorden een zacht duwtje in de rug van Spirit zijn. Kijk diep naar binnen en naar buiten, en sta toe dat deze liefdevolle herinnering een plaats in je gedachten en hart heeft. Denk na over compassie en begrip in je leven en schat hoe ver ze reiken. Denk je dat je zo ver gereisd bent en zo hard geprobeerd hebt enkel om jezelf op dezelfde plek terug te vinden waar je begon?

Ascensiesymptomen

Zoals we al zeiden is de energie van 2012 zeer intens. Elke week, elke maand tussen nu en 12-12-12 en 12-21-12 is ontworpen met zulke versnelde verschuivingen waardoor je overweldigd kunt raken. 2012 is exponentieel zoveel meer dan 2011. Want wat er tijdens de 2012 Triade plaatsvindt, is een grote en nog grotere instroom van niet-fysiek bewustzijn, het bewustzijn in de volle 33 Chakra Mer-Ka-Na. Geaard blijven met een intacte Aura is essentieel, maar jullie hebben de kennis hoe je de nieuwe frequenties handhaaft. De oude-energie-mythe dat alle waarneming en kennis via je fysieke zintuigen moet komen, is allang verleden tijd. Nu moet je de volledige 33 chakra- instroom coördineren... en je kunt het.

Als zodanig gaat jullie schepperschap naar een hogere versnelling. De manifestatie van je geloofsovertuigingen zal exponentieel versterkt worden. Dat is de reden waarom de resterende tijd voor 12-12-12 speciaal is afgestemd voor zelfonderzoek en programmering. Het oude spreekwoord "wees voorzichtig met wat je wenst" gaat in overdrive. Zoals we jullie eerder hebben verteld, heb je de gaven van de goden gekregen. Je overtuigingen worden werkelijkheid. Wat je gelooft wordt werkelijkheid in je ervaring. Er is geen enkel gebied in je leven waar dit niet van toepassing is, in het bijzonder in het 33 chakra-veld van 2012! Zo ligt de hindernisroute de komende maanden voor je. De 'Ascensiesymptomen' zijn er voor jullie om de voorbereiding op te polijsten en zijn het eindexamen.

De intensiteit van 2012 is echt, maar de druk heeft een goedaardig doel. Wees niet ontmoedigd, de Ascensie ligt voor de hand.

Lieve Menselijke Engel, je hoeft NIET vast te lopen of ontmoedigd te worden in deze energieën, want in feite zal tijdens de OHM-Golf het tegenovergestelde plaatsvinden. Je kunt een instroom van ondersteuning ontvangen, van hernieuwde oplading, moed en oplossingen als je je menselijke masker tijdens dit moment van helderheid, de Ring van Vuur en OM Golf genoemd, af doet. Je zult een nieuw licht voelen, een licht van kristallijnen duidelijkheid dat je aanraakt en je nieuwe energie geeft in je voorbereiding voor de rest van 2012. Het is de uiteindelijke transformatie, want je bent inderdaad ver gekomen! Wij eren jullie en zeggen: goed gedaan, we raden je aan om vooruit te blijven bewegen. Jullie zijn veel dichter bij een grote kwantumsprong voorwaarts, een prachtigere Transformatie, dan je je wellicht kunt voorstellen. Veel dichterbij.

Geloof wijzigt het Paradigma

Meesters, het werk van transformatie komt voort uit een verbinding met een bepaalde context van geloof; dit soort geloof zorgt voor welzijn en welzijn opent de deur naar geluk.

Het astrologische patroon van 2012 is ontworpen om de definitieve losmaking mogelijk te maken. De gemakkelijke veranderingen zijn al gemaakt, wat er overblijft, vraagt om dieper graafwerk.

Waar je aan denkt en wat je gelooft wordt in 2012 krachtiger geprojecteerd. Daarom zul je dit jaar ondervinden dat alle negatieve overtuigingen naar de oppervlakte zullen komen om ze aan te pakken.

Om die reden willen we de rest van deze channelling aan het belang van zelfonderzoek wijden en hoe belangrijk het is om Meester van je gedachten te zijn. Velen van jullie kunnen in de intensiteit van 2012 emotionele wanhoop, zorgen en depressie ervaren. Hiermee kan afgerekend worden en het wordt je in feite getoond om het los te laten.

