demons-free-nightWaarom worden kerken en paleizen vaak ‘versierd’ met demonische figuren was een vraag van mij aan een stadsgids die mij een rondleiding gaf de oude binnenstad van Aken? Nou, die demonische figuren op de hoeken van kerken en kathedralen werden gebruikt om overtollig water af te vloeien, kreeg ik als antwoord op mijn vraag.

 

Natuurlijk een geheel onbevredigend antwoord op mijn vraag, een antwoord dat mij zelfs in verbazing achterliet, starend naar de vele draconische figuren op alleen al de kathedraal van Aken, want van iemand die als gids fungeert en claimt extra informatie te hebben over architectuur en dergelijke oude gebouwen zou je toch een uitgebreider antwoord verwachten. Ik probeerde de dame in kwestie alsnog wat extra informatie te ontfutselen maar dat bleek tevergeefs, ze wist echt helemaal niks over deze vreemde gewelddadige figuren op het huis van God.

demonenkerktorenAls je echter oude gebouwen eens goed bekijkt blijkt dat deze demonische figuren geen uitzondering zijn, eerder regel. Je komt ze werkelijk overal tegen, in alle beschavingen. Kleine reptielachtige demonen, slangachtige, gigantisch grote slangachtige draken in het verre Oosten, de staande reptielachtige figuren in Egypte en Zuid Amerika, over de hele wereld zijn deze afbeeldingen te vinden. Als je navraag doet bij geschiedkundigen dan krijg je vaak als antwoord dat het sages en mythes zijn die afgebeeld werden om te bewaren voor het nageslacht maar er zijn ook mensen die er een andere verklaring aan geven.

Deze mensen vertalen de beelden als waarschuwingen van onze voorouders die wel wisten wat wij niet weten, althans, de meeste van ons niet weten. Er is een strijd gaande tussen goed en kwaad, een strijd die al millennia duurt. Het kwaad heeft de overhand en dat is te merken. Als je onze samenleving bekijkt op wereld schaal dan kun je als buitenstaander niet anders dan constateren dat wij een vreselijk a-sociaal ras zijn. Wij leven op een planeet die iedereen kan voorzien van de nodige elementaire behoeftes maar in plaats van de rijkdommen te verdelen en ook daadwerkelijk iedereen mee te laten delen in de weelde die moeder Aarde ons aandraagt leeft slechts een klein deel van de wereldbevolking in relatieve luxe en het overgrote deel in absolute armoede met de dood vaak als gevolg. Wij mensen zijn van nature niet zo, wij kunnen het niet aanzien dat anderen lijden en sterven van de dorst en honger. Dat heeft een oorzaak en die oorzaak is onze zielloze leiding.

Laat onze samenleving zo opgebouwd zijn dat van onder naar boven overal hiërarchische structuren te vinden zijn. De een heeft de leiding over dat clubje ( burgemeester in een stad bijvoorbeeld ), de ander die daar weer boven staat heeft de leiding over een grotere club ( bijvoorbeeld een president van een land ) en daarboven staan weer anderen die leiding geven. De vraag is hoever deze hiërarchie reikt en wie nu uiteindelijk de leiding hebben over de hele wereld. Terugkomend op de zielloossheid waarmee onze wereld geleid wordt kan ik niet anders dan constateren dat de absolute top ook geen ziel kan bezitten, anders zouden zij dit niet toelaten. Wie zijn deze mensen, wie zijn hun voorvaderen en hoe kan het dat verschillende generaties van deze mensen op de hoogste posities ter wereld terechtkomen en kwamen?

Zijn die zogenaamde sages en mythes dan toch meer als enkel spannende verhalen voor het slapen gaan? Zit er meer waarheid in dan mensen vermoeden? Ik denk van wel.

Lees dit convenant eens goed en zet daarnaast eens de gebeurtenissen van de afgelopen decennia en zeker van de afgelopen jaren. Zien jullie de parallellen ook? En wat vinden jullie van de rest?

Convenant der Illuminati/Elite, vertaling:
Een illusie zal het zijn, zo groot, zo omvangrijk dat het buiten hun perceptie zal vallen. Zij die het wel zien zullen als idioten bestempeld worden.

Wij zullen aparte partijen vormen wat zal voorkomen dat ze de verbanden tussen ons zien. Wij zullen ons gedragen alsof wij niet verbonden zijn om de illusie in leven te houden. Ons doel zal druppel voor druppel behaald worden opdat er geen wantrouwen kan ontstaan. Dit zal tevens ervoor zorgen dat ze de veranderingen niet zien terwijl ze gebeuren. Wij zullen altijd boven het relatieve veld van hun ervaring staan omdat wij het geheim kennen van het absolute.

