Matthew is gestorven op jonge leeftijd. Hij antwoordt maandelijks op zijn moeders (Suzy Ward) vragen die gesteld zijn veel mensen in Amerika maar ook over de hele wereld. Matthew’s ziel is contact persoon voor vele hogere buitenaardsen van de Galactische Federatie en andere meesters.                                

Effecten markten; Murdoch’s media imperium; toestand van Somaliërs; oproer in Engeland; Congress van VS; laatste snik van de dualiteit; president van VS Obama; gereedheid en missies van lichtwerkers; komende veranderingen; aspecten van de Gouden Periode; uitleg van dichtheden; onzichtbare helpers

1. Dit is Matthew met liefdevolle groeten van alle zielen op dit station. Enkele tientallen jaren geleden was er zo weinig bewijs dat Aarde’s leven werd gered dat niemand er een idee van had dat er iets belangrijks en weergaloos’ onderweg was. Het eerste tiental jaren van dit millennium was echter gevuld met gebeurtenissen die denkende mensen motiveerden om de puntjes te gaan verbinden, zogezegd, en nu zijn er tekenen dat belangrijke veranderingen  onmiskenbaar aan de gang zijn. 

2. Dat  effectenmarkten al twee weken gek zijn komt omdat Illuminati ze niet langer meer kunnen beheersen, een middel waarmee zij onvoorstelbare fortuinen hebben vergaard.  Hun manipulaties hebben nog wat impact op transacties terwijl de prijzen in een of ander land terug stuiten voordat ze naar beneden duiken, dan opnieuw omhoog gaan, maar het zal niet lang duren voordat hun vroegere wurggreep totaal verwijderd wordt en er een nieuwe basis voor banking en handel kan beginnen te werken. 

3. De blootlegging van de invloed van Rupert Murdoch’s media imperium op regeringskringen en heimelijke methodes om informatie te verkrijgen, zal leiden tot het breken van de rug van dit soort massa mind programmering. Door leugens, vervormingen en strategisch weglaten uit grote media rapportages, hebben de Iluminati alleen die informatie gepubliceerd of geventileerd die zij willen dat jullie weten en daarover denken – zij kennen, net als jullie, de kracht van de gedachte. 

4. De toestand van miljoenen Somaliërs die op de rand van hongerdood staan, werd krachtig naar de aandacht van de wereld gebracht door met licht gevulde individuen. Andere lichtwerkers helpen de vluchtelingenpopulatie, maar regeringen die deze gewetenloze, ernstige situatie konden verlichten worden in bureaucratie verdronken of wordt hulp door corruptie en plechtige beloftes niet gehonoreerd.

5. Oproer en verwoesting op grote schaal in Londen en in andere steden in Engeland worden waarschijnlijk verspreid door diep gezeten boosheid en moedeloosheid over condities die de arme mensen armer maken zodat de rijke mensen rijker kunnen worden. Daar plundering en branden de wortel van het probleem niet aantast, zonder de middelen om de nodige corrigerende maatregelen te nemen, gebruiken de deelnemers beschikbare methoden om hun wanhopige gevoelens uit te drukken over hun leven en toekomst. 

6. Het is diezelfde wanhoop in landen waar dynastieke of despotische regimes de bevolkingen lang hebben onderdrukt die geleid heeft tot meedogenloze gevechten. Het verschil is, dat de vrijheidsstrijders een zelfde soort van organisatie, wapens en officiële erkenning hebben van andere landen en zij willen hun leven geven om de onduldbare condities waar ze zich niet langer aan kunnen onderwerpen, te veranderen. 

7. Kortgeleden  hield de Verenigde Staten de aandacht van de wereld gevangen toen de leden van het Congres kibbelden om, tot het tot op het laatste uur, omhoog gaan van het schulden plafond, en nu zijn ze in reces in plaats van de kritieke problemen van het land op te lossen. Deze regering wordt bemoeilijkt door halsstarrige partijganger-politici die zich schijnen te focussen op ideologische verschillen in plaats van te werken voor de beste belangen van het land; dat zijn ze zelf, maar velen handelen ook uit zelfbelang en egoïsme. 

8. Zo ongelijk deze situaties ook kunnen lijken te zijn, ze zijn nauw verbonden – het zijn de voornaamste voorbeelden van dualiteit in de mensheid. De ene kant wil alle stelsels en gedragslijnen die hun machtsbasis zijn, handhaven, de andere kant wil veranderingen om hun leven op te krikken en om een betere toekomst voor hun kinderen te bieden. Dualiteit verhindert mensen om een situatie te zien vanuit een ander perspectief, dus in plaats van redelijke, rationele gesprekken die resulteren in een verstandige conclusie om iedereen voordeel te brengen, overheerst een blinde halsstarrigheid.