Wij vertellen jullie dat je menselijke emoties voor een groot deel door je persoonlijke overtuigingen geleid worden. Door je volledig bewust te zijn van je fundamentele levensovertuigingen en te erkennen dat je altijd bij het gevolg van de kernovertuiging staat, kun je en zul je een nieuwe wereld vormen. En dat is precies wat je hier bent om te doen.

Tijdens deze Drievoudige samenstand moet je bewust en met intentie de richting en het doel van je leven selecteren. Als je je gewoon vanuit het verleden expandeert, van wat je standaard onbewust aanvaardt, is er geen transformatie, enkel nog meer van hetzelfde. Zie je, niet iedereen zal ervoor kiezen om te ascenderen. Maar de Padvinders onder jullie moeten het licht laten schijnen. Wees niet ontmoedigd of blijf niet vastzitten door de intensiteit van 2012.

Herinneringen van de Levenscontracten

Laat ons jullie een schouderklopje geven in de weken voor de Triade en je aan bepaalde noodzakelijke begrippen herinneren.

Velen van jullie hebben je geluk gebaseerd op het bereiken van een bepaald doel, op het hebben van bepaalde dingen. Maar in een dergelijke doelgeoriënteerde prestatie vind je vaak een tijdslijn waarin je ontdekt dat het geluk dat van deze dingen afkomstig is, slechts tijdelijk is en al snel verdwijnt ... en je nog steeds het gevoel hebt dat er iets ontbreekt. Je ervaart geen vreugde.

Velen van jullie hebben het gevoel dat het leven alleen succesvol is, wanneer je krijgt wat je wilt. Maar vele van jullie levenssituaties plaatsen je doelbewust buiten je 'comfortzone' om te groeien.

Dergelijke 'levenscontract-uitdagingen' of 'set ups' worden door het hogere zelf gekozen en kunnen niet weggewenst of genegeerd worden. Daarom is het belangrijk om je omstandigheden als een geselecteerde set-up onder ogen te zien en er verantwoordelijkheid voor te nemen. Dan alleen kun je ze overstijgen. Er is geen enkele situatie die je niet gecreëerd of gekozen hebt. Deze waarheid ontkennen dient je niet. Met dit te zeggen, zeggen we niet dat je je eraan moet overgeven, maar dat je het onder ogen ziet.

Het Geluksparadox

Dus hier is de geluksparadox. Leef je zonder vreugde totdat je je uitdaging bereikt?

Meesters, er is vreugde in het 'volledig aanwezig en volledig bezig zijn in het heden en de uitdagingen die in het 'Nu' voor je staan volledig te accepteren. Dat is een grote waarheid.
Geluk kan in brede zin in 3 aspecten begrepen worden: Plezier, betrokkenheid en betekenis. Plezier is het "goed gevoel"-deel van geluk. Betrokkenheid verwijst naar een "goed leven" leiden van interactieve harmonie, het in evenwicht brengen van werk, familie, vrienden en hobby's. Betekenis verwijst naar het gebruik van onze sterke punten om bij te dragen aan een groter spiritueel of filantropisch doel. En houdt in gedachten dat van de drie, betrokkenheid en betekenis het meest verschil maken in een gelukkig leven. We zullen er ook aan toevoegen dat veel mensen die levens van dienstbaarheid en centrale spirituele ontwikkeling kozen, in deze volkstaal, het geluk bereiken in levens die uitsluitend aan het bereiken van Meesterschap gewijd zijn.

Echt geluk is een beslissing. Een gemoedstoestand die verdiend wordt door een spiritueel harmonisch leven te leiden. Het is niet de voldoening van irrationele wensen voor het plezier. Het ware geluk is een toestand van niet-tegenstrijdige vreugde, een vreugde zonder boete of schuld die ervaren wordt in welzijn, vrede en begrip.

