Is er een ‘geestenwereld’ waar de overleden ‘zielen’ verblijven? Wat gebeurt er wanneer men sterft?

Materialisten, atheïsten en sceptici beweren dat er na de dood niets meer over blijft. Ze denken ten onrechte dat het leven een zuiver biologisch proces is en dat na de dood van het lichaam alles stopt, d.w.z. het einde van de persoonlijkheid.

Vele anderen denken dat er een vaag, onzeker iets buiten de fysieke dood bestaat. Weer anderen weten zeker dat er leven na de dood is. Zij geloven in een geestenwereld.

Wanneer iemand sterft worden we met de neus op het feit gedrukt dat wij allemaal eenmaal zullen sterven.

 

Wanneer je ziek bent, worden de kleuren van je aura duister of vaag en trekken zich terug naar de directe omgeving van je lichaam. Wanneer de dood komt trekt de aura zich terug in het lichaam en is gereed om het fysieke lichaam te verlaten. Het fysieke lichaam herbergt de ‘geest’. Het lichaam is een soort kledingsstuk dat wij aantrekken wanneer we geboren worden en uittrekken wanneer we dood gaan.

Het fysieke lichaam wordt bewogen door de levenskracht die in het Sanskriet prana wordt genoemd. Deze levenskracht doordringt het fysieke, het astrale, het mentale en het spirituele subtiele lichaam. In de mens is de levenskracht verbonden door de zeven hoofdcentra’s van bewustzijn, die in het Sanskriet bekend zijn als chakra’s. De zeven belangrijkste chakra’s in het etherische lichaam corresponderen met de endocriene klieren van het lichaam en bewegen zich opwaarts langs het ruggenmergkanaal.

Het menselijk lichaam wordt omgeven door een aura die lijkt op een symmetrisch ei van licht. Dit licht heeft zeven lagen basiskleuren. De kleuren van de aura veranderen voortdurend door gedachten en gevoelens, hoewel een bepaalde kleur overheersend kan zijn in iemands leven.

Het etherisch veld is het deel van het lichaam dat interacties heeft met het fysieke lichaam. Het kan door de fysieke ogen gezien worden als een lijn van wittig, lichtblauw, groenig licht langs het fysieke lichaam.

Wanneer de dood nadert, slinkt de aura van iemand en geleidelijk trekt het zich terug in het lichaam. Wanneer dit plaatsvindt wordt het licht rondom het lichaam mat of levenloos.

In tegenstelling met de Hindoe Yoga leer, verlaat op dat moment de ‘geest’ of bewustzijn van die persoon het lichaam via de krooncentrum bovenop het hoofd, zowel voor de meer- als de minder spiritueel ontwikkelde mens.

Vanaf het moment dat het bewustzijn van de mens gevangen zit in deze Virtuele Werkelijkheid, zullen degenen die het fysieke lichaam hebben achtergelaten in de verschillende niveaus of dimensies van de astrale wereld verblijven die gecreëerd is door het Duister.

De astrale wereld is een ‘plek’ waar wezens zonder een fysiek lichaam verblijven. De stoffelijke wereld is een ‘plek’ die bewoond wordt door dezelfde soort wezens die niet in de astrale wereld verblijven.

De astrale wereld is een complexe plek vol subtiele valstrikken, zoals ook hier in de stoffelijke wereld. In zekere zin is de misleiding hier veel groter dan in de fysische dimensie.

Wezens uit de spirituele wereld zijn per definitie niet wijzer dan de fysieke mens. Dus laat je niets voorschrijven door iemand uit de astrale of ‘geesten’ wereld.

Er zijn hier ‘ondeugende’ entiteiten, zoals ook in de stoffelijke wereld. Sommigen zullen zich voordoen als een wijze filosoof, een overleden familielid of willen je leven manipuleren.

Hoewel bepaalde astrale communicatie zuiver kan zijn, is het niet verstandig je hiervoor open te stellen.

De illusies in de astrale wereld zijn veel groter dan in de fysische wereld. In de ‘geesten’-wereld worden ideeën doorgegeven naar het fysieke niveau om de psyche van de fysieke bewoners te beïnvloeden.

Hier op het fysieke vlak hebben de ‘Heren van Karma’ door middel van hun zogenaamde wet van ‘oorzaak en gevolg’ veel pijn, lijden, angst en verwarring veroorzaakt. Karma is nooit juist uitgelegd. Men is zich niet bewust dat er zoiets bestaat als astrale karma en karma in de stoffelijke wereld.

