aardingDe energieën die tot nu toe op aarde overheersten hebben alle mensen doordrongen. In het algemeen kan ieder daar gewoon mee omgaan. Maar de nieuwe, steeds meer voelbare energieën van de Nieuwe Tijd worden veel mensen als heel pijnlijk ervaren. De processen die hiermee gepaard gaan vinden in eerste instantie plaats in ons energieveld. En om dat goed te kunnen verwerken is een stevige aarding noodzakelijk.

 

Deze aarding is voor onze ziel voorwaarde om deze processen te kunnen accepteren waarbij ons energieveld wijd kan uitdijen. Wat daarbij helpt is het opzoeken van punten waar de energie van de aarde bijzonder sterk is. Die komen hier en daar in de natuur maar vaak ook in een kapel of kathedraal voor. Zo heb ik zelf ervaren.

 

In vroegere eeuwen hadden de bouwmeesters immers kennis van de aardmeridianen en bouwden kerken en tempels juist op die plaatsen waar deze meridianen elkaar kruisen. Op deze plekken worden de mensen letterlijk naar beneden gehaald en stevig op de bodem geplaatst. Het is uiteraard ook belangrijk om met deze energieën ter plaatse te mediteren. Dat gaat over het algemeen heel makkelijk en helpt ook om ons stuk vrijer te voelen.

 

Ik heb eerder al eens geschreven over het feit dat telkens als we een heftige ervaring meemaken die we niet kunnen accepteren, dat we dan aspecten van onze ziel ter plaatse verliezen en daar letterlijk achterlaten. Op mijn reizen door het Heilige Land heb ik al een aantal van die aspecten die ik daar in andere incarnaties heb 'verloren' weer teruggehaald en opnieuw kunnen integreren.

 

Dat terug integreren van verloren zielenaspecten is ook heel belangrijk voor onze aarding. Want daardoor komen we een stuk meer in onze kracht. Elk zielenaspect dat we terughalen betekent meer stabiliteit, meer aarding en meer helderheid op onze weg. Daardoor functioneren ook onze materiële zaken veel beter. We vergroten daardoor als het ware onze eigen ruimte.

 

Aarding heeft ook veel met het menselijk denken en handelen te doen. Betere aarding betekent grotere vrijheid om te handelen. Veel mensen blijven hangen in hun overtuigingen, ook spirituele oude en achterhaalde overtuigingen waardoor ze op aarde weinig in beweging komen, weinig groeien spiritueel gezien waardoor ze een stuk van hun aarding verliezen. Ook van groot belang is het om alle verworven inzichten daadwerkelijk om te zetten, om ze in praktijk te brengen.

 

De grote massa van mensen op aarde is nog niet instaat om deze processen in de diepte te aanvaarden. Velen blijven zoals gezegd nog in hun egoaspecten steken. Bewuste mensen streven ernaar deze egoaspecten meer en meer los te laten waardoor ze steeds dieper in het Licht kunnen zien en daardoor ook beter klaarkomen met het accepteren van de huidige incarnatie op aarde en de ongemakken en pijn die daarmee verbonden zijn.

 

Aarding kunnen we ook waarnemen in de cellen die in ons lichaam werken. Onze cellen zijn steeds op een bepaalde manier georganiseerd, op een bepaalde wijze gericht. Dat is voor alle celstructuren gelijk. Ze nemen tussen hemel en aarde een bepaalde richting aan. Dat kunnen we ook als een stroom waarnemen die vloeit waardoor de cel normaal gesproken niet naar boven noch naar beneden weg kan. Het werkt als een soort magnetisme die elke cel op haar plaats houdt omdat de krachten die van boven en beneden op de cellen inwerken even sterk zijn.

 

In het geval dat één kracht sterker gaat werken dan de ander verliest de mens zijn evenwicht. Het is daarom belangrijk dat we ons steeds weer goed met de Bron verbinden en ons regelmatig in de aarde verankeren waardoor we ons automatisch zullen ontspannen.

 

Zijn we goed verankerd dan kunnen we ook uitstekend waarnemen en in onze waarnemingen duiken zonder drang om iets te moeten doen. Zouden we op die momenten iets doen dan gaan weer egoaspecten een rol spelen. Hier gaat het uitsluitend om 'Zijn'. Het gaat om loslaten. Zo verankeren we ons optimaal waardoor ons 'Zijn' nog wordt versterkt en we enkel iets doen wanneer we daarvoor een sterke impuls uit onze ziel ontvangen.

 

http://www.elias-medium.info/NL/

 

Herfstseminar Celwerk:

 

http://www.elias-medium.info/NL/2013-08-16-08-22-32/blog/50-herfst-seminar-celwerk