Vanaf vandaag gaat Bovendien de wekelijkse updates van d website van Benjamin Bulford plaatsen. Benjamin Fulford werkte jaren voor het Forbes magazine en maakt nu vanuit Japan zijn eigen nieuws. Benjamin staat in contact met het Witte Draak Genootschap ( White Dragon Society ) waar hij veel van zijn nieuws aan kan toetsen. Zijn laatste grote bekendmaking, Criminele elite vleugellam, onthulling aanstaande? UPDATE heeft voor behoorlijk wat ophef gezorgd.

 

Mensen kunnen het nauwelijks geloven dat de criminele elite, zij die verantwoordelijk zijn voor de grootste ellende op Aarde momenteel, maar ook de recente geschiedenis van de afgelopen pakweg 100 jaren, worden nu zelf aangepakt. Het Pentagon is niet meer op hun hand en steeds meer fracties binnen de politiek scharen zich achter het verzet tegen deze criminele witte boorden bende.

Om jullie op de hoogte te houden kunnen jullie de berichten van Benjamin nu hier in het Nederlands lezen.

De voortdurende wereldwijde financiele oorlog nadert zijn laatste fase. Meerdere betrouwbare bronnen in drie continenten rapporteren nu allen dat een belangrijke doorbraak in de financiële impasse binnen handbereik is. Wij kunnen uit eigen bronnen (waaronder M16 en de Japanse veiligheidsdienst) bevestigen dat in de afgelopen week een grote delegatie neerstreek in Washington die op de hoogte werd gesteld van de oproerwet tegen het Washington DC establishment. Ze werden geïnformeerd dat de Federal Reserve Board onmiddellijk gestopt moet worden en dat het nieuwe financiële stelsel geïmplementeerd moet worden of anders zou de Verenigde Staten volledig van de wereld worden afgesloten. De meerderheid van de militairen staat ook open voor een revolutie en steunt een totale schoonmaakoperatie van Washington DC, volgens een CIA – bron. Het Washington establishment moet daarom een keuze maken tussen een stap opzij te doen en een waarheidscommissie onder ogen zien of anders arrestaties, burgeroorlog, chaos en uiteindelijk de dood van alle leden van de heersende kliek. Wij denken dat het gezonde verstand in een dergelijke situatie zal zegevieren en dat een vredesresolutie aanstaande is. Let wel … het is pas over als het voorbij is.

Afgelopen week stonden de Chinezen op het punt de VS – regering te helpen bij het doden van de supporters van het nieuwe financiële stelsel in Washington totdat de Japanse regering tussenbeide kwam en bescherming aanbood. Er waren toen discussies met de Chinezen en ze kregen een uitleg over wezenlijke werking van het internationale financiële stelsel. Ze kregen ook een aanbod.

Ze hoorden dat meer dan 90% van de dollars die ooit gecreëerd waren niet in handen waren van de Amerikanen. De mensen die deze dollars bezitten willen niet dat er alleen maar waardeloos papier overblijft wanneer de Federal Reserve Board implodeert. In plaats daarvan zouden alle dollars die met eerlijk werk verdiend zijn (dus niet door middel van derivaten en andere vormen van fraude) worden gedekt door goud. Deze door goud gedekte dollars krijgen daarna een andere naam. De Chinezen willen het Renminbi noemen en de Rothschilds stellen voor het de Hong Kong dollar te noemen. Ons voorstel is het de Hong Kong yen (in het Chinees uitgesproken als yuan) te noemen. Veel details moeten nog door de deskundigen worden uitgewerkt. Het is echter wel zeker dat private personen nooit meer de kans krijgen om de wereld te manipuleren door het scheppen van geld. De Chinezen staan erop dat het scheppen van nieuw geld een taak van de regering moet zijn en hiermee gingen de betrokken partijen akkoord.

