verandering 2014Laat al jouw licht stralen simpelweg te zijn wie je bent.

2014 gaat ons alle kansen bieden om onze (verborgen) talenten en vermogens te ontdekken en te ontwikkelen. Talenten die ons uniek maken en waarmee we een bijzondere bijdrage kunnen leveren aan de totale schepping.

2014 nodigt jou uit om deze kansen te pakken en je te ontwikkelen! Ben en denk creatief, durf te veranderen, laat je stem horen en ben geen marionet. Herinner je wie je werkelijk bent en ben wakker. Sta voor je authentieke kracht en voel je veilig. Heb de moed om veranderingen aan te gaan in je werk, relaties, omstandigheden. Kijk naar de middelen die je ter beschikking staan en die het leven je elke dag weer aanreikt.

Zoek de stilte op voor innerlijke gesprekken, wie ben ik, wat voel ik, wat heb ik te bieden aan mezelf en de wereld. Ga staan voor jezelf en wees trouw aan je eigen waarheid. Ga voorbij aan dat wat je eerder voor waarheid aangenomen had, durf te veranderen en durf je kwetsbaar op te stellen. Ben zacht voor jezelf, liefdevol en probeer elke keer weer je behoeften naar je omgeving kenbaar te maken.

2014 is het jaar om kleur te bekennen! Ga staan voor die zaken die voor jou van wezenlijk belang zijn. Kies elke dag weer voor harmonie, harmonie in jezelf, leef in harmonie met je omgeving en met de natuur.

2014 is het jaar om je innerlijke en uiterlijke wereld, in evenwicht te brengen. Je innerlijk licht en de influisteringen van je hart zullen je daarbij helpen. Vertrouw op jezelf en durf die verandering aan te gaan. Weet dat je een onmisbaar en uniek wezen bent en dat de wereld je nodig heeft!

Alles in het universum heeft zijn eigen trilling en alles is oneindig bewustzijn.
We spelen allemaal een noot in dit universele lied
Door ons, vanuit ons hart af te stemmen, kiezen we voor de juiste trilling
Dit is harmonie en brengt genezing

Oneindig bewustzijn bestaat niet slechts uit liefde
Maar ook uit weten, uit kennis.
Het universum communiceert met zichzelf en de ander via symbolen en getalsymbolieken
De planeten, de sterren, allemaal communiceren ze op deze manier
Dit wordt ook de heilige geometrie genoemd, de muziek der sferen.

(Het woord universum is een samentrekking van twee woorden, uni wat EEN betekent en versum wat lied of vers betekent).

Oneindig bewustzijn kent twee componenten: liefde en kennis. Het universum, de natuur, alles wat leeft wordt bij elkaar gehouden en herkend door liefde en kennis. Waar geen liefde is, heerst de splijtende kracht van angst en onwetendheid. Er wordt nu door vele machthebbers, de farmaceutische industrie en ook de media ingespeeld op de (latente) angsten en driften van de massa. Zaai angst en je krijgt macht. Benoem daarna de angst en je krijgt de steun van het volk omdat het zich zo voelt.

Liefde bindt, angst scheidt!

Liefde is altijd gratis, angst brengt geld op.

Liefde begint altijd bij en in jezelf, angst wordt door de buitenwereld opgeroepen: door verstoringen in de trillingfrequenties, door hologrammen en spirituele blokkades die wij aangenomen hebben als zijnde de waarheid en door de denkpatronen die hieruit voortkomen en die een relatieve werkelijkheid creëren. Een vrij mens kiest voor zijn eigen waarheid.

Heb jezelf lief en geef je niet weg aan welke uiterlijke macht dan ook. Durf jij vanuit jouw hart grenzen te stellen? Durf jij jouw stem te laten horen en je bijdrage te leveren om de verkeerde machthebbers die het volk niet dienen maar ook de Multi-dimensionale wezens te herkennen als wezens die hier op aarde weer de kracht van liefde mogen leren? Durf jij hen te laten zien hoe je duidelijke grenzen stelt, jouw waarheid leeft, je niet laat beïnvloeden en daarmee juist vorm geeft aan liefde?

