awakening grootGoed en slecht bestaan in werkelijkheid niet. De dingen zijn simpelweg zoals ze zijn. Veel mensen willen overal een stempel op drukken en alles in hokjes plaatsen, of dat nu mensen, dingen of ervaringen zijn.
  

Doen we zoiets dan oordelen we. En telkens als we oordelen dan verankeren we ons bewustzijn nog ietsjes meer in de illusies van de dualiteit. Zo beknotten we meestal onbewust onze eigen vrijheid.

 

Door mijn eigen ervaringen heb ik kunnen vaststellen dat hoe minder ik oordeelde, hoe vrijer ik werd. Uiteindelijk gaat het er dan niet meer om wat er  gebeurt, maar steeds wat het gebeuren in mij als reactie oproept.

 

 

Strikt genomen spelen de gebeurtenissen op zich dan helemaal geen rol meer.  Waar het wel om gaat zijn de emoties die dan zichtbaar en sterk voelbaar worden. Ik begreep tenslotte dat de gebeurtenissen in de buitenwereld niet de oorzaak van mijn emoties waren, maar dat het gebeuren de reeds lang bestaande emoties naar boven brachten zodat ik er iets aan kon doen. In vorige bijdragen heb ik uitvoerig beschreven hoe we daar het beste mee kunnen omgaan en hoe we ze definitief kunnen oplossen.

 

 

En als ik terugkijk, dan zie ik hoe meer ik vroeger oordeelde, hoe meer drama’s ik ensceneerde en hoe moeilijker ik me daardoor zelf het leven maakte omdat ik me constant zelf pijn deed.

 

 

Maar waar begint die pijn? We kunnen het altijd terugvoeren tot het niet accepteren wat er gebeurt. En als ik om me heen kijk dan zie ik nog genoeg mensen die hartstochtelijk bezig zijn met dergelijke programma’s van zelfbeschadiging.

 

 

Ze proberen wellicht anderen te kwetsen maar door hun instelling doen ze zich vooral zelf pijn. Ze vechten om gelijk te krijgen, om hun visie desnoods met verbaal of erger nog, met fysiek geweld er door te drukken. Of de overtuigingen van anderen de grond in te boren en ontwrichten daardoor hun eigen innerlijke vrede, hun eigen stabiliteit, zekerheid en uiteindelijk hun geluk.

 

 

Bekijken we wat er innerlijk gebeurt, dan zien we dat het veelal uitingen zijn van diepe onzekerheid en frustratie die dan door het geringste wat er in de buitenwereld gebeurt, dat niet in het straatje past,  tot uitbarsting komt. Gelukkig kunnen die mensen naar mijn mening niet zijn. Want geluk en innerlijke vrede gaan hand en hand. Het ene is zonder het andere niet mogelijk. En gelukkig zijn is toch de diepste zin van het leven?

 

 

Ook op deze bijdrage zal ik wel heftige en mogelijk weer agressieve kritiek krijgen. Ik heb geleerd er mee om te gaan. Het raakt me niet meer omdat ik het niet als mijn probleem beschouw. Dat was vroeger natuurlijk wel anders. Toen vond ik onheuse aanvallen wel pijnlijk. Maar hoe meer je leert anderen gewoon te nemen zoals ze zijn hoe minder moeite je hebt met de problemen die in werkelijkheid aan anderen toebehoren. Ik zoek niemand te provoceren. Ik deel gewoon de resultaten van mijn vijfendertigjarig onderzoek naar de betekenis van spiritualiteit voor de mens en naar de natuur van de werkelijkheid.

 

 

Mogelijk voelen mensen zich ineens onzeker bij het lezen van mijn bijdragen. En ook bij de mensen die mijn stellingen zelfs als een bedreiging ervaren heeft het een zekere uitwerking. Het heeft resonantie. Het maakt niet uit hoe het wordt opgenomen, positief of negatief. Het brengt steeds iets in beweging. Soms zijn negatieve reacties nog waardevoller omdat een bepaald thema in een mens dan als het ware blijft steken, blijft hangen in hun bewustzijn.

 

 

Als ze dan nadien van tijd tot tijd nog met gelijkaardige thema’s geconfronteerd worden komt het moment dat ze instaat zijn om de waarheid te accepteren. Het doel is nooit om gelijk te krijgen. Het doel is steeds het zoeken naar de waarheid.

 

 

Om de waarheid te vinden moeten we in staat zijn om zo nodig oude vertrouwde maar vastgeroeste ideeën los te laten om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe wegen in te slaan. Die nieuwe ervaringen en wegen zijn er voor ieder. We hoeven ons enkel open te stellen voor de leiding van onze eigen ziel.

 

 

Of met andere woorden, vertrouw je intuïtie, geef gevolg aan je diepste innerlijk gevoelens, dan worden de nieuwe wegen zichtbaar. In feite hoeven we enkel in innerlijke stilte ons af te vragen wat de volgende stap moet zijn. En die wordt dan voor ieder zichtbaar, toegankelijk en grijpbaar.

 

http://www.elias-medium.info/NL/

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.