Heel vaak ligt het onvermogen van geavanceerde zielen om een gevoel van welzijn en geluk te ervaren, zelfs wanneer ze dit onberispelijkheid doen, omwille van doorsijpelende vorige levens. Niet van jezelf houden door in vorige levens geprogrammeerd te worden met verkeerde concepten van 'Oerzonde'. Deze kunnen en moeten behandeld worden door "het verleden te veranderen" in de Mer-Ka-Na (zoals geleerd in de Metatronic Keys). De kern hiervan is meestal een gevoel van lage eigenwaarde, een onvermogen om van jezelf te houden.

De Geluksoefening

Wanneer deze gevoelens opkomen, werk er dan aan om ze te vervangen. Een bepaalde oefening is het perspectief van je leven te verschuiven door een acteur te zijn die de hoofdrol speelt in het toneelstuk dat 'je leven' genoemd wordt. Een rol waarin je zelfverzekerd en gelukkig bent, en de Goddelijkheid in jezelf kan geven, ontvangen en liefhebben. Door met deze attributen te werken, kun je leren deze frequenties aan te trekken. Het werkt veelal op dezelfde manier als het vervangen van negatieve gedachten door positieve. Een frequentie van geluk zal de volgende positieve energie aantrekken. Maar in het proces van deze oefening moet je echt leren om van jezelf te houden en zo'n oefening zal je helpen bij het herprogrammeren en verwijderen van foutieve geloofsovertuigingen uit vorige levens of je huidige leven. Begrijp je dit?

Het leven stroomt effectiever wanneer je besluit om de uitdaging van datgene wat je hebt te accepteren, want eigenlijk is het wat je gekozen en gecreëerd hebt. Om verder te gaan, kies ervoor en wees in vrede, en vind het geluk in de wetenschap dat je geconfronteerd wordt met wat er in het 'Nu' aan je gepresenteerd wordt. Dit is een krachtige transformerende waarheid die je toestaat om te leren van wat je in scène gezet hebt, door het te overstijgen en de puzzel op te lossen.

Een Meester zijn betekent niet dat je geen uitdagingen aangaat, het betekent alleen dat je de vastberadenheid en wijsheid hebt om het op te lossen. Dit betekent niet dat het gemakkelijk is. En dit proces gaat verder dan de Aardse ervaring, zij het in verschillende vormen. Dat is de expansie van het leven, van bewustzijn.

Geliefden, LIEFDE is een frequentie, een prachtige wetenschap, een goddelijke context, een verklaring ... het is een opening die het LEVEN mogelijk maakt voor het Opperste Bewustzijn in Kosmische Vorm.

Leven in het NU

Nu, de waarheid zelf is niet te vinden in andere omstandigheden, ontwijking en een nieuwe omgeving. De waarheid is alleen te vinden in de 'nu' waarin je je bevindt.

Er zijn natuurlijk bepaalde scenario's waar je in conflict met jezelf raakt, waar het geluk niet echt kan plaatsvinden. Je leven zal werken in de mate waarin je je gedachten kent, wijsheid vindt en doet wat je zegt in onberispelijkheid en gratie. Maak afspraken en hou je eraan.

Dit is een duidelijke manier om met het leven mee te stromen. Transformatie verandert niet alleen onze handelingen en geeft je niet alleen nieuwe opties om bewust uit te kiezen. Het onthult eerder de structurele mechanica van het zijn en de interpretatie waarop je gefundeerd bent, zelfs al ben je soms niet bewust van je doelbewuste fundering.
De Nieuwe Aarde begint met de Nieuwe Jij

De nuances van Transitie, het in scène brengen van je leven, gaat gepaard met het ontdekken van je kern-overtuigingen - het worstelen om erachter te komen 'wie je bent", en in de transformatie overstijg je en breng je de eindeloze mogelijkheden van het creëren van jezelf voort, zodat het leven een creatieve en betekenisvolle uitdrukking van jezelf in vervulling is.
Maar de juiste houding herkennen is een reis en geen bestemming. Neem in 2012 de tijd om je in groep en eenzame retraites te verzamelen voor recalibratie, downloads van nieuwe codes te ontvangen en aarding.