Karma is slecht. Zelfs in de astrale wereld is men onderworpen aan astrale ‘wetten’ van karma. Astrale wezens worden gedwongen steeds opnieuw te incarneren om redenen die gebaseerd zijn op leugens. In het astrale word je gedwongen of overgehaald te geloven om dit of dat te doen teneinde je van je astrale schulden te ontdoen om de kans te krijgen bevrijd te worden uit de cyclus van reïncarnatie.

Als dit waar is, heeft men de verschrikkelijke taak zichzelf te bevrijden van onrechtvaardige karma. Het is onrechtvaardig omdat karma – in tegenstelling tot de bewering – niet eerlijk is toegepast, ondanks het hoofdargument dat ‘je oogst wat je zaait’. Dit is niet altijd waar. Karma wordt uitgevoerd op zo’n manier dat eerlijke wezens altijd in het nadeel zijn.

Er zijn echter een aantal uitwegen, mazen en hulpmiddelen om karma te omzeilen of aan te passen, maar weinigen kennen deze of zijn in staat ze te gebruiken. Tenzij er hulp wordt verleend door degenen die karma kunnen vermijden, zitten astrale wezens gevangen in een eindeloze cyclus van reïncarnatie. Deze aanhoudende cyclus dwingt het wezen zich van het astrale te bewegen naar het fysieke en weer terug, eindeloos. Of dit wezen zich nu ophoudt in de fysieke of astrale wereld, steeds ontstaan er weer nieuwe karmische schulden. Het is onmogelijk deze schulden terug te betalen onder dit duivelse systeem. Het terugbetalen van fysieke of astrale schulden lijkt op een poging een eeuwigdurende hypotheek voor de ziel af te betalen. De Heren van Karma vragen een dergelijke hoge rente dat niemand zijn of haar schulden kan afbetalen.

Een voorbeeld. Volgens de wet van karma geloven velen dat, als ‘X’ een gehandicapte helpt, X ingrijpt in het karma van die persoon, dus wordt hij hiervoor bestraft. Aan de andere kant, wanneer X zich er niet mee bemoeit, kan hem worden verweten dat hij geen gehandicapte helpt en wordt hem ook karmische schuld toegerekend. Hoe kan ‘X’ of iemand anders ooit weten hoe hij moet handelen met betrekking tot het karma van iemand anders? ‘X’ kan niet weten. Karma is een grillig systeem, het is gespeend van elke rechtvaardigheid. Zelfs het zuiverste hart kan of zal waarschijnlijk een oneindige karmische schuld op zich laden in deze duistere schepping.

Sommigen geloven dat een spirituele goeroe hier in het voordeel is omdat hij of zij binnen een paar levens van zijn karma is bevrijd. Dit is absurd. Afgezien van de Redders van het Licht, zoals de Amoebes, kan niemand deze plek verlaten, tenzij door de mazen etc. die hiervoor zijn beschreven.

In de astrale dimensie leert men snel dat alles gebaseerd is op gedachten. Dus, de astrale wezens kunnen hun gedachten gebruiken ten goede of ten kwade. Ze kunnen zichzelf misleiden door het creëren van gedachtevormen die echt lijken waardoor ze doorgaan in die illusie te blijven leven … totdat de zeepbel breekt, of tot ze zich gaan vervelen en rusteloos worden.

Wanneer men niet deelneemt aan de activiteiten of programma’s van de duistere overweldigers, zit men echt in een vervelende posities. De slechteriken worden beloond met gunsten en belangrijke posities, waardoor de astrale en aardse mensen verder geprogrammeerd worden volgens de wegen die de astrale wereld voorschrijven. Degenen die proberen de wegen van het Licht te volgen, krijgen hoogstens minder belangrijke rollen. De minst fortuinlijken worden gemanipuleerd en benadeeld tijdens het hele astrale bestaan. Iedereen in de astrale wereld wordt uiteindelijk op de een of andere manier geforceerd om opnieuw op aarde geboren te worden.