9. Nog een ander aspect van dualiteit is het de schuld geven aan anderen voor onbevredigende omstandigheden in plaats van verantwoordelijkheid te accepteren dat ze daar aan bijdragen en om vastberaden stappen te nemen naar beleidsvolle positieve veranderingen. Mensen in de Verenigde Staten en in andere landen die president Barack Obama de schuld geven van de economische onrust in zijn land die ook andere landen beïnvloedt, erkennen niet dat zijn essentie niet van dualiteit is, maar van eenheid. Terwijl de meeste leiders die spreken over het verenigen van oppositie blokken in hun landen, bedoelen dat iedereen moet accepteren wat de leiders zelf willen, is president Obama’s visie en leiderschap zo om harten en denken te verenigen om een harmonieuze samenwerking te verkrijgen voor het beste voor iedereen. 

10. Het is veel makkelijker om in voor-de-geboorte overeenkomsten een missie van grote belangrijkheid te kiezen of te accepteren dan het is om dit uit te voeren in de derde dichtheid, waar duisternis overvloedig aanwezig is. President Obama is tegen de duisterheid van de duisteren geweest sedert hij in dienst trad, en ook al is zijn licht niet voor een jota verminderd, de stress van meedogenloze oppositie tegen wat hij wil bewerkstelligen voor Aarde en voor alle volkeren heeft merkbaar zijn tol geëist.

11. Alhoewel sommige leden in zijn regering en regerende lichamen van andere landen ook hun licht hebben vastgehouden, ook zij zwemmen in tegen het formidabele getij van de Illuminati en van hen die heersen door omkoperij, chantage of doodsbedreigingen. De stuwkracht van licht zal dat kwaadaardige getij omkeren, en het duistere verzet en de vele zielen die nog steeds niet bewust zijn van Aarde’s ascentie veroorzaken verwarring en ontreddering.

12. Als de bevolking niet kan begrijpen wat er aan het gebeuren is, vertrouwen ze op politieke en financiële analisten om het begrijpelijk te maken en die “experts” voegen, zonder het te weten, toe aan de verwarring omdat ook zij niet weten waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Ze kunnen zich alleen baseren op hun diverse diagnoses van en projecties op het verleden maar de geschiedenis zal zichzelf niet herhalen – de lange tijd van dualiteit heeft zijn karmische doel gediend in jullie wereld en komt aan zijn eind. Wat jullie zien is hun laatste snik, met “goed” dat tot best gaat en “slecht” dat tot het ergste gaat, en als Aarde met haar reis verdergaat in hogere niveaus van vibraties, dan zullen die extremen worden verzoend door het licht waarin evenwicht is.

13. Wij hebben jullie gewaarschuwd dat er hobbels in de weg zouden zijn in deze laatste fases van wereldtransformatie omdat alles wat op duisternis is gebaseerd in het licht wordt gebracht, omdat systemen die ondergedompeld zijn in corruptie en bedrog onherstelbaar zullen vallen en nieuwe stelsels die door individuen met wijsheid en spirituele en morele integriteit worden bedacht, worden ingesteld. Ook hebben we jullie verteld dat de Illuminati geregeld hebben om waarheden verborgen te gehouden en dat liet hen zo machtig worden, en dit heeft het openbaren van die waarheden en het langzaam op gang brengen van hervormingen verhinderd en nu kunnen mensen deze gemakkelijker assimileren.

De grote hoeveelheid onthullingen en intense veranderingen die zullen opduiken voordat Aarde de vierde dichtheid binnengaat, aan het eind van jullie jaar 2012, betekent dat hobbels en botsingen sneller zullen gaan komen dan veel mensen deze gemakkelijk kunnen hanteren.

14.Maar jullie kunnen het! You can! Samen met de ervaring om obstakels te overstijgen in dit leven, hebben jullie ingeboren wijsheid en jullie spirituele, emotionele en stoffelijke gereedheid van collectieve levens, jullie voorbereid om succesvol welke omwentelingen je ook kunt tegenkomen, te hanteren. De velen die nog steeds niet zijn ontwaakt weten niet dat zij deze fortificatie(sterkte) ook hebben, misschien in mindere mate dan jullie, maar ze zouden niet op Aarde zijn als ze niet waren toegerust om met tegenspoed om te gaan – het helpen om over tegenspoed te triomferen is juist waarom zij er voor kozen om hier te zijn! Maar in hun sluimerende status laten ze hun intuïtie ook slapen en ze zullen niet begrijpen dat onthullingen en hervormingen die snel zullen komen de laatste stappen zijn die leiden naar de Gouden Periode van Aarde, en ze zullen in angst zitten. Vrees is wat hun weg hobbelig maakt, maar ze zullen dat ook niet begrijpen. 

