ether3aIeder levend dier heeft een ziel, elk mens heeft een ziel maar ook de Aarde heeft een ziel. Grote wetenschappers zoals Sir Isaac Newton en Sir Oliver Lodge erkenden een domein dat om onze Aarde hangt, zij noemden dit domein de Ether.

 

etherlodgeDe Ether is niet alleen de ziel van de Aarde zelf maar verzameld ook alle zielen die na de dood telkens weer opnieuw onderdeel worden van de Ether. In de Ether liggen de sferen, bekende schrijvers zoals Jozef Rulof schrijven uitvoerig over de sferen waarin wij vertoeven na de overgang, het verschijnsel dat wij onterecht de dood noemen. Elk mens, elke ziel doorloopt gedurende zijn levens alle gebieden binnen deze sferen, de een wat sneller, de ander wat langzamer maar iedereen komt uiteindelijk in de bovenste sfeer terecht alwaar men de godkracht die eenieder in zich draagt in volle glorie kan ervaren. Godkracht in dit artikel wordt niet bedoeld als zijnde een macht die boven ons staat maar als een kracht die eenieder in zich draagt maar niet bewust weet te gebruiken.

De gedachte van deze Godkracht wordt ook ondersteund door de vele bewijzen die mensen zoals Sitchen beschrijven rechtstreeks ontnomen aan de wetenschap van de Sumerische kleitabletten. Op deze Sumerische kleitabletten staat niet alleen informatie over ons zonnestelsel met een nauwkeurigheid die ongekend is, ( zoals jullie allemaal weten werd vele eeuwen later nog uitgegaan van het gegeven dat de Aarde plat was en het centrum van alles  ) maar ook informatie over genetische manipulatie werd nauwkeurig beschreven in deze encyclopedie uit de oudheid. Ons DNA is gedegenereerd, aangepast naar de wensen van een ander ras, een ras dat ons wilde gebruiken als werkslaaf, Lulu.

Langzaam maar zeker begint ons DNA echter onder invloed van de kosmos haar oorspronkelijke staat weer te herinneren. Geen twee strengen maar 12 strengen zou ons oorspronkelijke DNA bevatten. Dit is echter met geen enkele bewijs te onderbouwen. Is deze theorie misschien overdrachtelijk bedoeld?  Hoe dan ook, het bewustzijn over wie wij zijn en welk doel wij hebben lijkt te veranderen. Meer en meer mensen vragen zich af wat ze zijn, waarom ze zijn en of hetgeen ze doen in het leven wel of niet het juiste is. Mensen zijn op zoek en dat is goed.

Er is een strijd aan de gang, een strijd die je kunt vergelijken met die uit de trilogie Lord Of The Rings. Dit is geen gewone strijd maar een eindstrijd om de ziel van de Aarde en alles dat op en rond de Aarde leeft. In Lord of the Rings worden verschillende menssoorten neergezet en wel met een heel duidelijke bedoeling. Je hebt de Engelachtige die in deze fantastische verfilming van ons lot de Elfen zijn, een ras dat onsterfelijk is en één is met de natuur maar vooral met de Aarde zelf, ook wordt duidelijk in de film dat er mensen zijn die kennis hebben waardoor zij machtiger zijn dan anderen, toeval of probeert de schrijver van dit verhaal ons iets te vertellen? Ook nu zijn er mensen die weten en mensen die graag willen weten. Mensen die weten, die de verborgen kennis bezitten zijn stuk voor stuk zeer succesvol in wat zij doen, los even of hetgeen zij doen positief of negatief is. Mensen die niet weten zijn of op zoek of schikken zich in de rol die zij die weten hun opgedrongen hebben via wetten en regels.

Een groep die zichzelf de verlichten noemen, de Illuminaten, hebben deze kennis in pacht en doen er de afgelopen millennia alles aan om die kennis verborgen te houden. Het verbergen van die kennis alleen echter is niet genoeg. Zij weten, want zij hebben de kennis, dat als zij geen actie ondernemen, Lulu zichzelf die kennis zal vergaren met als gevolg dat zij hun machtspositie op Aarde zullen verliezen. Niet alleen Lulu is druk bezig met veranderen maar ook de Aarde zelf zet alles op alles om zichzelf en al haar leven te ontdoen van deze Illuminaten. Niet perse door ze het leven te ontnemen maar door ze te doen doordringen van de schoonheid van een Aarde die in balans is met de kosmos en alles dat zich hierin bevindt.

De Illuminaten beantwoorden dit echter met een onafgebroken oorlog tegen de Aarde en haar Ether. Door geheime technieken te gebruiken zoals HAARP en Chemtrails proberen ze de Aarde te ontdoen van haar natuurkracht, haar voedingsbodem. Zelfs het bloed van de Aarde, het goedje dat wij olie noemen wordt systematisch uit haar gehavende lichaam gepompt en verder tegen haar gebruikt om middels vervuilende voertuigen en industrieën haar atmosfeer te vernietigen. De mensheid wordt tegelijkertijd ook voortdurend belaagd in haar evolutiesprong doordat stralingen van allerlei aard op ons losgelaten worden, stralingen zoals de straling van de GSM, UMTS en draadloze internetverbindingen.