Op het moment van transformatie is er een keuze aanwezig, als het verschijnsel van nieuwe weloverwogen mogelijkheden te scheppen. De feitelijke keuze blijft die van jezelf binnen je eigen wijsheid. Maar, in de erkenning en het beschikken van de eigen keuze, verschijnt de ware vrijheid van handelen - een handeling die enkel ontstaat uit de moed om te zijn en de wil om te creëren. En 2012 is zo'n tijd.

Luister goed, want hoewel we dit al eerder verteld hebben, is het belangrijk om er op dit moment aan herinnerd te worden, want jullie staan op de vooravond van de Creatie van de Nieuwe Aarde. De nieuwe Aarde begint met de nieuwe jij.

Geliefden - JULLIE, de Mensheid, hebben de Ascensie gecreëerd. Jullie schrijven dit vaak niet
toe aan jezelf. Dus benadrukken wij deze belangrijke Waarheid nu en herinneren we jullie eraan dat er nog veel gedaan moet worden. Want jullie wijsheid & schepperschap zijn nu meer dan ooit nodig.

Vermijden van Depressie

Lief Mens, blijf vooruit gaan, vertraag niet en wees niet ontmoedigd. Wanneer emoties je zonder reden lijken te overweldigen of over je heen slingeren, komt dit omdat je niet hebt geluisterd naar de gevoelens die je van streek maken.

In algemene termen gesproken is de kernoorzaak van depressie en zelfmedelijden de basisovertuiging dat je machteloos bent om je omstandigheden te veranderen of niet in staat om de overweldigende emotionele golven die van diep van binnen komen, aan te kunnen. Dit vereist focus en inspanning. Maar door elke uitdaging onder ogen te zien en niet uit de weg te gaan, heb je de middelen om elke situatie te overstijgen en door je houding te veranderen, val je onder de wet van genade. Ware zelfkennis is onmisbaar. De erkenning van de waarheid over het zelf betekent gewoon dat je eerst moet ontdekken wat je onbewust over jezelf denkt.

Calibratie van Attitude

Zoals we al herhaaldelijk zeiden, trekt elke negatieve gedachte die je hebt magnetisch gelijkaardige gedachten aan. Een negatieve houding breidt zich uit.

Dat is de Wet van Aantrekking. We vertellen jullie deze onuitwisbare Waarheid. Je attitudes worden door jezelf gecreëerd en je kunt er niet aan ontsnappen. Je kunt ze niet uit de weggaan en ze vermijden, want je houding creëert wat je ziet. Maar je kunt en zult ze uiteindelijk vroeg of laat veranderen. In de Aardse ervaring zie je wat je schept, er is geen andere regel. En je bent hier om te leren hoe je de schepping op verantwoorde wijze leert beheersen. Jullie ervaringsgerichte landschap en je emotionele horizon zijn de manifestatie van geprojecteerde overtuigingen... emotionele attitudes die in het fysieke gematerialiseerd worden.

Meesters, de gedachten waar je bij stilstaat hebben een frequentie. Deze gedachteresonanties die je gewoonlijk denkt, worden in het onderbewustzijn opgenomen. Het onderbewustzijn is de generator van je werkelijkheid. Het creëert wat je voedt. Punt uit. Het onderbewustzijn is de zetel van de emoties en is een creatief computerprogramma. Wanneer het onderbewustzijn met een idee wordt geprogrammeerd, wordt het een geloofsovertuiging en zal het dit zonder fout beginnen te genereren en manifesteren. Zo werk het.

Wat je ook voelt en echt gelooft dat waar is, is waar, je onderbewuste zal het aanvaarden en in je ervaring voortbrengen.

Daarom belemmert een negatieve houding je pad naar Meesterschap. Er zijn processen om je tegen je eigen negatieve fouten en gedachten, en die van anderen, te beschermen.

Je moet leren om een negatieve gedachte of beeld uit te wissen door dit door het tegenovergestelde te vervangen. Verwijder dan bewust wat je niet dient. Wanneer je dus negatieve gevoelens, gedachten en ongewenste emoties voelt opkomen, maak dan een gezamenlijke inspanning om hun bron te identificeren. Je zult de antwoorden die je ontdekt veel gemakkelijker krijgen dan je misschien denkt. Maak deze inspanning. Neem de verantwoordelijkheid om dergelijke gevoelens de baas te zijn en probeer te begrijpen waar ze vandaan komen. Verwijder ze dan en vervang ze door betere frequenties.