15. Toen de hoogste universele raad de Gouden Periode plande, werd er verwacht dat sommige zielen die luid schreeuwden om in die overgangsperiode te incarneren zouden bezwijken voor de beperkingen van de derde dichtheid en hun verlangen zouden vergeten om er deel van te zijn. In de eerste plaats zijn de vergetende zielen degenen die hun derde dichtheidskarma wilden voltooien zodat ze met de planeet naar de vierde dichtheid konden evolueren, en als het niet stoffelijk kon, dan in het Nirvana, dat jullie spiritwereld is die samen met Aarde ascendeert. Die mogelijkheid kennend sloot de raad wijselijk bij het plan veel vrijwilligers in uit spiritueel en intellectueel ontwikkelde beschavingen om een voorhoede te zijn en om de vergeetachtige zielen te helpen in de mate dat zij ontvankelijk zijn.

16. Jullie meest belangrijke hulp als lichtwerker is om de angst te verminderen, dus stop je licht niet onder  de korenmaat, zogezegd, maar laat het schitterend naar buiten schijnen. De energie van jullie rust en vertrouwen zal uitstralen naar degenen om je heen en hen wat dit betreft helpen. Je kennis meedelen aan wie er wil luisteren is ook belangrijk. Sommigen zullen er over nadenken, degenen op de rand van ontwaken zullen het omarmen en weer anderen zullen er negatief op reageren, dat is wat nauw-denkende mensen eerder doen dan bekijken of nieuwe informatie misschien toch geldig is.

17. Mensen wier starre geloof gefundeerd is op valse religieuze dogma’s en gebrekkige wetenschap zullen de meeste weerstand hebben – wat zij geloven is de fundering van hun leven of hun bestaan. En als de feiten over “9/11” (11 september)  en de redenen voor oorlogen in Afghanistan en Iran – ALLE oorlogen! – worden onthuld, kunnen familie en vrienden van iedereen die gestorven is niet-gelovers zijn omdat het weten waarom hun geliefde mensen gestorven zijn, heel overweldigend kan zijn. Al deze mensen hebben medeleven en begrip nodig – ze zullen de waarheid na hun overgang naar het Nirvana wel kunnen accepteren.

18. Voel je niet verdrietig als mensen waar je het meest van houdt, bij die niet-ontvankelijke mensen zitten. Spirituele ontwikkeling komt op een tempo dat net zo uniek is als de ziel zelf is – als de juiste tijd daar is voor jullie geliefde mensen om een bewust besef te hebben van universele kennis en spirituele groei, dan zullen ze die hebben.

19. Hoe meer geëvolueerd een ziel is, hoe meer zij geïnspireerd is om anderen te helpen evolueren, en door dit te doen, blijft zij ook groeien. Het verenigde doel van sommige beschavingen uit hogere dichtheden is om hun intense licht naar bevolkingen van lagere-dichtheden te sturen om hen te helpen vooruit te gaan en sommigen van jullie kwamen specifiek uit die beschavingen om jullie licht uit te zenden om minder ontwikkelde zielen op Aarde voordeel te brengen.

20 Terwijl lichtwerkers die veel levens met ervaringen in vitale velden hebben gehad, op invloedrijke posities zitten, vervullen de meesten van jullie hun missie door gewoon het licht te ZIJN dat je BENT. Laat jullie leven een voorbeeld zijn van de vrede die inherent is aan het vertrouwen van de verzekering van je innerlijke stem dat de Gouden Periode aan de nabije horizon staat, en in het continuüm, dat Aarde snel aan het naderen is, leven jullie al een leven vol vreugde in die met liefde gevulde wereld. Wat een opwindende tijd om op Aarde te zijn! 

21 Nu zullen we praten over andere zaken waarover vragen zijn en voor de vele nieuwkomers 

22. Ernstige onrust in de wereld zal afnemen als de planeet doorgaat met haar koers naar de hogere energielagen, waar het licht zo intens is dat mensen met duistere neigingen niet meer stoffelijk kunnen overleven – degenen die verantwoordelijk zijn voor massaal lijden zullen niet langer meer op aarde zijn.