In de astrale wereld bevinden zich wezens die hulpvaardig, liefhebbend en oprecht lijken te zijn. Maar vaak zijn het grote bedriegers. De bewoners van de astrale dimensies staan heel vaak onder controle van het duistere astrale systeem. Het gevaar is dat het lijkt op vrijheid, licht en spiritualiteit om de bewoners tijdelijk gelukkig te houden. Zowel in de stoffelijke wereld als in de astrale wereld, lijken de dingen niet wat ze in werkelijkheid zijn. 

Mocht je ooit toevallig in een lagere astrale wereld terechtkomen waar alles echt slecht is, dan kun je hieruit bevrijd worden door de Goddelijke hulp in te roepen of door het projecteren van positieve gedachten naar de plek waar je wilt zijn. Word niet bang voor de lagere astrale wezens want ze voeden je angst.

Kom je plotseling te sterven, bijvoorbeeld door een ongeluk, dan bestaat de kans dat je een ‘verloren ziel’ wordt, iemand die niet weet dat hij fysiek gestorven is. Wanneer je een eind maakt aan je eigen leven, of wanneer je sterk hangt aan iemand of aan aardse goederen, of wanneer je op het moment van je dood erg boos, jaloers, bang of verward bent, kun je ook een ‘verloren ziel’ worden na je overgang. Een verloren ziel is iemand die niet beseft of accepteert dat hij of zij dood is. Een dergelijk iemand blijft in de buurt van de aarde hangen. In dit tussengebied (aarde en astrale wereld) wordt je een ‘verloren ziel’ genoemd.

Niet iedereen die zelfmoord pleegt of plotseling sterft wordt een ‘verloren ziel’. Hoe komt dat?

De reden is dat karma geraffineerd en grillig is. Het bevoordeelt de een en misbruikt de ander. Een dergelijke onrechtvaardig en afschuwelijk plan kan niet anders dan de creatie zijn van een zieke en slechte ‘god’. Het is heel duidelijk dat de oorlog tussen ‘goed’ en ‘slecht’ ook wordt uitgevochten in de astrale wereld. De chaos in onze fysieke dimensie bestaat ook in de astrale dimensie en dan nog veel uitgebreider.

Hoewel je pijn en ziekte voorbij is na je fysieke dood en je een bewoner wordt van de astrale wereld, is er nog steeds een soort lijden wat een grote kwelling is voor de betreffende wezens, maar dit geldt helemaal voor de zuivere wezens. Dit lijden is een psychische, geestelijke pijn en het is onblusbaar tenzij door Goddelijke genezing. Gelukkig zijn er in de astrale wereld bepaalde Lichtwezens die opereren als echte genezers en leraren om degenen die hulp nodig hebben te helen, te leiden en te steunen. Deze staan onder leiding en bescherming van hoge krachtige en liefdevolle spirituele wezens. Ze zijn hier niet gebracht door slechte halfgoden, maar door het Licht. Dit is één aspect van de strijd tussen Goed en Kwaad in de astrale wereld.

De Hallen van Onderricht in de astrale wereld, die door velen worden opgehemeld, zijn in werkelijkheid hallen voor diverse programmeringen, zowel voor de massa als individueel. Met andere woorden, degenen die de Hallen van Onderwijs betreden worden gehersenspoeld en geprogrammeerd. Hier worden ook de mensen van de aarde geprogrammeerd door duistere controleurs, die vermomd zijn als verlichte geesten. De zogenaamde ‘natuurwetten’ die in de astrale wereld opereren zijn feitelijk ‘wetten’ die gedicteerd zijn door de heersers van de aanmatigende duistere god. Zij die meewerken met de ‘natuurwetten’ van de astrale wereld worden beloond volgens de grillen van de duistere controleurs. Degenen die zich verzetten tegen die controleurs worden bestraft, maar velen van de gestraften zijn zich, dankzij de programmering, niet bewust van hun straf. Vaak worden ze gedwongen te incarneren in beschadigde lichamen. Er wordt hen echter verteld of geprogrammeerd dat zij op die manier voor het hoogste goed incarneren. Zij horen dat zij meer lessen moeten leren op aarde en dat ze een levensbestemming moeten vervullen. Sommige mensen op aarde papagaaien deze geprogrammeerde boodschap na en ‘leren’ weer anderen dezelfde leugen – dat wij naar de aarde zijn gekomen om te leren en om onze zielen te verrijken door onze levensdoelen te realiseren.