Wij zeggen jullie dat de kracht van je onderbewuste enorm groot is. Het is een universele waarheid dat wat je in je onderbewustzijn inprent, uitgedrukt wordt op het scherm van tijd en ruimte als een toestand, ervaring en gebeurtenis. Denken is het begin van actie. De reactie is een antwoord van je onderbewustzijn die overeenkomt met de aard van je gedachten. Zoals je zaait in je onderbewustzijn, zo zul je oogsten in je lichaam en omgeving.

Onderscheidingsvermogen

Meesters, de tijd van de Guru is verstreken. Jullie moeten onderscheid maken in je waarheid en deze volgen. Jullie zijn goden. Geef je kracht niet weg, kies er niet voor om je kracht via een andere persoon, channel, leraar of gids te kanaliseren.
Gebruik je eigen onderscheidingsvermogen met onze woorden, als ze niet met je resoneren, accepteer ze dan niet.

Geen mens kan groter of wijzer dan zijn ervaring zijn, want wijsheid wordt slechts bereikt door ervaring, er kan geen kortere weg genomen worden of gekocht worden. Ervaringsgerichte wijsheid kan niet in een keer een kikkersprong maken van beginner tot meesterschap. En inderdaad, wat er op een reis geleerd werd, moet weer teruggewonnen worden, opnieuw verdiend in het NU. Edgar Cayce die in het oude Egypte Verheven Meesterschap ervaren had als de grote Ra-Ta, vertelde dat hij net voor zijn leven als de profeet Edgar Cayce, een verkeerd leven als schurk en gokker in het Amerikaanse Westen had.

Het kost moeite en wijsheid in elk 'Nu' moment. Besteedde Meester Jeshua ben Jozef niet jaren aan toegewijde studie en voorbereiding? Het is zo.

De wereld heeft nooit een tekort aan profeten gehad. Echte leraren zijn dun gezaaid, er is geen tekort aan charlatans die grootse claims maken. Het begin van wat jullie de New Age noemen, bracht zijn eigen aandeel aan leerkrachten en leringen. Velen kopen zogenaamde referenties en maak grootse beweringen van wijsheid die niet verdiend werden. Sommigen die beweren leraren te zijn, hebben niet het nodige basiswerk gedaan. Zij zoeken guruschap met winstoogmerk, maken aanspraak op het werk van anderen als hun eigen en voeden zich met de energie van volgelingen. Integriteit is van essentieel belang. Het is altijd zo geweest. Wijsheid en Deugd worden niet voortgebracht in illusie, waan, onevenwichtig ego of zelfverheerlijking. Meesters, gebruik je onderscheidingsvermogen.

Lach & Vreugde

Beste vrienden, sta me voordat we afsluiten toe jullie eraan te herinneren om het ongelooflijke werk dat jullie doen in evenwicht te houden met lach en vreugde te brengen. Neem de tijd om aan de bloemen ruiken en erken de schoonheid om je heen.

Herinner je eraan dat de Ik Ben Energie warm en koesterend is, ze is onvoorwaardelijke Liefde en het Oog van Wijsheid.

Ik dank jullie voor je tijd en Lord Metatron voor het veld dat hiermee nu ruim en krachtig werd geopend. Wij van de Opgestegen Meesters en Kristallijnen Raad zijn altijd bij jullie. We komen jullie niveau nog meer binnen tijdens de komende Viering van de OHM-Golf. Het is een tijd van vreugde.

Ik Ben die Ik Ben. Ik omhels jullie in het Violet! Ik ben Saint Germain.

 

 

Nederlandse vertaling © Ulla Mertens
Dit artikel mag in z'n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-vermeldingen.

Deze channelling is eigendom van www.Earth-Keeper.com. Publicatie op websites is toegestaan zolang de informatie is niet gewijzigd wordt en vermelding van het auteurschap en de website is opgenomen. Het kan niet worden gepubliceerd in tijdschriften, magazines of openbare drukwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de Aardehoeder. Machtigingen kunnen worden aangevraagd bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.