23. Niet alleen de nationale economieën maar ook de wereld economie gaat naar een totale ineenstorting toe; rechtschapen mensen zullen het roer overnemen en ontwrichting tot een minimum houden.

24. Regeringen gaan het goud van mensen niet in beslag nemen – het zijn de multi-triljoenen dollars in goud die illegaal werden verzameld door de Illuminati, die van hand zullen veranderen.

25. Het zit niet in onze competentie om financieel advies te geven, wat velen gevraagd hebben, maar we kunnen wel zeggen dat het verstandig is om wat cash in huis te hebben maar ook wat voorzieningen die je nodig zult hebben als er een uitval van elektriciteit is.

26. Inde komende maanden zullen alle ongerechte wetten worden geschrapt en voorgestelde wetten met duistere bedoelingen zullen niet worden uitgevoerd.

27. Geen mysterieuze Planeet X of een ander hemels lichaam gaat met de Aarde botsen of komt dicht genoeg nabij om enig effect te hebben, en de foton gordel is zo ver van jullie planeet af dat zijn krommingen onbelangrijk zijn.

28. De bom en het bloedbad in Noorwegen had geen “valse vlag”. De bedrijver is een voorbeeld van wat wij zeggen over het “slechte” in de mensheid die het ergst wordt.

29. De onderdrukking van de Illuminati voor ontwikkelingen van vrije energie zal binnen  enkele maanden eindigen en dus zal dat ook zo zijn voor hun gebruik van HAARP tot schade van de mensheid en de planeet.

30. De huidige instrumenten voor draadloze communicatie die schadelijk zijn voor hersenen zullen niet werken in de hogere vibratielagen, en onschadelijke instrumenten met dezelfde mogelijkheden zullen beschikbaar worden.

31. Verwijdering van vervuiling in jullie grond, water en atmosfeer zal ook verarmd uranium en radioactief nucleair afval behelzen. Nucleaire voorzieningen zullen worden ontmanteld.

32. Alle oorlogsvoering zal periodiek eindigen en troepen in het buitenland, of ze nu strijden, bezettingsleger zijn of gewoon als militaire basis bestaan, zullen naar hun eigen landen terugkeren.

33. Werkloosheid en armoe zullen stoppen een zorg te zijn als geld en de natuurlijke bronnen van de planeet eerlijk worden gedistribueerd; dit doen is het opperste doel van de lichtwezens die de weg leiden naar de Gouden Periode van de Aarde.

34. Dieren in de voedselketen stemden hierin toe op zielenniveau, en de wreedheid waar zij nu aan onderworpen zijn in leven en in dood zal veranderen in een vriendelijke behandeling en dankbaarheid voor hun dienst aan mensen.

Alle dieren zullen worden geëerd en gerespecteerd als de zielen die zij zijn.

35. Noch licht absorptie noch leven in de Gouden Periode heeft een veganistisch/vegetarisch dieet nodig; maar als jullie naar de lichtere dichtheidniveaus gaan, zullen jullie lichamen overeenkomstig lichter worden en veel mensen  zullen niet langer vinden dat dierlijk vlees aangenaam is. 

36. Als wij wisten wanneer onze universele familie en masse zou landen, zou het een groot genoegen zijn om jullie dat te vertellen! We kunnen jullie daarvoor niet een specifieke datum geven of voor een ander groot evenement vanwege alle variabelen die erbij betrokken zijn, in het bijzonder de keuzes van de vrije wil, die kunnen een projectie in de tijd in een oogwenk veranderen. 

37 . De vierde dichtheid is niet een enkele “conditie”of een station van zielenontwikkeling dat afgescheiden is van de derde dichtheid door een onveranderlijke grens – geen dichtheid heeft een grens. Alles in dit universum is energie die afneemt en toestroomt, of meer wetenschappelijk, die zich uitbreidt en samentrekt, en energie heeft geen begrensde afdelingen. Dichtheden zijn alleen maar genummerd voor jullie begrip omdat als zielen verder gaan, ze naar trillingsniveaus gaan die nieuwe gelegenheden geven om te leren en te evolueren, en elke dichtheid heeft veel van zulke niveaus. Verder, een ziel van de vierde dichtheid kan achteruit gaan naar de derde of nog lager niveau, afhankelijk van de levens van zijn personages.

[“The Cumulative Soul” hoofdstuk uit  Revelations for a New Era legt veelomvattend de vele personages van een persoon uit.]

38. De derde dichtheid is specifiek moeilijk te beleven omdat het zoveel niveaus omvat, en het verschil tussen de laagste en het eerste niveau van de vierde dichtheid heeft net zo’n dramatisch verschil als er is tussen nacht en dag.