Een invloedrijke delegatie van de Japanse overheid wil aan het eind van dit jaar naar de Filippijnen gaan om China het Chinese goud te overhandigen dat zij daar in de dertiger jaren hadden meegenomen om te gebruiken voor een back-up van hun dollar holdings. De Japanse delegatie, die geleid wordt door de tweede man van de Japanse overheid & rsquo, Hajime Ishii, zal ook een presentatie zien van de onderdrukte technologie.

Ik zal daar ook naartoe gaan om hen een beeld te schetsen over een nieuwe structuur van mondiaal bestuur.

De Chinezen willen het VN – hoofdkwartier verplaatsen naar Laos, omdat dit de plek is van enkele van de oudste en de meest oorspronkelijke Aziatische cultuur. Dit lijkt een aardig idee te zijn. Natuurlijk is de VN nu een zeer slecht functionerende organisatie en zal volledig vernieuwd moeten worden. Het dient nu als een mondiaal controlemechanisme voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit zal fundamenteel veranderd worden.

Bovendien zullen de functies van de Wereldbank verplaatst worden naar China, waarschijnlijk naar Hong Kong. Alle huidige medewerkers van de Wereldbank zullen worden onderzocht en slechts degenen die een positieve bijdrage hebben geleverd voor de planeet kunnen daar opnieuw worden aangesteld.

De IMF zal ontbonden worden, omdat het alleen maar ellende en armoede op de wereld heeft veroorzaakt. Het heeft voornamelijk gefunctioneerd om goederen en eigendommem te stelen van de mensen op de wereld. De Japanners willen in plaats daarvan een nieuwe instelling creëren die zal functioneren om de veiligheid en stabiliteit van het mondiale financiële stelsel te garanderen. Hopelijk zal het zijn hoofdkwartier in Osaka krijgen.

Al deze instellingen zullen als meritocratieën worden opgezet. Iedereen kan een examen afleggen om zich bij hen te voegen. Bovendien zullen niet langer topposities worden voorbehouden voor mensen met specifieke etnische achtergronden.

De nieuwe organisaties zullen het allemaal erg druk krijgen omdat de gehele commerciële structuur van de planeet zal veranderen. De industrieën die naar verwachting zullen verdwijnen of dramatisch kleiner zullen worden zijn – aardolie, oorlog, kerncentrales, farmacie en auto’s. Bedrijven in deze industrieën zullen erg veel hulp nodig hebben om zichzelf te transformeren. De aardolie-industrie bijvoorbeeld kan veranderd worden in geo-engineering industrie. De mensen in de oorlogsindustrie zullen de ruimte gaan verkennen. De auto-industrie zullen beginnen met het produceren van antizwaartekracht scooters. De transformatie van alle verouderde bedrijfstakken moet uitgevoerd worden op een manier waardoor zo weinig mogelijk maatschappelijke ontwrichting ontstaat.

Bovendien moeten alle landen instemmen met zich te onderwerpen aan het Internationale Gerechtshof. Meningsverschillen tussen landen moeten worden opgelost door onderhandelingen of anders in de rechtszaal.

Het kan echter ook mogelijk zijn dat landen akkoord gaan om geschillen te beslechten door middel van een rituele oorlogvoering. Ze kunnen bijvoorbeeld elk 10 van hun beste vechtsporters sturen naar een verlaten eiland om het uit te vechten, maar er mogen geen doden vallen. Het winnende land krijgt dan een gunstiger regeling van het geschil.

In ieder geval wordt de mensheid bevrijd uit de greep van een gruwelijke cultus die in al die jaren aan honderden miljoenen mensen het leven heeft gekost. De meeste van de 800 militaire bases van de VS wereldwijd kunnen waarschijnlijk wel gesloten worden. Het militaire apparaat van de VS zal getransformeerd moeten worden naar een totaal andere organisatie die zich inzet voor de verdediging van de planeet en voor grote projecten voor de mensheid.

Wij gaan een ongekende historische transformatie tegemoet. Steek de vlag uit!

Vertaling door Harmen Schouwerwou van Unitynet.nl