Om een beetje te begrijpen waarom deze stralingen zo schadelijk zijn voor ons mensen zul je je een beetje moeten verdiepen in frequenties. Alles is opgebouwd uit frequenties en alles op Aarde en zelfs  ons zonnestelsel vibreert normaal gesproken op dezelfde frequentie. Deze frequentie noemt men ook wel de Schumann Resonantie en is gewoon meetbaar. Door alle eerder genoemde stralingen op ons en op de Aarde los te laten wordt deze frequentie gestoord en kunnen mensen ziek worden. Hoeveel vreemde ziektes komen er niet bij gedurende de voortgang van de techniek en wetenschap. Is de ene ziekte eindelijk bedwongen ontstaat er schijnbaar uit het niets weer een nieuwe ongeneeslijke ziekte. Zou dit te maken kunnen hebben met al die nieuwe technieken en stralingen? Hoe dan ook, frequenties zijn belangrijk. Ons lichaam bestaat ook uit frequenties en alles dat ons lichaam doet wordt gestuurd door frequenties. De gangbare wetenschap weet dat elke handeling gestuurd wordt door kleine stroompjes die via onze zenuwbanen ons hele lichaam van informatie voorzien wat te doen.

Zou het dan ook niet zo kunnen zijn dat wij ook stroompjes afgeven richting moeder Aarde, wij zijn immers ook een onderdeel van deze planeet. Wie kent de regendans niet die zogenaamde wilde stammen uitvoeren om de “Goden” gunstig te stemmen. Is die regendans, het ritmisch getrommel, het dansen op die ritmiek niet gewoon het afstemmen op bepaalde frequenties waardoor de regen daadwerkelijk opgewekt kan worden? Is het zo onvoorstelbaar dat wij nu met de meest geavanceerde technieken  hetzelfde resultaat kunnen bereiken als die stammen?

Wetenschappers hebben inmiddels  verschillende keren bewezen dat deeltjes niet stationair zijn maar elk moment verwisselen van positie, ook de deeltjes die materie maken, materie zoals de mens. Waar blijven die deeltjes dan als ze niet hier zijn en hoe komt het dat er geen gaten in mij vallen als er deeltjes weg zijn? Andere deeltjes komen in de plek van de deeltjes die er eerder waren. Zo vult het hele universum alles voortdurend met informatie van alles omdat door de voortdurende wisseling van deeltjes alles één is. Het is dan ook niet vreemd dat bijvoorbeeld de stand van planeten en sterren invloed heeft op je leven maar ook andersom. Een goede astroloog kan op basis van je geboortetijd en datum en plek een zeer nauwkeurige beschrijving geven van je persoonlijkheid, dat kan hij door de overdracht van vele eeuwen astrologische kennis van anderen.

De mens leeft al eeuwen in de arrogantie dat alleen hij een bewustzijn heeft maar niks is minder waar.

Er zijn experimenten gedaan met planten die met elektroden volgepropt werden om te meten of planten reageren op de buitenwereld. Een beetje bioloog weet inmiddels dat planten net als wij werken met chemische reacties en elektrische impulsen gebruiken als communicatie, net als onze zenuwbanen. Natuurlijk worden ook deze onderzoeken op professionele wijze ontkracht, zelfs op TV doen ze zich grote moeite om alles dat “vreemd”is tegen te spreken. The Mythbusters zijn daar een mooi voorbeeld van. Wat deze heren echter niet vertellen als ze een plant aan een EEG onderwerpen om vervolgens te constateren dat Baxter onzin uitkraamde omdat er geen uitslag te zien is,  is dat Baxter een veel gevoeliger apparaat gebruikte waarmee zelfs de kleinste impulsen zichtbaar werden. Dit apparaat, genaamd de cressograaf, ontwikkeld door Chandra Bose was maar liefst 10.000 keer gevoeliger dan een EEG. Puur door gedachte wist Baxter middels dit apparaat een elektrische impuls te krijgen van planten. Uiteindelijk werd er een boek geschreven over deze en andere waarnemingen en uitgegeven in 1973, The Secret Life of Plants. Het boek werd geschreven door Peter Tompkins en Christopher Bird.

Dr. Brian O’Leary, een NASA wetenschapper-astronaut  ging een stap verder met deze experimenten en isoleerde enkele witte bloedcellen. Deze cellen werden ook met meet apparatuur in de gaten gehouden terwijl hij een reis maakte van zo’n 500 kilometer en zijn gedachten de vrije loop liet. De cellen reageerden alsof zij niet uit het lichaam genomen waren. Ook andere wetenschappers wilden dit experiment herhalen maar stuitten veelal op een probleem dat wij ook kennen bij het gebruik van nul-punt-energie.  De intentie moet zuiver zijn. Op de een of andere manier herkennen cellen de intentie die hen toegespeeld wordt, dit blijkt een natuurlijk beschermingsproces te zijn. Hoe dan ook. Deze en vele andere experimenten laten duidelijk zien dat alles met elkaar verbonden is via een soort niet lokaal ruimte tijd continuüm.

http://www.fmbr.org/editoral/edit03_04/edit7-apr04.htm

http://www.fmbr.org/

Scribd.com.