Het evolutionaire proces van de derde naar de vierde kan vergeleken worden met talloze zelfde voorwerpen – laten we zeggen domino’s zodat je er een plaatje van hebt – met sommigen aan de voet van een berg en anderen die er op klimmen. Als je er nauwkeuriger naar kijkt kun je zien dat er niet alleen dominostenen zijn die met verschillende snelheden gaan, maar sommigen gaan recht omhoog, anderen gaan een beetje naar links en dan naar rechts terwijl ze klimmen, en sommigen vallen achter de domino’s naar beneden waar ze eerst bij voorop liepen.

39. Als je die analogie gebruikt, toen een zeventig jaren geleden deze era van spirituele  vernieuwing en wereld transformatie begon, stond de grootste hoeveelheid van Aarde’s bewoners opeengepakt aan de voet van de berg. Sedert die tijd hebben er zo velen stappen zijwaarts gemaakt dat ze nauwelijks nog halverwege zijn, sommigen zijn zover naar achteren gevallen dat ze de berg nog maar van afstand kunnen zien en veel anderen zijn zo snel en standvastig doorgeklommen dat ze bijna de top van de berg hebben bereikt – en tegen deze laatste groep zeggen we: “Hoera voor jullie!”

40 . Jullie zullen in de Gouden Periode telepathisch communiceren, maar hardop spreken zal nog steeds belangrijk en prettig zijn. Als telepathische conversaties weer allerdaags worden dan zullen jullie in staat zijn om telepathisch te communiceren met mensen wier talen anders zijn omdat een vertaal proces een inherent aspect is van telepathie.

41. Karma is niet noodzakelijkerwijs anders in ieder leven. Op het niveau van ontwikkeling waar karma bestaat, is reïncarnatie meestal het nog eens proberen om nu succesvol dezelfde les te voltooien waarvoor de personages van de ziel in andere levens kozen, maar waarvoor ze faalden.

42. Alle zielen hebben een vrije wil zonder te letten op de status van hun ontwikkeling, of ze nu in een spirit wereld wonen of in stoffelijke beschavingen, of op een locatie in het universum. De keuzes van de vrije wil van iedereen die leeft in Aarde’s Gouden Periode zullen in het licht zijn omdat er geen duisternis kan bestaan in die hoge vibraties.

43. De Gouden Periode (Golden Age) is zo genoemd omdat het leven in die wereld zo’n fenomenaal contrast is met de vele millennia met leven op Aarde uit het verleden. Niet alle glories van die Periode zullen al op de drempel verschijnen. Alles wat op duisternis is gebaseerd zal verdwenen zijn maar terwijl jullie en je planeet doorgaan met reizen, zullen jullie doorgaan om wonderbaarlijke “nieuwe” kennis en mogelijkheden te ontdekken. “Nieuw” staat tussen haakjes omdat jullie ziel al alle kennis en mogelijkheden heeft, jullie hoeven er alleen maar bewust mee in aanraking te komen – en dat zullen jullie! 

44. Bij het licht gevoegd dat standvastig naar jullie wordt toe gestraald vanuit lichtende zielen in spiritwerelden en vanuit stoffelijke beschavingen, is er technologische hulp van bemanningen in duizenden schepen aan jullie hemelen en de gunstige invloed van jullie universele familieleden die tussen jullie in leven, en worden jullie omringd door helpers die onzichtbaar zijn: jullie bewaarengelen of poortbewakers en de engelen die hun inspanningen versterken als dat nodig is; engelen in lagere rijken die kort incarneren om te gidsen en te beschermen; spirit gidsen wier gespecialiseerde ervaringen vaak het verschil aangeven van jullie versteld staan over iets en het latere plotselinge “snappen” ervan; en de natuur volken – de diverse soorten zielen die jullie het Devische koninkrijk noemen – die jullie kunnen helpen om verkeerd weggelegde autosleutels of oorbellen te vinden – dat zij ondeugend dingen verstoppen is een misvatting! – of je even aanduwen als een herinnering over iets dat je wilde doen, maar dat vergat. Deze myriaden zielen, allemaal gezanten van God, zijn altijd aanwezige helpers.

 

45. Ga verheugd door met jullie reis en weet dat jullie Eenheid zijn in het geChristende licht, de oneindige, eeuwige ongeconditioneerde liefdes essentie van de Schepper waarin alle zielen hun Aanvang hebben.

 

LIEFDE EN VREDE

Suzanne Ward