Wij zullen altijd samenwerken en zullen verbonden blijven door ons bloed en geheimhouding. Hij die spreekt zal de dood vinden.

Wij zullen hun levensspanne kort houden en hun hersencapaciteit zwak terwijl wij het doen voorkomen dat wij het tegenovergestelde nastreven. Wij zullen onze kennis, wetenschap en technieken zo subtiel inzetten dat ze nooit in de gaten krijgen wat er aan de hand is.

Wij zullen zachte metalen gebruiken, verouderingsversnellers en toevoegingen in voedsel en drinken, ook in de lucht. Ze zullen overspoeld worden door gif, overal waar ze gaan of staan.

De zachte metalen zullen hen het verstand doen verliezen. Wij beloven hen geneesmiddelen te vinden maar zullen hen nog meer gif toedienen via de geneesmiddelen. Het gif zal geabsorbeerd worden door hun mond, hun huid, ze zullen hun hersenen vernietigen en reproductieve systemen.

Hun kinderen zullen dood geboren worden en wij zullen de informatie geheim houden. Het gif zal verstopt zitten in hun eten, drinken, de lucht, zelfs hun kleren.

Wij zullen gewiekst moeten zijn in het toedienen van het gif want ze zien veel.
Wij zullen ze aanleren dat het gif goed is met grappige plaatjes en leuke deuntjes.

Zij die als vraagbaken dienen zullen in onze dienst zijn om ons gif aan de man te brengen. Ze zullen onze producten zien in films waardoor ze er gewend aan raken zonder ooit de echte effecten van onze producten te kennen.

Bij de geboorte van hun kinderen zullen wij ze injecteren met gif, gevuld met metalen dat hun hersenen zal aantasten in de overtuiging dat het goed voor hen is. Wij zullen vroeg beginnen, als de hersenen nog jong zijn, wij zullen hun kinderen verleiden met wat ze het liefst hebben, suiker, snoepgoed.

Als hun tanden aangetast raken door het suiker zullen wij ze nog meer metalen toedienen dat hun hersenen vernietigt en hun toekomst steelt. Als hun leervermogen aangetast raakt zullen wij medicijnen aanbieden die nog meer schade zullen berokkenen en andere ziektes doen ontstaan waarvoor wij nog meer medicijnen voorschrijven. Wij zullen ze voor onze ogen zwak en gewillig maken door onze macht. Ze zullen opgroeien met depressies, langzaam en steeds dikker wordend zullen ze toevlucht tot ons zoeken en wij zullen ze nog meer medicijnen voorschrijven en verkopen.

Wij zullen hun aandacht richten op geld en materiële goederen opdat zij nooit contact zullen krijgen met hun eigen ik, hun innerlijk. Wij zullen hen afleiden met ontucht, brood en spelen zodat zij nooit één zullen zijn met de eenheid van al dat is. Hun gedachten zullen de onze zijn en zij zullen precies doen wat wij zeggen. Als iemand weigert zullen wij technieken op hen loslaten die hen gedachten doen veranderen. Wij zullen angst als ons wapen gebruiken.

Wij zullen hun overheden maken en opposities binnen deze overheden, wij zullen beide kanten manipuleren.

Wij zullen steeds ons doel verborgen houden maar ons plan gewoon uitvoeren. Ze zullen de arbeid voor ons verrichten en wij zullen leven in overvloed van hun inspanningen. Onze families zullen nooit paren met hen want ons bloed moet zuiver blijven, dat is onze manier. Wij zullen ze elkaar doen vermoorden als ons dit uitkomt.

Wij zullen hen apart houden van de eenheid door dogma’s en religie. Wij zullen alle aspecten van hun leven controleren en ze vertellen wat ze moeten doen en hoe. Wij zullen hen aardig en rustig leiden waardoor ze gaan denken dat ze zichzelf besturen en leiden. Wij zullen vijandigheid tussen hen door onze facties stimuleren. Wanneer een licht onder hen zal glanzen, zullen wij het door spot, of dood doven, welke ons het best past.

Wij zullen ervoor zorgen dat ze elkaar naar het leven staan en hun eigen kinderen vermoorden. Wij zullen dit bewerkstelligen door het creëren van haat als onze partner en boosheid als onze vriend. De haat zal hen verblinden en nooit zullen ze in de gaten krijgen dat door hun conflicten wij als hun leiders zullen opstaan. Ze zullen bezig zijn met elkaar vermoorden. Ze zullen in bloed baden en hun buren vermoorden zolang als wij dit willen.