Er wordt wel eens gezegd dat deze wereld een betere plek zou zijn als de vrouwen zouden regeren. Dit is niet waar. Kijk bijvoorbeeld eens naar de vele vrouwelijke politici die veel slechter zijn dan hun mannelijke tegenpolen, gegeven dezelfde omstandigheden. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van het feit dat er meer ‘demonisch bewustzijn’ wordt geplaatst in vrouwenlichamen, veel meer dan in mannelijke lichamen. Geen wonder dat vrouwen vaak met wantrouwen en misprijzen worden bekeken – terecht in veel gevallen – omdat vrouwen vaak gebruikt worden als instrumenten om te bedriegen, te manipuleren, te verleiden en de andere sekse te corrumperen. Deze situatie bestaat ook in de astrale virtuele wereld.

De Anunnaki ‘geesten’ controleren de astrale wereld zoals ze ook de stoffelijke wereld controleren. De Anunnaki Elite dient de Heren van Karma. Het zijn de wezens die een belangrijke rol spelen in de vastlegging (administratie) van karma in de astrale wereld. Hoewel het lijkt dat de hiërarchie van de ‘hemelse’ leiding verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van zielen, de waarheid is evenwel – zoals bij karma – dat dit een grote leugen is. ‘Zielen’ worden gedwongen of overgehaald opnieuw te incarneren, hoewel ze een vrije wil lijken te hebben gekregen om te kiezen of ze wel of niet in de astrale wereld willen blijven..

De karma die opereert in de astrale wereld dwingt ‘zielen’ te reïncarneren. De astrale bewoners zijn geprogrammeerd te denken dat ze de mogelijkheid hebben hun eigen ouders, plek, tijd en cultuur bij de geboorte op aarde uit te kiezen. Dit is slechts schijn. In werkelijkheid worden ze geprogrammeerd te denken dat alles gepland is voor het hoogste goed van de ‘ziel’. Wat een leugen!

Zoals ook in deze stoffelijke wereld bestaan er ook demonen in de astrale wereld die onjuiste informatie verstrekken over religie en spiritualiteit. In de stoffelijke dimensie zijn er personen die dezelfde onjuiste informatie steunen en verspreiden waardoor de ware zoekers misleid worden. Deze zogenaamde ‘leraren’ in de astrale en de fysische werkelijkheid laten anderen weer in hun leugens vallen. Het is dus buitengewoon moeilijk dit sterk geweven net van zwendel te verbreken tenzij je een serieuze poging doet jezelf te onderzoeken in plaats van alles maar te geloven wat men beweert.

Onder normale omstandigheden, en los van alle verklaringen van de oorzaak van iemands zelfmoord, uiteindelijk vindt zelfmoord plaats omdat het slachtoffer door ongeziene entiteiten werd beïnvloed of geprogrammeerd om zijn/haar leven te benemen. Vervolgens worden ze of gestraft, of ontlopen de straf volgens de dictaten van de despotische, duistere astrale controleurs. Daarom krijgen jullie verschillende verslagen over de consequenties van zelfmoord uit de astrale wereld.

Besef één belangrijk punt – om de karmische cyclus te doorbreken op de fysische en astrale wereld moet je weigeren karma te erkennen; in plaats daarvan moet je doen wat je hart of je essentie je laat voelen op elk tijdstip.

De astrale gebieden worden nu afgebroken en steeds meer barrières tussen deze wereld en astrale verdwijnen. Dit maakt het voor de astrale wezens gemakkelijker om zich te mengen onder en te communiceren met de wezens op aarde.

De ‘levensvatbare’ wezens die nu in de astrale wereld verblijven worden niet gedwongen om te reïncarneren omdat ze al bevrijd zijn van het duistere karmische rad. Ze moeten echter wel wachten om opgehaald te worden uit deze duistere dimensie. Ze bevinden zich eigenlijk in een half huis waar ze genezen en gereed gemaakt worden voordat ze uiteindelijk door het Licht naar Huis gebracht worden.

In dit leven zullen sommigen van jullie getransformeerd worden naar het Licht zonder gedwongen te worden terug te keren naar de astrale wereld, want die bestaat niet meer tegen de tijd dat je hier vertrekt. In plaats daarvan zul je op de terugweg zijn naar huis zonder ‘tussenstops’-  wat een schitterende enkele reis naar HUIS!

Hopelijk bevinden jullie je tot de gelukkigen. 

(vertaald: Harmen Schouwerwou www.unitynet.nl)