angst zekerheidAlles, wat op aarde gebeurt, is een mathematische formule van onze schepper. Er bestaan geen vergissingen, er bestaan geen toevallen. Wat er wel is, zijn de Goddelijke berekeningen en waarden waarin alles op elkaar is afgestemd.


Met deze stelling zullen veel mensen wel moeite hebben, vooral in deze tijd van steeds groter wordende tegenstellingen en oplopende conflicten. En toch is er sprake van een groots plan voor deze planeet, een plan dat het streven naar een Nieuwe Wereldorde, gedragen door de duistere machten, volledig zal ontkrachten en ten val zal brengen. Het is het Goddelijk Plan om deze planeet uit de dualiteit te verheffen naar de laagste dimensie van de werkelijkheid: de vijfde dimensie van bewustzijn. En niemand is in staat om dit proces te stoppen.

 

In deze tijd is dat nog niet duidelijk zichtbaar want de machten van de duisternis lijken stapsgewijze steeds meer van hun agendapunten te kunnen omzetten. Dit is enkel mogelijk omdat de massa nog steeds slapende is en geconditioneerd door de mainstream media, die het echte nepnieuws verbreiden, nog steeds dezelfde vazallen van deze duistere krachten als leiders kiezen. Maar dat gaat veranderen.

 

Natuurlijk wordt ook de massa langzaam wakker en begint te beseffen dat ze in een samenleving zijn beland waar de leugen de waarheid heeft verdrongen. In eerste instantie zullen mensen angstig reageren. Ook dat zal veranderen als de mensen weer hun eigen kracht en macht voelen en weer gaan gebruiken.

 

Als er in een land gras groeit, dan is die energie overal op aarde waarneembaar. Als iemand ergens angst heeft is ook die energie overal voelbaar. En als veel mensen angst hebben dan is ook deze versterkte energie overal waar te nemen.

 

Angsten zijn in feite gedachten. Het is belangrijk dat we hiervan bewust zijn en ook kunnen zien van waar we die gedachten hebben opgepikt. Dan kunnen we ze ook veranderen zodat er weer rust in ons systeem komt.

 

De waarheid is, dat elk mens beschermd wordt. Elke ziel heeft voor zichzelf een heel sterk plan uitgezocht en streeft ernaar dat ook te vervullen. Niemand kan zich aan deze vaak heel sterke processen onttrekken. Fouten bestaan niet en de angsten, die een mens in zich draagt zijn in feite een heel sterk vibreren van de ziel waarbij het om groeiprocessen gaat. Het betreft hier confrontaties en ontmoetingen die de ziel absoluut wil meemaken.

 

In feite gaat het om een zo bewust mogelijke verbinding met iemands geestelijke ‚Zijn‘ om zo door alle processen heen te gaan. Niets is er verder belangrijk.

 

Elke mens heeft daarbij verschillende mogelijkheden: zo kan de weg van de angst worden gevolgd, wat onherroepelijk pijn betekent, of kan er voor de weg van de geestelijke zekerheid worden gekozen. Dat laatste betekent dat men door alle situaties goed geleid wordt. In dit geval kiest men voor de geestelijke leiding van de eigen ziel die ons stap voor stap de weg wijst.

 

Beide wegen zijn mogelijk. Men kan daarbij ook vallen, wat betekent dat de mens dan telkens weer in zijn eigen angsten en noden verstrikt raakt. Het is dus een kwestie van kiezen tussen angst en zekerheid.

 

Toen ik verleden jaar in het Heilige land was, viel me op dat veel mensen in Europa schrik hebben om er naar toe te gaan. ‘Aanslagen en terrorisme aan de lopende band’, wordt er dan geroepen en ‘ik denk er niet aan om naar zo’n gevaarlijk gebied te gaan’.

 

Natuurlijk kunnen we de processen van onze ziel niet ontlopen, ook niet als we ons hele leven in bed blijven liggen. Maar dit maakt ook duidelijk dat ons nooit toevallig een dakpan op ons hoofd kan vallen, of erger, als dat niet als een onderdeel in het plan van onze ziel is opgenomen.

 

Als we dat hebben begrepen dan kunnen we ons zonder angst overal ter wereld begeven, zelfs in gebieden van conflicten en oorlog. En juist daar kunnen we goed werk verrichten door er overal zuilen van Licht te plaatsen. *)

 

En wat het Heilige Land betreft: Het is een gebied van grote tegenstellingen en conflicten, dat is juist. Ik heb al vaker geschreven dat we ons beter niet mengen in de drama’s van anderen en dat is thuis net zoals overal en dus ook hier.

 

De tegenstellingen betreffen bijvoorbeeld de bijzonder hoge trilling van de bergen aan de ene kant en de energie van het Israëlisch leger en de strijders van de Palestijnse verzetsbeweging HAMAS aan de andere kant. En ja, het is heel bijzonder om de voetstappen van Jezus te volgen in Jerusalem, Bethlehem, Nazareth en elders in dit waarlijk Heilige Land. Zelf ben ik met vrienden van Nazareth naar het meer van Galileia gelopen. Zo’n zestig kilometer in twee dagen. Het schitterende landschap en de bijzondere energie van de aarde maakte het tot een heel bijzondere ervaring, die niemand van ons groepje had willen missen en die we afsloten met het ons te laten drijven op het extreem zoute water van het Dode Meer.

 

In Jeruzalem barstte het nog altijd van de pelgrims en toeristen uit alle hoeken van de wereld. Dit ofschoon het toch duidelijk minder was als normaal, vertelden mij verschillende inwoners van de stad. Ik was er al voor de vijfde of zesde keer, ben even de tel kwijt en elke reis was weer heel bijzonder. Een niet te missen ervaring.

 

Het zou heel mooi zijn als veel meer mensen de energie van een plaats zouden kunnen waarnemen. Degenen die het kunnen blijven ook graag op een plaats staan waar de energie bijzonder sterk is om de trillingen te voelen en op te zuigen.

 

Reizen betekent: ‘ik ben bereid om me in te laten met de energie en waarden van andere streken om te kunnen groeien.’

 

Momenteel zijn er op aarde veel plekken waar angst en nood regeert. Maar als iemand een sterke innerlijke zekerheid heeft dan is het zeer waardevol om juist die punten van angst op te zoeken om er te bidden en om er lichtzuilen te plaatsen zodat de energie kan veranderen. Het is heel goed mogelijk om zolang in het duistere te duiken om er met licht en liefde te werken totdat de energie verandert. Op deze manier kunnen de tegenstellingen in conflictgebieden waar oorlogen of andere confrontaties plaatsvinden in een genezingsproces worden gebracht. Dat kan ieder die zich daartoe geroepen voelt.


www.elias-medium.info

 

*) Meer over lichtzuilen:


http://www.elias-medium.info/NL/2013-08-16-08-22-32/artikelen/76-lichtzuilen