ritalin snuivenHet is heel belangrijk om eerst te begrijpen hoe het energiesysteem van een mens functioneert als er sprake is van onrust of hyperactiviteit. In zo’n geval werkt de ziel niet goed met het lichaam samen: de ziel schopt als het ware tegen het zere been en het lichaam zet die energie naar buiten uit om, wat meestal niet in dank wordt afgenomen.


Als behandeling dient in de eerste plaats de ziel goed in het lichaam worden verankerd. Hiervoor is uiteraard ook een goed begrip van de ziel noodzakelijk. Bij ieder, die ik tot nu toe behandeld heb voor dit soort problemen was te zien dat er een last, een pijn of een oude wonde op de ziel ligt die nodig dient te worden verwijderd. Hiervoor is het nodig rekening te houden met de geschiedenis van zo’n mens om te zien waar de moeilijke punten liggen. Meestal is het nodig om hem of haar weer in de gevoelens te laten duiken die in het verleden in moeilijke situaties zijn ontstaan. Vaak speelt ook ‘ongerechtigheid’een rol. Een kind kan bijvoorbeeld voelen of denken dat het minder aandacht krijgt dan de rest van het kroost in het gezin. Ook met deze thema’s moet absoluut worden rekening gehouden.

In feite heeft elk mens met ADHD hulp nodig om die pijn van de ziel kwijt te geraken. Het gebruik van allopatische geneesmiddelen moet zeker bij kinderen zoveel mogelijk worden vermeden. Van belang is een kind te accepteren zoals het is en zeker ook de gelegenheid bieden dat het zich kan uitleven.

Natuurlijk is het ook bij volwassenen belangrijk om met de gangbare medicijnen volledig te stoppen en om de verslaving, de afhankelijkheid los te laten. Dan kan er een complete ontgifting van het lichaam plaats vinden. Vaak zijn dat ook de redenen voor de ziel om zich uit het lichaam terug te trekken omdat ze zich in die duistere energieën niet kan staande houden.

Het ontgiften is dus een heel belangrijk punt, terwijl er dan best heel basisch wordt gegeten. Dit wil zeggen om zuren zoveel mogelijk te vermijden:

http://www.optimalegezondheid.com/special-over-zuur-en-basisch-voedsel-deel-1/

Vergelijken we kinderen en volwassenen met dezelfde problematiek dan zien we bij volwassenen een constante toestand waarin ze zichzelf veroordelen, zich als ziek beschouwen, zich niet accepteren zoals ze zijn, terwijl dat helemaal niet nodig is. Er heeft enkel een soort ontsporing op het niveau van de ziel plaats gevonden. Wordt dit probleem gerepareerd dan volgt er automatisch weer rust en ontspanning in het lichaam.

Ritalin voert meestal in een afhankelijkheid en daarom moet met deze stof heel voorzichtig worden omgesprongen en beter nog helemaal worden vermeden. Het is begrijpelijk dat bij concentratiestoornissen, bij grote innerlijke spanning waarbij het bijna onmogelijk is om het dagelijkse werk te doen naar een snelle oplossing wordt gezocht.

Maar er bestaan ook andere methoden om weer tot rust te komen, methoden waar geen nadelen aan kleven . Veel heeft ook met bewustzijnswerk te doen. Hiermee bedoel ik dat een mens met deze problemen gewoon moet leren om tegen zichzelf te zeggen: O.K., het gaat me nu zo en daarom geef ik mij zelf toestemming om deze pijn innerlijk waar te nemen. Ik confronteer me ermee in plaats van er voor weg te rennen en het te verdringen.

Ik zie telkens weer hetzelfde probleem. Men accepteert niet dat men is zoals men is. Wat daarbij over het hoofd wordt gezien is dat er steeds een reden is dat men is zoals men is. In plaats van naar de werkelijke oorzaken te kijken wordt er gewoonlijk enkel met de symptomen gewerkt. Hulp is absoluut noodzakelijk en hier is nog veel voorlichting nodig.

Ook volwassenen kunnen Ritalin en co veel beter door homeopathie vervangen. Homeopathie behandelt het hele wezen en drukt ook geen stempel op een mens. Voor elk symptoom bestaat er een effectief homeopatisch middel. Alleen is hiervoor geduld nodig omdat behandeling langdurig, maar ongevaarlijk is.

Ook bij kinderen met ADHD staat de ziel vaak naast het lichaam. Het is hetzelfde beeld als bij volwassenen. Alleen is het bij kinderen na slechts enkele behandelingen vaak mogelijk om de ziel weer in het lichaam te schuiven en te verankeren omdat ze nog niet zolang in een dergelijke toestand verkeren als volwassenen waar het probleem vaak chronisch is. Bij kinderen en volwassenen is me dat ook wel met healing op afstand gelukt.

Samenvattend: zowel bij kinderen als bij volwassenen moet er gekeken worden of de ziel al dan niet goed in het lichaam verankerd is. Is dit niet het geval dan dient eerst de ziel weer in het lichaam worden geplaatst. Is er langdurig Ritalin of een ander allopatisch geneesmiddel gebruikt dan is als volgende stap een degelijke ontgifting van het lichaam belangrijk. Ook wordt er dan best met een homeopatische behandeling begonnen terwijl gedurende enkele maanden regelmatig de grote druk uit de ziel-, hersen en hartcellen moet worden afgelaten. Verder is het belangrijk dat het hele energiesysteem wordt versterkt.

www.elias-medium.info

http://www.elias-medium.info/NL/individuele-sessie/9-algemeen/individuele-sessie/2-individuele-sessie