Grote veranderingen

We staan aan de vooravond van immense veranderingen op aarde. De veranderingen die momenteel al plaatsvinden (in een steeds sneller tempo) wijzen hierop. De invloed van onze Zon speelt hier een grote rol bij. De NASA heeft voor 2012/2013 en de jaren erna voorspeld dat er enorme zonnestormen woeden en dat er een verhoogde merkbare activiteit van de Zon zal zijn. Dit heeft ook een sterke invloed op de basisenergie van moeder Aarde. Haar magnetische veld is daardoor aan het afnemen en we worden veel gevoeliger voor haar werkelijke basisfrequentie. Welke gevolgen heeft dit voor onze gezondheid, ons welzijn en het leven op aarde? Wat is de invloed van deze nieuwe levensenergie op ons lichaam?

Alle veranderingen hebben namelijk een diepe doorwerking op ons fysieke zijn, op ons energetische lichaam. Deze veranderingen zorgen ervoor dat we nog gevoeliger worden, (langere antennes), maar ook dat onze menselijke energie krachtiger wordt (goed bewust zelf keuzes maken). Door al deze gebeurtenissen openen zich ook de poorten voor contact met de hogere dimensies. Een nieuwe wereld binnen ons bereik! Het menselijk bewustzijn is klaar om een ‘groter’ contact aan te gaan, het contact met de hogere galactische systemen.

As long as Man thinks he is god he will never acquire the angelic radiations of true creation. For this reason Man remains locked in space and crucified to this body of relativity.

Ook in de parallelle werelden leven intelligente Wezens. Onzichtbaar weliswaar vanwege het feit dat het een andere dimensie is maar toch is er steeds meer (voelbaar) contact. Wij zijn nog niet uitgerust met die zintuigen die ons helpen om deze wereld te ervaren. Natuurlijk zijn er wel al vele mensen die dit innerlijk weten en ook ervaringen hebben gehad (met Engelen, buitenaardsen of elementalen), maar de massa is nog onwetend en we worden ook onwetend gehouden. In deze werelden leven wezens die ons wel degelijk beïnvloeden, ten goede of ten kwade. Deze beïnvloedingen zijn al lange tijd gaande en komen nu steeds meer aan het licht. Alles wordt transparant.

Door onze spirituele ontwikkeling worden we bewuster en sterker waardoor we steeds minder te beïnvloeden zijn door de belastende energieën. Een groter besef is zich aan het ontwikkelen voor iedereen.

Steeds meer mensen krijgen antwoorden op vragen zoals; waarom blijft het leven voor bepaalde mensen zo zwaar, waarom zijn zoveel mensen depressief en is er zo gemakkelijk zoveel agressie, oordeel en kritiek op andersdenkenden? Waarom voelen veel mensen zich onbegrepen en niet gehoord?

Al enige tijd doe ik specifiek onderzoek om;

* zicht te krijgen op oude spirituele blokkades en codes, die ons vasthouden in geweldmutaties, toegeëigende emotionele reacties en zelfdestructief gedrag.
* onze zielenmatrix meer te integreren door bepaalde emotionele aspecten te herkennen en op te schonen waardoor we weer een volledig mens worden.
*bewuste verbinding aan te gaan met de energieën van de zielmatrix waardoor de benodigde informatie over emotionele heling, intuïtieve ontwikkeling en activering van je Hogere zintuigen vrij komt.
* de bewuste vaardigheid te ontwikkelen om rechtstreeks met onze zielenmatrix te kunnen communiceren.
*de intuïtieve brug te herstellen (op DNA niveau) als die zich nog niet volledig in onze biologische structuur gemanifesteerd heeft.
*bepaalde oefeningen te ontwikkelen die ons bioveld dagelijks kunnen versterken en heruitlijnen.
* de ‘oude’ wijsheid en kennis terug te halen die zich buiten onze astrologische blauwdruk bevinden.

Buiten onze astrologische blauwdruk? Wat betekent dit?

Vervormingen zoals spirituele blokkades, hologrammen en gemanipuleerde informatie die (ooit) op ons zijn geprojecteerd vanuit de multi-dimensionale of parallelle werelden beïnvloeden ons. Deze invloeden bevinden zich buiten onze astrologische blauwdruk. We mogen ons nu bevrijden van deze oude codes en onze volledige vrijheid op eisen. Dit zijn de kosmische cadeautjes van het Waterman tijdperk en het hele universum werkt hier aan mee. Het is belangrijk dat nu de kanalen geopend worden, waardoor we weer kunnen kiezen om een wereldreiziger te worden zodat onze zielenmatrix zich weer volledig vrij kan manifesteren. Het is nu de tijd om ons vrij te maken van deze oude universele beïnvloedingen, zij houden ons namelijk vast in angsten en depressies en maken ons op de verkeerde manier overgevoelig, de meeste mensen hebben er geen grip op.