Wij zullen grote voordelen behalen uit deze strijd want ze zullen ons niet zien want ze kunnen ons niet zien.
Wij zullen door blijven gaan met het uitbuiten van hun oorlogen en hun doden.
Wij zullen dit telkens weer herhalen tot wij ons doel bereikt hebben.
Wij zullen door blijven gaan met het inboezemen van angst door beelden en geluiden.

Wij zullen alle middelen gebruiken die wij tot onze beschikking hebben en zijzelf zullen deze middelen voor ons maken door hun arbeid.

Wij zullen zorgen dat ze zichzelf en hun buren haten. Wij zullen steeds de absolute waarheid voor hen verborgen houden, dat wij allen één zijn. Dit mogen ze nooit te weten komen. Ze mogen nooit weten dat kleur een illusie is, ze moeten steeds denken dat ze niet allen gelijk zijn. Stap voo stap zullen wij ons doel bereiken.

Wij zullen hun land overnemen, hun bronnen en hun welvaart om totale controle over ze uit te kunnen voeren.

Wij zullen hen misleiden door het accepteren van wetten die het beetje vrijheid dat ze kennen helemaal zal doen verdwijnen.

Wij zullen een geldsysteem implementeren waardoor ze voor altijd gevangen zullen zijn samen met hun kinderen in schulden en lasten. Als ze samen gaan werken zullen wij ze beschuldigen van misdaden en de wereld een ander verhaal vertellen want wij bezitten de media.

Wij zullen de media gebruiken als controle over de informatievoorziening en hun sentiment op onze manier.

Als ze zich tegen ons verzetten zullen wij ze vertrappen als insecten want ze zijn minder dan dat. Ze kunnen niks ondernemen want ze hebben geen wapens.

Sommigen van hen zullen wij rekruteren om onze plannen uit te voeren, wij zullen hen het eeuwige leven beloven maar het eeuwige leven zullen zij nooit bezitten want ze zijn niet van onze soort. De gerekruteerden zullen wij ingewijden noemen, zij zullen geïndoctrineerd worden om valse rites en passages tot hogere sferen te geloven.

Leden van deze groep zullen denken dat ze één zijn met ons, nooit de waarheid kennende. Ze mogen deze waarheid nooit leren want ze zouden zich tegen ons kunnen keren. Voor hen werk zullen wij hen belonen met Aardse zaken en mooie titels maar nooit zullen ze net zoals ons worden, onsterfelijk, nooit zullen zij het licht ontvangen en de sterren kunnen bereizen.

Zij zullen nooit de hogere sferen bereiken want het vermoorden van hun eigen soort zal de passage naar de sfeer van het licht tegen houden. Dit zullen zij nooit weten. De waarheid zal recht in hun gezicht te zien zijn, zo dichtbij dat ze er niet op zullen kunnen focussen totdat het te laat is.

O ja, zo groot zal de illusie van vrijheid zijn dat ze nooit in de gaten krijgen dat zij onze slaven zijn. Als wij klaar zijn zal de realiteit die wij voor hen geschapen hebben hen bezitten. Deze realiteit zal hun gevangenis zijn. Ze zullen in een zelf waan idee leven. Als ons doel bereikt is zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen.

Hun gedachte zullen gebonden zijn door hun religie en geloof, de geloven die wij gemaakt hebben voor hen. Als zij ooit uitvinden dat zij onze gelijken zijn zullen wij uitsterven. Dit mogen ze nooit te weten komen.

Als ze er ooit achter komen dat ze ons samen wel aankunnen en actie ondernemen zijn win verloren.

Ze mogen nooit te weten komen wat wij gedaan hebben want als dit gebeurt zullen wij geen plek om te vluchten meer kunnen vinden want hat zal makkelijk zijn ons te herkennen als het doek is gevallen. Onze actie zal geopenbaard hebben wie wij zijn, ze zullen ons dan op kunnen jagen want niemand zal ons nog onderdak bieden.

Dit is de geheime convenant waarnaar wij zullen leven voor de rest van onze huidige en toekomstige levens want deze realiteit zal vele generaties en levens overspannen.

Dit convenant is bezegeld met bloed, ons bloed. Wij degenen die van de Hemel naar de Aarde kwamen.

Dit convenant mag nooit, nooit bekend worden. Het mag nooit opgeschreven of uitgesproken worden want als dit gebeurt zal de bewustwording hierdoor de furie opwekken van de Schepper en zullen wij terug geworpen worden in de dieptes vanwaar wij vandaan komen voor alle tijden of de oneindigheid zelf.