In mijn onderzoek werd duidelijk dat vooral de laatste 22.360 jaar vele spirituele blokkades en codes op ons zijn geplaatst om ons afhankelijk, gehoorzaam en ‘klein’ te houden. Tevens is er een hologram geplaatst dat er voor zorgt dat we niet gelukkig mogen zijn, dat we enkel momenten van geluk kennen.

Vanaf het moment dat we ons weer bewust worden van al deze gegevens kunnen we ze uiteindelijk ook verwijderen. Kennis maakt vrij!

Deze codes kunnen ons behoorlijk belemmeren om ons volledig vrij en innerlijk gelukkig te voelen en weer te leven vanuit onze zielskracht, het werkelijke Christus bewustzijn; vrij van elke vorm van religie of dogma’s. Ook ik voel me ‘geroepen’ om deze kennis en informatie te delen en weer zichtbaar te maken, velen zijn er al mee bezig. Mijn plan is dan ook deze kennis te delen via het opzetten van een interactieve ‘school’ waarin ieders eigen wijsheid een deel zal bijdragen zodat alles nog meer transparant wordt

We zijn allemaal Wereldoverbruggers

In onze huidige wereld kennen we -naast ons groeiende bewustzijn- ook nog veel angsten en zijn we vaak beïnvloed door verkeerde, onjuiste informatie. Veel mensen hebben spirituele blokkades en klagen dat ze zich niet ‘beschermd’ voelen, er zijn veel onzekerheden.

Spirituele blokkades kunnen zelf geen klachten geven maar ze weten wel hun weg te vinden via de ‘zwakke’ kanten van de mensen. Zo kunnen er na verloop van tijd fysieke, emotionele en mentale blokkades en klachten ontstaan die heel vervelend zijn;

*Energieverlies
*Wel inspanning kunnen leveren maar geen ontspanning en tijd voor jezelf kunnen nemen
*Onrustige nachten
*Emotionele kou
*Geen keuzes kunnen maken in welke richting zich te ontwikkelen
*Negatief zelfbeeld
*Te weinig eigenliefde en eigenwaarde
*Strijd tussen gevoel en het verstand
*Spanningsvelden in relatie tot jezelf, je partner en je werk
*Vaak moe zijn
*Slecht werkend immuunsysteem

Onze intuïtie is langzaam wakker aan het worden en dit is een uiterst verfijnde vorm van communicatie. Het is de taal van licht, geluid, symbolen en energie. Het is in feite een hoogst technische ‘wetenschap’ door de oude hoogstaande culturen al eeuwig gebruikt. Eigenlijk is het geen echte taal zoals wij die kennen maar meer een gereedschap. Het is als een nieuwe structuur waarop de nieuwe werkelijkheden en manifestaties gebouwd kunnen worden. De dynamica ervan wordt ook al gebruikt bij energetische healings en ook de influisteringen van het hart kun je zien als deze verfijnde vorm van communicatie. Het is belangrijk dat we vertrouwd raken met deze vorm, zodat we de ideeën over de aard van verfijnde communicatie en dus ook onze intuïtie nog meer kunnen gaan ontwikkelen. De intentie en bedrevenheid waarmee het wordt gebruikt zal de waarde ervan gaan bepalen.

Het is ook de taal van de sterren, de taal van onze verre voorouders, de taal die ons in staat stelt om uit te groeien tot Multi dimensionale wezens. Als wij de taal van de sterren spreken, beschikken we over technologieën, methodes en een wijsheid die veel verder reiken dan de kennis die hier op aarde aanwezig is. Het is ons geboorterecht en erfgoed om in contact te staan met alle kennis van het universum.

Eeuwenlang hebben wij geleerd om onze eigen authentieke kracht ondergeschikt te maken, we hebben het vermogen tot heldere waarneming en onze scheppende kracht verloren. Het is nu weer een uniek moment in tijd en ruimte om ons eigen leven, onze gezondheid, de economische situatie en onze veiligheid weer zelf aan te sturen en niet bij de pakken neer te zitten. Als alle mensen een gezond beroep doen op hun eigen authentieke kracht, zijn we niet langer meer een speelbal van angsten, de controle- en intimidatietechnieken van een wereld orde die ook nog eens blinde gehoorzaamheid vraagt. De meeste mensen zijn de oude kennis en vermogens vergeten en gaan mee in de voorgeprogrammeerde tunnelvisies die elke dag weer worden aangeboden door de media, films, nieuws, kranten, politiek, wereldleiders, noem maar op. Naar binnen kijken, naar de bron van jouw spiritualiteit en contact maken met jouw ziel! Daar zullen we alle lichtjes vinden die ons door deze tijden van duisternis heen leiden. Sommigen zullen innerlijk weten en voelen wat hier staat, anderen zullen zich verzetten en kiezen door onwetendheid voor de houding: ‘Wat niet weet wat niet deert’ en ‘ik heb al genoeg aan mezelf’, want in het niet willen weten en niet verder kijken dan je neus lang is, ligt tenminste de illusie van een soort schijnzekerheid.

Op ons pad naar meer Licht zullen we telkens weer keuzes moeten maken. Het helpt ons als we willen weten wat er gaande is, ook wat er gaande is in het universum om ons heen. Wij hebben ‘hulp’ gehad om de oude kennis te vergeten, het is nu dus heel gepast dat we hulp krijgen bij het naar boven halen van de oude kennis. Om ons geheugen op te frissen en herinneringen die in onze cellulaire structuur verborgen liggen, weer naar boven te halen. Er zijn steeds meer mensen die op hun eigen authentieke manier kiezen voor bewust leven. Zij voelen diep in hun wezen dat dit de weg is. Wij kunnen allemaal actief een beroep doen op onze zielkracht of zielmatrix. Het direct werken met je zielmatrix kan vaak meer bewerkstelligen dan jarenlange therapie en ik ben blij dat de energetische stoelen ook dit proces sterk ondersteunen. Weet de ‘plaats’ van vrede in jezelf te vinden.

Er komen nu steeds meer technieken om bewust en snel door je angsten heen te werken en je emotionele werkelijkheid onder de loep te nemen. Spreek met jezelf af dat je spiritueel gewaarzijn gaat ontwikkelen en weet dat als je werkelijk naar binnen gaat, alles voorhanden is wat je nodig hebt om spiritueel te groeien en een goede communicatie met de geest aan te gaan. De bewuste geest is in staat om alle hormonale, chemische en neurologische systemen aan te sturen zodat gezondheid en psychisch welzijn je deel zijn.

Hand in hand met bewust zijn en bewust leven komt ook de verantwoordelijkheid om de hoek kijken. Wat betekent dit in ons dagelijkse bestaan?

*Zelf goed nadenken en alles overdenken wat er ook op je pad komt.
*In jezelf gaan kijken; hoe voelt dit, wat wil ik hiermee?
*Luisteren naar de influisteringen van je hart
*Niet meer de voorgeprogrammeerde antwoorden uit de kaders van je logische denken te accepteren.
*Meester worden over de inhoud van je bewuste geest
*Je eigen waarheid ontdekken en leven; geprogrammeerde werkelijkheidsfilters verwijderen die geen helder en kloppend beeld geven over hoe alles in elkaar zit.
*Je ogen openen voor een Multi dimensionale werkelijkheid en ook voor andere vormen van Intelligenties die een belangrijke rol spelen in de menselijke evolutie.
*Ervoor zorgen dat je niet meer opgesloten zit in enkel de wereld van de vijf zintuigen, waardoor bepaalde processen zich blijven herhalen.
*Je volledige vrijheid opeisen.
*Meesterschap over het biologische organisme verwerven; de menselijke biologie spreekt een taal die behoorlijk afwijkt van de taal van ons normale denken. Het is je weer bekwamen in de taal van energie “relaties”; je innerlijke moedertaal weer ontwikkelen. Je kunt dit ook de taal van licht, geluid, symbolen en trillingfrequenties noemen.
*Je tolerant te verbinden met andere mensen om een groot positief krachtveld te creëren.
*Ons waarnemingsveld ontwikkelen en vergroten zodat onze gevoels- en intuïtieve vermogens weer voluit gaan werken.
*Jezelf leren te deprogrammeren met betrekking tot de gangbare ideeën die mensen juist scheiden in plaats van ze met elkaar te verbinden.
*Het verdeel, graai , begeer en heers concept te doorbreken.
*Breng bewust vrede, harmonie, tolerantie en broederschap teweeg in jouw gezin en omgeving. Praat erover met gelijkgestemden hoe je dit kunt doen.
*Werk individueel aan je eigen overtuigingen en emoties en kom bijeen in groepen om harmonie en broederschap in de wereld te brengen en te ondersteunen.
* Wees op je hoede voor “heldenaanbidding’ of dat je iemand anders op een troon zet die je daarmee hoger plaats dan jezelf.
*Spreek met jezelf af vanaf NU een hogere visie van broederschap te leven.

Om echt met onze Bron in contact te staan, dienen wij ons ook te verdiepen in onze werkelijke oorsprong en de aard van onze werkelijkheid, dit is de kennis die ons nu gegeven wordt buiten onze astrologische aangenomen werkelijkheid om. De blinde vlekken en alle universele programmeringen dienen helder te worden. Wij mogen ook veel meer gaan samenwerken (groepswerk) om onszelf en het planetaire raster schoon te maken.

Onderwerpen die in de interactieve school aan bod komen zijn:

*Het versterken van je bio-energetisch veld. Hierdoor ontstaat werkelijke versnelling van spirituele ontwikkeling, holistische heling op persoonlijk en universeel niveau.
*Het verwijderen van de spirituele blokkades, hologrammen en codes die ons belasten.
*Het activeren van de 12 strengen van ons DNA.
*Het openen van de sterrenpoorten. Deze kennis brengt niet alleen persoonlijke heling en versnelling op ziel en celniveau maar er ontstaat ook een resonantie op een veel groter Multi dimensionaal niveau en bewustzijn.
*Het herstel van het werkelijke Christusbewustzijn en de buis van Licht die je beschermt.
*Inzage in de agenda's van wezens van andere planeten die contact hebben met de zogenaamde interim regering of illuminaten
en die hologrammen hebben geprogrammeerd op ons bewustzijn die verwijderd dienen te worden.
*Het goddelijk plan activeren in ieders bewustzijn. Het goddelijk plan waar we nu mee mogen gaan resoneren, geeft aan dat wij binnen treden in het veld van onbegrensde mogelijkheden, onbeperkte vooruitgang, oneindige liefde en oneindig bewustzijn.
* De invloeden van de parallelle werelden bestuderen, een nieuwe kijk op reïncarnatie.
* Het contact herstellen van de innerlijke moedertaal, de menselijke biologie spreekt een taal die behoorlijk afwijkt van het logische denken.
*Hoe kunnen wij onze menselijke emotie en sensitiviteit weer doelbewust gebruiken.
*De vrije samenleving. Er is een groot verschil in de geplande Een Wereld Orde (het Big Brother netwerk) en een vrij verenigd mondiaal collectief netwerk van vrije spirituele mensen.
*Hoe worden wij bewuste, zelf-motiverende wezens, in staat tot keuzes en hoe gaan we een goede samenwerking aan met onze zielmatrix.
* Hoe kunnen we de codes deactiveren die het gevoel van afgescheidenheid teweegbrachten en die emotionele aspecten verwijderen die ons vasthouden in pijn en illusies waardoor we het contact met onze eigen ziel zijn verloren

De nevelen van onzekerheid en angsten mogen nu echt wijken om weer te gaan staan in de stralende lichtkracht van de etherische Zon, zodat er weer rechtvaardigheid en broederschap ontstaat.

Een van de valkuilen is, dat wij de wereld niet beleven zoals hij is, maar zoals wij denken dat hij is, gevormd door onze vervormde waarnemingen, projecties van onze omgeving en programmeringen. Deze wetmatigheid is in de volksmond ook bekend als: “Je ziet enkel dat wat je wilt zien’. (en wat de media, instanties, politiek, etc. ons voorschrijven)

Dit wil zeggen dat de meeste overtuigingen, gevoed door ouders, omgeving, media of je partner, in jouw bewustzijn meestal als waar worden aangenomen. Je wordt dus continu ongewild beïnvloed door de mensen of situaties waar je mee resoneert. Veel mensen voelen dit en krijgen steeds meer weerstand tegen bepaalde gangbare denkstructuren in bedrijven en beïnvloedingen door de uiterlijke wereld.

Alle dingen die zich in jou als een waarneming hebben gemanifesteerd, zijn alleen maar aanwezig omdat je ermee resoneert. Je ego vindt dit belangrijk. Zoals Goethe het al zo mooi uitdrukte: Laat me zien met wie je omgaat, hoe je omgeving is en hoe je ouders denken, en ik vertel je precies wie je bent”.

Hoe ziet jouw toekomst eruit? Gelukkig, liefdevol en dynamisch? Dat kun je alleen maar creëren als je je niet meer laat meeslepen door belastende gedachten van jezelf en anderen die niet resoneren met wie jij werkelijk bent. Zelfs onze kleinste handelingen die twijfel, angst, kwaadheid of onzekerheid dragen, beïnvloeden het totale universum. Zo scheppen wij dagelijks onze eigen wereld en creëren wij ingangen (poorten) voor beïnvloeding en ballast van de onzuivere universele gebieden en haar bewoners (het gelijke trekt het gelijke aan). Terwijl wij heel goed in staat zijn om zuivere liefde en authentieke kracht aan te trekken en gevoed mogen worden door de voedende universele energieën.

Wij weten dat jullie diep van binnen goddelijke wezens zijn. Wij eerbiedigen jullie als zuivere goddelijke wezens. Laat de oude kennis terug stromen in de harten van alle mensen en moge jullie herinneringen wakker worden, die jullie weer verbinden met de pure schoonheid, kennis en authentieke kracht van jullie ras. Zodat alles erdoor wordt aangeraakt en ‘herboren’ kan worden. Regeer weer je eigen koninkrijk en breng jouw majestueuze kracht naar boven. Leef weer je Multi dimensionale werkelijkheid en leef de droom van totale broederschap en vrede op aarde!” Tekst van een Meester

Hand in hand met bewustzijn komt ook de verantwoordelijkheid om dit bewustzijn effectief te gebruiken. Dit bewustzijn vraagt ons naar binnen te kijken in de kern van ons eigen wezen en daar de antwoorden te zoeken die opborrelen vanuit het hart. Ons los te maken van de voorgeprogrammeerde kaders, reacties en oordelen die meestal een illusie zijn. Ieder mens bezit zijn eigen wijsheid en genialiteit. Wij zijn echter bang gemaakt, al eeuwen lang, om onze eigen wijsheid te leven. De meeste mensen leven in een schijnveiligheid, zij moeten constant van alles doen om zich goed te voelen of zijn enkel bezig met het vergaren van veel geld of roem. Wij zijn ongemerkt gehersenspoeld al voelen de meeste mensen dat niet. De meeste mensen stellen ook geen kritische vragen over wat er allemaal gaande is op de wereld.

Dit programma van ideeën is niet zomaar bij ons terecht gekomen maar het wordt steeds duidelijker dat dit aangestuurd wordt vanuit de parallelle werelden en hun bewoners. Intelligenties die een belangrijke rol spelen in de menselijke evolutie, zonder dat wij dit weten.

Buitenaardse betrokkenheid (Godmensen of de Goden die ook fysiek heel groot waren) was al een realiteit vanaf het begin dat de eerste mensen op aarde waren, soms nog zichtbaar in sommige grottekeningen en overleveringen maar altijd ontkent door de officiële instanties. De huidige wetenschap heeft geen interesse, simpelweg omdat het niet past in de huidige theorieën. Toch geven talloze heilige geschriften meldingen van reuzen. Ook in de Bijbel wordt gesproken over de Nephilim. Nephilim is het Hebreeuwse woord voor reus maar ook voor gevallene (ontrouw aan hun oorsprong). Genesis 6:4 zegt: In die dagen en ook nog daarna leefden er reuzen op aarde, doordat de zonen van God gemeenschap hadden gehad met de dochters van de mensen. Er zijn talloze afbeeldingen te vinden in de USA, Peru, Griekenland, Duitsland en andere plaatsen op de wereld waar zich afbeeldingen bevinden van mensen die wel 5 meter groot waren. Sommige culturen spreken over de Anunnaki, wezens die op aarde geland zijn in het gebied tussen de Tigris en de Eufraat. Zij zouden hun kennis hebben overgedragen en zich ‘gemengd’ hebben met de Soemeriers, een vroegere hoogstaande beschaving.

Ieder mens is verantwoordelijk voor zijn eigen bewustzijn en voor de keuzes die men maakt. Deze keuzes brengen steeds meer Licht, wijsheid en vrijheid of duisternis en angst, de keuze is aan ons.

We hoeven niet in opstand te komen, we dienen enkel het onderscheidend vermogen goed te gebruiken. Alles wat op ons pad komt goed te onderzoeken, onze vrijheid op te eisen en inzicht te krijgen in de werkelijke aard van het bestaan. Er bestaat slechts een waarheid, maar met ontelbaar veel interpretaties daarvan, waarvan de mijne er een is en die van jou ook!

De interactieve school staat open voor iedereen die zich geroepen voelt om te groeien, te delen en zowel persoonlijk alsook universeel samen te werken aan een betere wereld.

www.moniquetimmers.nl

Wil je meer weten:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.